جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر

پشته ذیلایی | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز آب قنات اشکفت دودر

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٤
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٣٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٥٣

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای آب قنات اشکفت دودر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آب قنات اشکفت دودر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب قنات اشکفت دودر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
قوم بی نیا و مرد كهن، به هزار آیین اهریمنی اداره می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب قنات اشکفت دودر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب قنات اشکفت دودر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آب قنات اشکفت دودر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب قنات اشکفت دودر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آب قنات اشکفت دودر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٧:١٣١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٢٣١٣:٠٦:٥٩١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٧:١٦١٣:٠٦:٤٥١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٤:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٦:٠٩١٣:٠٦:٣٢١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٠٤٠٠:٢٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٦:١٩١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٤:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٣:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٣:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٣:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٥:٣١١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٢:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٥:٢٠١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٢:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٢:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٢:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢١:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٤:٤١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢١:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢١:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٠:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٤:١٧١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٠:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٤:١٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٠:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٩:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٣:٤١١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٩:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٦:١١١٣:٠٣:٣٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٢٧٠٠:١٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:١٠٠٠:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب قنات اشکفت دودر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب قنات اشکفت دودر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب قنات اشکفت دودر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب قنات اشکفت دودر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آب قنات اشکفت دودر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب قنات اشکفت دودر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب قنات اشکفت دودر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آب قنات اشکفت دودر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب قنات اشکفت دودر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آب قنات اشکفت دودر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آب قنات اشکفت دودر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب قنات اشکفت دودر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب قنات اشکفت دودر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای آب قنات اشکفت دودر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب قنات اشکفت دودر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب قنات اشکفت دودر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آب قنات اشکفت دودر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب قنات اشکفت دودر روستای آب قنات اشکفت دودر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب قنات اشکفت دودر روستای آب قنات اشکفت دودر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای آب قنات اشکفت دودر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب قنات اشکفت دودر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب قنات اشکفت دودر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب قنات اشکفت دودر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب قنات اشکفت دودر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٠:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٩:١٨٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢١:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٩:٣١٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢١:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢١:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢١:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٠:٠٩٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٠:٢٢٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٢:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٦:١٨١٣:١٠:٣٤٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٢:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٦:٣٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٢:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٠:٥٨٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٣:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٧:٢٥١٣:١١:٠٩٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٣:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٧:٥٠١٣:١١:٢٠٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٣:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٨:١٥١٣:١١:٣١٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٣:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٨:٤١١٣:١١:٤٢٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٢٤:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٩:٠٨١٣:١١:٥٢٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٤:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٢:٠٢٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٤:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٠:٠٤١٣:١٢:١٢٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٤:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٠:٣٣١٣:١٢:٢١٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٥:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:٠٣١٣:١٢:٣٠٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٥:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١١:٣٤١٣:١٢:٣٨٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٥:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٢:٠٥١٣:١٢:٤٦٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٥:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٢:٣٧١٣:١٢:٥٣٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٦:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:١٣:٠٩١٣:١٣:٠١٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٦:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٣:٤٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٦:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٤:١٦١٣:١٣:١٣٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٦:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٤:٥٠١٣:١٣:١٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٦:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٥:٢٤١٣:١٣:٢٤٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٧:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٥:٥٩١٣:١٣:٢٩٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٧:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٦:٣٤١٣:١٣:٣٣٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٧:٣٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:١٠١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٧:٤١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٧:٤٦١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٧:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آب قنات اشکفت دودر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب قنات اشکفت دودر روستای آب قنات اشکفت دودر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب قنات اشکفت دودر روستای آب قنات اشکفت دودر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب قنات اشکفت دودر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب قنات اشکفت دودر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب قنات اشکفت دودر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب قنات اشکفت دودر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب قنات اشکفت دودر

روستای آب قنات اشکفت دودر بر روی نقشه

روستای آب قنات اشکفت دودر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب قنات اشکفت دودر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آب قنات اشکفت دودر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای آب قنات اشکفت دودر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آب قنات اشکفت دودر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب قنات اشکفت دودر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای آب قنات اشکفت دودر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آب قنات اشکفت دودر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب قنات اشکفت دودر
زمان پخش اذان زنده به افق آب قنات اشکفت دودر
افق شرعی امروز فردا آب قنات اشکفت دودر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب قنات اشکفت دودر
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب قنات اشکفت دودر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب قنات اشکفت دودر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آب قنات اشکفت دودر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب قنات اشکفت دودر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو