جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آجین

اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز آجین

اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:١٠
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:١٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آجین (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر آجین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر آجین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آجین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
در پی كسی باشید كه شما را به سبب تفاوت [=دیگرگونی]‌هایتان دوست بدارد، نه به رغم [=برخلاف] آنها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آجین

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آجین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آجین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آجین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آجین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آجین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٧:٥٧١٣:١٨:٣٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٣٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٨:١٥١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٣٤:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٥:٢٤١٣:١٨:٠١١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٣٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:٠٩١٣:١٧:٤٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٩٠٠:٣٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١١٠٦:٤٢:٥٤١٣:١٧:٣٤١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١٩٠٠:٣٣:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤١٠٦:٤١:٤٠١٣:١٧:٢١١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٩٠٠:٣٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٧:٠٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٠٠٠:٣٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:١٤١٣:١٦:٥٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٠٠٠:٣٢:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٦:٤٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣١:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٦:٥١١٣:١٦:٣٣١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٣١٠٠:٣١:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٥:٤١١٣:١٦:٢٢١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٢١٠٠:٣١:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٦:١٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:١٢٠٠:٣٠:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٦:٠٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٣٠٠:٣٠:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٢:١٧١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٠:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣١:١٠١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٩:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٥:٣٥٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢٩:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٩:٠١١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٩:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٥:١٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٩:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٥:١٢٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٨:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٨:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٨:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٨:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٤:٥١٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٧:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢١:٠٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٧:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٠:١٤١٣:١٤:٤١٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٧:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٩:٢١١٣:١٤:٣٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٨:٣٠١٣:١٤:٣٧٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٦:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٧:٤٠١٣:١٤:٣٦٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آجین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر آجین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر آجین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر آجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر آجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آجین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آجین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر آجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آجین

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آجین شهر آجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آجین شهر آجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آجین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آجین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر آجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آجین

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٠:٠٠١٢:٠٢:٣٩١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٣:٠٤٢٣:٢١:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٠:٥٣١٢:٠٢:٣١١٧:٣٣:٤٢١٧:٥١:٥٧٢٣:٢١:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣١:٤٥١٢:٠٢:٢٣١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٥١٢٣:٢١:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٢:٣٨١٢:٠٢:١٦١٧:٣١:٢٧١٧:٤٩:٤٦٢٣:٢٠:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٣:٣٢١٢:٠٢:١٠١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:٤٢٢٣:٢٠:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٤:٢٥١٢:٠٢:٠٤١٧:٢٩:١٧١٧:٤٧:٤٠٢٣:٢٠:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:١٩١٢:٠٢:٠٠١٧:٢٨:١٣١٧:٤٦:٣٨٢٣:٢٠:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٦:١٤١٢:٠١:٥٦١٧:٢٧:١١١٧:٤٥:٣٨٢٣:٢٠:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٧:٠٩١٢:٠١:٥٢١٧:٢٦:١٠١٧:٤٤:٣٩٢٣:٢٠:١٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٨:٠٤١٢:٠١:٥٠١٧:٢٥:١٠١٧:٤٣:٤٢٢٣:٢٠:٠٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٨:٥٩١٢:٠١:٤٨١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:٤٥٢٣:٢٠:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٩:٥٥١٢:٠١:٤٧١٧:٢٣:١٥١٧:٤١:٥٠٢٣:١٩:٥٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٠:٥٠١٢:٠١:٤٧١٧:٢٢:١٩١٧:٤٠:٥٧٢٣:١٩:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤١:٤٧١٢:٠١:٤٨١٧:٢١:٢٤١٧:٤٠:٠٥٢٣:١٩:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٢:٤٣١٢:٠١:٤٩١٧:٢٠:٣١١٧:٣٩:١٤٢٣:١٩:٥٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٣:٤٠١٢:٠١:٥٢١٧:١٩:٤٠١٧:٣٨:٢٥٢٣:١٩:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٤:٣٧١٢:٠١:٥٥١٧:١٨:٥٠١٧:٣٧:٣٧٢٣:١٩:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٥:٣٤١٢:٠١:٥٩١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٥١٢٣:١٩:٤٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٦:٣١١٢:٠٢:٠٤١٧:١٧:١٤١٧:٣٦:٠٦٢٣:١٩:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:٢٩١٢:٠٢:١٠١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٢٣٢٣:١٩:٥٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٨:٢٧١٢:٠٢:١٧١٧:١٥:٤٥١٧:٣٤:٤١٢٣:١٩:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٩:٢٥١٢:٠٢:٢٤١٧:١٥:٠٢١٧:٣٤:٠٢٢٣:١٩:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:٢٣١٢:٠٢:٣٣١٧:١٤:٢٢١٧:٣٣:٢٣٢٣:٢٠:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:٢١١٢:٠٢:٤٢١٧:١٣:٤٣١٧:٣٢:٤٧٢٣:٢٠:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٢:١٩١٢:٠٢:٥٢١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:١٢٢٣:٢٠:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٣:١٧١٢:٠٣:٠٣١٧:١٢:٣٠١٧:٣١:٣٩٢٣:٢٠:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٤:١٥١٢:٠٣:١٥١٧:١١:٥٦١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٠:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:١٢١٢:٠٣:٢٨١٧:١١:٢٤١٧:٣٠:٣٧٢٣:٢٠:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٦:١٠١٢:٠٣:٤١١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٠٩٢٣:٢٠:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٧:٠٨١٢:٠٣:٥٦١٧:١٠:٢٥١٧:٢٩:٤٣٢٣:٢٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آجین شهر آجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر آجین شهر آجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آجین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آجین

در سال ۱۳۸۸ شهرستان اسدآباد به یک بخش مرکزی و بخش پیرسلمان به مرکزیت شهر آجین تقسیم شد

شهر آجین در ویکیپدیا

شهر آجین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آجین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آجین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آجین بر روی نقشه

شهر آجین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آجین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آجین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آجین
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر آجین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر آجین + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آجین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آجین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آجین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آجین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آجین رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق آجین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آجین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آجین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ آجین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آجین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آجین
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آجین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ آجین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آجین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو