جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آزادمهر

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آزادمهر


اذان صبح: ٠٥:١٨:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آزادمهر (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر آزادمهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آزادمهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آزادمهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

امام علی (ع)
بهترین شهر یا كشور برای تو، جایی است كه زندگی تو را تنظیم و آماده كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آزادمهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آزادمهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادمهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آزادمهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادمهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آزادمهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١١:٤٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٥:٣٩١٩:٤١:١٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٩:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٥:٢١١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٨:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٥:١٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٨:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٧:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٠٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٤:٥١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٠٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٦:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٦:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٦:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٦:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٥:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٢٢٠٠:٠٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٤:١٩١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٥:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٥٤:١٧١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٠٩٠٠:٠٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٥:٠٠١٢:٥٤:١٥١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٤:١٤١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٥٥٠٠:٠٤:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٤:١٤١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٤:١٤١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:٤٠٠٠:٠٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣٢٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٤:١٤١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:٠٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٣٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٤:١٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٢٤٠٠:٠٤:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٥٠:٠٧١٢:٥٤:١٧١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٩:١٥٠٠:٠٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٠٣:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٨:٤٢١٢:٥٤:٢٣٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٠٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٨:٠٢١٢:٥٤:٢٦٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٤٦٠٠:٠٣:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥٤:٣٠٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٠٣:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٠٣:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٦:١٠١٢:٥٤:٤٠٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٤:١٢٠٠:٠٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادمهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادمهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادمهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آزادمهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آزادمهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادمهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادمهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آزادمهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٢:٣٤١٣:٠٣:٢٨١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٣:١٠١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٠٤٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٩:٤٠١٣:٠٢:٥٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٥٦٠٠:١٩:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٨:١٣١٣:٠٢:٣٤١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٩:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٢:١٦١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٩:٠٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:٠١:٥٨١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٣١٠٠:١٨:٣٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠١:٤٠١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٨:١٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:٢٨١٣:٠١:٢٢١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٧:٥١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤١:٠٢١٣:٠١:٠٥١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٧:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٧:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥١٠٠:١٦:٤٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٠:١٣١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٦:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٥:٢٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٥:٥٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:٥٩١٢:٥٩:٣٩١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٥:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٢:٣٥١٢:٥٩:٢٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٥:٠٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣١:١٢١٢:٥٩:٠٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:١٣٠٠:١٤:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٨:٥١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٤:٢٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٨:٣٥١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٤:٠٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٧:٠٧١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٥١٠٠:١٣:٣٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٨:٠٥١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٣:١٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٧:٥١١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٢:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٣١٠٠:١٢:٣٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٢:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:١٨٠٠:١١:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:١٣١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٥:١٦١٩:٥٤:١٢٠٠:١١:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:٠٦٠٠:١١:٠٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٦:٤١١٢:٥٦:٣٢١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٠:٤٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٦:٢٠١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٥٤٠٠:١٠:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٤:١٢١٢:٥٦:٠٩١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٠:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر آزادمهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آزادمهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آزادمهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آزادمهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادمهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادمهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادمهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠١:١٦١٢:٠٥:١٥١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٨:٠١٢٣:٥٢:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٩:٤٩١٣:٠٤:٥٨١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٥٣٠٠:٢٢:١٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٥٠٦:٥٨:٢٢١٣:٠٤:٤٠١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢١:٥٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٦:٥٥١٣:٠٤:٢٢١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٣٧٠٠:٢١:٣٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٤:٠٤١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٢٩٠٠:٢١:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٤:٠١١٣:٠٣:٤٦١٩:١٤:٠٦١٩:٣٢:٢٠٠٠:٢٠:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٢:٣٤١٣:٠٣:٢٨١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٣:١٠١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٠٤٠٠:٢٠:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٩:٤٠١٣:٠٢:٥٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٥٦٠٠:١٩:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٨:١٣١٣:٠٢:٣٤١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٩:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٢:١٦١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٩:٠٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٥:٢٠١٣:٠١:٥٨١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٣١٠٠:١٨:٣٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠١:٤٠١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٨:١٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:٢٨١٣:٠١:٢٢١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٧:٥١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤١:٠٢١٣:٠١:٠٥١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٧:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٧:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥١٠٠:١٦:٤٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٠:١٣١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٦:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٥:٢٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٥:٥٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:٥٩١٢:٥٩:٣٩١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٥:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٢:٣٥١٢:٥٩:٢٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٥:٠٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣١:١٢١٢:٥٩:٠٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:١٣٠٠:١٤:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٨:٥١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٤:٢٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٨:٣٥١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٤:٠٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٧:٠٧١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٥١٠٠:١٣:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٨:٠٥١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٣:١٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٧:٥١١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٢:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٣١٠٠:١٢:٣٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٢:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:١٨٠٠:١١:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:١٣١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٥:١٦١٩:٥٤:١٢٠٠:١١:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آزادمهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر شهر آزادمهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آزادمهر شهر آزادمهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آزادمهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادمهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آزادمهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آزادمهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آزادمهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آزادمهر

شهر آزادمهر بر روی نقشه

شهر آزادمهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آزادمهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آزادمهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر آزادمهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آزادمهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آزادمهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آزادمهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ آزادمهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آزادمهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا آزادمهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آزادمهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق آزادمهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آزادمهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آزادمهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آزادمهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو