جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب تلخ

زاخروییه | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب تلخ


اذان صبح: ٠٥:١٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٢:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٩
نیمه شب: ٢٣:١١:٢٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب تلخ (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای آب تلخ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای آب تلخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب تلخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اورپیدوس
نیكوست كه ثروتمند باشی و پرتوان، اما نیكوتر آن است كه دوستت بدارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب تلخ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب تلخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب تلخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب تلخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب تلخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب تلخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٥:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٢:٤٥١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:١٩٠٠:١٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢١:٥١١٢:٥٦:٢٧١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٤:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٦:١٨١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٦:١٠١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:١١٠٠:١٤:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٩:١٥١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٢٧٠٠:١٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٣:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٥:٤٢١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٤٣٠٠:١٣:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٢١٠٠:١٣:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:١٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٣:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٤:٢٨١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:١٥٠٠:١٢:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٣:٠١١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٢:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٢:١٩١٢:٥٥:١٧١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٣١٠٠:١٢:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٣٩١٢:٥٥:١٥١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:١٠٠٠:١٢:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٥:١٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٢:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٠:٢١١٢:٥٥:١٢١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:١١:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٥:١١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٠٤٠٠:١١:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٥:١١١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٢٠٠:١١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٥:١٢١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١١:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٥:١٣١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١١:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٥:١٥١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٣٦٠٠:١١:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٥:١٨١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:١٣٠٠:١١:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٥:٢١١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١١:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١١:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١١:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:١١:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:١٧٠٠:١١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب تلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب تلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب تلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب تلخ

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای آب تلخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب تلخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب تلخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای آب تلخ

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب تلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای آب تلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای آب تلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب تلخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب تلخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب تلخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب تلخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب تلخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب تلخ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٥:٥٦١١:٤٤:٤٩١٧:٠٣:٢٨١٧:٢١:٢٢٢٣:٠٤:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٦:٤٤١١:٤٥:٠٥١٧:٠٣:١٣١٧:٢١:٠٩٢٣:٠٤:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٧:٣١١١:٤٥:٢٢١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٠:٥٧٢٣:٠٥:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٨:١٩١١:٤٥:٤٠١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٠:٤٧٢٣:٠٥:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٢٩:٠٦١١:٤٥:٥٨١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٠:٣٩٢٣:٠٥:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٩:٥٣١١:٤٦:١٧١٧:٠٢:٢٩١٧:٢٠:٣٢٢٣:٠٥:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٠:٤٠١١:٤٦:٣٧١٧:٠٢:٢٣١٧:٢٠:٢٧٢٣:٠٦:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣١:٢٧١١:٤٦:٥٨١٧:٠٢:١٧١٧:٢٠:٢٣٢٣:٠٦:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٢:١٣١١:٤٧:١٩١٧:٠٢:١٤١٧:٢٠:٢٢٢٣:٠٦:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٣:٠٠١١:٤٧:٤١١٧:٠٢:١٢١٧:٢٠:٢١٢٣:٠٧:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٣:٤٦١١:٤٨:٠٤١٧:٠٢:١٢١٧:٢٠:٢٢٢٣:٠٧:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٤:٣١١١:٤٨:٢٧١٧:٠٢:١٣١٧:٢٠:٢٥٢٣:٠٧:٤٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٥:١٦١١:٤٨:٥١١٧:٠٢:١٦١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠٨:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٦:٠١١١:٤٩:١٥١٧:٠٢:٢١١٧:٢٠:٣٥٢٣:٠٨:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٦:٤٥١١:٤٩:٤٠١٧:٠٢:٢٧١٧:٢٠:٤٣٢٣:٠٨:٥٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٧:٢٨١١:٥٠:٠٥١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٠:٥٢٢٣:٠٩:١٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٨:١١١١:٥٠:٣١١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٠٢٢٣:٠٩:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٨:٥٣١١:٥٠:٥٧١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:١٤٢٣:١٠:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٩:٣٥١١:٥١:٢٤١٧:٠٣:٠٨١٧:٢١:٢٨٢٣:١٠:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٠:١٦١١:٥١:٥١١٧:٠٣:٢٢١٧:٢١:٤٣٢٣:١٠:٥٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٠:٥٦١١:٥٢:١٩١٧:٠٣:٣٧١٧:٢١:٥٩٢٣:١١:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤١:٣٥١١:٥٢:٤٧١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:١٧٢٣:١١:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٢:١٤١١:٥٣:١٥١٧:٠٤:١٣١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٢:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٢:٥١١١:٥٣:٤٤١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٢:٤٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٣:٢٨١١:٥٤:١٣١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٣:١٩٢٣:١٣:١٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٤:٠٤١١:٥٤:٤٢١٧:٠٥:١٨١٧:٢٣:٤٢٢٣:١٣:٤٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٤:٣٩١١:٥٥:١١١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٠٧٢٣:١٤:٠٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٥:١٣١١:٥٥:٤١١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٤:٣٣٢٣:١٤:٣٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٥:٤٥١١:٥٦:١١١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٥:٠٠٢٣:١٥:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٦:١٧١١:٥٦:٤٠١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٥:٢٩٢٣:١٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب تلخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب تلخ روستای آب تلخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب تلخ روستای آب تلخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب تلخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب تلخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب تلخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب تلخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب تلخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب تلخ

روستای آب تلخ بر روی نقشه

روستای آب تلخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب تلخ
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای آب تلخ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای آب تلخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب تلخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب تلخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق آب تلخ
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آب تلخ دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آب تلخ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب تلخ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب تلخ
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب تلخ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آب تلخ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب تلخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب تلخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو