جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آرمناک

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز آرمناک


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥١
اذان ظهر: ١٣:٣٢:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٠٤
اذان مغرب: ٢١:٠١:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٤٠:٥١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آرمناک (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر آرمناک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر آرمناک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آرمناک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر آن چه قابل شمارش است، پایان می‌پذیرد و هر آن چه مورد انتظار است، فرا می‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آرمناک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آرمناک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آرمناک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آرمناک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آرمناک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آرمناک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٦:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٦:٠٢١٣:٢٣:٢٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٤:٥١١٣:٢٣:١١٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٣٥:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٠:١٨١٣:٢٢:٤١٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٩:١٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٣٤:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٣:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٣:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٦:٠٤١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٣:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٢:١٦٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٣٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٢:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٢:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٢١:١٤١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٤٤٠٠:٣٢:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣١:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٨:٣٧١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٣١:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٣١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣١:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٦:١٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٣١:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٣٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٤:٤٥١٣:٢٢:١٣٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٣٠:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٤١٠٠:٣٠:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٢:٢١٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٢٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:١١٠٠:٣٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آرمناک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر آرمناک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آرمناک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آرمناک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر آرمناک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آرمناک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آرمناک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر آرمناک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آرمناک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٥٠٦:٠٦:٤٩١٣:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:٢٨٢١:١٠:٠٩٠٠:٣٢:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠١٠٦:٠٧:٠٣١٣:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٣٩٢١:١٠:١٩٠٠:٣٢:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٨٠٦:٠٧:١٩١٣:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٤٨٢١:١٠:٢٨٠٠:٣٣:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٨٠٦:٠٧:٣٧١٣:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٥٥٢١:١٠:٣٥٠٠:٣٣:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠١٠٦:٠٧:٥٦١٣:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:٠٠٢١:١٠:٣٩٠٠:٣٣:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٦:٠٨:١٦١٣:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٠٤٢١:١٠:٤٣٠٠:٣٣:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٨:٣٨١٣:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٠٦٢١:١٠:٤٤٠٠:٣٤:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٤٠٦:٠٩:٠١١٣:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٠٧٢١:١٠:٤٣٠٠:٣٤:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٦:٠٩:٢٦١٣:٢٩:٢٠٢٠:٤٩:٠٥٢١:١٠:٤١٠٠:٣٤:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٩:٥٢١٣:٢٩:٣٢٢٠:٤٩:٠٢٢١:١٠:٣٦٠٠:٣٥:٠٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٦:١٠:١٩١٣:٢٩:٤٣٢٠:٤٨:٥٧٢١:١٠:٣٠٠٠:٣٥:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٨٠٦:١٠:٤٧١٣:٢٩:٥٤٢٠:٤٨:٥١٢١:١٠:٢٢٠٠:٣٥:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٦:١١:١٧١٣:٣٠:٠٦٢٠:٤٨:٤٢٢١:١٠:١٢٠٠:٣٥:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٦:١١:٤٧١٣:٣٠:١٦٢٠:٤٨:٣٢٢١:١٠:٠٠٠٠:٣٦:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٦:١٢:١٩١٣:٣٠:٢٧٢٠:٤٨:٢٠٢١:٠٩:٤٦٠٠:٣٦:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٦:١٢:٥٢١٣:٣٠:٣٧٢٠:٤٨:٠٦٢١:٠٩:٣٠٠٠:٣٦:٥٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٣٠:٤٦٢٠:٤٧:٥٠٢١:٠٩:١٢٠٠:٣٧:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٦:١٤:٠١١٣:٣٠:٥٥٢٠:٤٧:٣٣٢١:٠٨:٥٣٠٠:٣٧:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٦:١٤:٣٧١٣:٣١:٠٤٢٠:٤٧:١٤٢١:٠٨:٣١٠٠:٣٧:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٥:١٤١٣:٣١:١٢٢٠:٤٦:٥٢٢١:٠٨:٠٨٠٠:٣٧:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٥:٥٢١٣:٣١:٢٠٢٠:٤٦:٣٠٢١:٠٧:٤٢٠٠:٣٨:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٦:٣١١٣:٣١:٢٧٢٠:٤٦:٠٥٢١:٠٧:١٥٠٠:٣٨:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٦:١٧:١٠١٣:٣١:٣٤٢٠:٤٥:٣٨٢١:٠٦:٤٦٠٠:٣٨:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٧:٥٠١٣:٣١:٤١٢٠:٤٥:١٠٢١:٠٦:١٥٠٠:٣٩:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:١٨:٣١١٣:٣١:٤٦٢٠:٤٤:٤٠٢١:٠٥:٤٢٠٠:٣٩:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٩:١٣١٣:٣١:٥٢٢٠:٤٤:٠٨٢١:٠٥:٠٨٠٠:٣٩:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٣١:٥٧٢٠:٤٣:٣٥٢١:٠٤:٣٢٠٠:٣٩:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٢٠:٣٨١٣:٣٢:٠١٢٠:٤٣:٠٠٢١:٠٣:٥٤٠٠:٤٠:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٢١:٢٢١٣:٣٢:٠٥٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:١٤٠٠:٤٠:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٢٢:٠٦١٣:٣٢:٠٨٢٠:٤١:٤٥٢١:٠٢:٣٢٠٠:٤٠:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٣٢:١٠٢٠:٤١:٠٤٢١:٠١:٤٩٠٠:٤٠:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر آرمناک شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آرمناک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آرمناک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر آرمناک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آرمناک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آرمناک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آرمناک

شهر آرمناک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آرمناک
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آرمناک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آرمناک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آرمناک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آرمناک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آرمناک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آرمناک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آرمناک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آرمناک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ آرمناک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آرمناک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو