جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آب بر

طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز آب بر


اذان صبح: ٠٥:٥١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:١٤
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٠٥

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
٠٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آب بر (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ بهمن ٩٨ شهر آب بر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر آب بر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب بر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق)

حضرت فاطمه (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آب بر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آب بر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب بر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آب بر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب بر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب بر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٢:١٣١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٥:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٤:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:١١:٥٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٤:٢٤١٣:١١:٤٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٤:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٣:١٣١٣:١١:٣٥٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:١١:٢٧٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:١٩٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١١:١٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٣:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٨:٤٠١٣:١١:٠٥٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣١٠٦:١٧:٣٤١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٢:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٦:٣٠١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٢:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٥:٢٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢١:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢١:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٣:٢٤١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢١:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٢:٢٥١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١١:٢٧١٣:١٠:٣٣٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٠:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٠:٣٠١٣:١٠:٣١٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٠:٢٩٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٠:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٨:٤١١٣:١٠:٢٨٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٠:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٠:٢٨٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٠:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٢٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٥٥٠٠:١٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٠:٢٩٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٤٨٠٠:١٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:٣٠٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٩:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٤:٣٤١٣:١٠:٣٢٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٣٤٠٠:١٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٠:٣٤٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٩:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٣:٠٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٠:٤١٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٩:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠١:٤٤١٣:١٠:٤٥٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٨٠٦:٠١:٠٥١٣:١٠:٤٩٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:٥١٠٠:١٨:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٨٠٦:٠٠:٢٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٤٠٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب بر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آب بر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آب بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آب بر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٦:٤٤١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:٤٦٢٣:٤٢:٣٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:٢٠:٠٥١٢:٢٦:٥٦١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٢:٥٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٩:٢٣١٢:٢٧:٠٧١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٥١٢٣:٤٣:٠٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:٥٧٠٧:١٨:٣٩١٢:٢٧:١٨١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٥٤٢٣:٤٣:٢٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٧:٥٤١٢:٢٧:٢٧١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٥٦٢٣:٤٣:٣٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٧:٠٧١٢:٢٧:٣٦١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٧:٥٩٢٣:٤٣:٤٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٦:١٨١٢:٢٧:٤٤١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٣:٥٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٥:٢٨١٢:٢٧:٥١١٧:٤٠:٤٠١٨:٠٠:٠٤٢٣:٤٤:٠٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٤:٣٦١٢:٢٧:٥٨١٧:٤١:٤٥١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٤:١٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٣:٤٢١٢:٢٨:٠٣١٧:٤٢:٥٠١٨:٠٢:٠٩٢٣:٤٤:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٨:٠٨١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٣:١١٢٣:٤٤:٣٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:١١:٥١١٢:٢٨:١٢١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٤:١٣٢٣:٤٤:٤٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١٠:٥٣١٢:٢٨:١٥١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٥:١٥٢٣:٤٤:٤٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٩:٥٤١٢:٢٨:١٧١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٦:١٧٢٣:٤٤:٥٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٨:٥٣١٢:٢٨:١٩١٧:٤٨:١٢١٨:٠٧:١٩٢٣:٤٥:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٧:٥١١٢:٢٨:٢٠١٧:٤٩:١٦١٨:٠٨:٢٠٢٣:٤٥:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٦:٤٨١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٩:٢١٢٣:٤٥:٠٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٥:٤٣١٢:٢٨:١٩١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٢٢٢٣:٤٥:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٨:١٧١٧:٥٢:٢٦١٨:١١:٢٣٢٣:٤٥:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٣:٣١١٢:٢٨:١٥١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:٢٤٢٣:٤٥:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٢:٢٢١٢:٢٨:١٢١٧:٥٤:٣١١٨:١٣:٢٤٢٣:٤٥:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠١:١٣١٢:٢٨:٠٨١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:٢٥٢٣:٤٥:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٠:٠٣١٢:٢٨:٠٤١٧:٥٦:٣٦١٨:١٥:٢٥٢٣:٤٥:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٨:٥١١٢:٢٧:٥٩١٧:٥٧:٣٨١٨:١٦:٢٥٢٣:٤٥:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢٧:٥٤١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:٢٤٢٣:٤٥:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٦:٢٥١٢:٢٧:٤٧١٧:٥٩:٤٠١٨:١٨:٢٣٢٣:٤٤:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٥:١١١٢:٢٧:٤٠١٨:٠٠:٤١١٨:١٩:٢٢٢٣:٤٤:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٣:٥٦١٢:٢٧:٣٣١٨:٠١:٤١١٨:٢٠:٢١٢٣:٤٤:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٢:٣٩١٢:٢٧:٢٥١٨:٠٢:٤٢١٨:٢١:٢٠٢٣:٤٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آب بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب بر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آب بر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر آب بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آب بر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٧٠٧:٢٤:١٠١٢:٢٥:١٤١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٦:٣٥٢٣:٤٠:٤٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٥:٣١١٧:٢٧:٤١١٧:٤٧:٣٦٢٣:٤١:٠٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:٢٣:٠٩١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٨:٣٧٢٣:٤١:٢٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٩٠٧:٢٢:٣٦١٢:٢٦:٠٢١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٩:٣٩٢٣:٤١:٤١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٣٠٧:٢٢:٠١١٢:٢٦:١٧١٧:٣٠:٥٤١٧:٥٠:٤١٢٣:٤٢:٠٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٦٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٦:٣١١٧:٣١:٥٩١٧:٥١:٤٤٢٣:٤٢:١٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٦:٤٤١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:٤٦٢٣:٤٢:٣٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:٢٠:٠٥١٢:٢٦:٥٦١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٢:٥٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٩:٢٣١٢:٢٧:٠٧١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٥١٢٣:٤٣:٠٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٧٠٧:١٨:٣٩١٢:٢٧:١٨١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٥٤٢٣:٤٣:٢٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٧:٥٤١٢:٢٧:٢٧١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٥٦٢٣:٤٣:٣٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٧:٠٧١٢:٢٧:٣٦١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٧:٥٩٢٣:٤٣:٤٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٦:١٨١٢:٢٧:٤٤١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٣:٥٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٥:٢٨١٢:٢٧:٥١١٧:٤٠:٤٠١٨:٠٠:٠٤٢٣:٤٤:٠٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٤:٣٦١٢:٢٧:٥٨١٧:٤١:٤٥١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٤:١٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٣:٤٢١٢:٢٨:٠٣١٧:٤٢:٥٠١٨:٠٢:٠٩٢٣:٤٤:٢٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٨:٠٨١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٣:١١٢٣:٤٤:٣٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:١١:٥١١٢:٢٨:١٢١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٤:١٣٢٣:٤٤:٤٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١٠:٥٣١٢:٢٨:١٥١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٥:١٥٢٣:٤٤:٤٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٩:٥٤١٢:٢٨:١٧١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٦:١٧٢٣:٤٤:٥٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٨:٥٣١٢:٢٨:١٩١٧:٤٨:١٢١٨:٠٧:١٩٢٣:٤٥:٠٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٧:٥١١٢:٢٨:٢٠١٧:٤٩:١٦١٨:٠٨:٢٠٢٣:٤٥:٠٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٦:٤٨١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٩:٢١٢٣:٤٥:٠٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٥:٤٣١٢:٢٨:١٩١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٢٢٢٣:٤٥:٠٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٨:١٧١٧:٥٢:٢٦١٨:١١:٢٣٢٣:٤٥:١٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٣:٣١١٢:٢٨:١٥١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:٢٤٢٣:٤٥:١٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٢:٢٢١٢:٢٨:١٢١٧:٥٤:٣١١٨:١٣:٢٤٢٣:٤٥:١٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠١:١٣١٢:٢٨:٠٨١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:٢٥٢٣:٤٥:٠٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٠:٠٣١٢:٢٨:٠٤١٧:٥٦:٣٦١٨:١٥:٢٥٢٣:٤٥:٠٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٨:٥١١٢:٢٧:٥٩١٧:٥٧:٣٨١٨:١٦:٢٥٢٣:٤٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آب بر شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آب بر شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آب بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب بر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آب بر

آبْ‌بَر یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان طارم است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۶٫۷۲۵ نفر بوده است

شهر آب بر در ویکیپدیا

شهر آب بر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آب بر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آب بر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آب بر بر روی نقشه

شهر آب بر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آب بر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آب بر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آب بر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب بر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آب بر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آب بر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب بر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب بر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب بر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب بر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب بر
افق شرعی امروز فردا آب بر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب بر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب بر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آب بر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو