جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آذرشهر

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز آذرشهر


اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٣٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آذرشهر (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر آذرشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آذرشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آذرشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جبران خلیل جبران
اگر بخواهید ترسی را از خویش برانید، بدانید كه جایگاه ترس در دلتان ریشه دارد و نه در كسانی كه از آنها می‌ترسید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آذرشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آذرشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آذرشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آذرشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٧:٢٧١٣:٢٤:٠٢٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٦:١٢١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٥٤٠٠:٣٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٥:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٥:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٣٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٣:١٩٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٤:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢١٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٥:٤٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٢:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٢:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣١٠٦:٢١:٣٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣١:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٩:٤٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣١:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣١:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣١:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٧:٠٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٩:١٩٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥١:٠١٠٠:٣٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٤:٣١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:٣٤٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤١٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٣٠٦:١٢:١٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٩:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٢٧٠٦:١١:٣٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:٢٩٠٠:٢٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٣٠٦:١٠:٥٥١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٢٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٢٠٠٦:١٠:١٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:١١٠٠:٢٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آذرشهر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر آذرشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر آذرشهر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر آذرشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آذرشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٨:٠٠١٣:٢٨:٥١٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٤٢:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٤٢:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢٨:١٩٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٤٢:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢٨:٠٢٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٤٢:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٧:٤٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٤٢:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٥٢:١٧١٣:٢٧:٢٨٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٠٩٠٠:٤١:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٥٣:٠٨١٣:٢٧:١٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٤٠٠٠:٤١:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:١١٠٠:٤١:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٤:٤٩١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٤١٠٠:٤١:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٥:٤٠١٣:٢٦:١٥١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:١١٠٠:٤١:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٦:٣١١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٠٠٠:٤١:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٧:٢٢١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٠٨٠٠:٤٠:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٨:١٢١٣:٢٥:١٧١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٧٠٠:٤٠:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٩:٠٣١٣:٢٤:٥٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٤٠:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٩:٥٣١٣:٢٤:٣٧١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٤٠:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٧:٠٠:٤٤١٣:٢٤:١٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٤٠:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٧:٠١:٣٤١٣:٢٣:٥٦١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٣٩:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٢:٢٥١٣:٢٣:٣٥١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٣٩:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٣:١٥١٣:٢٣:١٤١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٩:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٤:٠٥١٣:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٤٥٠٠:٣٩:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٤:٥٦١٣:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:١١٠٠:٣٨:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٥:٤٦١٣:٢٢:١٠١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٨:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٦:٣٦١٣:٢١:٤٩١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٠٣٠٠:٣٨:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٧:٢٧١٣:٢١:٢٧١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٢٩٠٠:٣٧:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٨:١٧١٣:٢١:٠٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٥٤٠٠:٣٧:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٩:٠٨١٣:٢٠:٤٤١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٢٠٠٠:٣٧:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٩:٥٨١٣:٢٠:٢٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٤٦٠٠:٣٧:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٠٠٧:١٠:٤٩١٣:٢٠:٠١١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:١١٠٠:٣٦:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١١:٤٠١٣:١٩:٤٠١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:٣٧٠٠:٣٦:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٢:٣١١٣:١٩:١٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٦:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٣:٢٢١٢:١٨:٥٧١٨:٢٣:٥٦١٨:٤٢:٢٩٢٣:٣٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آذرشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آذرشهر شهر آذرشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آذرشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آذرشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آذرشهر

آذَرشَهر یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی ایران است. مرکز آن، شهر آذرشهر است. آذرشهر در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز واقع شده‌است

شهر آذرشهر در ویکیپدیا

شهر آذرشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آذرشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آذرشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آذرشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آذرشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر آذرشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آذرشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آذرشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آذرشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آذرشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آذرشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آذرشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق آذرشهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آذرشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آذرشهر
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آذرشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آذرشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو