جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب انبار

بفروییه | میبد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز آب انبار


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٥٩
اذان مغرب: ١٧:١١:١٧
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٣٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انبار (شهرستان میبد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای آب انبار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای آب انبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اورسون سوت ماردن
همه ی كسانی كه به كامیابی های بزرگی دست یافته اند، هدفهای بزرگی نیز در سر می پرورده و نگاه خویش را به سوی هدفی كه والاتر از همه بوده است، متمركز كرده بودند؛ هدفی كه در آغاز، دست نیافتنی به نظر می رسیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انبار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انبار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب انبار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انبار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٦:١٠١٢:٥٣:٤٠١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٥٠٠٠:١٠:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٩:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٢١٠٠:٠٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٣:١١١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٩:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٢:٠١١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١١:٠١١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٨:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٨:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٧:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٧:١٢١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٧:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٧:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٢:١٥١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٧:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٢:١٠١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٧:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠٦:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٢:٠٣١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٦:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٦:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠١:١٤١٢:٥١:٥٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥١:٥٦١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٦:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥١:٥٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥١:٥٥١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٨:١٦١٢:٥١:٥٥١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٥:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥١:٥٥١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥١:٥٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠٥:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٦:١٧١٢:٥١:٥٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٥:٤٠١٢:٥٢:٠١١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٥:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:٠٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٤:٣٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٠٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٢:١٢١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٥:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٢:١٦١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٤:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٢:٢١١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣١٠٠:٠٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انبار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای آب انبار

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای آب انبار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٥:٤٤١١:٤٣:٢١١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٩:٤٠٢٣:٠١:١٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٦:٣٥١١:٤٣:٤١١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:٣٢٢٣:٠١:٣٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٧:٢٦١١:٤٤:٠٢١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٢٦٢٣:٠١:٤٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٨:١٧١١:٤٤:٢٤١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٩:٢١٢٣:٠٢:٠٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٩:٠٧١١:٤٤:٤٧١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:١٨٢٣:٠٢:٢٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٥:١٠١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:١٧٢٣:٠٢:٤٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٥:٣٤١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:١٨٢٣:٠٣:٠٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤١:٣٤١١:٤٥:٥٨١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٣:٣٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٢:٢٢١١:٤٦:٢٣١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٢٤٢٣:٠٣:٥٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٦:٤٩١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٩:٣٠٢٣:٠٤:١٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٧:١٤١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٤:٣٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٤:٤٠١١:٤٧:٤١١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:٤٧٢٣:٠٥:٠٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٥:٢٥١١:٤٨:٠٨١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٩:٥٨٢٣:٠٥:٢٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٦:٠٨١١:٤٨:٣٥١٦:٥٠:٥٥١٧:١٠:١٠٢٣:٠٥:٥٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٦:٥٠١١:٤٩:٠٢١٦:٥١:٠٩١٧:١٠:٢٥٢٣:٠٦:١٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٧:٣٢١١:٤٩:٣٠١٦:٥١:٢٤١٧:١٠:٤١٢٣:٠٦:٤٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٨:١٢١١:٤٩:٥٩١٦:٥١:٤٠١٧:١٠:٥٨٢٣:٠٧:١٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٨:٥٢١١:٥٠:٢٧١٦:٥١:٥٩١٧:١١:١٧٢٣:٠٧:٣٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٩:٣٠١١:٥٠:٥٦١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٣٨٢٣:٠٨:٠٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٠٧١١:٥١:٢٥١٦:٥٢:٤١١٧:١٢:٠٠٢٣:٠٨:٣٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٤٣١١:٥١:٥٥١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٢٤٢٣:٠٩:٠٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥١:١٧١١:٥٢:٢٤١٦:٥٣:٢٩١٧:١٢:٥٠٢٣:٠٩:٣٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٥١١١:٥٢:٥٤١٦:٥٣:٥٦١٧:١٣:١٦٢٣:١٠:٠١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٢:٢٣١١:٥٣:٢٤١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:٤٥٢٣:١٠:٣١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٢:٥٣١١:٥٣:٥٤١٦:٥٤:٥٤١٧:١٤:١٥٢٣:١١:٠٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٤:٢٤١٦:٥٥:٢٥١٧:١٤:٤٦٢٣:١١:٣٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٣:٥١١١:٥٤:٥٤١٦:٥٥:٥٨١٧:١٥:١٨٢٣:١٢:٠٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٤:١٧١١:٥٥:٢٣١٦:٥٦:٣٢١٧:١٥:٥٢٢٣:١٢:٣٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٤:٤٢١١:٥٥:٥٣١٦:٥٧:٠٧١٧:١٦:٢٧٢٣:١٣:٠٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٥:٠٥١١:٥٦:٢٣١٦:٥٧:٤٤١٧:١٧:٠٤٢٣:١٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب انبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:٢٧١١:٤١:٣٢١٦:٥٢:٢١١٧:١١:٠٥٢٢:٥٩:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣١:٢١١١:٤١:٤٨١٦:٥٢:٠١١٧:١٠:٤٧٢٢:٥٩:٥٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:١٤١١:٤٢:٠٥١٦:٥١:٤٢١٧:١٠:٣٠٢٣:٠٠:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٠٧١١:٤٢:٢٣١٦:٥١:٢٥١٧:١٠:١٥٢٣:٠٠:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٣:٥٩١١:٤٢:٤١١٦:٥١:٠٩١٧:١٠:٠٢٢٣:٠٠:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٥٢١١:٤٣:٠١١٦:٥٠:٥٦١٧:٠٩:٥٠٢٣:٠٠:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٥:٤٤١١:٤٣:٢١١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٩:٤٠٢٣:٠١:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٦:٣٥١١:٤٣:٤١١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:٣٢٢٣:٠١:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٧:٢٦١١:٤٤:٠٢١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٢٦٢٣:٠١:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٨:١٧١١:٤٤:٢٤١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٩:٢١٢٣:٠٢:٠٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٩:٠٧١١:٤٤:٤٧١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:١٨٢٣:٠٢:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٥:١٠١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:١٧٢٣:٠٢:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٠:٤٦١١:٤٥:٣٤١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:١٨٢٣:٠٣:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤١:٣٤١١:٤٥:٥٨١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٣:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٢:٢٢١١:٤٦:٢٣١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٢٤٢٣:٠٣:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٦:٤٩١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٩:٣٠٢٣:٠٤:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٧:١٤١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٤:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٤:٤٠١١:٤٧:٤١١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:٤٧٢٣:٠٥:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٥:٢٥١١:٤٨:٠٨١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٩:٥٨٢٣:٠٥:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٦:٠٨١١:٤٨:٣٥١٦:٥٠:٥٥١٧:١٠:١٠٢٣:٠٥:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٦:٥٠١١:٤٩:٠٢١٦:٥١:٠٩١٧:١٠:٢٥٢٣:٠٦:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٧:٣٢١١:٤٩:٣٠١٦:٥١:٢٤١٧:١٠:٤١٢٣:٠٦:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٨:١٢١١:٤٩:٥٩١٦:٥١:٤٠١٧:١٠:٥٨٢٣:٠٧:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٨:٥٢١١:٥٠:٢٧١٦:٥١:٥٩١٧:١١:١٧٢٣:٠٧:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٩:٣٠١١:٥٠:٥٦١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٣٨٢٣:٠٨:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٠:٠٧١١:٥١:٢٥١٦:٥٢:٤١١٧:١٢:٠٠٢٣:٠٨:٣٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٤٣١١:٥١:٥٥١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٢٤٢٣:٠٩:٠٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥١:١٧١١:٥٢:٢٤١٦:٥٣:٢٩١٧:١٢:٥٠٢٣:٠٩:٣٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٥١١١:٥٢:٥٤١٦:٥٣:٥٦١٧:١٣:١٦٢٣:١٠:٠١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٢:٢٣١١:٥٣:٢٤١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:٤٥٢٣:١٠:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب انبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار روستای آب انبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار روستای آب انبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب انبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انبار

روستای آب انبار بر روی نقشه

روستای آب انبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انبار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای آب انبار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای آب انبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب انبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب انبار
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آب انبار دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ آب انبار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب انبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب انبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب انبار
جدول اوقات شرعی امروز فردا آب انبار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو