جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آرمناک

میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز آرمناک

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٣١:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٤٧:١٨
اذان مغرب: ٢١:٠٨:٣٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٣٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آرمناک (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر آرمناک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آرمناک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آرمناک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص) ‌
دعا، همان (نوعی) عبادت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آرمناک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آرمناک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آرمناک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آرمناک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آرمناک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آرمناک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٤٠٠:٤٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٨٠٦:٥١:٤٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٢٠٠٠:٤٠:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٥٠:٢٢١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢٥:١٦٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٩:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢٥:٠٣٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٩:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٦:٢٢١٣:٢٤:٥٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٥:٠٤١٣:٢٤:٣٧٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٨:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٣:٤٦١٣:٢٤:٢٥٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٨:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٧٠٦:٤٢:٢٩١٣:٢٤:١٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٧:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٤١:١٤١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٧:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٩:٥٨١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٣٧:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٨:٤٤١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٦:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٧:٣١١٣:٢٣:٣٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٦:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٦:١٩١٣:٢٣:٢١٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٦:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٥:٠٨١٣:٢٣:١٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٣٥:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٥:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٥:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣١٠٦:٣١:٤٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٤:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠١٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢٢:٤١٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣٤:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٤:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٨:٢٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٦:١٨١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٣٣:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٥:١٧١٣:٢٢:١٦٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٤:١٧١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٢:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٣٢:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٢١:٢٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٣٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آرمناک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آرمناک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آرمناک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آرمناک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آرمناک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آرمناک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آرمناک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آرمناک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آرمناک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آرمناک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آرمناک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آرمناک شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آرمناک شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آرمناک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آرمناک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آرمناک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آرمناک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آرمناک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آرمناک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠٦:٤٦١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٢٦٢١:١٠:٠٦٠٠:٣٢:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٣٧٢١:١٠:١٧٠٠:٣٢:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٦:٠٧:١٥١٣:٢٨:٠٢٢٠:٤٨:٤٦٢١:١٠:٢٦٠٠:٣٣:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٦:٠٧:٣٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٤٨:٥٤٢١:١٠:٣٤٠٠:٣٣:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠٧:٥١١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤٩:٠٠٢١:١٠:٣٩٠٠:٣٣:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠٨:١١١٣:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:٠٤٢١:١٠:٤٣٠٠:٣٣:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٨:٣٣١٣:٢٨:٥٣٢٠:٤٩:٠٧٢١:١٠:٤٤٠٠:٣٤:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٨:٥٦١٣:٢٩:٠٥٢٠:٤٩:٠٧٢١:١٠:٤٤٠٠:٣٤:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٦:٠٩:٢٠١٣:٢٩:١٧٢٠:٤٩:٠٦٢١:١٠:٤٢٠٠:٣٤:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٦:٠٩:٤٥١٣:٢٩:٢٩٢٠:٤٩:٠٤٢١:١٠:٣٨٠٠:٣٥:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٦:١٠:١٢١٣:٢٩:٤٠٢٠:٤٨:٥٩٢١:١٠:٣٢٠٠:٣٥:١٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٦:١٠:٤٠١٣:٢٩:٥٢٢٠:٤٨:٥٣٢١:١٠:٢٤٠٠:٣٥:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٦:١١:٠٩١٣:٣٠:٠٣٢٠:٤٨:٤٤٢١:١٠:١٤٠٠:٣٥:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:١١:٣٩١٣:٣٠:١٣٢٠:٤٨:٣٤٢١:١٠:٠٣٠٠:٣٦:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٦:١٢:١١١٣:٣٠:٢٣٢٠:٤٨:٢٣٢١:٠٩:٤٩٠٠:٣٦:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٦:١٢:٤٣١٣:٣٠:٣٣٢٠:٤٨:٠٩٢١:٠٩:٣٤٠٠:٣٦:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:١٣:١٧١٣:٣٠:٤٣٢٠:٤٧:٥٤٢١:٠٩:١٦٠٠:٣٧:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٣٠:٥٢٢٠:٤٧:٣٧٢١:٠٨:٥٧٠٠:٣٧:١٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٣١:٠١٢٠:٤٧:١٨٢١:٠٨:٣٦٠٠:٣٧:٣٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٥:٠٤١٣:٣١:٠٩٢٠:٤٦:٥٧٢١:٠٨:١٣٠٠:٣٧:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:١٥:٤١١٣:٣١:١٧٢٠:٤٦:٣٥٢١:٠٧:٤٨٠٠:٣٨:١١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:١٦:٢٠١٣:٣١:٢٥٢٠:٤٦:١٠٢١:٠٧:٢١٠٠:٣٨:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:١٦:٥٩١٣:٣١:٣٢٢٠:٤٥:٤٤٢١:٠٦:٥٣٠٠:٣٨:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٧:٣٩١٣:٣١:٣٨٢٠:٤٥:١٧٢١:٠٦:٢٢٠٠:٣٩:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٨:٢٠١٣:٣١:٤٤٢٠:٤٤:٤٧٢١:٠٥:٥٠٠٠:٣٩:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٩:٠٢١٣:٣١:٥٠٢٠:٤٤:١٦٢١:٠٥:١٦٠٠:٣٩:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٩:٤٤١٣:٣١:٥٥٢٠:٤٣:٤٣٢١:٠٤:٤٠٠٠:٣٩:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:٣٢:٠٠٢٠:٤٣:٠٩٢١:٠٤:٠٣٠٠:٤٠:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٢١:١١١٣:٣٢:٠٤٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٣:٢٤٠٠:٤٠:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٢١:٥٥١٣:٣٢:٠٧٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٢:٤٣٠٠:٤٠:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٢٢:٤٠١٣:٣٢:١٠٢٠:٤١:١٥٢١:٠٢:٠٠٠٠:٤٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آرمناک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آرمناک شهر آرمناک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آرمناک شهر آرمناک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آرمناک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آرمناک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آرمناک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آرمناک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آرمناک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آرمناک

شهر آرمناک بر روی نقشه

شهر آرمناک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آرمناک
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آرمناک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آرمناک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آرمناک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا آرمناک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آرمناک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آرمناک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آرمناک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آرمناک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آرمناک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آرمناک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آرمناک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آرمناک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو