جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب ترش

ایلات قاقازان غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آب ترش


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٥٦
نیمه شب: ٢٣:١٢:٤٢

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب ترش (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای آب ترش)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب ترش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب ترش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
تكرار كردن، پایه ی یادگیری و ابزاری نیرومند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب ترش

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب ترش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب ترش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب ترش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب ترش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب ترش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٩:١٤١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:٣١١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢١:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢١:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٧:١٩١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٢٠٦:١٦:١٥١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٥:١٢١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٠:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٤:١٠١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٠:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٩:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٢:١٠١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٩:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١١:١٢١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٠:١٥١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٩:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٨:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٢٨٠٠:١٨:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٨:٠٨٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٢٢٠٠:١٨:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٨:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٨:٠٨٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٨:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٥٢٠٠:١٧:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١١٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٨:١١٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٨:١٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٨:١٦٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٧٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٧:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٥٥٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٠٦٠٠:١٧:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:٥٥٠٠:١٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٧:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب ترش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب ترش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب ترش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب ترش

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب ترش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب ترش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب ترش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب ترش

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب ترش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب ترش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب ترش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب ترش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب ترش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب ترش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب ترش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب ترش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب ترش

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٥:٣٨١١:٥٦:٠٨١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٤:٤٦٢٣:١٣:٥٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٦:٣٤١١:٥٦:٠٠١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٣:٣٦٢٣:١٣:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٧:٣١١١:٥٥:٥٢١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٢:٢٦٢٣:١٣:٣٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٨:٢٨١١:٥٥:٤٦١٧:٢٢:٣٥١٧:٤١:١٨٢٣:١٣:٢٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٢٥١١:٥٥:٤٠١٧:٢١:٢٥١٧:٤٠:١١٢٣:١٣:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٠:٢٣١١:٥٥:٣٤١٧:٢٠:١٧١٧:٣٩:٠٥٢٣:١٣:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:٢١١١:٥٥:٣٠١٧:١٩:١١١٧:٣٨:٠٠٢٣:١٣:٠٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:٢٠١١:٥٥:٢٦١٧:١٨:٠٥١٧:٣٦:٥٧٢٣:١٢:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٣:١٨١١:٥٥:٢٣١٧:١٧:٠١١٧:٣٥:٥٥٢٣:١٢:٥١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٤:١٧١١:٥٥:٢١١٧:١٥:٥٨١٧:٣٤:٥٤٢٣:١٢:٤٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٥:١٧١١:٥٥:٢٠١٧:١٤:٥٦١٧:٣٣:٥٤٢٣:١٢:٤١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٦:١٦١١:٥٥:١٩١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:٥٦٢٣:١٢:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٧:١٦١١:٥٥:١٩١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٠٠٢٣:١٢:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:١٦١١:٥٥:٢٠١٧:١١:٥٩١٧:٣١:٠٤٢٣:١٢:٣١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٩:١٦١١:٥٥:٢٢١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:١١٢٣:١٢:٢٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٤٠:١٧١١:٥٥:٢٥١٧:١٠:٠٨١٧:٢٩:١٨٢٣:١٢:٢٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤١:١٧١١:٥٥:٢٨١٧:٠٩:١٤١٧:٢٨:٢٨٢٣:١٢:٢٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٢:١٨١١:٥٥:٣٢١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٧:٣٨٢٣:١٢:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٣:١٩١١:٥٥:٣٧١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٦:٥١٢٣:١٢:٢٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٤:١٩١١:٥٥:٤٣١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٦:٠٥٢٣:١٢:٣١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٥:٥٠١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٥:٢٠٢٣:١٢:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٦:٢١١١:٥٥:٥٨١٧:٠٥:١٢١٧:٢٤:٣٨٢٣:١٢:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٦:٠٦١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٣:٥٦٢٣:١٢:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٨:٢٣١١:٥٦:١٦١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٣:١٧٢٣:١٢:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٩:٢٥١١:٥٦:٢٦١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٢:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٥٠:٢٥١١:٥٦:٣٧١٧:٠٢:٢٧١٧:٢٢:٠٤٢٣:١٣:٠٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٥١:٢٦١١:٥٦:٤٩١٧:٠١:٥١١٧:٢١:٣٠٢٣:١٣:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥٢:٢٧١١:٥٧:٠٢١٧:٠١:١٦١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٣:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٣:٢٨١١:٥٧:١٥١٧:٠٠:٤٣١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٣:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٤:٢٨١١:٥٧:٣٠١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٥٨٢٣:١٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب ترش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب ترش روستای آب ترش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب ترش روستای آب ترش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب ترش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب ترش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب ترش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب ترش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب ترش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب ترش

روستای آب ترش بر روی نقشه

روستای آب ترش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب ترش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب ترش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب ترش
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب ترش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای آب ترش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب ترش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب ترش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب ترش رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب ترش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب ترش
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب ترش
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب ترش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب ترش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب ترش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آب ترش دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب ترش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب ترش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو