جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آب بر

طارم | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز آب بر


اذان صبح: ٠٥:٣١:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٥٦:١١
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٦

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آب بر (شهرستان طارم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر آب بر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آب بر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب بر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً شخص غیب‌گو در آتش (جهنّم) با شدّت تمام، انداخته می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آب بر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آب بر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب بر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آب بر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب بر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب بر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٤:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:١١:٥٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٤:٢٤١٣:١١:٤٤١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٤:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٣:١٣١٣:١١:٣٥٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٤:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:١١:٢٧٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:١٩٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١١:١٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٣:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٨:٤٠١٣:١١:٠٥٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣١٠٦:١٧:٣٤١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٢:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٦:٣٠١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٢:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٥:٢٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢١:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٣:٢٤١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢١:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٢:٢٥١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢١:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١١:٢٧١٣:١٠:٣٣٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٠:٣٠١٣:١٠:٣١٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٠:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٠:٢٩٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٠:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٨:٤١١٣:١٠:٢٨٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٠:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٠:٢٨٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٢٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٥٥٠٠:١٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٠:٢٩٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٤٨٠٠:١٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:٣٠٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٤:٣٤١٣:١٠:٣٢٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٣٤٠٠:١٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٠:٣٤٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٩:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٣:٠٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٠:٤١٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٩٠٦:٠١:٤٤١٣:١٠:٤٥٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٨٠٦:٠١:٠٥١٣:١٠:٤٩٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:٥١٠٠:١٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٨٠٦:٠٠:٢٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٤٠٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب بر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آب بر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آب بر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٨:٣٣١٣:١٩:٤٢١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٦:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٩:٢٤١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٥:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٥:٣٥١٣:١٩:٠٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٤١٠٠:٣٥:٣١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٦١٣:١٨:٤٨١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٣٥٠٠:٣٥:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٢:٣٨١٣:١٨:٣٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٩٠٠:٣٤:٤٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٤:٣٢٠٧:٠١:٠٩١٣:١٨:١٢١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:٢٣٠٠:٣٤:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٩:٤١١٣:١٧:٥٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:١٧٠٠:٣٣:٥٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٨:١٣١٣:١٧:٣٦١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:١١٠٠:٣٣:٣٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٦:٤٦١٣:١٧:١٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٠٤٠٠:٣٣:١٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٥:١٨١٣:١٧:٠١١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٥٩٠٠:٣٢:٤٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٣:٥١١٣:١٦:٤٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٥٣٠٠:٣٢:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٦:٢٧١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٣٢:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٥٠:٥٨١٣:١٦:١٠١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٥:٥٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٣٥٠٠:٣١:١٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٨:٠٧١٣:١٥:٣٧١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٠:٥١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٦:٤٢١٣:١٥:٢١١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٣٠:٢٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٥:١٨١٣:١٥:٠٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٣٠:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٤:٤٩١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٩:٤١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٢:٣١١٣:١٤:٣٤١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٩:١٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٢٠٦:٤١:٠٨١٣:١٤:١٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٨:٥٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٩:٤٦١٣:١٤:٠٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٨:٣٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٣:٥١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٨:١٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٣:٣٧١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٧:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٣:٢٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٧:٢٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٣:١١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٤١٠٠:٢٧:٠٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٢:٥٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٦:٤٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣١:٥٠١٣:١٢:٤٦١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٦:٢١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٢:٣٥١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٦:٠٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٩:١٨١٣:١٢:٢٣١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٥:٣٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٢:١٣١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آب بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب بر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب بر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب بر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٧:٢٧١٢:٢١:٢٩١٨:٢٦:٠٨١٨:٤٤:٣٠٠٠:٠٨:٢٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٥:٥٨١٣:٢١:١٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٤٠٠:٣٨:٠٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١٤:٢٩١٣:٢٠:٥٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:١٨٠٠:٣٧:٤٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١٣:٠٠١٣:٢٠:٣٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٧:٢٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٦٠٧:١١:٣١١٣:٢٠:١٨١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٠٦٠٠:٣٧:٠١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٠٠٧:١٠:٠٢١٣:٢٠:٠٠١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٠٠٠٠:٣٦:٣٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٨:٣٣١٣:١٩:٤٢١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٦:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٩:٢٤١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣٥:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٥:٣٥١٣:١٩:٠٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٤١٠٠:٣٥:٣١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٠٦١٣:١٨:٤٨١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:٣٥٠٠:٣٥:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٢:٣٨١٣:١٨:٣٠١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٩٠٠:٣٤:٤٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٢٠٧:٠١:٠٩١٣:١٨:١٢١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:٢٣٠٠:٣٤:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٩:٤١١٣:١٧:٥٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:١٧٠٠:٣٣:٥٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٨:١٣١٣:١٧:٣٦١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:١١٠٠:٣٣:٣٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٦:٤٦١٣:١٧:١٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٠٤٠٠:٣٣:١٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٥:١٨١٣:١٧:٠١١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٥٩٠٠:٣٢:٤٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٣:٥١١٣:١٦:٤٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٥٣٠٠:٣٢:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٦:٢٧١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٣٢:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٥٠:٥٨١٣:١٦:١٠١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٥:٥٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٣٥٠٠:٣١:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٨:٠٧١٣:١٥:٣٧١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٠:٥١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٦:٤٢١٣:١٥:٢١١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٣٠:٢٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٥:١٨١٣:١٥:٠٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٣٠:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٤:٤٩١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٩:٤١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٢:٣١١٣:١٤:٣٤١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٩:١٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٤١:٠٨١٣:١٤:١٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٨:٥٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٩:٤٦١٣:١٤:٠٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٨:٣٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٣:٥١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٨:١٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٣:٣٧١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٧:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٣:٢٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٧:٢٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٣:١١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٤١٠٠:٢٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آب بر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر شهر آب بر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب بر شهر آب بر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آب بر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب بر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آب بر

آبْ‌بَر یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان طارم است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۶٫۷۲۵ نفر بوده است

شهر آب بر در ویکیپدیا

شهر آب بر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آب بر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آب بر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آب بر بر روی نقشه

شهر آب بر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آب بر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آب بر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آب بر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر آب بر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب بر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آب بر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آب بر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب بر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب بر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب بر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب بر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ آب بر دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ آب بر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب بر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب بر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آب بر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو