جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آذرشهر

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز آذرشهر


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:١٧:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣١:٣٨

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آذرشهر (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ شهر آذرشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر آذرشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آذرشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

مارك تواین
باید هوشیار باشیم و از هر تجربه، فقط حكمتی را كه در آن نهفته است كسب كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آذرشهر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آذرشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آذرشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٦:١٢١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٥٤٠٠:٣٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٥:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٣٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٣:١٩٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢١٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٤:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٣:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٥:٤٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٣:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٢:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٢:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٢:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣١٠٦:٢١:٣٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣١:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣١:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣١:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣١:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٩:١٩٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٠:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥١:٠١٠٠:٣٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٤:٣١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٠:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:٣٤٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤١٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٠:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٣٠٦:١٢:١٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٩:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٢٧٠٦:١١:٣٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٢٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٣٠٦:١٠:٥٥١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٢٩:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٠٠٦:١٠:١٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:١١٠٠:٢٩:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٩:٤١١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٢٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر آذرشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر آذرشهر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١٣:٠٤١٢:١٢:٠٦١٧:١٠:٤٨١٧:٣١:٠٣٢٣:٢٧:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٦٠٧:١٤:٠٧١٢:١٢:٢٢١٧:١٠:١٩١٧:٣٠:٣٦٢٣:٢٧:٢٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٥:٠٩١٢:١٢:٣٩١٧:٠٩:٥١١٧:٣٠:١٠٢٣:٢٧:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٦:١٠١٢:١٢:٥٧١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٩:٤٧٢٣:٢٧:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٧:١١١٢:١٣:١٥١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٩:٢٦٢٣:٢٨:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٨٠٧:١٨:١٢١٢:١٣:٣٤١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٩:٠٧٢٣:٢٨:٢٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٩:١٢١٢:١٣:٥٤١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٨:٥٠٢٣:٢٨:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:٢٠:١١١٢:١٤:١٥١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٨:٣٥٢٣:٢٨:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٢٠٧:٢١:١٠١٢:١٤:٣٦١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٨:٢١٢٣:٢٩:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٣٠٧:٢٢:٠٨١٢:١٤:٥٨١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٨:١٠٢٣:٢٩:٣٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٣٠٧:٢٣:٠٥١٢:١٥:٢١١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٨:٠١٢٣:٢٩:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٢٠٧:٢٤:٠١١٢:١٥:٤٤١٧:٠٧:١٤١٧:٢٧:٥٤٢٣:٣٠:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٠٠٧:٢٤:٥٦١٢:١٦:٠٨١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٠:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢٥:٥٠١٢:١٦:٣٢١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٧:٤٦٢٣:٣٠:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٦:٤٤١٢:١٦:٥٧١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٧:٤٥٢٣:٣١:١٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٧:٢٢١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٧:٤٦٢٣:٣١:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٨:٢٧١٢:١٧:٤٨١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٢:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٩:١٧١٢:١٨:١٥١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٧:٥٤٢٣:٣٢:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٣٠:٠٦١٢:١٨:٤١١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٨:٠١٢٣:٣٢:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٣٠:٥٣١٢:١٩:٠٩١٧:٠٧:١٦١٧:٢٨:١٠٢٣:٣٣:١٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:١١٠٧:٣١:٣٩١٢:١٩:٣٦١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٨:٢٠٢٣:٣٣:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٣٠٧:٣٢:٢٤١٢:٢٠:٠٤١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٨:٣٣٢٣:٣٤:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٣٠٧:٣٣:٠٨١٢:٢٠:٣٢١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٨:٤٨٢٣:٣٤:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:١٢٠٧:٣٣:٥٠١٢:٢١:٠١١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٩:٠٥٢٣:٣٤:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٠٠٧:٣٤:٣٠١٢:٢١:٣٠١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٩:٢٤٢٣:٣٥:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٦٠٧:٣٥:٠٩١٢:٢١:٥٩١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٩:٤٤٢٣:٣٥:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٣٥:٤٧١٢:٢٢:٢٨١٧:٠٩:٠٧١٧:٣٠:٠٧٢٣:٣٦:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٧٠٧:٣٦:٢٣١٢:٢٢:٥٨١٧:٠٩:٣١١٧:٣٠:٣١٢٣:٣٦:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:١٠٠٧:٣٦:٥٧١٢:٢٣:٢٨١٧:٠٩:٥٧١٧:٣٠:٥٧٢٣:٣٧:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٢٠٧:٣٧:٢٩١٢:٢٣:٥٨١٧:١٠:٢٥١٧:٣١:٢٥٢٣:٣٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آذرشهر

آذَرْشَهْرْ (توفارقان یا دِهْخوارْقانْ) یکی از شهرهای غربی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان آذرشهر است.

شهر آذرشهر در ویکیپدیا

شهر آذرشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آذرشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آذرشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آذرشهر بر روی نقشه

شهر آذرشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آذرشهر
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آذرشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آذرشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آذرشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آذرشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آذرشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آذرشهر
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آذرشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آذرشهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آذرشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آذرشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو