جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آب رنگ

شاسکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز آب رنگ

اذان صبح: ٠٣:٥٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:٣٨

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب رنگ (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای آب رنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آب رنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب رنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

حضرت محمد (ص)
‌كنیزان خود را به خاطر شكستن ظرف‌هایتان نزنید زیرا ظروف مانند مرگ مردم،‌ زمان دارد. (‌كه وقتی زمانش به سر آمد،‌ می‌شكند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب رنگ

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب رنگ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب رنگ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آب رنگ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب رنگ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آب رنگ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٠:٣٨١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٥١٢٣:٤٧:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٩:٥٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٣٨٢٣:٤٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٢٦٢٣:٤٦:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٢٠٥:٥٧:٢٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٠٢:٥٨١٩:٢١:١٣٢٣:٤٦:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٩:٤٢١٩:٠٣:٤٤١٩:٢٢:٠١٢٣:٤٦:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٩:٢٩١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٢:٤٩٢٣:٤٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٣:٥٠١٢:٢٩:١٦١٩:٠٥:١٥١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٢:٣٩١٢:٢٩:٠٤١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥١:٣٠١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:١٣٢٣:٤٤:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٢٨:٤١١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٦:٠١٢٣:٤٤:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٩:١٣١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤٤:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٨:٠٦١٢:٢٨:١٩١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٣٨٢٣:٤٣:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٧:٠٠١٢:٢٨:٠٩١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٣:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢٨:٠٠١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٣:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٤:٥٠١٢:٢٧:٥١١٩:١١:٢٢١٩:٣٠:٠٤٢٣:٤٢:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٢٧:٤٢١٩:١٢:٠٨١٩:٣٠:٥٣٢٣:٤٢:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٢:٤٥١٢:٢٧:٣٤١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٢:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٣٨٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٧:٢٧١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤٢:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٧:٢٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:١٩٢٣:٤١:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٩:٤٤١٢:٢٧:١٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:٠٨٢٣:٤١:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢٧:٠٨١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٥٧٢٣:٤١:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٧:٠٣١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٤٦٢٣:٤١:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٦:٥٨١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٦:٥٤١٩:١٨:١٧١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٠:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٦:٥١١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٠:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٦:٤٨١٩:١٩:٤٩١٩:٣٩:٠١٢٣:٤٠:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٥٠٢٣:٣٩:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢٦:٤٤١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٣٨٢٣:٣٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:١٣٠٥:٣١:٤٧١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٢٧٢٣:٣٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب رنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب رنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب رنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب رنگ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آب رنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب رنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب رنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آب رنگ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب رنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آب رنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آب رنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب رنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب رنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب رنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای آب رنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب رنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب رنگ

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آب رنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب رنگ روستای آب رنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب رنگ روستای آب رنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای آب رنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب رنگ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب رنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب رنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب رنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب رنگ

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٢٠٥:٢٠:١٤١٢:٣٢:١٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٤١:٢٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٢٠:٢٨١٢:٣٢:٢٧١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٤١:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٢٠:٤٣١٢:٣٢:٤٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٤١:٤٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠١٠٥:٢١:٠٠١٢:٣٢:٥٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٥:١٤٢٣:٤٢:٠٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٢٠٥:٢١:١٨١٢:٣٣:٠٦١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٤٢:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٤٠٥:٢١:٣٧١٢:٣٣:١٩١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:٢٥٢٣:٤٢:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٩٠٥:٢١:٥٧١٢:٣٣:٣١١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:٢٨٢٣:٤٢:٤٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٦٠٥:٢٢:١٩١٢:٣٣:٤٣١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٤٣:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٤٠٥:٢٢:٤٢١٢:٣٣:٥٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٤٣:١٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٥٠٥:٢٣:٠٥١٢:٣٤:٠٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٤٣:٣٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٣:٣٠١٢:٣٤:١٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٤٣:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤١٠٥:٢٣:٥٦١٢:٣٤:٣٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٥:١٨٢٣:٤٤:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:٢٤:٢٣١٢:٣٤:٤١١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:١٠٢٣:٤٤:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٤:٥١١٢:٣٤:٥٢١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٥:٠٢٢٣:٤٤:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٥:٠٢١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤٤:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٥:٥٠١٢:٣٥:١٢١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٤٥:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٦٠٥:٢٦:٢٠١٢:٣٥:٢١١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٤٥:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٥:٣٠١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٤٥:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٥:٣٩١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٥١٢٣:٤٥:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٧:٥٨١٢:٣٥:٤٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٣:٣٢٢٣:٤٦:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٢٨:٣٢١٢:٣٥:٥٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٣:١٢٢٣:٤٦:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٢٩:٠٦١٢:٣٦:٠٣١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٤٦:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٦:١٠١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٤٦:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٩٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٦:١٧١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:٥٩٢٣:٤٧:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٣٠:٥٥١٢:٣٦:٢٣١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٣٢٢٣:٤٧:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٥٠٥:٣١:٣٢١٢:٣٦:٢٩١٩:٤١:٠٦٢٠:٠١:٠٢٢٣:٤٧:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٢:١٠١٢:٣٦:٣٤١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٣٢٢٣:٤٧:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٣٢:٤٩١٢:٣٦:٣٨١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:٥٩٢٣:٤٨:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٦:٤٢١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٩:٢٥٢٣:٤٨:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣٤:٠٧١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:٥٠٢٣:٤٨:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٨:١٣٢٣:٤٨:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آب رنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب رنگ روستای آب رنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب رنگ روستای آب رنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب رنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب رنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب رنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب رنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب رنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب رنگ

روستای آب رنگ بر روی نقشه

روستای آب رنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب رنگ
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آب رنگ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای آب رنگ + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آب رنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب رنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای آب رنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب رنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق آب رنگ
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب رنگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب رنگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آب رنگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آب رنگ دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آب رنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب رنگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب رنگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو