جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آذرشهر

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز آذرشهر


اذان صبح: ٠٤:١١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٥٠:١٣
اذان مغرب: ٢١:١٢:١٥
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٤٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آذرشهر (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر آذرشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آذرشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آذرشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه رحم كند اگرچه نسبت به سر بریدن گنجشكی باشد (‌و از روی ترحّم او را رها كند)‌ خداوند (نیز) در روز قیامت او را مورد رحمت خود قرار می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آذرشهر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آذرشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آذرشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٧:٢٧١٣:٢٤:٠٢٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٦:١٢١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٥٤٠٠:٣٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٥:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٥:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٣٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٣:١٩٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٤:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢١٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٥:٤٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٢:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٢:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣١٠٦:٢١:٣٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣١:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣١:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣١:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣١:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٩:١٩٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥١:٠١٠٠:٣٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٤:٣١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:٣٤٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤١٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٣٠٦:١٢:١٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٩:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٢٧٠٦:١١:٣٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٢٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٣٠٦:١٠:٥٥١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٢٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٠٠٦:١٠:١٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:١١٠٠:٢٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آذرشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آذرشهر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٦:١١:٢٦١٣:٢٢:٤٦٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٤١٠٠:٢٩:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٨٠٦:١٠:٤٦١٣:٢٢:٥١٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٢٩:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٦:١٠:٠٨١٣:٢٢:٥٦٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٧:٢٣٠٠:٢٩:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٩:٣٢١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٨:١٣٠٠:٢٩:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٨:٥٧١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣٧:٤٢٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٢٩:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٢٠٦:٠٨:٢٤١٣:٢٣:١٤٢٠:٣٨:٢٧٢٠:٥٩:٥١٠٠:٢٩:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٧:٥٣١٣:٢٣:٢١٢٠:٣٩:١٢٢١:٠٠:٣٨٠٠:٢٩:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٧:٢٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠١:٢٥٠٠:٢٩:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠٦:٥٧١٣:٢٣:٣٧٢٠:٤٠:٣٨٢١:٠٢:١٠٠٠:٢٩:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٢٠٦:٠٦:٣١١٣:٢٣:٤٥٢٠:٤١:٢٠٢١:٠٢:٥٥٠٠:٢٩:١٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٦:٠٦:٠٧١٣:٢٣:٥٤٢٠:٤٢:٠١٢١:٠٣:٣٨٠٠:٢٩:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٢٤:٠٤٢٠:٤٢:٤١٢١:٠٤:٢١٠٠:٢٩:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٧٠٦:٠٥:٢٥١٣:٢٤:١٤٢٠:٤٣:٢٠٢١:٠٥:٠٢٠٠:٢٩:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٠٠٦:٠٥:٠٦١٣:٢٤:٢٤٢٠:٤٣:٥٨٢١:٠٥:٤٢٠٠:٢٩:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٦:٠٤:٤٩١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:٣٥٢١:٠٦:٢١٠٠:٢٩:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٥٠٦:٠٤:٣٤١٣:٢٤:٤٥٢٠:٤٥:١٠٢١:٠٦:٥٩٠٠:٢٩:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٦٠٦:٠٤:٢١١٣:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:٤٥٢١:٠٧:٣٥٠٠:٢٩:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٩٠٦:٠٤:١٠١٣:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:١٨٢١:٠٨:١٠٠٠:٢٩:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٦٠٦:٠٤:٠٠١٣:٢٥:١٩٢٠:٤٦:٥٠٢١:٠٨:٤٣٠٠:٢٩:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٥٠٦:٠٣:٥٣١٣:٢٥:٣١٢٠:٤٧:٢٠٢١:٠٩:١٥٠٠:٢٩:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٧٠٦:٠٣:٤٧١٣:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:٤٩٢١:٠٩:٤٦٠٠:٢٩:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥١٠٦:٠٣:٤٢١٣:٢٥:٥٥٢٠:٤٨:١٧٢١:١٠:١٥٠٠:٢٩:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٦:٠٣:٤٠١٣:٢٦:٠٧٢٠:٤٨:٤٣٢١:١٠:٤٢٠٠:٣٠:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٩٠٦:٠٣:٣٩١٣:٢٦:٢٠٢٠:٤٩:٠٨٢١:١١:٠٨٠٠:٣٠:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢١٠٦:٠٣:٤٠١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٩:٣١٢١:١١:٣٢٠٠:٣٠:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٦:٠٣:٤٣١٣:٢٦:٤٥٢٠:٤٩:٥٣٢١:١١:٥٥٠٠:٣٠:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:٢٦:٥٨٢٠:٥٠:١٣٢١:١٢:١٥٠٠:٣٠:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٧:١١٢٠:٥٠:٣٢٢١:١٢:٣٥٠٠:٣٠:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢١٠٦:٠٤:٠١١٣:٢٧:٢٤٢٠:٥٠:٤٩٢١:١٢:٥٢٠٠:٣١:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٨٠٦:٠٤:١١١٣:٢٧:٣٧٢٠:٥١:٠٤٢١:١٣:٠٧٠٠:٣١:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٦:٠٤:٢٢١٣:٢٧:٥٠٢٠:٥١:١٨٢١:١٣:٢١٠٠:٣١:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر آذرشهر

آذَرشَهر یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی ایران است. مرکز آن، شهر آذرشهر است. آذرشهر در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز واقع شده‌است

شهر آذرشهر در ویکیپدیا

شهر آذرشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آذرشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آذرشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آذرشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آذرشهر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آذرشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آذرشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا آذرشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آذرشهر
زمان پخش اذان زنده به افق آذرشهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا آذرشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آذرشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آذرشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آذرشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آذرشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو