جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب راه

دنباله رود شمالی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز آب راه


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٢١
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب راه (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای آب راه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب راه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب راه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
ما آنقدر که از آمریکا صدمه دیدیم از هیچ کس ندیدیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب راه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب راه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب راه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب راه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب راه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب راه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٢:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٢٢:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٢:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٦:١٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٦:١٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢١:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٠٥٠٠:٢١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٩:١٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٩٠٠:٢١:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٨:٢١١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢١:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٠:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٠:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٥:١٢١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٠:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٠:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٠:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٩:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:١٢٠٠:١٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١١:٠٧١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٠:٣١١٣:٠٥:٥١٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٢١٠٠:١٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٩:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٩:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب راه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب راه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب راه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب راه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای آب راه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب راه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب راه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای آب راه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب راه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای آب راه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای آب راه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب راه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب راه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب راه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب راه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب راه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب راه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٢:٠٧١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٩:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٩:٣٦١٣:١١:٥٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٩:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٠:١٣١٣:١١:٣٥١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٩:٣٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٠:٥١١٣:١١:١٩١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٠٣٠٠:٢٩:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤١:٢٨١٣:١١:٠٢١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٩:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٢:٠٥١٣:١٠:٤٤١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢٩:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٢:٤٢١٣:١٠:٢٧١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٨:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٣:١٩١٣:١٠:٠٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٨:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٣:٥٦١٣:٠٩:٥٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٢:٥١٠٠:٢٨:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:٣٣١٣:٠٩:٣١١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٨:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٥:١٠١٣:٠٩:١٢١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٩٠٠:٢٨:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٥:٤٦١٣:٠٨:٥٣١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٧:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤٥٠٠:٢٧:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٦:٥٩١٣:٠٨:١٤١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٢٧٠٠:٢٧:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٧:٣٥١٣:٠٧:٥٣١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٠٩٠٠:٢٧:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٨:١٢١٣:٠٧:٣٣١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٥١٠٠:٢٦:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٤٨:٤٨١٣:٠٧:١٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٣٣٠٠:٢٦:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:١٤٠٠:٢٦:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٦:٣١١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٥٥٠٠:٢٥:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٠:٣٦١٣:٠٦:١٠١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٣٦٠٠:٢٥:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥١:١٢١٣:٠٥:٤٨١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:١٧٠٠:٢٥:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٥:٢٧١٩:١٨:٣٧١٩:٣٥:٥٧٠٠:٢٥:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٢:٢٤١٣:٠٥:٠٦١٩:١٧:١٨١٩:٣٤:٣٧٠٠:٢٤:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٣:٠٠١٣:٠٤:٤٤١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:١٨٠٠:٢٤:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٣:٣٦١٣:٠٤:٢٣١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:٥٨٠٠:٢٤:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٤:١٢١٣:٠٤:٠١١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:٣٨٠٠:٢٣:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٤:٤٨١٣:٠٣:٤٠١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:١٩٠٠:٢٣:٣٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٦:٥٥:٢٤١٣:٠٣:١٨١٩:١٠:٤٣١٩:٢٧:٥٩٠٠:٢٣:١٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٦:٠٠١٣:٠٢:٥٧١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٤٠٠٠:٢٢:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٦:٣٧١٣:٠٢:٣٥١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٥٢:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٧:١٣١٢:٠٢:١٤١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٠١٢٣:٢٢:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب راه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب راه روستای آب راه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب راه روستای آب راه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب راه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب راه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب راه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب راه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب راه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب راه

روستای آب راه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب راه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب راه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب راه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب راه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای آب راه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب راه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب راه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب راه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب راه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب راه
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب راه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب راه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب راه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب راه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آب راه
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب راه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب راه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو