جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب دریک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز آب دریک


اذان صبح: ٠٥:١٥:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤٠
اذان ظهر: ١١:٤٧:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:١٨
اذان مغرب: ١٧:١٢:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٠٤:١٥

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب دریک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای آب دریک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای آب دریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب دریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
هیچ گناه كبیره‌ای با استغفار كبیره نمی‌ماند و گناهی كه با اصرار انجام شود، صغیره نیست. (استغفار گناه كبیره را نیز از بین می‌برد ولی اگر كسی گناه صغیره را به خاطر صغیره بودنش زیاد انجام دهد، تبدیل به كبیره خواهد شد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب دریک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب دریک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب دریک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب دریک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب دریک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب دریک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٤:٥٦١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:١٩٢٣:٥٠:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٤:٤٦١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٤:٣٦١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٤:٢٧١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٩:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٤:١٨١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٤:١٠١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٢٩٢٣:٤٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:١٩٢٣:٤٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٣:٥٥١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٣:٤٩١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:٥٩٢٣:٤٧:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٧:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٤:١١١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٧:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:١٨٢٣:٤٦:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٥٧٢٣:٤٦:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٣:١٧١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٣:١٥١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٧:٥٥١٢:٣٣:١٣١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٢٥٢٣:٤٥:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣٣:١٢١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:١٤٢٣:٤٥:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٣١٠٥:٣٦:١٩١٢:٣٣:١١١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٠٣٢٣:٤٥:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣٣:١١١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٥٢٢٣:٤٥:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٣:١٢١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٤٠٢٣:٤٥:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٣:١٣١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٢٨٢٣:٤٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٣:٢٤١٢:٣٣:١٥١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:١٥٢٣:٤٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:١٨٠٥:٣٢:٤٣١٢:٣٣:١٧١٩:٣٤:١٦١٩:٥٤:٠٣٢٣:٤٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٤٩٢٣:٤٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣١:٢٨١٢:٣٣:٢٤١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:٣٦٢٣:٤٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٠:٥٢١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٢٢٢٣:٤٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٤:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٧:٥٢٢٣:٤٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب دریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب دریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب دریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب دریک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای آب دریک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب دریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب دریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای آب دریک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٣٧١١:٣٨:٠٩١٦:٣٤:٤٤١٦:٥٤:٣٥٢٢:٥٤:١٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤١:٥٧١١:٣٨:٣٨١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٥:١٤٢٢:٥٤:٤٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:١٤١١:٣٩:٠٨١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٥٥٢٢:٥٥:١٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:٣٠١١:٣٩:٣٦١٦:٣٦:٤٨١٦:٥٦:٣٧٢٢:٥٥:٤٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٤٤١١:٤٠:٠٥١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٧:٢٠٢٢:٥٦:١٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٢:٥٧١١:٤٠:٣٣١٦:٣٨:١٧١٦:٥٨:٠٤٢٢:٥٦:٤٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:٠٧١١:٤١:٠١١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٨:٤٩٢٢:٥٧:١٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:١٦١١:٤١:٢٩١٦:٣٩:٥١١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٧:٤٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٥٦١٦:٤٠:٣٩١٧:٠٠:٢٢٢٢:٥٨:١٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٢:٢٣١٦:٤١:٢٨١٧:٠١:٠٩٢٢:٥٨:٤١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٢:٤٩١٦:٤٢:١٨١٧:٠١:٥٨٢٢:٥٩:١٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٣١١١:٤٣:١٥١٦:٤٣:١٠١٧:٠٢:٤٨٢٢:٥٩:٣٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٣١١١:٤٣:٤٠١٦:٤٤:٠١١٧:٠٣:٣٨٢٣:٠٠:٠٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٢٨١١:٤٤:٠٥١٦:٤٤:٥٤١٧:٠٤:٢٩٢٣:٠٠:٣٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٤:٢٩١٦:٤٥:٤٨١٧:٠٥:٢١٢٣:٠٠:٥٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:١٧١١:٤٤:٥٣١٦:٤٦:٤٢١٧:٠٦:١٣٢٣:٠١:٢٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٥:١٦١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٧:٠٦٢٣:٠١:٥١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٥:٣٨١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٧:٥٩٢٣:٠٢:١٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٦:٠٠١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٥٣٢٣:٠٢:٤١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٦:٢١١٦:٥٠:٢٥١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٣:٠٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٢:١٧١١:٤٦:٤٢١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٤٣٢٣:٠٣:٢٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٠٠١١:٤٧:٠١١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٣٨٢٣:٠٣:٥٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤١:٤٠١١:٤٧:٢١١٦:٥٣:١٨١٧:١٢:٣٤٢٣:٠٤:١٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:١٢٠٦:٤١:١٩١١:٤٧:٣٩١٦:٥٤:١٦١٧:١٣:٣٠٢٣:٠٤:٣٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٠:٥٦١١:٤٧:٥٧١٦:٥٥:١٥١٧:١٤:٢٧٢٣:٠٤:٥٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٠:٣٢١١:٤٨:١٤١٦:٥٦:١٤١٧:١٥:٢٤٢٣:٠٥:١٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:٠٥١١:٤٨:٣٠١٦:٥٧:١٣١٧:١٦:٢١٢٣:٠٥:٣٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٩:٣٧١١:٤٨:٤٥١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:١٨٢٣:٠٥:٥٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٩:٠٧١١:٤٩:٠٠١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:١٥٢٣:٠٦:١٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٨:٣٦١١:٤٩:١٤١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٢٢٣:٠٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب دریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب دریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب دریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب دریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب دریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای آب دریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب دریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب دریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای آب دریک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٩:٠٦١١:٣٥:١٠١٦:٣١:١٤١٦:٥١:٠٦٢٢:٥١:١٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٩:٣٥١١:٣٥:٤٠١٦:٣١:٤٥١٦:٥١:٣٧٢٢:٥١:٤٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٤٠:٠٣١١:٣٦:١٠١٦:٣٢:١٨١٦:٥٢:١٠٢٢:٥٢:١٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٠:٢٩١١:٣٦:٤٠١٦:٣٢:٥٢١٦:٥٢:٤٤٢٢:٥٢:٤٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٠:٥٣١١:٣٧:١٠١٦:٣٣:٢٨١٦:٥٣:٢٠٢٢:٥٣:١٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤١:١٦١١:٣٧:٣٩١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٣:٥٧٢٢:٥٣:٤٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٣٧١١:٣٨:٠٩١٦:٣٤:٤٤١٦:٥٤:٣٥٢٢:٥٤:١٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤١:٥٧١١:٣٨:٣٨١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٥:١٤٢٢:٥٤:٤٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:١٤١١:٣٩:٠٨١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٥:٥٥٢٢:٥٥:١٥
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:٣٠١١:٣٩:٣٦١٦:٣٦:٤٨١٦:٥٦:٣٧٢٢:٥٥:٤٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٤٤١١:٤٠:٠٥١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٧:٢٠٢٢:٥٦:١٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٢:٥٧١١:٤٠:٣٣١٦:٣٨:١٧١٦:٥٨:٠٤٢٢:٥٦:٤٤
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:٠٧١١:٤١:٠١١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٨:٤٩٢٢:٥٧:١٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:١٦١١:٤١:٢٩١٦:٣٩:٥١١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٧:٤٣
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٥٦١٦:٤٠:٣٩١٧:٠٠:٢٢٢٢:٥٨:١٢
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٢:٢٣١٦:٤١:٢٨١٧:٠١:٠٩٢٢:٥٨:٤١
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٢:٤٩١٦:٤٢:١٨١٧:٠١:٥٨٢٢:٥٩:١٠
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٣١١١:٤٣:١٥١٦:٤٣:١٠١٧:٠٢:٤٨٢٢:٥٩:٣٨
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٣١١١:٤٣:٤٠١٦:٤٤:٠١١٧:٠٣:٣٨٢٣:٠٠:٠٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٢٨١١:٤٤:٠٥١٦:٤٤:٥٤١٧:٠٤:٢٩٢٣:٠٠:٣٢
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٤:٢٩١٦:٤٥:٤٨١٧:٠٥:٢١٢٣:٠٠:٥٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:١٧١١:٤٤:٥٣١٦:٤٦:٤٢١٧:٠٦:١٣٢٣:٠١:٢٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٥:١٦١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٧:٠٦٢٣:٠١:٥١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٥:٣٨١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٧:٥٩٢٣:٠٢:١٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٦:٠٠١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٥٣٢٣:٠٢:٤١
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٦:٢١١٦:٥٠:٢٥١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٣:٠٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٢:١٧١١:٤٦:٤٢١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٤٣٢٣:٠٣:٢٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٠٠١١:٤٧:٠١١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٣٨٢٣:٠٣:٥٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤١:٤٠١١:٤٧:٢١١٦:٥٣:١٨١٧:١٢:٣٤٢٣:٠٤:١٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤١:١٩١١:٤٧:٣٩١٦:٥٤:١٦١٧:١٣:٣٠٢٣:٠٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب دریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای آب دریک روستای آب دریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای آب دریک روستای آب دریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب دریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب دریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب دریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب دریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب دریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب دریک

روستای آب دریک بر روی نقشه

روستای آب دریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب دریک
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای آب دریک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای آب دریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب دریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب دریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب دریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ آب دریک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب دریک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب دریک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب دریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ آب دریک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب دریک
افق شرعی امروز فردا آب دریک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب دریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو