جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آران

آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز آران

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٢١

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آران (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر آران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

امام جعفر صادق (ع)
هر كه بیماری را عیادت كند حق تعالی موكل سازد به او هفتاد هزار ملك را كه همیشه به خانه‌ی او آیند و تا روز قیامت در آن خانه تسبیح و تكبیر و تهلیل و تقدیس الهی گویند و نصف ثواب ایشان از برای او باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آران

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٤:٢١١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٤٦٠٠:٢٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٣٤٠٠:٢٠:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:١١٠٠:١٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٣:١٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٩:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٨:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٨:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٢:١٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٧:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٠١:٥٢١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٩:٠٩١٣:٠١:٤٣١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٦:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٨:٠٤١٣:٠١:٣٤١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٦:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٧:٠٠١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٦:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٥:٥٧١٣:٠١:١٧١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٤:٥٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٥:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٣:٥٥١٣:٠١:٠٣١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٥:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٤:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١١:٥٧١٣:٠٠:٥١١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٢٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٤:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٤٦٠٠:١٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٣:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٣:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:١٤٠٠:١٣:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٣:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آران

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آران

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آران شهر آران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آران شهر آران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آران

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥٣:٠٩١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٢٢٠٠:١٤:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٥٣:٢٣١٣:٠٦:١٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٣٣٠٠:١٤:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٥:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٥٣:٥٥١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٥١٠٠:١٥:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٤:١٣١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٥٧٠٠:١٥:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٤:٣٢١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:٠٢٠٠:١٥:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٥٤:٥٣١٣:٠٧:١٤٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤٠:٠٤٠٠:١٦:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٥:١٥١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٩:٣٢٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٦:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٦:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٥٦:٠١١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٠٣٠٠:١٦:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٥٩٠٠:١٧:١٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٨:١٣٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٧:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٧:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١٨:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٢٦٠٠:١٨:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:١٣٠٠:١٨:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٥٩٠٠:١٨:٤٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٩:١٤٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٩:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٢٥٠٠:١٩:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٩:٣١٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٩:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٩:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٠:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٠:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٣:١٨١٣:١٠:٠٠٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٠:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٣:٥٥١٣:١٠:٠٦٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٠:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٤:٣٣١٣:١٠:١٢٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢١:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٥:١١١٣:١٠:١٧٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢١:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٢١٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢١:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٠:٢٥٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢١:٤٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٧:١٠١٣:١٠:٢٩٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢١:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٠:٣٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آران شهر آران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آران شهر آران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آران

آران و بیدگل شهری است در شمال استان اصفهان که مرکز شهرستان آران و بیدگل می‌باشد. این شهر از جنوب به کاشان، از شرق به ابوزیدآباد، از غرب به نوش‌آباد و از شمال به کویر مرکزی ایران و دریاچه نمک راه دارد

شهر آران در ویکیپدیا

شهر آران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آران بر روی نقشه

شهر آران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آران
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آران + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آران رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آران
زمان پخش اذان زنده به افق آران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو