جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آزادشهر

آزادشهر | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آزادشهر


اذان صبح: ٠٣:٤٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:١٧
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٣٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آزادشهر (شهرستان آزادشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر آزادشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آزادشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آزادشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آزادشهر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آزادشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آزادشهر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:٢٩١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٥:٠٦١٢:٤٩:١٨١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٣:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٣:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٢:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١١:٠٣١٢:٤٨:٣٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٤٣١٢:٤٨:٢٤١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠٢:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٨:١١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠١:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٧:٥٩١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠١:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٧:٤٧١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٤١٠٠:٠١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٧:٣٦١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٠:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٠:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٧:١٤١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٠:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٠:٤٨١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٩:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٦:٥٥١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٩:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٩:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٦:٣٧١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٨:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٦:٠٤١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٨:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٤:٥٥١٢:٤٦:٢٢١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٨:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٦:١٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٩:٠٦٢٣:٥٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٢:٤١١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٥٧:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٦:٠٣١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٥٩٢٣:٥٧:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٠:٣٣١٢:٤٥:٥٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٧:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٥٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٤٨٢٣:٥٦:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٥٦:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٦:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٥:٤١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٦:٣٦٢٣:٥٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٤:٣٧١٢:٤٥:٣٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٧:٣١٢٣:٥٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٣:٤٣١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٨:٢٦٢٣:٥٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آزادشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آزادشهر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٦:٣٠١٢:٤٥:٥٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٣٧٢٣:٥٣:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٥:٥٩١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٢٧٢٣:٥٣:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٥:١٤١٢:٤٦:٠٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:١٧٢٣:٥٣:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٣٤:٣٩١٢:٤٦:١٠١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٩:٠٦٢٣:٥٣:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٣٤:٠٥١٢:٤٦:١٦١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٩:٥٤٢٣:٥٣:٣٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٤٠٥:٣٣:٣٣١٢:٤٦:٢٢١٩:٥٩:٣٥٢٠:٢٠:٤٢٢٣:٥٣:٢٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٢٠٥:٣٣:٠٢١٢:٤٦:٢٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢١:٢٨٢٣:٥٣:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٣٠٥:٣٢:٣٤١٢:٤٦:٣٧٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٢:١٤٢٣:٥٣:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٣٢:٠٧١٢:٤٦:٤٥٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٢:٥٩٢٣:٥٣:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٣١:٤١١٢:٤٦:٥٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٣:٤٢٢٣:٥٣:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:٣١:١٨١٢:٤٧:٠٢٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٤:٢٥٢٣:٥٣:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٣٠:٥٦١٢:٤٧:١١٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٥:٠٧٢٣:٥٣:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٣٠:٣٦١٢:٤٧:٢١٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٥:٤٧٢٣:٥٣:٢٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٣٠٥:٣٠:١٧١٢:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٦:٢٧٢٣:٥٣:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٠٠٥:٣٠:٠١١٢:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٧:٠٥٢٣:٥٣:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٩٠٥:٢٩:٤٦١٢:٤٧:٥١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٧:٤٢٢٣:٥٣:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٩:٣٣١٢:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٨:١٧٢٣:٥٣:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٥٠٥:٢٩:٢١١٢:٤٨:١٣٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٨:٥٢٢٣:٥٣:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٢٠٥:٢٩:١٢١٢:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٩:٢٥٢٣:٥٣:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٩:٠٤١٢:٤٨:٣٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٩:٥٧٢٣:٥٣:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٤٠٥:٢٨:٥٨١٢:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٣٠:٢٧٢٣:٥٣:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢٨:٥٤١٢:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:١٦٢٠:٣٠:٥٦٢٣:٥٤:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٧٠٥:٢٨:٥١١٢:٤٩:١٢٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣١:٢٣٢٣:٥٤:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٧٠٥:٢٨:٥٠١٢:٤٩:٢٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣١:٤٩٢٣:٥٤:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٢٨:٥١١٢:٤٩:٣٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٢:١٤٢٣:٥٤:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٦٠٥:٢٨:٥٤١٢:٤٩:٥١٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٢:٣٦٢٣:٥٤:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٥٠٥:٢٨:٥٨١٢:٥٠:٠٣٢٠:١١:١٣٢٠:٣٢:٥٨٢٣:٥٤:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٦٠٥:٢٩:٠٤١٢:٥٠:١٧٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٣:١٧٢٣:٥٥:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٢٩:١٢١٢:٥٠:٣٠٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٣:٣٥٢٣:٥٥:١٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٦٠٥:٢٩:٢٢١٢:٥٠:٤٣٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٣:٥١٢٣:٥٥:٣١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٦٠٥:٢٩:٣٣١٢:٥٠:٥٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٤:٠٦٢٣:٥٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آزادشهر

آزادشهر شهری است در استان گلستان ایران. این شهر مرکز شهرستان آزادشهر این استان است. جمعیت شهرستان آزادشهر در سال۱۳۹۵، برابر با ۹۶۱۲۰نفر بوده‌است. جمعیت شهری آزادشهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۴۳۷۶۰ نفر بوده‌است

شهر آزادشهر در ویکیپدیا

شهر آزادشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آزادشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آزادشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آزادشهر بر روی نقشه

شهر آزادشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آزادشهر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آزادشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آزادشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آزادشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آزادشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق آزادشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق آزادشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آزادشهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آزادشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آزادشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آزادشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو