جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آستارا

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستارا

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٩:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٣٠
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:١١

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستارا (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر آستارا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آستارا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آستارا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستارا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستارا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آستارا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آستارا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٤:٤٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٨:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٨:٤٣١٣:١٤:٣٢١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٧:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٧:١٨١٣:١٤:١٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٧:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٥:٥٣١٣:١٤:٠٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٤:٢٩١٣:١٣:٥١١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٦:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٣:٣٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣١:٤٤١٣:١٣:٢٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٣:١٣١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٣:٠١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٢:٥٠١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٤:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٢:٣٩١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٤:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٢:١٨٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٢٢٠٠:٢٣:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٣:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢١:١٧١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٣:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٠:٠٣١٣:١١:٥١٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٢:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:١١٠٦:١٨:٥٠١٣:١١:٤٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٢:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٧:٣٩١٣:١١:٣٦٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٢:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٦:٢٨١٣:١١:٢٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢١:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٥:١٩١٣:١١:٢٣٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢١:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٤:١١١٣:١١:١٧٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢١:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٣:٠٤١٣:١١:١٢٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٤٩٠٦:١١:٥٨١٣:١١:٠٨٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٨٠٦:١٠:٥٤١٣:١١:٠٤٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٠:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٩:٥١١٣:١١:٠٠٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٠:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٠:٥٧٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٧:٤٩١٣:١٠:٥٥٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٥:١٩٠٠:١٩:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٦:٥١١٣:١٠:٥٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٦:١٧٠٠:١٩:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٥٢٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستارا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آستارا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آستارا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آستارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آستارا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آستارا شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آستارا شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٥٠:٥٢١٣:١٦:٢٤٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٤:١٦٠٠:١٩:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٠٠٥:٥١:٠٦١٣:١٦:٣٧٢٠:٤٢:٠٦٢١:٠٤:٢٧٠٠:١٩:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٥١:٢٢١٣:١٦:٥٠٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٤:٣٦٠٠:١٩:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٥١:٣٩١٣:١٧:٠٣٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٤:٤٣٠٠:١٩:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١١٠٥:٥١:٥٩١٣:١٧:١٦٢٠:٤٢:٢٨٢١:٠٤:٤٧٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٥٢:١٩١٣:١٧:٢٨٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٤:٥٠٠٠:٢٠:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٥٢:٤١١٣:١٧:٤١٢٠:٤٢:٣٤٢١:٠٤:٥١٠٠:٢٠:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٥٣:٠٥١٣:١٧:٥٣٢٠:٤٢:٣٤٢١:٠٤:٥٠٠٠:٢٠:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١١٠٥:٥٣:٢٩١٣:١٨:٠٥٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٤:٤٧٠٠:٢١:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٥٣:٥٦١٣:١٨:١٧٢٠:٤٢:٢٨٢١:٠٤:٤٢٠٠:٢١:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٥٤:٢٣١٣:١٨:٢٨٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٤:٣٥٠٠:٢١:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:٥٤:٥٢١٣:١٨:٤٠٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٤:٢٦٠٠:٢٢:٠٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٠٠٥:٥٥:٢٣١٣:١٨:٥١٢٠:٤٢:٠٦٢١:٠٤:١٥٠٠:٢٢:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٥٥:٥٤١٣:١٩:٠١٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٤:٠١٠٠:٢٢:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٥٦:٢٧١٣:١٩:١١٢٠:٤١:٤١٢١:٠٣:٤٦٠٠:٢٢:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٥٧:٠١١٣:١٩:٢١٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٣:٢٩٠٠:٢٣:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٥٧:٣٦١٣:١٩:٣١٢٠:٤١:٠٩٢١:٠٣:١٠٠٠:٢٣:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٥٨:١٣١٣:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠٢:٤٩٠٠:٢٣:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٥٨:٥٠١٣:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠٢:٢٦٠٠:٢٤:١١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٥٩:٢٨١٣:١٩:٥٧٢٠:٤٠:٠٧٢١:٠٢:٠١٠٠:٢٤:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٣٠٦:٠٠:٠٨١٣:٢٠:٠٥٢٠:٣٩:٤٣٢١:٠١:٣٤٠٠:٢٤:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٦:٠٠:٤٨١٣:٢٠:١٣٢٠:٣٩:١٦٢١:٠١:٠٥٠٠:٢٥:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٦:٠١:٣٠١٣:٢٠:٢٠٢٠:٣٨:٤٨٢١:٠٠:٣٤٠٠:٢٥:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠١٠٦:٠٢:١٢١٣:٢٠:٢٦٢٠:٣٨:١٨٢١:٠٠:٠١٠٠:٢٥:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٦:٠٢:٥٥١٣:٢٠:٣٢٢٠:٣٧:٤٧٢٠:٥٩:٢٦٠٠:٢٦:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٦:٠٣:٣٩١٣:٢٠:٣٨٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٥٠٠٠:٢٦:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٢٠٦:٠٤:٢٤١٣:٢٠:٤٣٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٨:١١٠٠:٢٦:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٦:٠٥:٠٩١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٧:٣١٠٠:٢٦:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٣٠٦:٠٥:٥٥١٣:٢٠:٥٢٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٧:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٦:٤٢١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٤:٤٢٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٢٧:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٧:٣٠١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٢٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستارا

آستارا (دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات) ششمین شهر بزرگ استان گیلان و مرکز شهرستان آستارا است.

شهر آستارا در ویکیپدیا

شهر آستارا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستارا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستارا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستارا بر روی نقشه

شهر آستارا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستارا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستارا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستارا
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آستارا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستارا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستارا رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آستارا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آستارا
زمان پخش اذان مستقیم به افق آستارا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آستارا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آستارا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آستارا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آستارا
افق شرعی امروز فردا آستارا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستارا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو