جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آران

آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز آران


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٨:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٤٧
اذان مغرب: ١٧:١٥:٣٣
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٧

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آران (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر آران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر آران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارسطو
در زندگی، زمانی كه كاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آران

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٢:١٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:١٦٠٠:١٧:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٧:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٩:٥٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٨:٥٤١٣:٠١:٤١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٧:٤٩١٣:٠١:٣٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٦:٤٦١٣:٠١:٢٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٥:٤٣١٣:٠١:١٧١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٤:٤٢١٣:٠١:٠٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٥:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٣:٤١١٣:٠١:٠٣١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٥:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٤:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:٥١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٠:٤١١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:١٠٠٠:١٤:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٥٩٠٠:١٤:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٣:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:١١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٣:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:١٥٠٠:١٣:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٢:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٢:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٦٠٠:١٢:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠١:٠١١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٢:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٢:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٢:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١١:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٥٣٠٠:١١:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آران

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر آران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر آران

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر آران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آران

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٢:٤١١١:٥٠:٠٣١٦:٥٧:٠٩١٧:١٦:١٩٢٣:٠٧:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٣:٣٧١١:٥٠:١٩١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٥٨٢٣:٠٧:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٤:٣٣١١:٥٠:٣٦١٦:٥٦:٢٤١٧:١٥:٣٩٢٣:٠٧:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٥:٢٨١١:٥٠:٥٤١٦:٥٦:٠٤١٧:١٥:٢١٢٣:٠٨:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٦:٢٣١١:٥١:١٢١٦:٥٥:٤٦١٧:١٥:٠٥٢٣:٠٨:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:١٨١١:٥١:٣٢١٦:٥٥:٣٠١٧:١٤:٥١٢٣:٠٨:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٨:١٣١١:٥١:٥١١٦:٥٥:١٦١٧:١٤:٣٩٢٣:٠٨:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٩:٠٧١١:٥٢:١٢١٦:٥٥:٠٤١٧:١٤:٢٩٢٣:٠٩:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٢:٣٣١٦:٥٤:٥٤١٧:١٤:٢١٢٣:٠٩:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥٠:٥٣١١:٥٢:٥٥١٦:٥٤:٤٥١٧:١٤:١٤٢٣:٠٩:٤٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥١:٤٥١١:٥٣:١٨١٦:٥٤:٣٩١٧:١٤:٠٩٢٣:١٠:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٢:٣٧١١:٥٣:٤١١٦:٥٤:٣٤١٧:١٤:٠٦٢٣:١٠:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٢٨١١:٥٤:٠٥١٦:٥٤:٣١١٧:١٤:٠٥٢٣:١٠:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٤:١٨١١:٥٤:٢٩١٦:٥٤:٣٠١٧:١٤:٠٦٢٣:١١:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٥:٠٧١١:٥٤:٥٤١٦:٥٤:٣١١٧:١٤:٠٨٢٣:١١:٢٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٥:٥٦١١:٥٥:٢٠١٦:٥٤:٣٤١٧:١٤:١٣٢٣:١١:٥١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٦:٤٣١١:٥٥:٤٥١٦:٥٤:٣٩١٧:١٤:١٩٢٣:١٢:١٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٧:٣٠١١:٥٦:١٢١٦:٥٤:٤٦١٧:١٤:٢٧٢٣:١٢:٣٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٨:١٦١١:٥٦:٣٩١٦:٥٤:٥٤١٧:١٤:٣٦٢٣:١٣:٠٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٩:٠٠١١:٥٧:٠٦١٦:٥٥:٠٤١٧:١٤:٤٨٢٣:١٣:٢٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٩:٤٤١١:٥٧:٣٣١٦:٥٥:١٧١٧:١٥:٠١٢٣:١٣:٥٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٠:٢٦١١:٥٨:٠١١٦:٥٥:٣١١٧:١٥:١٦٢٣:١٤:٢٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٧:٠١:٠٨١١:٥٨:٣٠١٦:٥٥:٤٧١٧:١٥:٣٣٢٣:١٤:٤٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٧:٠١:٤٨١١:٥٨:٥٨١٦:٥٦:٠٤١٧:١٥:٥١٢٣:١٥:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٢:٢٧١١:٥٩:٢٧١٦:٥٦:٢٤١٧:١٦:١١٢٣:١٥:٤١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٣:٠٤١١:٥٩:٥٦١٦:٥٦:٤٥١٧:١٦:٣٣٢٣:١٦:٠٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٣:٤١١٢:٠٠:٢٦١٦:٥٧:٠٨١٧:١٦:٥٧٢٣:١٦:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٤:١٦١٢:٠٠:٥٥١٦:٥٧:٣٣١٧:١٧:٢٢٢٣:١٧:٠٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:٤٩١٢:٠١:٢٥١٦:٥٧:٥٩١٧:١٧:٤٨٢٣:١٧:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٥:٢٢١٢:٠١:٥٥١٦:٥٨:٢٧١٧:١٨:١٧٢٣:١٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آران شهر آران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آران شهر آران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آران

آران و بیدگل شهری است در شمال استان اصفهان که مرکز شهرستان آران و بیدگل می‌باشد. این شهر از جنوب به کاشان، از شرق به ابوزیدآباد، از غرب به نوش‌آباد و از شمال به کویر مرکزی ایران و دریاچه نمک راه دارد

شهر آران در ویکیپدیا

شهر آران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آران بر روی نقشه

شهر آران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آران
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر آران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر آران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آران
زمان پخش اذان آنلاین به افق آران
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آران
افق شرعی امروز فردا آران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو