جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آب بر

طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز آب بر

اذان صبح: ٠٤:١٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٩
اذان ظهر: ١٣:١٩:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٤٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آب بر (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ شهر آب بر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آب بر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آب بر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سه چیز است كه بر هر مسلمانی لازم است (مستحبّ مؤكّد می‌باشد:) غسل جمعه و مسواك و بوی خوش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آب بر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آب بر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب بر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آب بر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب بر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آب بر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٦٠٦:٤١:٢٨١٣:١٤:٢٣١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٩:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٤:٠٨١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٨:٤٥١٣:١٣:٥٤١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٨:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٣:٤٠١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٣:٢٧١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٧:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٣:١٤١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٣:٢٦١٣:١٣:٠١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٢:٤٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٦:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٢:٣٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٦:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٢:٢٦١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:١١٠٠:٢٥:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٢:١٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٥:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٢:٠٤١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٥:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٥:٥٣١٣:١١:٥٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٤:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٤:٤٠١٣:١١:٤٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٤:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:١١:٣٦٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٢:١٩١٣:١١:٢٧٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٣:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢١:١٠١٣:١١:١٩٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٣:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٠:٠١١٣:١١:١٢٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٣:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٨:٥٤١٣:١١:٠٥٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٢:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥١٠٦:١٧:٤٩١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٢:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٦:٤٤١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٢:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٥:٤١١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٢:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٤:٣٩١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢١:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٢:٣٨١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢١:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١١:٤٠١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢١:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٠:٤٣١٣:١٠:٣١٢٠:١٠:٥١٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٠:٣٠٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:٢٨٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب بر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آب بر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آب بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر آب بر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آب بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب بر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آب بر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر آب بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آب بر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آب بر شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر آب بر شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آب بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب بر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٥٥:٠٤١٣:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٢١:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٥٥:١٨١٣:١٦:١٣٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٢١:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٥٥:٣٤١٣:١٦:٢٦٢٠:٣٧:١٥٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٢١:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٥٥:٥١١٣:١٦:٣٩٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٩:٠٤٠٠:٢١:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٥٦:١٠١٣:١٦:٥٢٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٩:٠٩٠٠:٢٢:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٥٦:٣٠١٣:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٩:١٣٠٠:٢٢:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٥٦:٥١١٣:١٧:١٧٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٩:١٤٠٠:٢٢:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٥٧:١٤١٣:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٣٧٢٠:٥٩:١٤٠٠:٢٢:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٥٧:٣٨١٣:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٩:١٢٠٠:٢٣:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٥٨:٠٤١٣:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٢٣:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٥٨:٣٠١٣:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٢٣:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥١٠٥:٥٨:٥٨١٣:١٨:١٦٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٣:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٩:٢٨١٣:١٨:٢٧٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٥٩:٥٨١٣:١٨:٣٧٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٢٤:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٦:٠٠:٢٩١٣:١٨:٤٧٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:١٩٠٠:٢٤:٤٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٦:٠١:٠٢١٣:١٨:٥٧٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٨:٠٣٠٠:٢٥:٠٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٦:٠١:٣٦١٣:١٩:٠٧٢٠:٣٦:٢٣٢٠:٥٧:٤٦٠٠:٢٥:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٦:٠٢:١٠١٣:١٩:١٦٢٠:٣٦:٠٦٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٢٥:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٩:٢٥٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٧:٠٦٠٠:٢٥:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٢٦:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٦:٠٤:٠٠١٣:١٩:٤١٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٦:١٨٠٠:٢٦:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٦:٠٤:٣٩١٣:١٩:٤٩٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٥١٠٠:٢٦:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٦:٠٥:١٨١٣:١٩:٥٦٢٠:٣٤:١٣٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٢٧:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٥:٥٨١٣:٢٠:٠٢٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٢٧:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠٦:٣٩١٣:٢٠:٠٨٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٧:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٧:٢١١٣:٢٠:١٤٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٢٧:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:٢٠:١٩٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٣:١٠٠٠:٢٨:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:٢٠:٢٤٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٢٨:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:٢٠:٢٨٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٥٣٠٠:٢٨:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:١٠:١٤١٣:٢٠:٣١٢٠:٣٠:٢٣٢٠:٥١:١٢٠٠:٢٨:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:١٠:٥٩١٣:٢٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٣٠٠٠:٢٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آب بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب بر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آب بر

آبْ‌بَر یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان طارم است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۶٫۷۲۵ نفر بوده است

شهر آب بر در ویکیپدیا

شهر آب بر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آب بر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آب بر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آب بر بر روی نقشه

شهر آب بر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آب بر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آب بر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آب بر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آب بر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آب بر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آب بر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آب بر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب بر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آب بر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب بر
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب بر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب بر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب بر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب بر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آب بر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو