جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آذرشهر

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز آذرشهر

اذان صبح: ٠٥:٤٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٥٨
اذان ظهر: ١٢:١٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٣٧

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آذرشهر (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر آذرشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر آذرشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آذرشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

جان. اف. كندی
هنگامی كه قدرت، توجه انسان را محدود می‌سازد، سروده، توانگری و گوناگونی وجودش را به او یادآور می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آذرشهر

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آذرشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آذرشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٣٣٠٦:٥٢:٣٠١٣:٢٦:٢٣٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٤٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٥١٠٦:٥١:٠٦١٣:٢٦:٠٨٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٩:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢٥:٥٤٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٣٩:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٦:٥٨١٣:٢٥:٢٧٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٨:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤٥:٣٦١٣:٢٥:١٤٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٣٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٥:٠١٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣٨:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٤:٤٩٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٤١:٣٧١٣:٢٤:٣٧٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٧:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٤:٢٦٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٣٧:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٩:٠١١٣:٢٤:١٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٦:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٧:٤٥١٣:٢٤:٠٤٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٦:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٦:٣٠١٣:٢٣:٥٤٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٥:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٥:١٥١٣:٢٣:٤٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٥:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٤:٠٢١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٥:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٤:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١٦٠٦:٣١:٣٩١٣:٢٣:١٩٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٤:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٣:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٣٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٣٣:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٤:٥٦١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٣:١٧٠٠:٣٢:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٢:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣١:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣١:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣١:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر آذرشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر آذرشهر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آذرشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آذرشهر

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آذرشهر شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آذرشهر شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آذرشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آذرشهر

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤١٠٧:١٢:٥١١٢:١٢:٠٣١٧:١٠:٥٧١٧:٣١:١٠٢٣:٢٧:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٣:٥٣١٢:١٢:١٩١٧:١٠:٢٦١٧:٣٠:٤٣٢٣:٢٧:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٤:٥٥١٢:١٢:٣٦١٧:٠٩:٥٨١٧:٣٠:١٧٢٣:٢٧:٤٠
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٥:٥٧١٢:١٢:٥٣١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٧:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٦:٥٨١٢:١٣:١١١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٩:٣٢٢٣:٢٨:٠٧
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٧:٥٨١٢:١٣:٣٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٩:١٢٢٣:٢٨:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٨:٥٨١٢:١٣:٥٠١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٨:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٩٠٧:١٩:٥٨١٢:١٤:١٠١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٨:٣٨٢٣:٢٨:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٠٠٧:٢٠:٥٦١٢:١٤:٣١١٧:٠٧:٥١١٧:٢٨:٢٤٢٣:٢٩:١١
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣١٠٧:٢١:٥٤١٢:١٤:٥٣١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٨:١٣٢٣:٢٩:٢٩
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٢١٠٧:٢٢:٥١١٢:١٥:١٥١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٨:٠٣٢٣:٢٩:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٠٠٧:٢٣:٤٧١٢:١٥:٣٨١٧:٠٧:١٦١٧:٢٧:٥٥٢٣:٣٠:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٨٠٧:٢٤:٤٣١٢:١٦:٠١١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٧:٥٠٢٣:٣٠:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٥:٣٧١٢:١٦:٢٦١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٧:٤٦٢٣:٣٠:٤٨
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢٦:٣١١٢:١٦:٥٠١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣١:١٠
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٧:٢٣١٢:١٧:١٦١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٧:٤٥٢٣:٣١:٣٢
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٨:١٥١٢:١٧:٤١١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٧:٤٧٢٣:٣١:٥٥
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٩:٠٥١٢:١٨:٠٨١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٧:٥٢٢٣:٣٢:١٩
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢٩:٥٤١٢:١٨:٣٥١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٧:٥٨٢٣:٣٢:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:١٩٠٧:٣٠:٤٢١٢:١٩:٠٢١٧:٠٧:١٤١٧:٢٨:٠٧٢٣:٣٣:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠١٠٧:٣١:٢٩١٢:١٩:٢٩١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٨:١٨٢٣:٣٣:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٣٠٧:٣٢:١٤١٢:١٩:٥٨١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٨:٣٠٢٣:٣٣:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٣٠٧:٣٢:٥٨١٢:٢٠:٢٦١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٨:٤٥٢٣:٣٤:٢٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٠٣٠٧:٣٣:٤٠١٢:٢٠:٥٥١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٩:٠١٢٣:٣٤:٥٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٤١٠٧:٣٤:٢١١٢:٢١:٢٤١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٩:٢٠٢٣:٣٥:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:١٩٠٧:٣٥:٠١١٢:٢١:٥٣١٧:٠٨:٤١١٧:٢٩:٤٠٢٣:٣٥:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:٥٥٠٧:٣٥:٣٩١٢:٢٢:٢٢١٧:٠٩:٠٣١٧:٣٠:٠٢٢٣:٣٦:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٣٦:١٥١٢:٢٢:٥٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٣٠:٢٦٢٣:٣٦:٤٥
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٣٠٧:٣٦:٥٠١٢:٢٣:٢٢١٧:٠٩:٥٢١٧:٣٠:٥٢٢٣:٣٧:١٤
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٤:٣٥٠٧:٣٧:٢٣١٢:٢٣:٥١١٧:١٠:١٩١٧:٣١:١٩٢٣:٣٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آذرشهر

آذَرْشَهْرْ (توفارقان یا دِهْخوارْقانْ) یکی از شهرهای غربی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان آذرشهر است.

شهر آذرشهر در ویکیپدیا

شهر آذرشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آذرشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آذرشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آذرشهر بر روی نقشه

شهر آذرشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آذرشهر
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آذرشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آذرشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آذرشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آذرشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آذرشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آذرشهر
افق شرعی امروز فردا آذرشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آذرشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آذرشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق آذرشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو