جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب رنگ

شاسکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز آب رنگ


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:١٥
اذان ظهر: ١١:٢٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:١٨
اذان مغرب: ١٦:٤١:٥٨
نیمه شب: ٢٢:٤٠:٢٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب رنگ (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای آب رنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای آب رنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب رنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
آنچه انجام می‌دهید، بسیار مهم‌تر از آن چیزهایی است كه مرتب از آن سخن می‌گویید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب رنگ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب رنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب رنگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب رنگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب رنگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب رنگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٨:١٨١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٥١٢٣:٤٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢٨:٠٨١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٤٠٢٣:٤٣:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٥:٤٠١٢:٢٧:٥٩١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٧:٥٠١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:١٧٢٣:٤٢:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢٧:٤٢١٩:١٢:٢١١٩:٣١:٠٦٢٣:٤٢:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٢:٣١١٢:٢٧:٣٤١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٥٥٢٣:٤٢:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٠٠٥:٤١:٣٠١٢:٢٧:٢٧١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٤٤٢٣:٤١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٧:٢٠١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤١:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٧:١٤١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤١:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٨:٣٤١٢:٢٧:٠٨١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:١١٢٣:٤١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:١٣٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٧:٠٣١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤٠:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٦:٥٨١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٥:٤٨١٢:٢٦:٥٤١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٠:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣٤:٥٥١٢:٢٦:٥١١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٥٢٣:٤٠:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٦:٤٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:١٤٢٣:٤٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٣:١٣١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٠٢٢٣:٣٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٢:٢٤١٢:٢٦:٤٤١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٥٠٢٣:٣٩:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣١:٣٦١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٢:١٧١٩:٤١:٣٨٢٣:٣٩:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:٢٦٢٣:٣٩:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٠:٠٥١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٣:١٤٢٣:٣٩:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٤٥٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٤:٣١١٩:٤٤:٠١٢٣:٣٩:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٢٨:٣٩١٢:٢٦:٤٥١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٣٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٧:٥٨١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٣٥٢٣:٣٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٧:١٨١٢:٢٦:٤٩١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٢١٢٣:٣٨:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٧:٠٧٢٣:٣٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٢٦:٠٤١٢:٢٦:٥٥١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٥٣٢٣:٣٨:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٢٥:٢٩١٢:٢٦:٥٩١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٣٨٢٣:٣٨:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٤:٥٦١٢:٢٧:٠٤١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:٢٣٢٣:٣٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:١٩٠٥:٢٤:٢٤١٢:٢٧:٠٩١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:٠٧٢٣:٣٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب رنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب رنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب رنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب رنگ

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای آب رنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب رنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب رنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای آب رنگ

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب رنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای آب رنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای آب رنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب رنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب رنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب رنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب رنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب رنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب رنگ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٨:١٩١١:١٦:٢٠١٦:٢٤:٠٤١٦:٤٣:١٠٢٢:٣٣:٤٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٩:١٤١١:١٦:٣٦١٦:٢٣:٤١١٦:٤٢:٤٩٢٢:٣٤:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٠:١٠١١:١٦:٥٣١٦:٢٣:٢٠١٦:٤٢:٣٠٢٢:٣٤:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١١:٠٥١١:١٧:١١١٦:٢٣:٠١١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٤:٢٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١١:٥٩١١:١٧:٢٩١٦:٢٢:٤٤١٦:٤١:٥٨٢٢:٣٤:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٢:٥٤١١:١٧:٤٨١٦:٢٢:٢٨١٦:٤١:٤٤٢٢:٣٤:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٣:٤٨١١:١٨:٠٨١٦:٢٢:١٤١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٥:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٤:٤٢١١:١٨:٢٩١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٥:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٥:٣٥١١:١٨:٥٠١٦:٢١:٥٢١٦:٤١:١٥٢٢:٣٥:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٦:٢٧١١:١٩:١٢١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٠٨٢٢:٣٦:١٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٧:١٩١١:١٩:٣٥١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:٠٤٢٢:٣٦:٢٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٨:١٠١١:١٩:٥٨١٦:٢١:٣٤١٦:٤١:٠١٢٢:٣٦:٤٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:٠١١١:٢٠:٢١١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٠٠٢٢:٣٧:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٥١١١:٢٠:٤٦١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٠١٢٢:٣٧:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:٤٠١١:٢١:١١١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:٠٤٢٢:٣٧:٥٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢١:٢٨١١:٢١:٣٦١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٨:١٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٢:١٥١١:٢٢:٠٢١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:١٥٢٢:٣٨:٤٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٣:٠٢١١:٢٢:٢٨١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٩:٠٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٣:٤٧١١:٢٢:٥٥١٦:٢١:٥٥١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٩:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٤:٣٢١١:٢٣:٢٢١٦:٢٢:٠٦١٦:٤١:٤٤٢٢:٣٩:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٥:١٥١١:٢٣:٥٠١٦:٢٢:١٨١٦:٤١:٥٨٢٢:٤٠:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٥٨١١:٢٤:١٨١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:١٣٢٢:٤٠:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٦:٣٩١١:٢٤:٤٦١٦:٢٢:٤٨١٦:٤٢:٣٠٢٢:٤١:١٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٧:١٩١١:٢٥:١٥١٦:٢٣:٠٦١٦:٤٢:٤٨٢٢:٤١:٤٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٥٨١١:٢٥:٤٤١٦:٢٣:٢٦١٦:٤٣:٠٨٢٢:٤٢:٠٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:٣٥١١:٢٦:١٣١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٣:٣٠٢٢:٤٢:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:١٢١١:٢٦:٤٢١٦:٢٤:١٠١٦:٤٣:٥٤٢٢:٤٣:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٩:٤٧١١:٢٧:١٢١٦:٢٤:٣٥١٦:٤٤:١٩٢٢:٤٣:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٠:٢٠١١:٢٧:٤١١٦:٢٥:٠١١٦:٤٤:٤٦٢٢:٤٤:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٠:٥٢١١:٢٨:١١١٦:٢٥:٢٩١٦:٤٥:١٤٢٢:٤٤:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب رنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب رنگ روستای آب رنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب رنگ روستای آب رنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب رنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب رنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب رنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب رنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب رنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب رنگ

روستای آب رنگ بر روی نقشه

روستای آب رنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب رنگ
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای آب رنگ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای آب رنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب رنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب رنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب رنگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب رنگ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب رنگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب رنگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب رنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب رنگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب رنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آب رنگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب رنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو