جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستانه اشرفیه


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:١١
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٥

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر آستانه اشرفیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آستانه اشرفیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آستانه اشرفیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
تن به تن آسایی و كاهلی نباید سپرد؛ كاری باش و از این راه شادی و آسایش را فراهم كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستانه اشرفیه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آستانه اشرفیه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٧:١٣١٣:١٠:٣٠١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٢٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٥:٥٠١٣:١٠:١٦١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٤:٢٨١٣:١٠:٠١١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:١٢٠٠:٢٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٩:٢١١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٢:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٨:٤٤١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢١:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٥٥٠٠:٢١:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢١:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٨:١٢١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٠:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٠:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٠:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٩:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٧:٥١١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٩:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:١٤٠٦:١٦:٤١١٣:٠٧:٢٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٩:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٧:١٩١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٣١٠٠:١٨:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٣:١٨١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٨:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٢:١٢١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٨:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١١:٠٨١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٧:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٧:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٧:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٦:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٥:١١١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٥٧٠٠:١٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آستانه اشرفیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آستانه اشرفیه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه اشرفیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه اشرفیه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٠٦٠٠:١٤:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٦:٢١١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٤:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٥:٤٤١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٤:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٦٠٥:٥٥:٠٨١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٣٦٠٠:١٤:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥٤:٣٤١٣:٠٧:١٣٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤١:٢٥٠٠:١٤:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٥٤:٠١١٣:٠٧:٢٠٢٠:٢١:٠١٢٠:٤٢:١٣٠٠:١٤:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٥٣:٣١١٣:٠٧:٢٧٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٥٩٠٠:١٤:٠٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٥٣:٠٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٣:٤٥٠٠:١٤:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٥٢:٣٥١٣:٠٧:٤٣٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٤:٣٠٠٠:١٤:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٥٢:٠٩١٣:٠٧:٥١٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٥:١٤٠٠:١٤:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٥١:٤٥١٣:٠٨:٠٠٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٥:٥٧٠٠:١٤:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٥١:٢٣١٣:٠٨:٠٩٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٦:٣٩٠٠:١٤:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٥١:٠٣١٣:٠٨:١٨٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٧:٢٠٠٠:١٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٥٠:٤٤١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٨:٠٠٠٠:١٤:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٥٠:٢٨١٣:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٨:٣٨٠٠:١٤:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٥٠٥:٥٠:١٣١٣:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٩:١٥٠٠:١٤:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٤٩:٥٩١٣:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٩:٥١٠٠:١٤:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٤٩:٤٨١٣:٠٩:١١٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٥٠:٢٥٠٠:١٤:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٤٩:٣٨١٣:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:١٨٢٠:٥٠:٥٩٠٠:١٤:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٤٩:٣٠١٣:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥١:٣١٠٠:١٤:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٩٠٥:٤٩:٢٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥٢:٠١٠٠:١٤:٤١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٤٩:٢٠١٣:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥٢:٣٠٠٠:١٤:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٤٩:١٧١٣:١٠:١٠٢٠:٣١:١٢٢٠:٥٢:٥٨٠٠:١٤:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤١٠٥:٤٩:١٦١٣:١٠:٢٣٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٣:٢٤٠٠:١٥:٠٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤٩:١٧١٣:١٠:٣٥٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٣:٤٨٠٠:١٥:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٤٩:٢٠١٣:١٠:٤٨٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٤:١١٠٠:١٥:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٤٩:٢٤١٣:١١:٠١٢٠:٣٢:٤٣٢٠:٥٤:٣٢٠٠:١٥:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٤٩:٣٠١٣:١١:١٤٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٤:٥٢٠٠:١٥:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤٩:٣٨١٣:١١:٢٧٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٥:٠٩٠٠:١٦:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٤٩:٤٧١٣:١١:٤١٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٥:٢٦٠٠:١٦:١٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٤٩:٥٨١٣:١١:٥٤٢٠:٣٣:٥٠٢٠:٥٥:٤٠٠٠:١٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه مرکز شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان است

شهر آستانه اشرفیه در ویکیپدیا

شهر آستانه اشرفیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستانه اشرفیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستانه اشرفیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستانه اشرفیه بر روی نقشه

شهر آستانه اشرفیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستانه اشرفیه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آستانه اشرفیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آستانه اشرفیه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آستانه اشرفیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آستانه اشرفیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آستانه اشرفیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق آستانه اشرفیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق آستانه اشرفیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آستانه اشرفیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو