جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب انجیر

کوهک | جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب انجیر


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٢٠
اذان ظهر: ١١:٣٩:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٣٢

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انجیر (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای آب انجیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب انجیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انجیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریستن كیوس
فضیلت عبارت است از سلامت روح.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انجیر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انجیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انجیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب انجیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انجیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انجیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤٤٠٠:١١:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٢:٢٩١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٢:٢١١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٥:١٢١٢:٥٢:١٣١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١٦٠٠:١٠:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:٣٢١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٢:٤٤١٢:٥١:٥٣١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٥٦١٢:٥١:٤٨١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٩:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:١٠١٢:٥١:٤٣١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٩:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٠:٢٤١٢:٥١:٣٨١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٨:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥١:٣٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٨:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥١:٣١١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٨:١٤١٢:٥١:٢٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٨:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥١:٢٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٨:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٦:١٥١٢:٥١:٢٣١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥١:٢٢١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٧:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٥:٠١١٢:٥١:٢٢١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥١:٢٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٩٠٠:٠٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥١:٢٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥١:٢٩١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٧:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٢:١٩١٢:٥١:٣٢١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠١:٥١١٢:٥١:٣٥١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٧:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٥١:٣٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥١:٤٤١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٧:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٧:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٠:١٠١٢:٥١:٥٤١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٧:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انجیر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب انجیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب انجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای آب انجیر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انجیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب انجیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انجیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انجیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب انجیر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٠:١٧١١:٣٩:٢٣١٧:١٨:٠٧١٧:٣٥:٠٨٢٣:٠٠:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٠:٥٦١١:٣٩:١٥١٧:١٧:١٢١٧:٣٤:١٤٢٣:٠٠:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠١:٣٦١١:٣٩:٠٨١٧:١٦:١٧١٧:٣٣:٢١٢٣:٠٠:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٢:١٦١١:٣٩:٠١١٧:١٥:٢٤١٧:٣٢:٣٠٢٣:٠٠:١٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٢:٥٦١١:٣٨:٥٥١٧:١٤:٣٢١٧:٣١:٣٩٢٣:٠٠:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٣:٣٧١١:٣٨:٥٠١٧:١٣:٤١١٧:٣٠:٥٠٢٢:٥٩:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٤:١٨١١:٣٨:٤٥١٧:١٢:٥١١٧:٣٠:٠٢٢٢:٥٩:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٥:٠٠١١:٣٨:٤١١٧:١٢:٠٢١٧:٢٩:١٤٢٢:٥٩:٤٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٥:٤٢١١:٣٨:٣٨١٧:١١:١٥١٧:٢٨:٢٨٢٢:٥٩:٣٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٦:٢٤١١:٣٨:٣٦١٧:١٠:٢٨١٧:٢٧:٤٤٢٢:٥٩:٣٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٧:٠٧١١:٣٨:٣٥١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٧:٠٠٢٢:٥٩:٢٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٧:٥٠١١:٣٨:٣٤١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٦:١٨٢٢:٥٩:٢٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٨:٣٤١١:٣٨:٣٤١٧:٠٨:١٥١٧:٢٥:٣٧٢٢:٥٩:٢٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٠٩:١٨١١:٣٨:٣٥١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٤:٥٧٢٢:٥٩:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٠:٠٢١١:٣٨:٣٧١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٤:١٨٢٢:٥٩:١٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٠:٤٦١١:٣٨:٤٠١٧:٠٦:١٤١٧:٢٣:٤١٢٢:٥٩:١٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٣١١١:٣٨:٤٣١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٣:٠٥٢٢:٥٩:١٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٢:١٦١١:٣٨:٤٧١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٢:٣١٢٢:٥٩:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٣:٠٢١١:٣٨:٥٣١٧:٠٤:٢٥١٧:٢١:٥٨٢٢:٥٩:٢٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٤٨١١:٣٨:٥٩١٧:٠٣:٥١١٧:٢١:٢٦٢٢:٥٩:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٤:٣٤١١:٣٩:٠٥١٧:٠٣:١٩١٧:٢٠:٥٦٢٢:٥٩:٢٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٢٠١١:٣٩:١٣١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٠:٢٧٢٢:٥٩:٣٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٦:٠٧١١:٣٩:٢١١٧:٠٢:١٩١٧:٢٠:٠٠٢٢:٥٩:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٦:٥٣١١:٣٩:٣١١٧:٠١:٥١١٧:١٩:٣٤٢٢:٥٩:٤٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٧:٤٠١١:٣٩:٤١١٧:٠١:٢٥١٧:١٩:١٠٢٢:٥٩:٥١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٨:٢٨١١:٣٩:٥٢١٧:٠١:٠١١٧:١٨:٤٧٢٢:٥٩:٥٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٩:١٥١١:٤٠:٠٤١٧:٠٠:٣٧١٧:١٨:٢٦٢٣:٠٠:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٠:٠٢١١:٤٠:١٧١٧:٠٠:١٦١٧:١٨:٠٦٢٣:٠٠:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٠:٥٠١١:٤٠:٣٠١٦:٥٩:٥٦١٧:١٧:٤٨٢٣:٠٠:٢٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢١:٣٨١١:٤٠:٤٥١٦:٥٩:٣٧١٧:١٧:٣١٢٣:٠٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب انجیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب انجیر روستای آب انجیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای آب انجیر روستای آب انجیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انجیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انجیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب انجیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انجیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انجیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انجیر

روستای آب انجیر بر روی نقشه

روستای آب انجیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انجیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انجیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انجیر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای آب انجیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای آب انجیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انجیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انجیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انجیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا آب انجیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب انجیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب انجیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب انجیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب انجیر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب انجیر
زمان پخش اذان زنده به افق آب انجیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب انجیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انجیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو