جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب گود

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز آب گود


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢١
اذان مغرب: ١٩:٤٧:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب گود (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای آب گود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب گود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب گود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
آن قدر پینه بر جامه‌ی خود زدم كه شرم كردم از آن كس كه بر آن پینه می‌زد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب گود

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب گود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب گود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب گود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب گود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب گود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٤:٠٢١٢:٥١:٤٩١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:١١٠٠:٠٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٣:٠٠١٢:٥١:٣٩١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٢:٠٠١٢:٥١:٣٠١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١١:٠٠١٢:٥١:٢١١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٠:٠١١٢:٥١:١٣١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥١:٠٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٠:٥١١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٥:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٥:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٥:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٠:١٩١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:٠٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٠:١٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٤:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٠:١٥١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٤:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٠:١٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٤:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٠:١٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٠:١٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٠٤:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٠:١٤١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٤:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٠:١٦١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٠:١٨١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٤:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٣:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٠:٣١١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٢:٤٤١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٠٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٢:١٥١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب گود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب گود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب گود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب گود

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب گود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب گود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب گود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب گود

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب گود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب گود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب گود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب گود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب گود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب گود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب گود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب گود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب گود

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٣:٢٤١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:١٣٠٠:١٤:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٥٦:٢١١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٠١٠٠:١٤:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٤:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٣:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٥:٣١١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٢٣٠٠:١٣:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٥:١٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٠٩٠٠:١٣:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٣:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٤٠٠٠:١٣:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٤:٢٠١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٢٤٠٠:١٢:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٤:٠١١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٠٨٠٠:١٢:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٩:٣٦١٢:٥٣:٤٢١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٥٢٠٠:١٢:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٣:٢٢١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٣٥٠٠:١٢:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٣:٠٣١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:١٧٠٠:١٢:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣١:٢٦١٢:٥٢:٤٣١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٠٠٠٠:١١:٤٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٢:٠٢١٢:٥٢:٢٣١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٤٢٠٠:١١:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٢:٠٢١٩:١٠:٥٦١٩:٢٨:٢٣٠٠:١١:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٣:١٥١٢:٥١:٤٢١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٠٥٠٠:١٠:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٣:٥١١٢:٥١:٢١١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٤٦٠٠:١٠:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٤:٢٧١٢:٥١:٠٠١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:٢٧٠٠:١٠:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٥:٠٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:٠٨٠٠:١٠:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٥:٣٩١٢:٥٠:١٨١٩:٠٤:٢٧١٩:٢١:٤٨٠٠:٠٩:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٦:١٥١٢:٤٩:٥٧١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٢٩٠٠:٠٩:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٦:٥١١٢:٤٩:٣٥١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٠٩٠٠:٠٩:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٧:٢٧١٢:٤٩:١٤١٩:٠٠:٣٠١٩:١٧:٤٩٠٠:٠٨:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٨:٠٤١٢:٤٨:٥٢١٨:٥٩:١١١٩:١٦:٢٩٠٠:٠٨:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٣٨:٤٠١٢:٤٨:٣١١٨:٥٧:٥٢١٩:١٥:١٠٠٠:٠٨:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٣٩:١٦١٢:٤٨:٠٩١٨:٥٦:٣٣١٩:١٣:٥٠٠٠:٠٨:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٣٩:٥٢١٢:٤٧:٤٨١٨:٥٥:١٣١٩:١٢:٣٠٠٠:٠٧:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٠:٢٩١٢:٤٧:٢٦١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:١٠٠٠:٠٧:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤١:٠٥١٢:٤٧:٠٥١٨:٥٢:٣٥١٩:٠٩:٥١٢٣:٣٧:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤١:٤٢١١:٤٦:٤٤١٧:٥١:١٦١٨:٠٨:٣١٢٣:٠٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب گود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب گود روستای آب گود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب گود روستای آب گود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب گود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب گود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب گود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب گود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب گود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب گود

روستای آب گود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب گود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب گود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب گود
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب گود + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آب گود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب گود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب گود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب گود رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب گود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب گود
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب گود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب گود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا آب گود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب گود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب گود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب گود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب گود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو