جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز آب شرب حصاریزدان


اذان صبح: ٠٣:٥٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب شرب حصاریزدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
دنیا پر از ابلیسانی است كه پیوسته به ما كینه می ورزند، زیرا طاقت آنكه كمال خود را به حال خود گذارند، ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب شرب حصاریزدان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب شرب حصاریزدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب شرب حصاریزدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب شرب حصاریزدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب شرب حصاریزدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣١:٤٩١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٥:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٧:١٣١٢:٣١:٣٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٤٨٢٣:٤٥:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣١:٣٠١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٥:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣١:٢١١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٤:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١١٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣١:١٣١٩:١٩:١١١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٤:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣١:٠٥١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٤:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٠:٥١١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٣:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٣:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٢:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٤٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٢:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٢:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٤:٣٢١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٢:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٣:٣٧١٢:٣٠:١٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤١:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٢:٤٢١٢:٣٠:١٧١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٨:١٣٢٣:٤١:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٠:١٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤١:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٠:١٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٥٧٢٣:٤١:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٣١٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٠:١٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤١:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:١٩١٢:٣٠:١٤١٩:٣١:٣٧١٩:٥١:٤٠٢٣:٤٠:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:١١٠٥:٢٨:٣١١٢:٣٠:١٤١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٢:٣٢٢٣:٤٠:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٧:٤٦١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥٣:٢٣٢٣:٤٠:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٢٧:٠١١٢:٣٠:١٨١٩:٣٤:٠١١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٠:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٥:٣٧١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٠:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢٤:٥٧١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٦:٤٢٢٣:٤٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٤:١٩١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:٣١٢٣:٣٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٢٣:٤٣١٢:٣٠:٣٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٨:١٩٢٣:٣٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٥٧٠٥:٢٣:٠٨١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٩:٠٦٢٣:٣٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب شرب حصاریزدان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای آب شرب حصاریزدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب شرب حصاریزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای آب شرب حصاریزدان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب شرب حصاریزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب شرب حصاریزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب شرب حصاریزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب شرب حصاریزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب شرب حصاریزدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب شرب حصاریزدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١٨٠٥:١٨:١٤١٢:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٤:٣٦٢٣:٤٢:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٣٠٥:١٨:٢٨١٢:٣٦:٠١١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٤٦٢٣:٤٢:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٠٠٥:١٨:٤٤١٢:٣٦:١٤١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٤:٥٥٢٣:٤٢:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٠٠٥:١٩:٠١١٢:٣٦:٢٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٥:٠٢٢٣:٤٣:١١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٢٠٥:١٩:٢٠١٢:٣٦:٤٠١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٥:٠٨٢٣:٤٣:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥٧٠٥:١٩:٤٠١٢:٣٦:٥٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٥:١١٢٣:٤٣:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٣٠٥:٢٠:٠١١٢:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٥:١٣٢٣:٤٣:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٥٢٠٥:٢٠:٢٤١٢:٣٧:١٧١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٥:١٣٢٣:٤٤:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٣٠٥:٢٠:٤٨١٢:٣٧:٢٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٥:١١٢٣:٤٤:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٦٠٥:٢١:١٣١٢:٣٧:٤١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٥:٠٨٢٣:٤٤:٤٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٢٠٥:٢١:٤٠١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٥:٠٢٢٣:٤٥:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٢٢:٠٧١٢:٣٨:٠٤١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٤:٥٥٢٣:٤٥:١٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٨٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٨:١٥١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٤:٤٦٢٣:٤٥:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٩٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٨:٢٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٤:٣٥٢٣:٤٥:٥٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٢٠٥:٢٣:٣٧١٢:٣٨:٣٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٦:١٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٧٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٨:٤٦١٩:٥٣:١٠٢٠:١٤:٠٨٢٣:٤٦:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٤٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٨:٥٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٥٢٢٣:٤٦:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٥:١٥١٢:٣٩:٠٥١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٣:٣٣٢٣:٤٧:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٥:٥٠١٢:٣٩:١٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:١٣٢٣:٤٧:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٦:٢٦١٢:٣٩:٢٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:٥١٢٣:٤٧:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٥٠٥:٢٧:٠٢١٢:٣٩:٣٠١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:٢٧٢٣:٤٧:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٧:٣٩١٢:٣٩:٣٧١٩:٥١:١٦٢٠:١٢:٠٢٢٣:٤٨:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٨:١٧١٢:٣٩:٤٤١٩:٥٠:٥١٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٨:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٨:٥٦١٢:٣٩:٥٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:١١:٠٥٢٣:٤٨:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٩:٣٥١٢:٣٩:٥٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:٣٤٢٣:٤٨:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٧٠٥:٣٠:١٥١٢:٤٠:٠١١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٠٢٢٣:٤٩:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٣٠:٥٦١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٩:٢٧٢٣:٤٩:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٣١:٣٧١٢:٤٠:١١١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٨:٥١٢٣:٤٩:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٣٢:١٩١٢:٤٠:١٤١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:١٣٢٣:٤٩:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٥١٠٥:٣٣:٠٢١٢:٤٠:١٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٧:٣٤٢٣:٥٠:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٣:٤٥١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٦:٥٣٢٣:٥٠:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان روستای آب شرب حصاریزدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب شرب حصاریزدان روستای آب شرب حصاریزدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب شرب حصاریزدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای آب شرب حصاریزدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب شرب حصاریزدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب شرب حصاریزدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب شرب حصاریزدان

روستای آب شرب حصاریزدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب شرب حصاریزدان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای آب شرب حصاریزدان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای آب شرب حصاریزدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب شرب حصاریزدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق آب شرب حصاریزدان
زمان پخش اذان زنده به افق آب شرب حصاریزدان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب شرب حصاریزدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب شرب حصاریزدان
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ آب شرب حصاریزدان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب شرب حصاریزدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب شرب حصاریزدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب شرب حصاریزدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب شرب حصاریزدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو