جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز آب شرب حصاریزدان


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٥
اذان ظهر: ١١:١٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٠٨
اذان مغرب: ١٦:٤٦:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٣٥:١٤

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب شرب حصاریزدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
سفر کنید تا سلامت باشید و سود به دست‌ آورید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب شرب حصاریزدان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب شرب حصاریزدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب شرب حصاریزدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب شرب حصاریزدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب شرب حصاریزدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٧:١٣١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٤٨٢٣:٤٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣١:٣٠١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣١:٢١١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١١٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣١:١٣١٩:١٩:١١١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣١:٠٥١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٠:٥١١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٣:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٣:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٢:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٤٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٢:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٢:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٤:٣٢١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٢:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٣:٣٧١٢:٣٠:١٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤١:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٢:٤٢١٢:٣٠:١٧١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٨:١٣٢٣:٤١:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٠:١٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤١:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٠:١٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٥٧٢٣:٤١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٣١٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٠:١٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤١:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:١٩١٢:٣٠:١٤١٩:٣١:٣٧١٩:٥١:٤٠٢٣:٤٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:١١٠٥:٢٨:٣١١٢:٣٠:١٤١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٢:٣٢٢٣:٤٠:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٧:٤٦١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥٣:٢٣٢٣:٤٠:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٢٧:٠١١٢:٣٠:١٨١٩:٣٤:٠١١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٠:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٥:٣٧١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢٤:٥٧١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٦:٤٢٢٣:٤٠:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٤:١٩١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:٣١٢٣:٣٩:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٢٣:٤٣١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٨:١٩٢٣:٣٩:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٥٧٠٥:٢٣:٠٨١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٩:٠٦٢٣:٣٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤١:٠٤٠٥:٢٢:٣٤١٢:٣٠:٤٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٩:٥٣٢٣:٣٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب شرب حصاریزدان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب شرب حصاریزدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب شرب حصاریزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب شرب حصاریزدان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب شرب حصاریزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب شرب حصاریزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب شرب حصاریزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب شرب حصاریزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب شرب حصاریزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:٠٠١١:١٨:١٥١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٧:٢٩٢٢:٣٦:٢٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٧:٥٥١١:١٨:٠٧١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٦:٢٠٢٢:٣٦:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٨:٥٠١١:١٧:٥٩١٦:٤٦:٣٩١٧:٠٥:١٢٢٢:٣٦:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٩:٤٦١١:١٧:٥٢١٦:٤٥:٣٠١٧:٠٤:٠٥٢٢:٣٥:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٠:٤٢١١:١٧:٤٦١٦:٤٤:٢٣١٧:٠٢:٥٩٢٢:٣٥:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥١:٣٩١١:١٧:٤١١٦:٤٣:١٦١٧:٠١:٥٤٢٢:٣٥:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٢:٣٥١١:١٧:٣٧١٦:٤٢:١١١٧:٠٠:٥١٢٢:٣٥:٣٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٣:٣٢١١:١٧:٣٣١٦:٤١:٠٦١٦:٥٩:٤٩٢٢:٣٥:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٤:٣٠١١:١٧:٣٠١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٨:٤٨٢٢:٣٥:١٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٥:٢٧١١:١٧:٢٨١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٧:٤٩٢٢:٣٥:١٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٦:٢٥١١:١٧:٢٦١٦:٣٨:٠١١٦:٥٦:٥٠٢٢:٣٥:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٧:٢٣١١:١٧:٢٦١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٥:٥٤٢٢:٣٥:٠٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٨:٢٢١١:١٧:٢٦١٦:٣٦:٠٤١٦:٥٤:٥٨٢٢:٣٥:٠٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٩:٢٠١١:١٧:٢٧١٦:٣٥:٠٨١٦:٥٤:٠٤٢٢:٣٤:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٠:١٩١١:١٧:٢٩١٦:٣٤:١٣١٦:٥٣:١٢٢٢:٣٤:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠١:١٨١١:١٧:٣١١٦:٣٣:١٩١٦:٥٢:٢١٢٢:٣٤:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٢:١٧١١:١٧:٣٥١٦:٣٢:٢٧١٦:٥١:٣١٢٢:٣٤:٥٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٣:١٧١١:١٧:٣٩١٦:٣١:٣٧١٦:٥٠:٤٣٢٢:٣٤:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٤:١٦١١:١٧:٤٤١٦:٣٠:٤٨١٦:٤٩:٥٧٢٢:٣٤:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٥:١٦١١:١٧:٥٠١٦:٣٠:٠١١٦:٤٩:١٢٢٢:٣٤:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٦:١٦١١:١٧:٥٧١٦:٢٩:١٥١٦:٤٨:٢٨٢٢:٣٥:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٧:١٥١١:١٨:٠٤١٦:٢٨:٣١١٦:٤٧:٤٧٢٢:٣٥:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٨:١٥١١:١٨:١٣١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٧:٠٧٢٢:٣٥:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٩:١٥١١:١٨:٢٢١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٦:٢٩٢٢:٣٥:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٠:١٥١١:١٨:٣٢١٦:٢٦:٢٩١٦:٤٥:٥٢٢٢:٣٥:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:١١:١٥١١:١٨:٤٣١٦:٢٥:٥١١٦:٤٥:١٧٢٢:٣٥:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٢:١٤١١:١٨:٥٥١٦:٢٥:١٦١٦:٤٤:٤٤٢٢:٣٥:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٣:١٤١١:١٩:٠٨١٦:٢٤:٤٢١٦:٤٤:١٣٢٢:٣٥:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٤:١٤١١:١٩:٢١١٦:٢٤:١٠١٦:٤٣:٤٤٢٢:٣٥:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٥:١٣١١:١٩:٣٦١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٣:١٦٢٢:٣٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان روستای آب شرب حصاریزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان روستای آب شرب حصاریزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب شرب حصاریزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب شرب حصاریزدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب شرب حصاریزدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب شرب حصاریزدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب شرب حصاریزدان

روستای آب شرب حصاریزدان بر روی نقشه

روستای آب شرب حصاریزدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب شرب حصاریزدان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای آب شرب حصاریزدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب شرب حصاریزدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب شرب حصاریزدان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب شرب حصاریزدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب شرب حصاریزدان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آب شرب حصاریزدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب شرب حصاریزدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق آب شرب حصاریزدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب شرب حصاریزدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا آب شرب حصاریزدان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو