جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب بیدو

فتح آباد | بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز آب بیدو


اذان صبح: ٠٤:١٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:١٤
نیمه شب: ٠٠:٠١:١٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب بیدو (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای آب بیدو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای آب بیدو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب بیدو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعید نفیسی
تنها، كسی كه هنر دارد و كاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب بیدو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب بیدو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بیدو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب بیدو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب بیدو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب بیدو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٢:٤٥١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٠٨٠٠:٠٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٢:٣٦١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٤٧٠٠:٠٠:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٢:٢٦١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٢٦٠٠:٠٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٢:١٨١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٠٦٠٠:٠٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٩:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤١:٥٤١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٩:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٤١:٤٨١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠١:١٧١٢:٤١:٤٢١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥٨:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤١:٣٦١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٠٤٢٣:٥٨:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤١:٣١١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤١:٢٦١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤١:٢٢١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٧:٢٣١٢:٤١:١٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤١:١٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٧:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤١:١٤١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٥:١٦١٢:٤١:١٢١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٣٢٣:٥٧:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٤:٣٦١٢:٤١:١١١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥٧:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٣:٥٧١٢:٤١:١١١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٧:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤١:١١١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٧:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤١:١١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٢١٢٣:٥٧:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٢:٠٩١٢:٤١:١٣١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٦:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٥١:٣٥١٢:٤١:١٤١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٤٠٢٣:٥٦:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥١:٠٣١٢:٤١:١٧١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:١٩٢٣:٥٦:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٤١:٢٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٦:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤١:٢٣١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٩:٣٤١٢:٤١:٢٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٦:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤١:٣٢١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٥٢٢٣:٥٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٨:٤١١٢:٤١:٣٧١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب بیدو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای آب بیدو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب بیدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بیدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای آب بیدو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب بیدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بیدو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب بیدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب بیدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٦:٤٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٠٠:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤٦:٥٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٠:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٦:٣٩١٢:٤٧:١١١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٠:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٧:٢٤١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٠:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٧:٣٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠١:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٤٧:٤٩١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠١:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٨:٠٢١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠١:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٨:١٠١٢:٤٨:١٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠١:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٢:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٨:٥٣١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٢:١٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٨:٤٩١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠٢:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٩:٠١١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠٢:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٠:٠٤١٢:٤٩:١٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٢:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٣:١٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٣:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٣:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٣:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٢:١٨١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٤:١١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٢:٤٧١٢:٥٠:١٠١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٤:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٠:١٩١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٠٤:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٣:٤٦١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٤:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٤:١٦١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٥:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٠:٤١١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٥:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٥:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٥:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٥:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥١:٠٣١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٦:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥١:٠٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٦:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥١:١١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٦:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥١:١٤١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٦:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥١:١٧١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٣٠٠:٠٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو روستای آب بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب بیدو روستای آب بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب بیدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب بیدو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای آب بیدو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب بیدو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب بیدو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب بیدو

روستای آب بیدو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب بیدو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای آب بیدو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای آب بیدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب بیدو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب بیدو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا آب بیدو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب بیدو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب بیدو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب بیدو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب بیدو
زمان پخش اذان زنده به افق آب بیدو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب بیدو
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ آب بیدو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب بیدو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو