جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب انبار آب باد


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٥٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای آب انبار آب باد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای آب انبار آب باد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب انبار آب باد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام جعفر صادق (ع)
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انبار آب باد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبار آب باد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای آب انبار آب باد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبار آب باد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انبار آب باد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤١٠٦:٢٩:٠٦١٢:٥٣:٠٠١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:١٩٠٠:١٢:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٢:٤٦١٩:١٧:٥٣١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٢:٣٢١٩:١٨:٢٦١٩:٣٥:٢٨٠٠:١٢:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٦:٠٢١٢:٥٢:١٨١٩:١٨:٥٩١٩:٣٦:٠٣٠٠:١١:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٢:٠٥١٩:١٩:٣٢١٩:٣٦:٣٧٠٠:١١:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥١:٥١١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٧:١٢٠٠:١١:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥١:٣٩١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٤٧٠٠:١١:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥١:٢٧١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:٠٩١٢:٥١:١٥١٩:٢١:٤٥١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٠:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٠:١٢١٢:٥١:٠٣١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٣٤٠٠:١٠:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:١٧١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٩:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٤٥٠٠:٠٩:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٢١٠٠:٠٩:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٥٨٠٠:٠٩:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٥:٤٢١٢:٥٠:١٣١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٨:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:١١٠٠:٠٨:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٠٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٨:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٣:١٠١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:٢١١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٧:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٦٠٦:١١:٣٤١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٧:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٠:٤٧١٢:٤٩:٣١١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:٠١١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٥٣٠٠:٠٧:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٩:٢١١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٣٠٠٠:٠٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٨:٣٣١٢:٤٩:١٧١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٦:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٩:١٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٦:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٩:١١١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٦:٣٠١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٦:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٦:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٥٠٠:٠٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب انبار آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب انبار آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای آب انبار آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انبار آب باد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای آب انبار آب باد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب انبار آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبار آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای آب انبار آب باد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب انبار آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انبار آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انبار آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انبار آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب انبار آب باد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبار آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبار آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب انبار آب باد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٥:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٩:٥٦١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٥:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٥:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٥:٢٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٥:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٩:٥٠١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٥٢٠٠:٠٥:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٨:١٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٥:٢٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٥:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٠:١٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٥:٣٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٠:٢١١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٥:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٥:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٥:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٥:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٥:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥١:٠٨١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٦:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥١:١٩١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٦:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٦:١٧١٢:٥١:٣٠١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٦:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٦:١٣١٢:٥١:٤١١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٦:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٥١:٥٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٦:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٦:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٢:١٦١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٦:٥٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٧:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٦:١١١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٧:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٧:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٧:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٣:١٨١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٧:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٣:٣١١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٧:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:٤٤١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٨:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٨:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٤:١١١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٨:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٢٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٦٠٠:٠٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای آب انبار آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب انبار آب باد روستای آب انبار آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای آب انبار آب باد روستای آب انبار آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انبار آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب انبار آب باد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انبار آب باد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انبار آب باد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انبار آب باد

روستای آب انبار آب باد بر روی نقشه

روستای آب انبار آب باد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انبار آب باد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای آب انبار آب باد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای آب انبار آب باد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای آب انبار آب باد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آب انبار آب باد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب انبار آب باد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آب انبار آب باد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آب انبار آب باد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب انبار آب باد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب انبار آب باد
افق شرعی امروز فردا آب انبار آب باد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آب انبار آب باد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو