جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آب دریک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز آب دریک

اذان صبح: ٠٤:١٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٥١
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:١٨
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٣٨

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب دریک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای آب دریک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای آب دریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب دریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب دریک

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب دریک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب دریک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آب دریک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب دریک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آب دریک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٧:٠٥١٢:٣٧:٠٧١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٥٦٢٣:٥٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:٥٠١٢:٣٦:٥٢١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٣:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٤:٣٥١٢:٣٦:٣٨١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٣٤٢٣:٥٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٦:٢٤١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٢٢٢٣:٥٢:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٦:١١١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:١١٢٣:٥٢:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٠:٥٤١٢:٣٥:٥٨١٩:١١:٣٤١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥١:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٥:٤٥١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥١:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٥:٣٣١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٣٩٢٣:٥١:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣٥:٢١١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٠:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٣٥:٠٩١٩:١٤:٤١١٩:٣٣:١٧٢٣:٥٠:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٤:٥٨١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٠٧٢٣:٥٠:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٣:٥٣١٢:٣٤:٤٨١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٩:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٤:٣٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٤٦٢٣:٤٩:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٤:٢٨١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٩:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٤:١٩١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٨:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٤:١١١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:١٥٢٣:٤٨:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٠٥٢٣:٤٨:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٨:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٦:٢٣١٢:٣٣:٤٩١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٧:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٧:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٧:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٣:١٥٢٣:٤٧:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٤٥٢٣:٤٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٣:١٧١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٦:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٣:١٥١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٢٤٢٣:٤٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣٣:١٣١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٥:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٧:١٧١٢:٣٣:١٢١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب دریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب دریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب دریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب دریک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای آب دریک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب دریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب دریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای آب دریک

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب دریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای آب دریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای آب دریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب دریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب دریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای آب دریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای آب دریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب دریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای آب دریک

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای آب دریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای آب دریک روستای آب دریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای آب دریک روستای آب دریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای آب دریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب دریک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب دریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب دریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب دریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب دریک

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٣:٢٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:١٦٢٣:٥٤:٥٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤١:٣٢١٢:٤٣:٢٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٥٥:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٤٢:١٤١٢:٤٣:٢٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥٥:١٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٢:٥٦١٢:٤٣:٢٣١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٥٥:٢٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٤٣:٢٣١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٥٥:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٤:٢١١٢:٤٣:٢٣١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٣٥٢٣:٥٥:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٥:٠٣١٢:٤٣:٢١١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٥:٥٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٣:١٩١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٥٧٢٣:٥٦:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤٣:١٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٩:٠٥٢٣:٥٦:٠٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٣:١٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:١٢٢٣:٥٦:١٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤٣:١٠١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:١٨٢٣:٥٦:٢٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٦:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٩:٢٣١٢:٤٣:٠١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٦:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٢:٥٥١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٢٧٢٣:٥٦:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٦:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٢٧٢٣:٥٦:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٢:١٩١٢:٤٢:٣٥١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٢٦٢٣:٥٦:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٣:٠٣١٢:٤٢:٢٧١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:٢٣٢٣:٥٦:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٢:١٨١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:١٩٢٣:٥٦:٤٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٦:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٥:١٤١٢:٤١:٥٩١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٦:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤١:٤٩١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٦:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٦:٤٢١٢:٤١:٣٩١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٦:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٧:٢٦١٢:٤١:٢٧١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥٦:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٨:١٠١٢:٤١:١٥١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:٣٣٢٣:٥٦:٣٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤١:٠٣١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٢٢٢٣:٥٦:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٩:٣٧١٢:٤٠:٥٠١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:١٠٢٣:٥٦:٢٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٦:٢٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠١:٠٤١٢:٤٠:٢٣١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٤٣٢٣:٥٦:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٠:٠٩١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٦:١١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٩:٥٤١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:١٣٢٣:٥٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آب دریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب دریک روستای آب دریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب دریک روستای آب دریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب دریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب دریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب دریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب دریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب دریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب دریک

روستای آب دریک بر روی نقشه

روستای آب دریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب دریک
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای آب دریک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای آب دریک + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای آب دریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب دریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای آب دریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب دریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب دریک
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آب دریک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آب دریک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب دریک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آب دریک
افق شرعی امروز فردا آب دریک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آب دریک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آب دریک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو