جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب انبارهارون

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز آب انبارهارون


اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٣

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انبارهارون (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای آب انبارهارون)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای آب انبارهارون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبارهارون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

لئو نیكولایویچ تولستوی
نیكی همه چیز را مغلوب می كند و خودش مغلوب نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انبارهارون

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انبارهارون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبارهارون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب انبارهارون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبارهارون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انبارهارون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٢:٢٤١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٨:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٢:١٥١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١١:٢٦١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٠:٢٧١٢:٥١:٥٨١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥١:٥٠١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٨:٣١١٢:٥١:٤٣١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥١:٣٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٧:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥١:٣٠١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٦:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥١:٢٥١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٦:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥١:٢٠١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٤٩٠٠:٠٦:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥١:١٥١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٣:١٠١٢:٥١:١١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٦:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:٠٥٠٠:٠٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠١:٣١١٢:٥١:٠٥١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:٠٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥١:٠٣١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥١:٠١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٩:١٤١٢:٥١:٠٠١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٠٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥١:٠٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٠١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٠٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥١:٠٣١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٤:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٥:١٤١٢:٥١:٠٦١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٠٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٤:٣٩١٢:٥١:٠٩١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥١:١٢١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥١:١٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٤:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥١:٢١١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥١:٢٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٤:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارهارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارهارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارهارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انبارهارون

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب انبارهارون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب انبارهارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبارهارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب انبارهارون

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب انبارهارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبارهارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبارهارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انبارهارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبارهارون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارهارون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انبارهارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبارهارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارهارون

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠١:٠٨١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٤:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٤:١٨١٣:٠١:٠٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٤:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠١:١٠١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٤:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠١:١١١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٥:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٦:١٤١٣:٠١:١١١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٥:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٥:٢٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠١:٠٨١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٨٠٠:١٥:٣٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:١٢١٣:٠١:٠٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣١٠٠:١٥:٣٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٨:٥١١٣:٠١:٠٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٤٤٠٠:١٥:٤٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٩:٣١١٣:٠١:٠١١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٥:٤٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٠:١١١٣:٠٠:٥٧١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٥:٥٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٥:٥٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٣٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٦:٠٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٢:١٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٦:٠٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٦:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٦:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٠:٢١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٦:٠٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٠:١٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٦:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٦:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٦:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٦:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٠٦١٢:٥٩:٢٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٥:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٩:١٣١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٥:٥٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٩:٠١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٩٠٠:١٥:٥٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:١٣٠٠:١٥:٤٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٠٥٠٠:١٥:٣٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٨:٢١١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٥٧٠٠:١٥:٣٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٤٨٠٠:١٥:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٥:١٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٧:٣٨١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٢٨٠٠:١٥:١١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب انبارهارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارهارون روستای آب انبارهارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارهارون روستای آب انبارهارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انبارهارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبارهارون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب انبارهارون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انبارهارون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انبارهارون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انبارهارون

روستای آب انبارهارون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارهارون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارهارون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انبارهارون
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای آب انبارهارون + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آب انبارهارون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبارهارون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انبارهارون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارهارون رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب انبارهارون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب انبارهارون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آب انبارهارون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آب انبارهارون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب انبارهارون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب انبارهارون
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آب انبارهارون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب انبارهارون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارهارون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو