جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آب بید

حتی | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز آب بید


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:١٦
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٢٩

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب بید (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای آب بید)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای آب بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هر كسی دارای قوانین و ارزش های ویژه ای است كه ممكن است با قوانین و ارزش های شما متفاوت [ =دیگرگون ] باشد؛ ارزش های آنها نه بهتر است و نه بدتر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب بید

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بید ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آب بید (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بید ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب بید ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٥:١٧١٣:١٣:٣٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٣١:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٤:٠٥١٣:١٣:٢٤١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:١٠٠٠:٣٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٢:٥٤١٣:١٣:١٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٤٠٠:٣٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤١:٤٣١٣:١٢:٥٦١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٣٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٢:٤٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٩:٢٤١٣:١٢:٣٠١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٨:١٥١٣:١٢:١٧١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٢:٠٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٦:٠١١٣:١١:٥٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٨:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٤:٥٥١٣:١١:٤٢١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٨:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٣:٤٩١٣:١١:٣١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٧:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٤٥١٣:١١:٢٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٧:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣١:٤١١٣:١١:١٠١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٧:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٠:٣٨١٣:١١:٠١١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٦:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٠:٥٢١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠١٠٠:٢٦:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٠:٤٣١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٦:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٠:٣٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٦:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٠:٢٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٥:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٠:٢١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٠:١٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٥:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٠:٠٩١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٠:٠٤١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٤:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٤:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٤:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب بید

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای آب بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای آب بید

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای آب بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای آب بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب بید

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١١:٠٧١٣:١٠:٠١٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٢:٣٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٣٦١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٢:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٠٦١٣:١٠:١٠٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٢:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٠:١٦٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٢:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٩:١٠١٣:١٠:٢٢٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٢:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:٢٩٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٢:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:١٠:٣٦٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٢:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٢:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٠:٥١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٢:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٧:١٦١٣:١١:٠٠٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٢:٢٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٦:٥٨١٣:١١:٠٨٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٢:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٦:٤١١٣:١١:١٧٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٢:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٦:٢٦١٣:١١:٢٧٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٢:٣٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٦:١٣١٣:١١:٣٧٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٢:٤٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٦:٠١١٣:١١:٤٧٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٢:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٥:٥٠١٣:١١:٥٨٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٢:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٥:٤١١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٣:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٢:١٩٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٣:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٢:٣١٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٢٣:١٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٢:٤٣٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:١٣٠٠:٢٣:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٢:٥٤٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٢٣:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٥:١٨١٣:١٣:٠٧٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٠٦٠٠:٢٣:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٥:١٨١٣:١٣:١٩٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٣١٠٠:٢٣:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٣:٣١٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٣:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٣:٤٤٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٢:١٧٠٠:٢٤:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٣:٥٧٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٢٤:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٤:١٠٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٢٤:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٤:٢٣٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:١٦٠٠:٢٤:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٢٤:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٤:٤٩٢٠:٢٣:٤١٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٢٥:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٦:١٠١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آب بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب بید روستای آب بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب بید روستای آب بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب بید

روستای آب بید بر روی نقشه

روستای آب بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب بید
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای آب بید + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای آب بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب بید رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آب بید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب بید
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب بید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب بید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آب بید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب بید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو