جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب باد

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب باد


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٥

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب باد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای آب باد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب باد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب باد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب باد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب باد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب باد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب باد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب باد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب باد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٤١١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٢٠٠:١١:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٢:١٤١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٠٢١٢:٥١:٥٦١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٦:١٠١٢:٥١:٤٨١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١٩٠٠:١٠:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٥:٢٠١٢:٥١:٤٠١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٣٠١٢:٥١:٣٣١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:٤١١٢:٥١:٢٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١١٠٠:٠٩:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٢:٥٤١٢:٥١:٢٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٩:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٢:٠٧١٢:٥١:١٥١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٩:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:٢١١٢:٥١:٠٩١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٨:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٠:٣٧١٢:٥١:٠٥١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٨:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥١:٠١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٨:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٩:١١١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٨:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٨:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١١٠٠:٠٨:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٠:٥١١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٧:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٧:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٧:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:٥١١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٧:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٣:١١١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٧:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٧:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٢:١٤١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٠٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٧:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٥١:١١١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥١:١٦١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب باد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب باد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب باد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب باد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٨:٢٤١٢:٥٧:١٢١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٦:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٤١٠٠:١٦:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٣٧٠٠:١٦:٣٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٣٢٠٠:١٦:٢٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٦:٠٧١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٦:١٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٥٢١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٢١٠٠:١٦:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٣١:٢١١٢:٥٥:٣١١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:١٥٠٠:١٥:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣١:٥٠١٢:٥٥:١٣١٩:١٨:١١١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٥:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٢:١٩١٢:٥٤:٥٥١٩:١٧:٠٦١٩:٣٤:٠١٠٠:١٥:٢١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٤:٣٦١٩:١٥:٥٩١٩:٣٢:٥٣٠٠:١٥:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٣:١٧١٢:٥٤:١٧١٩:١٤:٥٣١٩:٣١:٤٥٠٠:١٤:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٣:٥٨١٩:١٣:٤٥١٩:٣٠:٣٦٠٠:١٤:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٤:١٤١٢:٥٣:٣٨١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:٢٧٠٠:١٤:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٤:٤٢١٢:٥٣:١٨١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:١٨٠٠:١٤:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٥:١٠١٢:٥٢:٥٨١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٠٨٠٠:١٣:٥٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٠٩:١٢١٩:٢٥:٥٨٠٠:١٣:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٦:٠٦١٢:٥٢:١٧١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٤:٤٨٠٠:١٣:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥١:٥٦١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٣:٣٨٠٠:١٣:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٣٧:٠٢١٢:٥١:٣٦١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٢:٢٧٠٠:١٢:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٣٧:٣٠١٢:٥١:١٤١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:١٦٠٠:١٢:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٣٧:٥٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٠٣:٢٤١٩:٢٠:٠٥٠٠:١٢:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٣٨:٢٥١٢:٥٠:٣٢١٩:٠٢:١٣١٩:١٨:٥٤٠٠:١١:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٣٨:٥٣١٢:٥٠:١١١٩:٠١:٠٣١٩:١٧:٤٣٠٠:١١:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٣٩:٢١١٢:٤٩:٤٩١٨:٥٩:٥٢١٩:١٦:٣١٠٠:١١:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٣٩:٤٨١٢:٤٩:٢٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٢٠٠٠:١٠:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٠:١٦١٢:٤٩:٠٦١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٠٨٠٠:١٠:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٠:٤٤١٢:٤٨:٤٥١٨:٥٦:٢٠١٩:١٢:٥٧٠٠:١٠:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤١:١٢١٢:٤٨:٢٣١٨:٥٥:٠٩١٩:١١:٤٦٠٠:٠٩:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤١:٤٠١٢:٤٨:٠٢١٨:٥٣:٥٨١٩:١٠:٣٥٠٠:٠٩:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٢:٠٨١٢:٤٧:٤٠١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٢٣٢٣:٣٩:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٢:٣٧١١:٤٧:١٩١٧:٥١:٣٦١٨:٠٨:١٢٢٣:٠٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باد روستای آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب باد روستای آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب باد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب باد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب باد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب باد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب باد

روستای آب باد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب باد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب باد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب باد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب باد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آب باد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب باد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب باد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب باد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب باد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آب باد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب باد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب باد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب باد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب باد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب باد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب باد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب باد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو