جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آزادشهر

آزادشهر | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آزادشهر


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٠٠

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آزادشهر (شهرستان آزادشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر آزادشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آزادشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آزادشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
عمّامه تاج عربان است. هرگاه كه عمّامه را بطرف كنند خدا عزّت‌شان را برطرف خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آزادشهر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آزادشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آزادشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٧:٢٣١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٠:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٧:١٢١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٠:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٩:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٩:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٦:٥١١٩:٥٦:٣١٢٣:٥٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٨:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٦:٢١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٨:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٦:١٥١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:٢١٢٣:٥٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:١٨٢٣:٥٧:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٦:٠٣١٩:٤١:١٨٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٧:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٥٨١٩:٤٢:١١٢٠:٠٢:١٠٢٣:٥٦:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٥٦:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٤:٠٣٢٣:٥٦:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٦:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٥٥:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٥:٤١١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٤٩٢٣:٥٥:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٥:٣٩١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٥٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٥٥:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٢١٠٥:٤٢:٣٨١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٩:٣٤٢٣:٥٥:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٠٥٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٩:٥٩٢٠:١٠:٢٩٢٣:٥٤:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٥١٠٥:٤٠:٥٦١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:١١:٢٢٢٣:٥٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:١٦٢٣:٥٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٣٩:٢١١٢:٤٥:٤١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٠٩٢٣:٥٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٣٨:٣٦١٢:٤٥:٤٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١٤:٠٢٢٣:٥٤:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٧:٥٣١٢:٤٥:٤٧١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٣٧:١٠١٢:٤٥:٥٠١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٤٦٢٣:٥٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٦:٣٠١٢:٤٥:٥٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٣٧٢٣:٥٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠١٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٥:٥٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٢٧٢٣:٥٣:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٥:١٤١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:١٧٢٣:٥٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آزادشهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آزادشهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٦:١٦١٢:٠١:٥٣١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٧:٣٧٢٣:١٧:٣٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٥:٣٦١٢:٠٢:٠٥١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٨:٤٠٢٣:١٧:٥٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٤:٥٣١٢:٠٢:١٧١٧:١٠:٠٣١٧:٢٩:٤٣٢٣:١٨:٠٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٤:٠٩١٢:٠٢:٢٧١٧:١١:٠٩١٧:٣٠:٤٦٢٣:١٨:٢٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٣:٢٣١٢:٠٢:٣٧١٧:١٢:١٤١٧:٣١:٤٩٢٣:١٨:٣٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٢:٣٦١٢:٠٢:٤٦١٧:١٣:٢٠١٧:٣٢:٥٢٢٣:١٨:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥١:٤٧١٢:٠٢:٥٤١٧:١٤:٢٦١٧:٣٣:٥٥٢٣:١٩:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥٠:٥٦١٢:٠٣:٠١١٧:١٥:٣١١٧:٣٤:٥٧٢٣:١٩:١٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٥٠:٠٤١٢:٠٣:٠٧١٧:١٦:٣٦١٧:٣٦:٠٠٢٣:١٩:٢٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٩:١٠١٢:٠٣:١٣١٧:١٧:٤٢١٧:٣٧:٠٣٢٣:١٩:٣١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٨:١٥١٢:٠٣:١٨١٧:١٨:٤٧١٧:٣٨:٠٦٢٣:١٩:٣٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٧:١٨١٢:٠٣:٢٢١٧:١٩:٥٢١٧:٣٩:٠٨٢٣:١٩:٤٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٦:٢٠١٢:٠٣:٢٥١٧:٢٠:٥٧١٧:٤٠:١٠٢٣:١٩:٥٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:٢٠١٢:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٠١١٧:٤١:١٣٢٣:١٩:٥٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٤:١٩١٢:٠٣:٢٨١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٢:١٥٢٣:٢٠:٠٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٣:١٧١٢:٠٣:٢٩١٧:٢٤:١٠١٧:٤٣:١٦٢٣:٢٠:٠٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:١٣١٢:٠٣:٢٩١٧:٢٥:١٤١٧:٤٤:١٨٢٣:٢٠:١٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:٠٨١٢:٠٣:٢٨١٧:٢٦:١٧١٧:٤٥:١٩٢٣:٢٠:١٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٠:٠٢١٢:٠٣:٢٧١٧:٢٧:٢١١٧:٤٦:٢١٢٣:٢٠:١٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٨:٥٥١٢:٠٣:٢٥١٧:٢٨:٢٤١٧:٤٧:٢٢٢٣:٢٠:١٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٧:٤٦١٢:٠٣:٢٢١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٠:١٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٦:٣٧١٢:٠٣:١٨١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٢٣٢٣:٢٠:١٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٥:٢٦١٢:٠٣:١٤١٧:٣١:٣٢١٧:٥٠:٢٤٢٣:٢٠:١١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٤:١٤١٢:٠٣:٠٩١٧:٣٢:٣٤١٧:٥١:٢٤٢٣:٢٠:٠٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٣:٠١١٢:٠٣:٠٣١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٢٤٢٣:٢٠:٠٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٤٧١٢:٠٢:٥٧١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٢٤٢٣:٢٠:٠٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٠:٣٣١٢:٠٢:٥٠١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٢٣٢٣:١٩:٥٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:١٧١٢:٠٢:٤٢١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٩:٤٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٨:٠٠١٢:٠٢:٣٤١٧:٣٧:٤١١٧:٥٦:٢١٢٣:١٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٣:٠١١٢:٠٣:٠٣١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٢٤٢٣:٢٠:٠٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٤٧١٢:٠٢:٥٧١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٢٤٢٣:٢٠:٠٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٠:٣٣١٢:٠٢:٥٠١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٢٣٢٣:١٩:٥٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:١٧١٢:٠٢:٤٢١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٩:٤٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٨:٠٠١٢:٠٢:٣٤١٧:٣٧:٤١١٧:٥٦:٢١٢٣:١٩:٤٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٦:٤٣١٢:٠٢:٢٦١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٢٠٢٣:١٩:٣٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٥:٢٤١٢:٠٢:١٦١٧:٣٩:٤١١٧:٥٨:١٨٢٣:١٩:٢٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٤:٠٥١٢:٠٢:٠٦١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٩:١٦٢٣:١٩:١٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٢:٤٥١٢:٠١:٥٦١٧:٤١:٣٩١٨:٠٠:١٤٢٣:١٩:٠٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢١:٢٤١٢:٠١:٤٥١٧:٤٢:٣٨١٨:٠١:١٢٢٣:١٨:٥٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:٠٢١٢:٠١:٣٣١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:٠٩٢٣:١٨:٤٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٨:٤٠١٢:٠١:٢١١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٣:٠٦٢٣:١٨:٣٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:١٧١٢:٠١:٠٨١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٤:٠٣٢٣:١٨:٢٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٥:٥٤١٢:٠٠:٥٥١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٠٠٢٣:١٨:١٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٤:٣٠١٢:٠٠:٤٢١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٥:٥٦٢٣:١٧:٥٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٣:٠٥١٢:٠٠:٢٨١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٦:٥٢٢٣:١٧:٤٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١١:٤٠١٢:٠٠:١٣١٧:٤٩:٢١١٨:٠٧:٤٨٢٣:١٧:٢٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٠:١٤١١:٥٩:٥٩١٧:٥٠:١٨١٨:٠٨:٤٤٢٣:١٧:١٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٤٨١١:٥٩:٤٣١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:٤٠٢٣:١٦:٥٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٢١١١:٥٩:٢٨١٧:٥٢:١٠١٨:١٠:٣٥٢٣:١٦:٤٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:٥٤١١:٥٩:١٢١٧:٥٣:٠٥١٨:١١:٣٠٢٣:١٦:٢٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٤:٢٧١١:٥٨:٥٦١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٢٥٢٣:١٦:٠٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٢:٥٩١١:٥٨:٤٠١٧:٥٤:٥٦١٨:١٣:٢٠٢٣:١٥:٤٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠١:٣١١١:٥٨:٢٣١٧:٥٥:٥١١٨:١٤:١٥٢٣:١٥:٢٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٠:٠٢١١:٥٨:٠٦١٧:٥٦:٤٦١٨:١٥:١٠٢٣:١٥:١٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٨:٣٤١١:٥٧:٤٩١٧:٥٧:٤٠١٨:١٦:٠٤٢٣:١٤:٥١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٧:٠٥١١:٥٧:٣٢١٧:٥٨:٣٥١٨:١٦:٥٩٢٣:١٤:٣١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٥:٣٦١١:٥٧:١٥١٧:٥٩:٢٩١٨:١٧:٥٣٢٣:١٤:١١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٤:٠٧١١:٥٦:٥٧١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٤٨٢٣:١٣:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آزادشهر

آزادشهر شهری است در استان گلستان ایران. این شهر مرکز شهرستان آزادشهر این استان است. جمعیت شهرستان آزادشهر در سال۱۳۹۵، برابر با ۹۶۱۲۰نفر بوده‌است. جمعیت شهری آزادشهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۴۳۷۶۰ نفر بوده‌است

شهر آزادشهر در ویکیپدیا

شهر آزادشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آزادشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آزادشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آزادشهر بر روی نقشه

شهر آزادشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آزادشهر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آزادشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آزادشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آزادشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آزادشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ آزادشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آزادشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آزادشهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آزادشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آزادشهر
افق شرعی امروز فردا آزادشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو