جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب بیدو

فتح آباد | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز آب بیدو


اذان صبح: ٠٤:١٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٥٢
اذان ظهر: ١١:٣٧:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٥١
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٤٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب بیدو (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای آب بیدو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب بیدو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب بیدو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اُرد بزرگ
اندرز جوان باید كوتاه، تازه و داستان وار باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب بیدو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب بیدو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بیدو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب بیدو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بیدو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب بیدو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٢:٣٦١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٤٧٠٠:٠٠:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٢:٢٦١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٢٦٠٠:٠٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٢:١٨١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٠٦٠٠:٠٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤١:٥٤١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤١:٤٨١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥٩:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠١:١٧١٢:٤١:٤٢١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤١:٣٦١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٠٤٢٣:٥٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤١:٣١١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤١:٢٦١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٨:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤١:٢٢١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٨:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٧:٢٣١٢:٤١:١٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥٧:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤١:١٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٧:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤١:١٤١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٥:١٦١٢:٤١:١٢١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٣٢٣:٥٧:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٤:٣٦١٢:٤١:١١١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥٧:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٣:٥٧١٢:٤١:١١١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٧:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤١:١١١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤١:١١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٢١٢٣:٥٧:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤١:١٣١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٥١:٣٥١٢:٤١:١٤١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٤٠٢٣:٥٦:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥١:٠٣١٢:٤١:١٧١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:١٩٢٣:٥٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٤١:٢٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٦:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤١:٢٣١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٦:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٩:٣٤١٢:٤١:٢٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤١:٣٢١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٥٢٢٣:٥٦:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٨:٤١١٢:٤١:٣٧١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٦:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٨:١٧١٢:٤١:٤٣١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب بیدو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای آب بیدو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب بیدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بیدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای آب بیدو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای آب بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای آب بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب بیدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بیدو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب بیدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بیدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٧:١٩١٢:٤٧:٣٤١٩:١٧:٢٢١٩:٣٤:٤٤٠٠:٠٦:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٧:٥١١٢:٤٧:١٨١٩:١٦:١٨١٩:٣٣:٣٨٠٠:٠٦:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:٢٤١٢:٤٧:٠٢١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٣٢٠٠:٠٦:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٨:٥٦١٢:٤٦:٤٥١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٢٤٠٠:٠٦:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٩:٢٨١٢:٤٦:٢٨١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:١٦٠٠:٠٥:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٠:٠٠١٢:٤٦:١١١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:٠٨٠٠:٠٥:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٠:٣٢١٢:٤٥:٥٣١٩:١٠:٤٨١٩:٢٧:٥٩٠٠:٠٥:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢١:٠٣١٢:٤٥:٣٥١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٦:٥٠٠٠:٠٥:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢١:٣٥١٢:٤٥:١٦١٩:٠٨:٣١١٩:٢٥:٤٠٠٠:٠٥:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٢:٠٦١٢:٤٤:٥٨١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٢٩٠٠:٠٤:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٢:٣٨١٢:٤٤:٣٩١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:١٨٠٠:٠٤:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٣:٠٩١٢:٤٤:١٩١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٠٧٠٠:٠٤:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٣:٤٠١٢:٤٤:٠٠١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٠:٥٥٠٠:٠٤:١١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٤:١١١٢:٤٣:٤٠١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٤٣٠٠:٠٣:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٤:٤٢١٢:٤٣:٢٠١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٣١٠٠:٠٣:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٥:١٢١٢:٤٢:٥٩١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:١٨٠٠:٠٣:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٥:٤٣١٢:٤٢:٣٩١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٠٥٠٠:٠٣:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٦:١٤١٢:٤٢:١٨١٨:٥٧:٥٥١٩:١٤:٥٢٠٠:٠٢:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٦:٤٤١٢:٤١:٥٧١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٣٩٠٠:٠٢:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٧:١٥١٢:٤١:٣٦١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٢٥٠٠:٠٢:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٧:٤٥١٢:٤١:١٥١٨:٥٤:١٧١٩:١١:١١٠٠:٠١:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٨:١٦١٢:٤٠:٥٣١٨:٥٣:٠٤١٩:٠٩:٥٨٠٠:٠١:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٣٠٦:٢٨:٤٦١٢:٤٠:٣٢١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٤٤٠٠:٠١:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٢٩:١٧١٢:٤٠:١١١٨:٥٠:٣٨١٩:٠٧:٢٩٠٠:٠١:٠٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٢٩:٤٧١٢:٣٩:٤٩١٨:٤٩:٢٤١٩:٠٦:١٥٠٠:٠٠:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٠:١٨١٢:٣٩:٢٨١٨:٤٨:١١١٩:٠٥:٠١٠٠:٠٠:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٠:٤٨١٢:٣٩:٠٦١٨:٤٦:٥٧١٩:٠٣:٤٧٠٠:٠٠:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣١:١٩١٢:٣٨:٤٥١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٢:٣٣٢٣:٥٩:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣١:٥٠١٢:٣٨:٢٣١٨:٤٤:٣٠١٩:٠١:١٩٢٣:٢٩:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٢:٢١١١:٣٨:٠٢١٧:٤٣:١٦١٨:٠٠:٠٥٢٢:٥٩:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٠٠٥:٣٢:٥٢١١:٣٧:٤١١٧:٤٢:٠٣١٧:٥٨:٥١٢٢:٥٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو روستای آب بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو روستای آب بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب بیدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بیدو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب بیدو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب بیدو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب بیدو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب بیدو

روستای آب بیدو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب بیدو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب بیدو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای آب بیدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب بیدو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب بیدو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آب بیدو
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب بیدو
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب بیدو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب بیدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب بیدو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب بیدو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب بیدو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب بیدو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو