جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آب باریک

صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز آب باریک


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٤١
اذان ظهر: ١٣:٢١:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٠١

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آب باریک (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر آب باریک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آب باریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب باریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كتاب مقدس
شخصیت، مهمترین چیز است، اما تنها شخصیت نیست كه اهمیت دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آب باریک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آب باریک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب باریک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آب باریک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب باریک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب باریک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٧:٢٩١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢١٠٠:٣٢:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٧:١٩٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٢:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٣:٤١١٣:١٧:١٠٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣١:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٧:٠١٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٣١:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣١:٣١١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤٤٠٠:٣١:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٠:٢٧١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٠:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٣٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٦:٣١٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٠:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٣٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٩:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٦:١٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٩:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٢٩١٣:١٦:١٠٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٩:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٦:٠٦٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٩:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٨:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢١:٤٦١٣:١٦:٠٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢٨:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٥:٥٨٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٨:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٥:٥٦٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٨:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٩:١٥١٣:١٥:٥٥٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٨:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١١٠٦:١٨:٢٧١٣:١٥:٥٤٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٧:٤١١٣:١٥:٥٤٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٧:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٦:٥٦١٣:١٥:٥٥٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٧:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٦:١٢١٣:١٥:٥٦٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٧:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٥:٣٠١٣:١٥:٥٨٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٤:٥٠١٣:١٦:٠١٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٤:١١١٣:١٦:٠٤٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٣:٣٣١٣:١٦:٠٧٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٢:٥٧١٣:١٦:١١٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٢٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٢:٢٣١٣:١٦:١٦٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٢٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٧٠٦:١١:٥٠١٣:١٦:٢١٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:١٩٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب باریک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آب باریک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب باریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب باریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر آب باریک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٤:٤٣١٣:٢٥:٠٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٠٠٠٠:٤٣:٠٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٣:٢٠١٣:٢٤:٥٠١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٤٧٠٠:٤٢:٤٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١١:٥٧١٣:٢٤:٣٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣٥٠٠:٤٢:٢٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٠:٣٤١٣:٢٤:١٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:٤٢:٠٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٥:٣٦٠٧:٠٩:١٢١٣:٢٣:٥٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٠٠٠:٤١:٣٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٧:٤٩١٣:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥٨٠٠:٤١:١٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٦:٢٧١٣:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٤٠:٥٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٥:٠٥١٣:٢٣:٠٣١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٤٠:٣٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٣:٤٤١٣:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:٤٠:٠٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٢:٢٢١٣:٢٢:٢٨١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٠٩٠٠:٣٩:٤٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٠١١٣:٢٢:١٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٧٠٠:٣٩:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٩:٤١١٣:٢١:٥٣١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٣٩:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٨:٢٠١٣:٢١:٣٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٣٨:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٧:٠٠١٣:٢١:٢٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٢١٠٠:٣٨:١٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٥:٤١١٣:٢١:٠٣١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:١٠٠٠:٣٧:٥٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٢٢١٣:٢٠:٤٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٣٧:٣١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٣:٠٣١٣:٢٠:٣١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٧:٠٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:٤٦١٣:٢٠:١٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٣٦:٤٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٠:٠١١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣٦:٢٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٩:١١١٣:١٩:٤٦١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٦:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:١١٠٦:٤٧:٥٥١٣:١٩:٣١١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٣٠٠:٣٥:٤١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٩:١٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:٣٥:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٩:٠٣١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤١٠٠:٣٤:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:١١١٣:١٨:٥٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣١٠٠:٣٤:٣٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٢:٥٨١٣:١٨:٣٧١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢١٠٠:٣٤:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤١:٤٥١٣:١٨:٢٥١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٣٣:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٨:١٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٠٠٠:٣٣:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٩:٢٢١٣:١٨:٠١١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٥١٠٠:٣٣:١٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٨:١٢١٣:١٧:٥٠١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٤١٠٠:٣٢:٥٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٧:٣٩١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣١٠٠:٣٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آب باریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب باریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب باریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب باریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب باریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب باریک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٣:٠٠١٢:٢٦:٥٦١٨:٣١:٢٤١٨:٤٩:١٤٠٠:١٥:١٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٥٠٧:٢١:٣٧١٣:٢٦:٣٨١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٠١٠٠:٤٤:٥٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢٠:١٤١٣:٢٦:٢٠١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٩٠٠:٤٤:٣٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٧٠٧:١٨:٥١١٣:٢٦:٠٢١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٧٠٠:٤٤:١٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٨٠٧:١٧:٢٨١٣:٢٥:٤٤١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٢٤٠٠:٤٣:٥١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٨٠٧:١٦:٠٥١٣:٢٥:٢٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١٢٠٠:٤٣:٢٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٤:٤٣١٣:٢٥:٠٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٠٠٠٠:٤٣:٠٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٣:٢٠١٣:٢٤:٥٠١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٤٧٠٠:٤٢:٤٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١١:٥٧١٣:٢٤:٣٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣٥٠٠:٤٢:٢٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٠:٣٤١٣:٢٤:١٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:٤٢:٠٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٦٠٧:٠٩:١٢١٣:٢٣:٥٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٠٠٠:٤١:٣٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٧:٤٩١٣:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥٨٠٠:٤١:١٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٦:٢٧١٣:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٤٠:٥٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٥:٠٥١٣:٢٣:٠٣١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٤٠:٣٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٣:٤٤١٣:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:٤٠:٠٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٢:٢٢١٣:٢٢:٢٨١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٠٩٠٠:٣٩:٤٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٠١١٣:٢٢:١٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٧٠٠:٣٩:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٩:٤١١٣:٢١:٥٣١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٣٩:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٨:٢٠١٣:٢١:٣٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٣٨:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٧:٠٠١٣:٢١:٢٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٢١٠٠:٣٨:١٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٥:٤١١٣:٢١:٠٣١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:١٠٠٠:٣٧:٥٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٢٢١٣:٢٠:٤٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٣٧:٣١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٣:٠٣١٣:٢٠:٣١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٧:٠٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:٤٦١٣:٢٠:١٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٣٦:٤٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٠:٠١١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣٦:٢٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٩:١١١٣:١٩:٤٦١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٦:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١١٠٦:٤٧:٥٥١٣:١٩:٣١١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٣٠٠:٣٥:٤١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٩:١٧١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:٣٥:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٩:٠٣١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤١٠٠:٣٤:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:١١١٣:١٨:٥٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣١٠٠:٣٤:٣٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٢:٥٨١٣:١٨:٣٧١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢١٠٠:٣٤:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آب باریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب باریک شهر آب باریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر آب باریک شهر آب باریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آب باریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب باریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آب باریک

آببار یک علیا (سنقر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه ایران است.

شهر آب باریک در ویکیپدیا

شهر آب باریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آب باریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آب باریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آب باریک بر روی نقشه

شهر آب باریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آب باریک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آب باریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آب باریک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر آب باریک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر آب باریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب باریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آب باریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آب باریک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب باریک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب باریک
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ آب باریک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب باریک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب باریک
زمان پخش اذان زنده به افق آب باریک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب باریک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب باریک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آب باریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو