جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آب تلخ

زاخروییه | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب تلخ

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٣٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:٠٩

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب تلخ (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای آب تلخ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آب تلخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب تلخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

كارل هنریش ماركس
اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب تلخ

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب تلخ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب تلخ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آب تلخ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب تلخ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آب تلخ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٩:٠٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٣:٤٤١٢:٥٨:٥٢١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٣١٠٠:١٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٢:٤٢١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣١:٤٠١٢:٥٨:٢٤١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٨:١٠١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٨٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٩:٣٩١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٦:٤١١٩:٤٣:٥٤٠٠:١٧:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٧:٣٢١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٠٦٠٠:١٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٧:٢١١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٤٢٠٠:١٦:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٧:٠٩١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:١٩٠٠:١٦:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٥:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٥:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٠٩٠٠:١٥:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٦:٢٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٤٦٠٠:١٤:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢١:١٠١٢:٥٦:١٩١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٢٤٠٠:١٤:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٦:١١١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٠١٠٠:١٤:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٤:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:١٦٠٠:١٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٥٤٠٠:١٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٥:٤٢١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٣:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:١٠١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٠٠٠:١٣:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٢:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٢:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٥:١٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢١٠٦:١١:٤٨١٢:٥٥:١٥١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٠٠٠٠:١٢:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١١:٠٨١٢:٥٥:١٣١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٥:١٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:١٧٠٠:١١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب تلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب تلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای آب تلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب تلخ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آب تلخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب تلخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب تلخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای آب تلخ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب تلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آب تلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای آب تلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب تلخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب تلخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب تلخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای آب تلخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب تلخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب تلخ

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آب تلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب تلخ روستای آب تلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای آب تلخ روستای آب تلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای آب تلخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب تلخ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب تلخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب تلخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب تلخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب تلخ

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٤:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٥:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠١:٠٩١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:١٩٠٠:١٥:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:٢٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٥:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠١:٣٥١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٥:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠١:٤٨١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٥:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٦:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٢:١٢١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٥١٠٠:١٦:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٦:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٦:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٧:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥١٠٠:١٧:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٣:١٠١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٧:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٧:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٣:٣١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٨:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٣:٤١١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٨:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:١٩٠٠:١٨:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٨:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٩:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٤:١٦١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٩:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٩:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:١٧١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:١٢٠٠:١٩:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٩:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:١١:١٧١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٠:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤٧١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٠:١٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٢:١٨١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٠:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٠:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:٢١١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٠:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٥:١١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢١:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٥:١٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٢١:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٥:١٨١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٢١:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آب تلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب تلخ روستای آب تلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای آب تلخ روستای آب تلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب تلخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب تلخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب تلخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب تلخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب تلخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب تلخ

روستای آب تلخ بر روی نقشه

روستای آب تلخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب تلخ
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای آب تلخ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای آب تلخ + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای آب تلخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب تلخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای آب تلخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب تلخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آب تلخ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب تلخ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ آب تلخ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آب تلخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آب تلخ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا آب تلخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب تلخ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب تلخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو