جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستانه اشرفیه


اذان صبح: ٠٣:٥٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١١:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه (شهرستان آستانه اشرفیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر آستانه اشرفیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آستانه اشرفیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آستانه اشرفیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هوندا
من اگر تسلیم می شدم، افرادی كه به من متكی بودند از گرسنگی می مردند. تصویر این افراد جدی و تهیدست همیشه در ذهنم رژه می رفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستانه اشرفیه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آستانه اشرفیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستانه اشرفیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٨:١٠١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢١:١٠١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٠:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٧:٥١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٩:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٩:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٥:١٧١٣:٠٧:١٩١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٨:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٨:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١١:٥٨١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٨:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٧:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٧:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٦:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٦:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٦:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٠:٣١٢٠:٣١:٠١٠٠:١٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٦:٣٥٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٥:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٩٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٦:٣٧٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٥:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٥:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٦:٤١٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٥:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:٢٣٠٠:١٤:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١١٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٤:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٠٦٠٠:١٤:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٦:٢١١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٥:٤٤١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستانه اشرفیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آستانه اشرفیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آستانه اشرفیه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آستانه اشرفیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر آستانه اشرفیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستانه اشرفیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آستانه اشرفیه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٨:١٨٠٠:١٤:٣٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٩:٠٩٠٠:١٤:٢٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥٥:٣٥١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٥٩٠٠:١٤:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٤:٥٩١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٤٨٠٠:١٤:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥٤:٢٦١٣:٠٧:١٥٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٣٦٠٠:١٤:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٧:٢١٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٢:٢٣٠٠:١٤:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٠٠٥:٥٣:٢٣١٣:٠٧:٢٨٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٣:١٠٠٠:١٤:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٥٢:٥٥١٣:٠٧:٣٦٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٣:٥٦٠٠:١٤:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٥٢:٢٨١٣:٠٧:٤٤٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٤:٤٠٠٠:١٤:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٥٢:٠٣١٣:٠٧:٥٣٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٥:٢٤٠٠:١٤:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٥١:٤٠١٣:٠٨:٠٢٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٦:٠٧٠٠:١٤:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٥١:١٨١٣:٠٨:١١٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٦:٤٩٠٠:١٤:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٥٠:٥٨١٣:٠٨:٢١٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٧:٣٠٠٠:١٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٢٠٥:٥٠:٤٠١٣:٠٨:٣١٢٠:٢٦:٣٧٢٠:٤٨:٠٩٠٠:١٤:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٩٠٥:٥٠:٢٤١٣:٠٨:٤١٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٨:٤٧٠٠:١٤:١١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٩٠٥:٥٠:١٠١٣:٠٨:٥٢٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٩:٢٤٠٠:١٤:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٩:٥٧١٣:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٣٢٠:٥٠:٠٠٠٠:١٤:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٦٠٥:٤٩:٤٦١٣:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٥٠:٣٥٠٠:١٤:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٤٩:٣٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥١:٠٨٠٠:١٤:٣٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٤٩:٣٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥١:٣٩٠٠:١٤:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٦٠٥:٤٩:٢٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥٢:٠٩٠٠:١٤:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٤٩:٢٠١٣:١٠:٠٢٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥٢:٣٨٠٠:١٤:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٤٩:١٨١٣:١٠:١٤٢٠:٣١:١٩٢٠:٥٣:٠٥٠٠:١٥:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٤٩:١٨١٣:١٠:٢٧٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٣:٣١٠٠:١٥:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤٩:١٩١٣:١٠:٤٠٢٠:٣٢:٠٧٢٠:٥٣:٥٤٠٠:١٥:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٤٩:٢٢١٣:١٠:٥٢٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٤:١٧٠٠:١٥:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٤٩:٢٦١٣:١١:٠٥٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٤:٣٧٠٠:١٥:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣١٠٥:٤٩:٣٣١٣:١١:١٨٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٥٦٠٠:١٥:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٤٩:٤١١٣:١١:٣١٢٠:٣٣:٢٤٢٠:٥٥:١٤٠٠:١٦:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٤٩:٥٠١٣:١١:٤٤٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٥:٢٩٠٠:١٦:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٥٠:٠١١٣:١١:٥٧٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٥:٤٣٠٠:١٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آستانه اشرفیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آستانه اشرفیه شهر آستانه اشرفیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستانه اشرفیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه مرکز شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان است

شهر آستانه اشرفیه در ویکیپدیا

شهر آستانه اشرفیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستانه اشرفیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستانه اشرفیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستانه اشرفیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستانه اشرفیه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آستانه اشرفیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق آستانه اشرفیه
افق شرعی امروز فردا آستانه اشرفیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آستانه اشرفیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آستانه اشرفیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آستانه اشرفیه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آستانه اشرفیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آستانه اشرفیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آستانه اشرفیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستانه اشرفیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو