جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز آب انبار آب باد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٥
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٦

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای آب انبار آب باد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای آب انبار آب باد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبار آب باد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
بسیار عجیب است از كسانى كه براى این دنیاى زودگذر و فانى كار مى كنند و خون دل مى خورند ولى آخرت را كه باقى و ابدى است رها و فراموش كرده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انبار آب باد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبار آب باد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب انبار آب باد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبار آب باد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انبار آب باد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٠:٥٥٠٠:٠٩:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:١٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٣١٠٠:٠٩:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٠:٢١١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٩:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٠:١٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢١٠٠:٠٨:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٣:٤٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٨:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٢:٥٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٣٥٠٠:٠٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٢:١١١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:١٢٠٠:٠٧:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١١:٢٣١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٧:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٠:٣٧١٢:٤٩:٣١١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٧:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٠٣٠٠:٠٧:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:٠٧١٢:٤٩:٢١١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٧:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٩:١٧١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٦:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٧:٤٢١٢:٤٩:١٤١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٥٠٠:٠٦:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٩:١١١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٦:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٦:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٦:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٦:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٦:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٣:٥٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٥:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٥:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٩:١٢١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠١:١٥١٢:٤٩:١٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٠:٤٧١٢:٤٩:١٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٥:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٩:٥٦١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبار آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبار آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبار آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انبار آب باد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای آب انبار آب باد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب انبار آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبار آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای آب انبار آب باد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب انبار آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبار آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبار آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انبار آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار آب باد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انبار آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبار آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار آب باد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٤:٤٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٩:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٩:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٩:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٥:١٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:١٢٠٠:٠٩:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٥:٣١١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:١٩٠٠:١٠:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٥:٤٤١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٢٥٠٠:١٠:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣٠٠٠:١٠:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٦:٠٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٣٤٠٠:١٠:٤٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٦:٢١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٣٦٠٠:١١:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٧٠٠:١١:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٦٠٠:١١:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٦:٥٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٤٠٠:١١:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠١:١٨١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣١٠٠:١١:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٧:١٧١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٢٦٠٠:١٢:١٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٧:٢٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٠٠٠:١٢:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:١٢٠٠:١٢:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٠٣٠٠:١٢:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٣:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٤١٠٠:١٣:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٨:١٤١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٣:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٨:٢١١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:١٣٠٠:١٣:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٨:٢٩١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:٠٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٨:٣٦١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٤:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٤:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٤:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٤:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٤:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٥:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٩:٠٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٥:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٩:٠٩١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٥:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٩:١٢١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب انبار آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار آب باد روستای آب انبار آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبار آب باد روستای آب انبار آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انبار آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای آب انبار آب باد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انبار آب باد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انبار آب باد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انبار آب باد

روستای آب انبار آب باد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انبار آب باد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای آب انبار آب باد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای آب انبار آب باد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبار آب باد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب انبار آب باد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب انبار آب باد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب انبار آب باد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ آب انبار آب باد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آب انبار آب باد
افق شرعی امروز فردا آب انبار آب باد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب انبار آب باد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب انبار آب باد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انبار آب باد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو