جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آب باریک

قراتوره | دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز آب باریک


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٦:١٩

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب باریک (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای آب باریک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای آب باریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب باریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب باریک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب باریک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب باریک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آب باریک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب باریک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب باریک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٩:١٤١٣:٢١:١٦١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٣٧٠٠:٣٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢١:٠١١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٠٠٠:٣٦:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٦:٣٤١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٢٤٠٠:٣٥:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٥:١٦١٣:٢٠:٣٣١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:١٧٠٠:٣٥:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٣:٥٨١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٠٠٠:٣٥:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٢:٤٠١٣:٢٠:٠٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٤:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٠٠٦:٤١:٢٤١٣:١٩:٥٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣٤:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤٠:٠٨١٣:١٩:٤٢١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥٢٠٠:٣٣:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٩:٣٠٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٣:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٧:٣٩١٣:١٩:١٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٣:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٣٣٠٠:٣٢:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٥:١٣١٣:١٨:٥٧٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٢:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٤:٠٢١٣:١٨:٤٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٢:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٢:٥١١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣١:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣١:٤٢١٣:١٨:٢٩٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣١:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٨:٢٠٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣١:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٩:٢٦١٣:١٨:١٣٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣١:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٨:٠٥٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٣٠:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٧:١٥١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٦:١١١٣:١٧:٥٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٠:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٧:٤٦٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٩:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٧:٤١٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٧:٣٧٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٧:٣٣٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٩:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢١:٠٩١٣:١٧:٢٩٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٨:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٠:١٣١٣:١٧:٢٧٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٩:١٧١٣:١٧:٢٤٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٨:٢٤١٣:١٧:٢٣٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٨:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٧:٣١١٣:١٧:٢٢٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب باریک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای آب باریک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب باریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب باریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای آب باریک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب باریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب باریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب باریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب باریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب باریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب باریک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:١٠:٣٥١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٢٦:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٧:٤٣٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٢٦:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٧:٤٨٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٧:١٤٠٠:٢٦:٣٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٨:٠١٠٠:٢٦:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٨:١٦١٣:١٧:٥٩٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٤٨٠٠:٢٦:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٢٦:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٧:١٧١٣:١٨:١٣٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:١٩٠٠:٢٦:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٨:٢١٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥١:٠٣٠٠:٢٦:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٧٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٨:٢٩٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥١:٤٦٠٠:٢٦:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٨:٣٧٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٢٦:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٨:٤٦٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٣:١٠٠٠:٢٦:٢٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠٥:١٧١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٣:٥٠٠٠:٢٦:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٤:٥٨١٣:١٩:٠٤٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٤:٣٠٠٠:٢٦:٢٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٦:٠٤:٤١١٣:١٩:١٤٢٠:٣٤:٠٣٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٢٦:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٩:٢٤٢٠:٣٤:٣٨٢٠:٥٥:٤٥٠٠:٢٦:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٦:٠٤:١١١٣:١٩:٣٥٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٦:٢١٠٠:٢٦:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٦:٠٣:٥٩١٣:١٩:٤٦٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٢٦:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٩:٥٧٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٢٦:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٨٠٦:٠٣:٤٠١٣:٢٠:٠٨٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٨:٠١٠٠:٢٦:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠٣:٣٣١٣:٢٠:٢٠٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٨:٣٢٠٠:٢٦:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٦:٠٣:٢٨١٣:٢٠:٣٢٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٢٧:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٦:٠٣:٢٤١٣:٢٠:٤٤٢٠:٣٨:١٣٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٢٧:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٣:٢٢١٣:٢٠:٥٦٢٠:٣٨:٣٨٢٠:٥٩:٥٧٠٠:٢٧:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٦:٠٣:٢٢١٣:٢١:٠٩٢٠:٣٩:٠٣٢١:٠٠:٢٢٠٠:٢٧:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٥٠٦:٠٣:٢٣١٣:٢١:٢٢٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠٠:٤٦٠٠:٢٧:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٦:٠٣:٢٦١٣:٢١:٣٤٢٠:٣٩:٤٨٢١:٠١:٠٨٠٠:٢٧:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٦:٠٣:٣١١٣:٢١:٤٧٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:٢٩٠٠:٢٨:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٦:٠٣:٣٧١٣:٢٢:٠٠٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠١:٤٨٠٠:٢٨:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٨٠٦:٠٣:٤٥١٣:٢٢:١٣٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠٢:٠٦٠٠:٢٨:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٦:٠٣:٥٥١٣:٢٢:٢٧٢٠:٤١:٠٠٢١:٠٢:٢٢٠٠:٢٨:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:٢٢:٤٠٢٠:٤١:١٤٢١:٠٢:٣٦٠٠:٢٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب باریک روستای آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب باریک روستای آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب باریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب باریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب باریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب باریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب باریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب باریک

روستای آب باریک بر روی نقشه

روستای آب باریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب باریک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای آب باریک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای آب باریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب باریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب باریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب باریک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب باریک
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آب باریک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب باریک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب باریک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق آب باریک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آب باریک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آب باریک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو