جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آجین

اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز آجین


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٤٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آجین (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر آجین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آجین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آجین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر آجین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آجین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آجین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آجین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آجین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آجین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٥:٢٥١٣:١٦:٢٠١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:٣١:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:١٦١٣:١٦:١٠١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:٣٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٦:٠٠١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٦٠٠:٣٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٢:٠١١٣:١٥:٥١٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٠:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٥:٤٢٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٥:٣٤٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٩:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٥:١٩٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٥:١٢٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٨:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٥:٤١١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٤:٤١١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٨:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٨:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٤:٥١٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٧:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢١:٥٠١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٧:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٧:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٠:٠١١٣:١٤:٤١٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٧:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٩:٠٩١٣:١٤:٣٨٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٦:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٨:١٨١٣:١٤:٣٧٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٦:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٧:٢٩١٣:١٤:٣٦٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠١٠٦:١٦:٤١١٣:١٤:٣٥٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٦:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٥٤١٣:١٤:٣٥٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٦:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٥:٠٨١٣:١٤:٣٦٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٦:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٤:٢٥١٣:١٤:٣٧٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٣:٤٢١٣:١٤:٣٩٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٥:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٣:٠١١٣:١٤:٤١٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٢:٢٢١٣:١٤:٤٤٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١١:٤٤١٣:١٤:٤٨٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١١:٠٧١٣:١٤:٥٢٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٣٠٦:١٠:٣٢١٣:١٤:٥٧٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٢٥:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٩:٥٩١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آجین

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر آجین

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر آجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر آجین

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٣:٢٤١٢:٣١:٢٣١٨:٠٩:٥٢١٨:٢٧:٥٧٢٣:٤٩:٤٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٢:١١١٢:٣١:١٤١٨:١٠:٤٦١٨:٢٨:٥٠٢٣:٤٩:٤١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٠:٥٨١٢:٣١:٠٤١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٤٢٢٣:٤٩:٣٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٤٩:٤٤١٢:٣٠:٥٣١٨:١٢:٣٣١٨:٣٠:٣٥٢٣:٤٩:٢٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٨:٢٩١٢:٣٠:٤٢١٨:١٣:٢٦١٨:٣١:٢٦٢٣:٤٩:١٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٧:١٣١٢:٣٠:٣٠١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:١٨٢٣:٤٩:٠١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:٥٧١٢:٣٠:١٨١٨:١٥:١١١٨:٣٣:٠٩٢٣:٤٨:٥٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٤:٤٠١٢:٣٠:٠٦١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:٠٠٢٣:٤٨:٣٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٣:٢٢١٢:٢٩:٥٣١٨:١٦:٥٥١٨:٣٤:٥١٢٣:٤٨:٢٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٢:٠٤١٢:٢٩:٣٩١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:٤١٢٣:٤٨:١١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٠:٤٥١٢:٢٩:٢٥١٨:١٨:٣٧١٨:٣٦:٣٢٢٣:٤٧:٥٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٩:٢٥١٢:٢٩:١١١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٢٢٢٣:٤٧:٤٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٨:٠٦١٢:٢٨:٥٦١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:١٢٢٣:٤٧:٢٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٦:٤٥١٢:٢٨:٤١١٨:٢١:٠٨١٨:٣٩:٠١٢٣:٤٧:١١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٥:٢٥١٢:٢٨:٢٥١٨:٢١:٥٨١٨:٣٩:٥١٢٣:٤٦:٥٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١١:٥١٠٦:٣٤:٠٣١٢:٢٨:٠٩١٨:٢٢:٤٨١٨:٤٠:٤٠٢٣:٤٦:٣٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٢:٤٢١٢:٢٧:٥٣١٨:٢٣:٣٧١٨:٤١:٢٩٢٣:٤٦:٢٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣١:٢٠١٢:٢٧:٣٧١٨:٢٤:٢٦١٨:٤٢:١٨٢٣:٤٦:٠٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٩:٥٨١٢:٢٧:٢٠١٨:٢٥:١٥١٨:٤٣:٠٧٢٣:٤٥:٤٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٨:٣٦١٢:٢٧:٠٤١٨:٢٦:٠٤١٨:٤٣:٥٦٢٣:٤٥:٢٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:١٣١٢:٢٦:٤٦١٨:٢٦:٥٣١٨:٤٤:٤٤٢٣:٤٥:٠٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٥٠١٢:٢٦:٢٩١٨:٢٧:٤١١٨:٤٥:٣٣٢٣:٤٤:٤٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٤:٢٧١٢:٢٦:١٢١٨:٢٨:٣٠١٨:٤٦:٢١٢٣:٤٤:٢٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٠٤١٢:٢٥:٥٤١٨:٢٩:١٨١٨:٤٧:١٠٢٣:٤٤:٠٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢١:٤٠١٢:٢٥:٣٧١٨:٣٠:٠٦١٨:٤٧:٥٨٠٠:١٣:٤٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٧:٣٠٠٧:٢٠:١٧١٣:٢٥:١٩١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٤٦٠٠:٤٣:٢٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٦:٠١٠٧:١٨:٥٤١٣:٢٥:٠١١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٣٥٠٠:٤٣:٠٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٤:٣٢٠٧:١٧:٣٠١٣:٢٤:٤٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٣٠٠:٤٢:٤٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٣:٠٢٠٧:١٦:٠٧١٣:٢٤:٢٥١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١١٠٠:٤٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر آجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر آجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر آجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آجین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آجین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آجین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٩:١٤١٢:٣٢:٠١١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٣٠٢٣:٥٠:١٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٦:٥٨:٠٦١٢:٣١:٥٤١٨:٠٦:١٢١٨:٢٤:٢٤٢٣:٥٠:١٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٦:٥٦١٢:٣١:٤٧١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:١٨٢٣:٥٠:٠٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٥:٤٦١٢:٣١:٤٠١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٦:١١٢٣:٥٠:٠٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٤:٣٦١٢:٣١:٣٢١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٧:٠٤٢٣:٤٩:٥٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٣:٢٤١٢:٣١:٢٣١٨:٠٩:٥٢١٨:٢٧:٥٧٢٣:٤٩:٤٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٢:١١١٢:٣١:١٤١٨:١٠:٤٦١٨:٢٨:٥٠٢٣:٤٩:٤١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٠:٥٨١٢:٣١:٠٤١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٤٢٢٣:٤٩:٣٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٤٩:٤٤١٢:٣٠:٥٣١٨:١٢:٣٣١٨:٣٠:٣٥٢٣:٤٩:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٨:٢٩١٢:٣٠:٤٢١٨:١٣:٢٦١٨:٣١:٢٦٢٣:٤٩:١٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٧:١٣١٢:٣٠:٣٠١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:١٨٢٣:٤٩:٠١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:٥٧١٢:٣٠:١٨١٨:١٥:١١١٨:٣٣:٠٩٢٣:٤٨:٥٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٤:٤٠١٢:٣٠:٠٦١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:٠٠٢٣:٤٨:٣٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٣:٢٢١٢:٢٩:٥٣١٨:١٦:٥٥١٨:٣٤:٥١٢٣:٤٨:٢٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٢:٠٤١٢:٢٩:٣٩١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:٤١٢٣:٤٨:١١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٠:٤٥١٢:٢٩:٢٥١٨:١٨:٣٧١٨:٣٦:٣٢٢٣:٤٧:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٩:٢٥١٢:٢٩:١١١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٢٢٢٣:٤٧:٤٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٨:٠٦١٢:٢٨:٥٦١٨:٢٠:١٨١٨:٣٨:١٢٢٣:٤٧:٢٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٦:٤٥١٢:٢٨:٤١١٨:٢١:٠٨١٨:٣٩:٠١٢٣:٤٧:١١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٥:٢٥١٢:٢٨:٢٥١٨:٢١:٥٨١٨:٣٩:٥١٢٣:٤٦:٥٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٤:٠٣١٢:٢٨:٠٩١٨:٢٢:٤٨١٨:٤٠:٤٠٢٣:٤٦:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٢:٤٢١٢:٢٧:٥٣١٨:٢٣:٣٧١٨:٤١:٢٩٢٣:٤٦:٢٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣١:٢٠١٢:٢٧:٣٧١٨:٢٤:٢٦١٨:٤٢:١٨٢٣:٤٦:٠٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٩:٥٨١٢:٢٧:٢٠١٨:٢٥:١٥١٨:٤٣:٠٧٢٣:٤٥:٤٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٨:٣٦١٢:٢٧:٠٤١٨:٢٦:٠٤١٨:٤٣:٥٦٢٣:٤٥:٢٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:١٣١٢:٢٦:٤٦١٨:٢٦:٥٣١٨:٤٤:٤٤٢٣:٤٥:٠٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٥٠١٢:٢٦:٢٩١٨:٢٧:٤١١٨:٤٥:٣٣٢٣:٤٤:٤٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٤:٢٧١٢:٢٦:١٢١٨:٢٨:٣٠١٨:٤٦:٢١٢٣:٤٤:٢٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٠٤١٢:٢٥:٥٤١٨:٢٩:١٨١٨:٤٧:١٠٢٣:٤٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آجین شهر آجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آجین شهر آجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آجین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آجین

در سال ۱۳۸۸ شهرستان اسدآباد به یک بخش مرکزی و بخش پیرسلمان به مرکزیت شهر آجین تقسیم شد

شهر آجین در ویکیپدیا

شهر آجین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آجین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آجین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آجین بر روی نقشه

شهر آجین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آجین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آجین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آجین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آجین + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر آجین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آجین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آجین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آجین رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ آجین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آجین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آجین
جدول اوقات شرعی امروز فردا آجین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آجین
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ آجین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آجین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آجین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آجین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو