جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب گویی

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب گویی


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب گویی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای آب گویی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای آب گویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب گویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

بنجامین فرانكلین
از هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب گویی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب گویی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب گویی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب گویی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب گویی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب گویی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٢:٢١١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٠٤٠٠:١١:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٢:١١١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:١١:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٨:٣١١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:١٦٠٠:١٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٤٠١٢:٥١:٥٣١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٥١٠٠:١٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:٤٩١٢:٥١:٤٥١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٢٧٠٠:١٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٦:٠٠١٢:٥١:٣٧١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٥:١١١٢:٥١:٣٠١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:٢٣١٢:٥١:٢٣١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:١٦٠٠:٠٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٣٧١٢:٥١:١٧١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠٩:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٢:٥١١٢:٥١:١١١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٩:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٢:٠٦١٢:٥١:٠٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٩:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٠٢١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٨:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٨:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٨:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٨:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٨:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٧:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٦٠٠:٠٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٧:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥١:٠٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٧:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:٠٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠١:٥٦١٢:٥١:١٣١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب گویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب گویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب گویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب گویی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب گویی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب گویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب گویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب گویی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب گویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب گویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب گویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب گویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب گویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب گویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب گویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب گویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب گویی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٧:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٣:٢١١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٧:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٧:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٨:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٨:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٨:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٦:٠١١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٨:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٨:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٨:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٨:٢٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٨:١٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٨:٣٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٨:٣٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٩:١٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:١٦٠٠:١٨:٣٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٨:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٨:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٠:١٦١٩:٣٩:٢١١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٨:٣٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢١:٢١١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٨:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:١٧٠٠:١٨:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٢٣١٢:٥٩:٥١١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٨:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٨:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٤١٠٠:١٨:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٤٧٠٠:١٨:٢٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٤:٢٧١٢:٥٩:١١١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٨:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٢:٣٩١٩:٤٩:٥٧٠٠:١٨:١٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٨:٤٧١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٨:٠٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٧:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٦:٢٧١٢:٥٨:٢٢١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٠٥٠٠:١٧:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٦:٥٧١٢:٥٨:٠٨١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٧:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٠٦٠٠:١٧:٣٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٧:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٠٥٠٠:١٧:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب گویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب گویی روستای آب گویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب گویی روستای آب گویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب گویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب گویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب گویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب گویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب گویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب گویی

روستای آب گویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب گویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب گویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب گویی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای آب گویی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آب گویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب گویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب گویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب گویی رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آب گویی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آب گویی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب گویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب گویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق آب گویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب گویی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب گویی
افق شرعی امروز فردا آب گویی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب گویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو