جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب باریک

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب باریک


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٨

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب باریک (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای آب باریک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب باریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب باریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب باریک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب باریک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب باریک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب باریک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب باریک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب باریک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٨:٣٩١٢:٥١:٣٠١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٧:٤٤١٢:٥١:٢٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٤٥٠٠:٠٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٦:٥١١٢:٥١:١١١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٢٢٠٠:٠٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٥:٥٨١٢:٥١:٠٢١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٥٩٠٠:٠٩:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٥:٠٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٩:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٩٠٦:١٤:١٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٨:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٢٦١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٥١٠٠:٠٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٨:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٤٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠٨:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٠٠٦:١١:٠٢١٢:٥٠:٢١١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٨:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:١٦١٢:٥٠:١٥١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٠:١١١٩:٣١:١٣١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٠:٠٧١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٧:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٧:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٠:٠١١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٧:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٦:٠٤١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٦:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٦:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٦:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٤:١٣١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٦:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٦:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٠:٠١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٦:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٠:١٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٠:١٧١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٦:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب باریک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب باریک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب باریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب باریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب باریک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب باریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب باریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب باریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب باریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باریک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٦:١٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤١:٥٩٠٠:١٦:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٥:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٥١٠٠:١٥:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٥:٣٠١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٤٦٠٠:١٥:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٢٩:٢٢١٢:٥٥:١٣١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٤١٠٠:١٥:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٩:٥١١٢:٥٤:٥٥١٩:١٩:٣٤١٩:٣٦:٣٥٠٠:١٥:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٠:٢١١٢:٥٤:٣٧١٩:١٨:٢٩١٩:٣٥:٢٨٠٠:١٤:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٤:١٩١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٢١٠٠:١٤:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣١:١٩١٢:٥٤:٠١١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:١٤٠٠:١٤:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٣١:٤٨١٢:٥٣:٤٢١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٤:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٢:١٧١٢:٥٣:٢٣١٩:١٤:٠٤١٩:٣٠:٥٧٠٠:١٣:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٣:٠٤١٩:١٢:٥٦١٩:٢٩:٤٨٠٠:١٣:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٢:٤٤١٩:١١:٤٩١٩:٢٨:٣٩٠٠:١٣:٢٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٢:٢٤١٩:١٠:٤٠١٩:٢٧:٣٠٠٠:١٣:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٤:١٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:٢٠٠٠:١٢:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٤:٤٠١٢:٥١:٤٤١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:١٠٠٠:١٢:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٥:٠٨١٢:٥١:٢٣١٩:٠٧:١٣١٩:٢٣:٥٩٠٠:١٢:٢٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٥:٣٦١٢:٥١:٠٣١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٢:٤٨٠٠:١٢:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٦:٠٤١٢:٥٠:٤٢١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٣٨٠٠:١١:٤٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٣٦:٣٢١٢:٥٠:٢١١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٠:٢٦٠٠:١١:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٣٧:٠٠١٢:٤٩:٥٩١٩:٠٢:٣٣١٩:١٩:١٥٠٠:١١:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٧:٢٨١٢:٤٩:٣٨١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٠٤٠٠:١٠:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٣٧:٥٦١٢:٤٩:١٧١٩:٠٠:١١١٩:١٦:٥٢٠٠:١٠:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٣٨:٢٤١٢:٤٨:٥٥١٨:٥٩:٠٠١٩:١٥:٤١٠٠:١٠:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٣٨:٥٢١٢:٤٨:٣٤١٨:٥٧:٤٩١٩:١٤:٢٩٠٠:٠٩:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٣٩:٢١١٢:٤٨:١٢١٨:٥٦:٣٨١٩:١٣:١٧٠٠:٠٩:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٣٩:٤٩١٢:٤٧:٥١١٨:٥٥:٢٧١٩:١٢:٠٦٠٠:٠٩:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٠:١٧١٢:٤٧:٢٩١٨:٥٤:١٦١٩:١٠:٥٤٠٠:٠٨:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٠:٤٥١٢:٤٧:٠٨١٨:٥٣:٠٥١٩:٠٩:٤٣٠٠:٠٨:٣٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤١:١٤١٢:٤٦:٤٦١٨:٥١:٥٤١٩:٠٨:٣١٢٣:٣٨:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤١:٤٢١١:٤٦:٢٥١٧:٥٠:٤٣١٨:٠٧:٢٠٢٣:٠٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باریک روستای آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باریک روستای آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب باریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب باریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب باریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب باریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب باریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب باریک

روستای آب باریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب باریک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب باریک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آب باریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب باریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب باریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب باریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب باریک
افق شرعی امروز فردا آب باریک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب باریک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب باریک
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب باریک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب باریک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب باریک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب باریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو