جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آزادشهر

آزادشهر | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز آزادشهر

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٩
اذان ظهر: ١١:٣٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٤٩
اذان مغرب: ١٧:١٣:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٠:٠٧

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آزادشهر (شهرستان آزادشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر آزادشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر آزادشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آزادشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
مؤمن را هیچ رنج و بیماری و اندوهی و حتی نگرانی‌ای نرسد مگر آنکه خداوند بدان وسیله گناهان او را بپوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آزادشهر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آزادشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آزادشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آزادشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:٢٩١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٥:٠٦١٢:٤٩:١٨١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٣:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٣:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٢:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١١:٠٣١٢:٤٨:٣٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٤٣١٢:٤٨:٢٤١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠٢:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٨:١١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠١:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٧:٥٩١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠١:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٧:٤٧١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٤١٠٠:٠١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٧:٣٦١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٠:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٠:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٧:١٤١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٠:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٠:٤٨١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٩:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٦:٥٥١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٩:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٩:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٦:٣٧١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٨:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٦:٠٤١٢:٤٦:٢٩١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٨:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٤:٥٥١٢:٤٦:٢٢١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٨:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٦:١٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٩:٠٦٢٣:٥٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٢:٤١١٢:٤٦:٠٩١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٥٧:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٦:٠٣١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٥٩٢٣:٥٧:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٠:٣٣١٢:٤٥:٥٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٧:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٥٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٥:٤٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٤٨٢٣:٥٦:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٥٦:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٦:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٤٥:٤١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٦:٣٦٢٣:٥٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٤:٣٧١٢:٤٥:٣٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٧:٣١٢٣:٥٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٣:٤٣١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٨:٢٦٢٣:٥٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آزادشهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر آزادشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر آزادشهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادشهر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادشهر شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آزادشهر شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر آزادشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آزادشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٣:٤٦١١:٣٣:٤٢١٧:٠٣:٠٧١٧:٢١:٥٥٢٢:٥١:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٤:٤٤١١:٣٣:٣٤١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٤٣٢٢:٥٠:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٥:٤٢١١:٣٣:٢٦١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٣١٢٢:٥٠:٤٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٦:٤١١١:٣٣:١٩١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٢١٢٢:٥٠:٣٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٧:٤٠١١:٣٣:١٣١٦:٥٨:١٦١٧:١٧:١٢٢٢:٥٠:٣٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٨:٣٩١١:٣٣:٠٧١٦:٥٧:٠٦١٧:١٦:٠٤٢٢:٥٠:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٩:٣٩١١:٣٣:٠٢١٦:٥٥:٥٧١٧:١٤:٥٧٢٢:٥٠:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٠:٣٩١١:٣٢:٥٨١٦:٥٤:٤٩١٧:١٣:٥١٢٢:٥٠:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١١:٣٩١١:٣٢:٥٥١٦:٥٣:٤٣١٧:١٢:٤٧٢٢:٥٠:٠٠
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٢:٣٩١١:٣٢:٥٢١٦:٥٢:٣٧١٧:١١:٤٤٢٢:٤٩:٥٤
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:١١٠٦:١٣:٤٠١١:٣٢:٥١١٦:٥١:٣٤١٧:١٠:٤٣٢٢:٤٩:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٤:٤١١١:٣٢:٥٠١٦:٥٠:٣١١٧:٠٩:٤٣٢٢:٤٩:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٤٢١١:٣٢:٤٩١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٨:٤٤٢٢:٤٩:٤١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٦:٤٤١١:٣٢:٥٠١٦:٤٨:٣٠١٧:٠٧:٤٧٢٢:٤٩:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٧:٤٥١١:٣٢:٥٢١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٦:٥١٢٢:٤٩:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٨:٤٧١١:٣٢:٥٤١٦:٤٦:٣٥١٧:٠٥:٥٧٢٢:٤٩:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٩:٤٩١١:٣٢:٥٧١٦:٤٥:٤٠١٧:٠٥:٠٤٢٢:٤٩:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٠:٥١١١:٣٣:٠١١٦:٤٤:٤٦١٧:٠٤:١٣٢٢:٤٩:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢١:٥٤١١:٣٣:٠٦١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٣:٢٤٢٢:٤٩:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٢:٥٦١١:٣٣:١٢١٦:٤٣:٠٤١٧:٠٢:٣٦٢٢:٤٩:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٣:٥٩١١:٣٣:١٩١٦:٤٢:١٥١٧:٠١:٥٠٢٢:٤٩:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٠٢١١:٣٣:٢٧١٦:٤١:٢٨١٧:٠١:٠٥٢٢:٤٩:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٦:٠٤١١:٣٣:٣٥١٦:٤٠:٤٣١٧:٠٠:٢٣٢٢:٤٩:٤٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٧:٠٧١١:٣٣:٤٤١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٤٢٢٢:٤٩:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:١٠١١:٣٣:٥٤١٦:٣٩:١٧١٦:٥٩:٠٢٢٢:٤٩:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٩:١٢١١:٣٤:٠٥١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٠:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٠:١٥١١:٣٤:١٧١٦:٣٧:٥٩١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٠:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:١٧١١:٣٤:٣٠١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:١٥٢٢:٥٠:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:١٩١١:٣٤:٤٣١٦:٣٦:٤٨١٦:٥٦:٤٣٢٢:٥٠:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٣:٢١١١:٣٤:٥٨١٦:٣٦:١٥١٦:٥٦:١٣٢٢:٥٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آزادشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آزادشهر شهر آزادشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آزادشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آزادشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آزادشهر

آزادشهر شهری است در استان گلستان ایران. این شهر مرکز شهرستان آزادشهر این استان است. جمعیت شهرستان آزادشهر در سال۱۳۹۵، برابر با ۹۶۱۲۰نفر بوده‌است. جمعیت شهری آزادشهر در سال ۱۳۹۵، برابر با ۴۳۷۶۰ نفر بوده‌است

شهر آزادشهر در ویکیپدیا

شهر آزادشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آزادشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آزادشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آزادشهر بر روی نقشه

شهر آزادشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آزادشهر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آزادشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آزادشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آزادشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آزادشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آزادشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آزادشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آزادشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ آزادشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آزادشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ آزادشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آزادشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آزادشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو