جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آزادشهر

آزادشهر | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آزادشهر


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٣١:١٩
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٠٦:١٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آزادشهر (شهرستان آزادشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر آزادشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آزادشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آزادشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

مارگارت یانگ
تو نخست باید آن كسی كه به راستی هستی، باشی، آنگاه برای به دست آوردن چیزهایی كه می خواهی، دست به كار شوی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آزادشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آزادشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آزادشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٧:١٢١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٠:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٩:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٩:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٦:٥١١٩:٥٦:٣١٢٣:٥٨:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٦:٢١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٨:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٦:١٥١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:٢١٢٣:٥٧:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:١٨٢٣:٥٧:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٦:٠٣١٩:٤١:١٨٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٧:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٥٨١٩:٤٢:١١٢٠:٠٢:١٠٢٣:٥٦:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٥٦:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٤:٠٣٢٣:٥٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٦:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٥٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٥:٤١١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٤٩٢٣:٥٥:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٥:٣٩١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٥٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٥٥:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٢١٠٥:٤٢:٣٨١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٩:٣٤٢٣:٥٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٠٥٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٩:٥٩٢٠:١٠:٢٩٢٣:٥٤:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٥١٠٥:٤٠:٥٦١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:١١:٢٢٢٣:٥٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:١٦٢٣:٥٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٣٩:٢١١٢:٤٥:٤١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٠٩٢٣:٥٤:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٣٨:٣٦١٢:٤٥:٤٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١٤:٠٢٢٣:٥٤:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٧:٥٣١٢:٤٥:٤٧١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٣٧:١٠١٢:٤٥:٥٠١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٤٦٢٣:٥٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٦:٣٠١٢:٤٥:٥٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٣٧٢٣:٥٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠١٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٥:٥٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٢٧٢٣:٥٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٥:١٤١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:١٧٢٣:٥٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر آزادشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر آزادشهر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٢:٠١١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٦:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٢:٥٦١٢:٥١:٤٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠٦:١٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:٤٥١٢:٥١:٢٩١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٦:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٤:٣٥١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٥:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٥:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٦:١٣١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٢٢٠٠:٠٥:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٥:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٧:٥٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٥:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٤١١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٥:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٩:٣٠١٢:٤٩:٢٥١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٣١٠٠:٠٤:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٠:١٩١٢:٤٩:٠٦١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٠٢٠٠:٠٤:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٠٨١٢:٤٨:٤٦١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٣٢٠٠:٠٤:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢١:٥٧١٢:٤٨:٢٧١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:٠٢٠٠:٠٤:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٢:٤٦١٢:٤٨:٠٧١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٣٢٠٠:٠٤:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٣:٣٥١٢:٤٧:٤٧١٩:١١:٢٢١٩:٣٠:٠١٠٠:٠٣:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٤:٢٣١٢:٤٧:٢٦١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٣٠٠٠:٠٣:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٥:١٢١٢:٤٧:٠٦١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٥٩٠٠:٠٣:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٦:٠١١٢:٤٦:٤٥١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٥:٢٧٠٠:٠٣:١٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٦:٤٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٥٥٠٠:٠٢:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٧:٣٨١٢:٤٦:٠٣١٩:٠٣:٥١١٩:٢٢:٢٣٠٠:٠٢:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:٢٦١٢:٤٥:٤٢١٩:٠٢:٢١١٩:٢٠:٥١٠٠:٠٢:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٩:١٥١٢:٤٥:٢٠١٩:٠٠:٤٩١٩:١٩:١٩٠٠:٠٢:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٠:٠٣١٢:٤٤:٥٩١٨:٥٩:١٨١٩:١٧:٤٧٠٠:٠١:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٠:٥٢١٢:٤٤:٣٨١٨:٥٧:٤٧١٩:١٦:١٤٠٠:٠١:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣١:٤١١٢:٤٤:١٦١٨:٥٦:١٥١٩:١٤:٤٢٠٠:٠١:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٢:٣٠١٢:٤٣:٥٥١٨:٥٤:٤٣١٩:١٣:٠٩٠٠:٠٠:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٣:١٨١٢:٤٣:٣٣١٨:٥٣:١٢١٩:١١:٣٧٠٠:٠٠:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٤:٠٧١٢:٤٣:١٢١٨:٥١:٤٠١٩:١٠:٠٤٠٠:٠٠:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٤:٥٦١٢:٤٢:٥٠١٨:٥٠:٠٨١٩:٠٨:٣٢٠٠:٠٠:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٥:٤٥١٢:٤٢:٢٩١٨:٤٨:٣٦١٩:٠٧:٠٠٢٣:٢٩:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٦:٣٥١١:٤٢:٠٨١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٢٧٢٢:٥٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آزادشهر

آزادشهر شهری است در استان گلستان ایران. این شهر مرکز شهرستان آزادشهر این استان است. جمعیت شهرستان آزادشهر در سال۱۳۹۵، برابر با ۹۶۱۲۰نفر بوده‌است. جمعیت شهری آزادشهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۴۳۷۶۰ نفر بوده‌است

شهر آزادشهر در ویکیپدیا

شهر آزادشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آزادشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آزادشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آزادشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آزادشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آزادشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آزادشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آزادشهر
زمان پخش اذان زنده به افق آزادشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آزادشهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آزادشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آزادشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آزادشهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آزادشهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا آزادشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو