جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آرمناک

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز آرمناک


اذان صبح: ٠٦:٠٧:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٦:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥٧:١٤
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥٨

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آرمناک (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر آرمناک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر آرمناک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آرمناک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
رو به خورشید بایستید، سایه ها پشت شما خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آرمناک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آرمناک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آرمناک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آرمناک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آرمناک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آرمناک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٩:٤١١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٦:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٦:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٦:٠٢١٣:٢٣:٢٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٥:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٤:٥١١٣:٢٣:١١٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٣٥:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٥:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٤:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٠:١٨١٣:٢٢:٤١٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣٤:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٩:١٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٤:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٣:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٣:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٦:٠٤١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٢:١٦٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٣٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٢:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٢:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٢:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٢١:١٤١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٣٢:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣١:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣١:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٨:٣٧١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٣١:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٣١:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣١:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٦:١٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٣١:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٣٠:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٤:٤٥١٣:٢٢:١٣٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٣٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٤١٠٠:٣٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٢:٢١٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٠:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٢٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣٠:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:١١٠٠:٣٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آرمناک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر آرمناک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر آرمناک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آرمناک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر آرمناک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٦:٠٦٠٧:٣٧:٣٥١٢:٢٧:٠٣١٧:١٦:٣٤١٧:٣٧:١٤٢٣:٤١:٣١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٦:٢٧٠٧:٣٧:٥٣١٢:٢٧:٣٢١٧:١٧:١٦١٧:٣٧:٥٥٢٣:٤٢:٠١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٦:٤٦٠٧:٣٨:٠٩١٢:٢٨:٠١١٧:١٧:٥٩١٧:٣٨:٣٧٢٣:٤٢:٣١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٨:٢٤١٢:٢٨:٣٠١٧:١٨:٤٣١٧:٣٩:٢٠٢٣:٤٣:٠١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٣٨:٣٦١٢:٢٨:٥٩١٧:١٩:٢٩١٧:٤٠:٠٥٢٣:٤٣:٣٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٧:٣٥٠٧:٣٨:٤٦١٢:٢٩:٢٧١٧:٢٠:١٦١٧:٤٠:٥٠٢٣:٤٤:٠١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٧:٤٧٠٧:٣٨:٥٥١٢:٢٩:٥٥١٧:٢١:٠٤١٧:٤١:٣٧٢٣:٤٤:٣١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٩:٠١١٢:٣٠:٢٣١٧:٢١:٥٣١٧:٤٢:٢٦٢٣:٤٥:٠١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٨:٠٨٠٧:٣٩:٠٥١٢:٣٠:٥٠١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٣:١٥٢٣:٤٥:٣٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٨:١٦٠٧:٣٩:٠٨١٢:٣١:١٧١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٤:٠٥٢٣:٤٥:٥٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٨:٢٢٠٧:٣٩:٠٨١٢:٣١:٤٣١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٦:٢٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٨:٢٦٠٧:٣٩:٠٦١٢:٣٢:٠٩١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤٦:٥٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٨:٢٩٠٧:٣٩:٠٢١٢:٣٢:٣٤١٧:٢٦:١٨١٧:٤٦:٤٢٢٣:٤٧:٢٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٨:٣٠٠٧:٣٨:٥٧١٢:٣٢:٥٩١٧:٢٧:١٤١٧:٤٧:٣٦٢٣:٤٧:٥١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٨:٢٩٠٧:٣٨:٤٩١٢:٣٣:٢٣١٧:٢٨:١٠١٧:٤٨:٣٠٢٣:٤٨:١٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٨:٢٦٠٧:٣٨:٣٩١٢:٣٣:٤٦١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٩:٢٦٢٣:٤٨:٤٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٨:٢١٠٧:٣٨:٢٧١٢:٣٤:٠٩١٧:٣٠:٠٦١٧:٥٠:٢٢٢٣:٤٩:١١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٨:١٥٠٧:٣٨:١٣١٢:٣٤:٣٢١٧:٣١:٠٦١٧:٥١:١٩٢٣:٤٩:٣٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٨:٠٧٠٧:٣٧:٥٧١٢:٣٤:٥٣١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٢:١٧٢٣:٥٠:٠١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٧:٣٩١٢:٣٥:١٥١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٣:١٥٢٣:٥٠:٢٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٧:٤٥٠٧:٣٧:٢٠١٢:٣٥:٣٥١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٤:١٤٢٣:٥٠:٥٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٧:٣٢٠٧:٣٦:٥٨١٢:٣٥:٥٥١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٥:١٤٢٣:٥١:١٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٧:١٧٠٧:٣٦:٣٤١٢:٣٦:١٤١٧:٣٦:١٢١٧:٥٦:١٤٢٣:٥١:٣٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٧:٠٠٠٧:٣٦:٠٩١٢:٣٦:٣٢١٧:٣٧:١٥١٧:٥٧:١٤٢٣:٥١:٥٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٦:٤١٠٧:٣٥:٤١١٢:٣٦:٥٠١٧:٣٨:١٨١٧:٥٨:١٥٢٣:٥٢:١٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٦:٢٠٠٧:٣٥:١٢١٢:٣٧:٠٧١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٩:١٦٢٣:٥٢:٤٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٥:٥٨٠٧:٣٤:٤١١٢:٣٧:٢٣١٧:٤٠:٢٦١٨:٠٠:١٧٢٣:٥٣:٠٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٥:٣٣٠٧:٣٤:٠٨١٢:٣٧:٣٨١٧:٤١:٣٠١٨:٠١:١٩٢٣:٥٣:١٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٥:٠٧٠٧:٣٣:٣٣١٢:٣٧:٥٣١٧:٤٢:٣٤١٨:٠٢:٢١٢٣:٥٣:٣٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٤:٤٠٠٧:٣٢:٥٦١٢:٣٨:٠٧١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٣:٢٣٢٣:٥٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آرمناک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آرمناک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر آرمناک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آرمناک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣١٠٧:٣٥:٠٧١٢:٢٤:٠٣١٧:١٣:٠٠١٧:٣٣:٤٢٢٣:٣٨:٣٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٠٠٠٧:٣٥:٣٦١٢:٢٤:٣٣١٧:١٣:٣١١٧:٣٤:١٣٢٣:٣٩:٠٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٨٠٧:٣٦:٠٤١٢:٢٥:٠٣١٧:١٤:٠٥١٧:٣٤:٤٦٢٣:٣٩:٣٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٥٥٠٧:٣٦:٢٩١٢:٢٥:٣٣١٧:١٤:٤٠١٧:٣٥:٢١٢٣:٤٠:٠٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٠٠٧:٣٦:٥٣١٢:٢٦:٠٣١٧:١٥:١٦١٧:٣٥:٥٧٢٣:٤٠:٣٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٤٠٧:٣٧:١٥١٢:٢٦:٣٣١٧:١٥:٥٥١٧:٣٦:٣٥٢٣:٤١:٠٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٦٠٧:٣٧:٣٥١٢:٢٧:٠٣١٧:١٦:٣٤١٧:٣٧:١٤٢٣:٤١:٣١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢٧٠٧:٣٧:٥٣١٢:٢٧:٣٢١٧:١٧:١٦١٧:٣٧:٥٥٢٣:٤٢:٠١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٦٠٧:٣٨:٠٩١٢:٢٨:٠١١٧:١٧:٥٩١٧:٣٨:٣٧٢٣:٤٢:٣١
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٨:٢٤١٢:٢٨:٣٠١٧:١٨:٤٣١٧:٣٩:٢٠٢٣:٤٣:٠١
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٠٠٧:٣٨:٣٦١٢:٢٨:٥٩١٧:١٩:٢٩١٧:٤٠:٠٥٢٣:٤٣:٣٢
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٥٠٧:٣٨:٤٦١٢:٢٩:٢٧١٧:٢٠:١٦١٧:٤٠:٥٠٢٣:٤٤:٠١
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٧٠٧:٣٨:٥٥١٢:٢٩:٥٥١٧:٢١:٠٤١٧:٤١:٣٧٢٣:٤٤:٣١
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٩:٠١١٢:٣٠:٢٣١٧:٢١:٥٣١٧:٤٢:٢٦٢٣:٤٥:٠١
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٨٠٧:٣٩:٠٥١٢:٣٠:٥٠١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٣:١٥٢٣:٤٥:٣٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٦٠٧:٣٩:٠٨١٢:٣١:١٧١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٤:٠٥٢٣:٤٥:٥٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٢٠٧:٣٩:٠٨١٢:٣١:٤٣١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٦:٢٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٦٠٧:٣٩:٠٦١٢:٣٢:٠٩١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤٦:٥٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٩٠٧:٣٩:٠٢١٢:٣٢:٣٤١٧:٢٦:١٨١٧:٤٦:٤٢٢٣:٤٧:٢٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٠٠٧:٣٨:٥٧١٢:٣٢:٥٩١٧:٢٧:١٤١٧:٤٧:٣٦٢٣:٤٧:٥١
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٩٠٧:٣٨:٤٩١٢:٣٣:٢٣١٧:٢٨:١٠١٧:٤٨:٣٠٢٣:٤٨:١٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٦٠٧:٣٨:٣٩١٢:٣٣:٤٦١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٩:٢٦٢٣:٤٨:٤٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢١٠٧:٣٨:٢٧١٢:٣٤:٠٩١٧:٣٠:٠٦١٧:٥٠:٢٢٢٣:٤٩:١١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٥٠٧:٣٨:١٣١٢:٣٤:٣٢١٧:٣١:٠٦١٧:٥١:١٩٢٣:٤٩:٣٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٧٠٧:٣٧:٥٧١٢:٣٤:٥٣١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٢:١٧٢٣:٥٠:٠١
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٧:٣٩١٢:٣٥:١٥١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٣:١٥٢٣:٥٠:٢٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٥٠٧:٣٧:٢٠١٢:٣٥:٣٥١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٤:١٤٢٣:٥٠:٥٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٢٠٧:٣٦:٥٨١٢:٣٥:٥٥١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٥:١٤٢٣:٥١:١٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:١٧٠٧:٣٦:٣٤١٢:٣٦:١٤١٧:٣٦:١٢١٧:٥٦:١٤٢٣:٥١:٣٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٠٠٧:٣٦:٠٩١٢:٣٦:٣٢١٧:٣٧:١٥١٧:٥٧:١٤٢٣:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آرمناک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آرمناک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آرمناک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آرمناک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آرمناک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آرمناک

شهر آرمناک بر روی نقشه

شهر آرمناک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آرمناک
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آرمناک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آرمناک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ آرمناک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آرمناک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آرمناک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آرمناک
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ آرمناک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آرمناک
زمان پخش اذان مستقیم به افق آرمناک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آرمناک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو