جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آستارا

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز آستارا


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٨:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آستارا (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر آستارا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آستارا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آستارا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

شری كارتر اسكات
خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، كاری به بهره ی هوشی شما و یا اینكه در مدرسه چه می كرده اید، ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آستارا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آستارا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آستارا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آستارا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آستارا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٢:١٧٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٢:١٥١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٣:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢١:٠٠١٣:١١:٥٩٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٣:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٩:٤٦١٣:١١:٥١٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٢:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٨:٣٤١٣:١١:٤٣٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٢:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:٣٦٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٦:١٢١٣:١١:٢٩٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢١:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٥:٠٣١٣:١١:٢٣٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢١:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٣:٥٥١٣:١١:١٧٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢١:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١٢:٤٩١٣:١١:١٢٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٠:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٨٠٦:١١:٤٤١٣:١١:٠٨٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٠:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٠:٤٠١٣:١١:٠٤٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٠:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٩:٣٧١٣:١١:٠٠٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٠:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٠:٥٧٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٤:٣٤٠٠:١٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٠:٥٥٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٩:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٠:٥٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٦:٣١٠٠:١٩:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٥٢٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٧:٢٩٠٠:١٩:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٤٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٨:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٠٣٠٦:٠٣:٥٠١٣:١٠:٥٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٢٤٠٠:١٨:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٤٠٦:٠٢:٥٨١٣:١٠:٥٣٢٠:١٩:١٩٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠٢:٠٧١٣:١٠:٥٤٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤١:١٨٠٠:١٨:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:١١٠٦:٠١:١٨١٣:١٠:٥٦٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٢:١٤٠٠:١٨:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٥٦٠٦:٠٠:٣٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٣:٠٩٠٠:١٧:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٩:٤٤١٣:١١:٠١٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٤:٠٤٠٠:١٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٣٣٠٥:٥٨:٥٩١٣:١١:٠٥٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٤:٥٨٠٠:١٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢٥٠٥:٥٨:١٦١٣:١١:٠٩٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٥:٥٢٠٠:١٧:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٨٠٥:٥٧:٣٥١٣:١١:١٣٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٦:٤٥٠٠:١٧:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:١٣٠٥:٥٦:٥٦١٣:١١:١٩٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٧:٣٧٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آستارا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آستارا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آستارا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٨:٢٨١٣:٢٠:٠٦١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:١٢٠٠:٣٥:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٦:٥٥١٣:١٩:٤٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٠٠٠:٣٥:١٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٥:٢٢١٣:١٩:٣٠١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٤:٥٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٩:١٢١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٤:٣٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٢:١٧١٣:١٨:٥٤١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٠٤٠٠:٣٤:٠٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠٠:٤٤١٣:١٨:٣٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٠٢٠٠:٣٣:٤٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٩:١٢١٣:١٨:١٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٠٠٠٠:٣٣:٢١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٧:٤٠١٣:١٨:٠٠١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٥٨٠٠:٣٢:٥٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٦:٠٩١٣:١٧:٤٣١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٥٦٠٠:٣٢:٣٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٤:٣٨١٣:١٧:٢٥١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٥٤٠٠:٣٢:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٥٣:٠٧١٣:١٧:٠٨١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٣١:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٥١:٣٦١٣:١٦:٥١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٣١:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٦:٣٤١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣٠:٥٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٨:٣٦١٣:١٦:١٧١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٣٠:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٧:٠٧١٣:١٦:٠١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٣٠:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٥:٤٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٩:٤٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٤:١٠١٣:١٥:٢٩١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٩:٢٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:١٣٠٦:٤٢:٤٢١٣:١٥:١٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٨:٥٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٤١:١٥١٣:١٤:٥٨١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٨:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٤:٤٣١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٨:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٤:٢٩١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٧:٤٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٤:١٥١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٧:٢٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٥:٣٣١٣:١٤:٠١١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٦:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٣:٤٨١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٦:٣٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٢:٤٦١٣:١٣:٣٥١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٦:١٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٣١:٢٤١٣:١٣:٢٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٥:٥١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٣:١٠١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:٢٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٢:٥٩١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٥:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٢:٤٧١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٤٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٢:٣٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر آستارا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آستارا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٧:٤٦١٢:٢١:٥٣١٨:٢٦:٣٩١٨:٤٥:٢٥٠٠:٠٧:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٦:١٣١٣:٢١:٣٦١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٢٢٠٠:٣٧:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٤:٤٠١٣:٢١:١٨١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٢٠٠٠:٣٧:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٣:٠٧١٣:٢١:٠٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٨:١٨٠٠:٣٦:٤٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١١:٣٤١٣:٢٠:٤٢١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:١٦٠٠:٣٦:٢٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٠:٠١١٣:٢٠:٢٤١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:١٤٠٠:٣٦:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٨:٢٨١٣:٢٠:٠٦١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:١٢٠٠:٣٥:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٦:٥٥١٣:١٩:٤٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٠٠٠:٣٥:١٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٥:٢٢١٣:١٩:٣٠١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٤:٥٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٩:١٢١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٤:٣٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٢:١٧١٣:١٨:٥٤١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٠٤٠٠:٣٤:٠٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠٠:٤٤١٣:١٨:٣٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٦:٠٢٠٠:٣٣:٤٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٩:١٢١٣:١٨:١٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٠٠٠٠:٣٣:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٧:٤٠١٣:١٨:٠٠١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٥٨٠٠:٣٢:٥٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٦:٠٩١٣:١٧:٤٣١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٥٦٠٠:٣٢:٣٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٤:٣٨١٣:١٧:٢٥١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٥٤٠٠:٣٢:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٥٣:٠٧١٣:١٧:٠٨١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٣١:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٥١:٣٦١٣:١٦:٥١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٣١:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٦:٣٤١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣٠:٥٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٨:٣٦١٣:١٦:١٧١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٣٠:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٧:٠٧١٣:١٦:٠١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٣٠:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٥:٣٨١٣:١٥:٤٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٩:٤٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٤:١٠١٣:١٥:٢٩١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٩:٢٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٤٢:٤٢١٣:١٥:١٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٨:٥٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٤١:١٥١٣:١٤:٥٨١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٨:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٤:٤٣١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٨:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٤:٢٩١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٧:٤٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٤:١٥١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٧:٢٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٥:٣٣١٣:١٤:٠١١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٦:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٣:٤٨١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٦:٣٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٢:٤٦١٣:١٣:٣٥١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٦:١٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آستارا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا شهر آستارا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آستارا شهر آستارا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آستارا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آستارا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آستارا

آستارا (دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات) ششمین شهر بزرگ استان گیلان و مرکز شهرستان آستارا است.

شهر آستارا در ویکیپدیا

شهر آستارا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آستارا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آستارا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آستارا بر روی نقشه

شهر آستارا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آستارا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آستارا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آستارا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر آستارا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آستارا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آستارا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آستارا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ آستارا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آستارا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آستارا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آستارا
زمان پخش اذان زنده به افق آستارا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آستارا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آستارا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ آستارا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آستارا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو