جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب بید

حتی | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز آب بید


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٢٤
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٤
غروب آفتاب: ١٧:١١:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٢٣
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣٦

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب بید (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای آب بید)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ابوعلی سینا
اگر می دانستید كه یك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را كه با غم سپری می كنید، می دانستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب بید

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣١:٢٧١٣:١١:٠٩١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٧:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٠:٢٤١٣:١٠:٥٩١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٠:٥١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١٣٠٠:٢٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٠:٤٣١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٦:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٠:٣٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٦:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٠:٢٨١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٠:٢١١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٥:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٤:٣١١٣:١٠:١٥١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٥:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٠:٠٩١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٥:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٢:٤١١٣:١٠:٠٤١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٤:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٤:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٤:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٩:١٧١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٤:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٣:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٣:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٣:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:١٢١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٣:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٣:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٣:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٠٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٣:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٢:٥١١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٢:١٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١١:٤٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١١:٠٧١٣:١٠:٠١٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٣٦١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٢:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٠٦١٣:١٠:١٠٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٢:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٠:١٦٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب بید

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب بید

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب بید

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٢:٥٦١١:٥٧:٤٥١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٩:٥٣٢٣:١٧:٢٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٣:٤٤١١:٥٧:٣٦١٧:٣١:٠٣١٧:٤٨:٥١٢٣:١٧:١٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٤:٣٢١١:٥٧:٢٩١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٧:٥٠٢٣:١٧:٠٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٥:٢١١١:٥٧:٢٢١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٦:٥٠٢٣:١٦:٥٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٦:٠٩١١:٥٧:١٦١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٥:٥١٢٣:١٦:٤٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٦:٥٩١١:٥٧:١١١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٤:٥٤٢٣:١٦:٤٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٧:٤٨١١:٥٧:٠٧١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٣:٥٧٢٣:١٦:٣٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٨:٣٨١١:٥٧:٠٣١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٣:٠٢٢٣:١٦:٢٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٩:٢٩١١:٥٧:٠٠١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٢:٠٨٢٣:١٦:٢٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٠:١٩١١:٥٦:٥٨١٧:٢٣:١٢١٧:٤١:١٥٢٣:١٦:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣١:١٠١١:٥٦:٥٦١٧:٢٢:١٩١٧:٤٠:٢٤٢٣:١٦:١١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٢:٠٢١١:٥٦:٥٦١٧:٢١:٢٧١٧:٣٩:٣٤٢٣:١٦:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٢:٥٣١١:٥٦:٥٦١٧:٢٠:٣٦١٧:٣٨:٤٥٢٣:١٦:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٣:٤٥١١:٥٦:٥٧١٧:١٩:٤٦١٧:٣٧:٥٧٢٣:١٦:٠١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٤:٣٧١١:٥٦:٥٩١٧:١٨:٥٨١٧:٣٧:١١٢٣:١٦:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٥:٣٠١١:٥٧:٠١١٧:١٨:١١١٧:٣٦:٢٦٢٣:١٥:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٦:٢٢١١:٥٧:٠٥١٧:١٧:٢٦١٧:٣٥:٤٣٢٣:١٥:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٧:١٥١١:٥٧:٠٩١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٠١٢٣:١٦:٠٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:٠٨١١:٥٧:١٤١٧:١٥:٥٩١٧:٣٤:٢١٢٣:١٦:٠١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٩:٠١١١:٥٧:٢٠١٧:١٥:١٨١٧:٣٣:٤٢٢٣:١٦:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٩:٥٥١١:٥٧:٢٧١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٠٥٢٣:١٦:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٠:٤٨١١:٥٧:٣٥١٧:١٤:٠١١٧:٣٢:٢٩٢٣:١٦:١١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤١:٤٢١١:٥٧:٤٣١٧:١٣:٢٤١٧:٣١:٥٥٢٣:١٦:١٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٧:٥٢١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٢٣٢٣:١٦:٢٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٣:٣٠١١:٥٨:٠٣١٧:١٢:١٦١٧:٣٠:٥٢٢٣:١٦:٢٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٤:٢٤١١:٥٨:١٤١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٢٣٢٣:١٦:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٥:١٨١١:٥٨:٢٦١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٥٥٢٣:١٦:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٦:١٢١١:٥٨:٣٨١٧:١٠:٤٧١٧:٢٩:٢٩٢٣:١٦:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٧:٠٦١١:٥٨:٥٢١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:٠٥٢٣:١٧:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٩:٠٦١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٤٢٢٣:١٧:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب بید روستای آب بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب بید روستای آب بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب بید

روستای آب بید بر روی نقشه

روستای آب بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب بید
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب بید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای آب بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب بید رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب بید
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آب بید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب بید دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آب بید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب بید
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب بید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب بید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب بید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو