جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آستانه سمنان

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز آستانه سمنان

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٠
اذان ظهر: ١١:٤٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠١:١٨

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستانه سمنان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر آستانه سمنان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آستانه سمنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آستانه سمنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

آنتونی رابینز
زمانی كه ایمان و باور خود را از دست می‌دهید، زندگی، پوچ و بی‌معنا می‌شود و زمانی كه زندگی، پوچ و بی‌معنا شود، دیگر زنده نخواهید بود و زندگی را از كف خواهید داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستانه سمنان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستانه سمنان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه سمنان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آستانه سمنان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه سمنان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آستانه سمنان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:١٨٠٠:٠٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٩:٠١١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٨:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:٤١١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٢:٣٠١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٢:١٨١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:١١:١٧١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٣:٣١١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٦:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٠:٠٢١٢:٥١:٥٥١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٥:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥١:٤٤١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٥:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥١:٣٣١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٥:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥١:٢٣١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٤:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٥:١٣١٢:٥١:١٤١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٤:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥١:٠٥١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٤:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٣:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٥٢٠٠:٠٣:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٠:٤١١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٠٣:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٢:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٢:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٠٢:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٠:١٧١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٠:١٢١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠١:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠١:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠١:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٠١:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٢٠٥:٥١:٣٤١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٠٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤٩:٥٨١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٩:٤٨١٢:٤٩:٥٧١٩:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:٠٠:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٨:٥٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٣٦٠٠:٠٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آستانه سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آستانه سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آستانه سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستانه سمنان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آستانه سمنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستانه سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آستانه سمنان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آستانه سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آستانه سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آستانه سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستانه سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه سمنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آستانه سمنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر آستانه سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آستانه سمنان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آستانه سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آستانه سمنان شهر آستانه سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آستانه سمنان شهر آستانه سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آستانه سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه سمنان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه سمنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستانه سمنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه سمنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه سمنان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤١:٣٧١١:٤٦:١٢١٧:٥٠:١٢١٨:٠٨:٢٣٢٣:٠٤:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٢:٢٤١١:٤٥:٥١١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٦:٥٤٢٣:٠٣:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٣:١٢١١:٤٥:٣٠١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٢٤٢٣:٠٣:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٤:٠٠١١:٤٥:٠٩١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٣:٥٥٢٣:٠٣:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٤:٤٨١١:٤٤:٤٩١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:٢٦٢٣:٠٢:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٥:٣٦١١:٤٤:٢٨١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٠:٥٧٢٣:٠٢:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٦:٢٤١١:٤٤:٠٨١٧:٤١:١٨١٧:٥٩:٢٨٢٣:٠٢:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٧:١٣١١:٤٣:٤٨١٧:٣٩:٥٠١٧:٥٨:٠٠٢٣:٠١:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٨:٠١١١:٤٣:٢٨١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٣٣٢٣:٠١:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٨:٥٠١١:٤٣:٠٩١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٠٥٢٣:٠١:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٩:٣٩١١:٤٢:٥٠١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٣:٣٨٢٣:٠٠:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٠:٢٩١١:٤٢:٣١١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٢:١٢٢٣:٠٠:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥١:١٨١١:٤٢:١٢١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٠:٤٦٢٣:٠٠:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٢:٠٨١١:٤١:٥٤١٧:٣١:٠٧١٧:٤٩:٢١٢٣:٠٠:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٢:٥٨١١:٤١:٣٦١٧:٢٩:٤١١٧:٤٧:٥٦٢٢:٥٩:٤٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٣:٤٩١١:٤١:١٩١٧:٢٨:١٦١٧:٤٦:٣٢٢٢:٥٩:٣١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٤:٤٠١١:٤١:٠٢١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٥:٠٨٢٢:٥٩:١٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٥:٣١١١:٤٠:٤٦١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٣:٤٥٢٢:٥٨:٥٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٦:٢٢١١:٤٠:٣٠١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٢:٢٣٢٢:٥٨:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٧:١٤١١:٤٠:١٤١٧:٢٢:٤٢١٧:٤١:٠١٢٢:٥٨:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٨:٠٦١١:٣٩:٥٩١٧:٢١:٢٠١٧:٣٩:٤١٢٢:٥٨:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٨:٥٩١١:٣٩:٤٥١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:٢١٢٢:٥٧:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٩:٥٢١١:٣٩:٣١١٧:١٨:٣٩١٧:٣٧:٠١٢٢:٥٧:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٠:٤٥١١:٣٩:١٨١٧:١٧:١٩١٧:٣٥:٤٣٢٢:٥٧:٢٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠١:٣٩١١:٣٩:٠٥١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٢٦٢٢:٥٧:١٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٢:٣٣١١:٣٨:٥٣١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٠٩٢٢:٥٦:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٣:٢٧١١:٣٨:٤١١٧:١٣:٢٥١٧:٣١:٥٣٢٢:٥٦:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:٢٢١١:٣٨:٣٠١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:٣٩٢٢:٥٦:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٥:١٧١١:٣٨:٢٠١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٢٥٢٢:٥٦:١٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٦:١٢١١:٣٨:١٠١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:١٢٢٢:٥٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آستانه سمنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه سمنان شهر آستانه سمنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه سمنان شهر آستانه سمنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستانه سمنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه سمنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستانه سمنان

آستان یک روستا در ایران است که در دهستان رودبار واقع شده‌است. آستان ۳۰۵ نفر جمعیت دارد

شهر آستانه سمنان در ویکیپدیا

شهر آستانه سمنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستانه سمنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستانه سمنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستانه سمنان بر روی نقشه

شهر آستانه سمنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستانه سمنان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستانه سمنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستانه سمنان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آستانه سمنان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آستانه سمنان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آستانه سمنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آستانه سمنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آستانه سمنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستانه سمنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستانه سمنان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق آستانه سمنان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آستانه سمنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آستانه سمنان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آستانه سمنان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آستانه سمنان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ آستانه سمنان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آستانه سمنان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آستانه سمنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستانه سمنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو