جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب انبارنو

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز آب انبارنو


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:١٥
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انبارنو (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای آب انبارنو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب انبارنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبارنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
‌سه چیز است كه در هر كسی باشد، خداوند بزرگ او را در پناه خودش جای می‌دهد و به بهشت‌اش داخل می‌كند: مدارا كردن با افراد ضعیف و مهربانی كردن با پدر و مادر و نیكی با افراد زیر دست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انبارنو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انبارنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبارنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب انبارنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبارنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انبارنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٣:٣٦١٢:٥١:٣٤١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٢:٣٤١٢:٥١:٢٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١١:٣٣١٢:٥١:١٥١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٠٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٧:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٦:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٦:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٦:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٥:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٠:١٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٤٠٠٠:٠٥:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٠:١٥١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٥:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٠:١١١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٥:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٤:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٠:٠٠١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٤:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٤:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٤:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٣:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٠٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٠:٠١١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٣:٤٨١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٣:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٣:١٤١٢:٥٠:١٢١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٣:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٢:٤٢١٢:٥٠:١٦١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٣:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٢:١١١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٣:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥١:٤٢١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٣:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انبارنو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب انبارنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب انبارنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبارنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب انبارنو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب انبارنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبارنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبارنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انبارنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبارنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انبارنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبارنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارنو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٤:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٥٨٠٠:١٣:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٣:٤٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٣٢٠٠:١٣:٣٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٥:٣١١٢:٥٥:١٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:١٨٠٠:١٣:٢٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٦:٠٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٠٤٠٠:١٣:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٤:٤١١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٣:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٢:٥٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٨:٠٠١٢:٥٤:٠٥١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:١٨٠٠:١٢:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٣:٤٦١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٠٢٠٠:١٢:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٣:٢٧١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٤٥٠٠:١٢:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٣:٠٨١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٢٨٠٠:١١:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٠:٢٨١٢:٥٢:٤٨١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:١٠٠٠:١١:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٢:٢٨١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:٥٢٠٠:١١:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣١:٤٢١٢:٥٢:٠٨١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:٣٤٠٠:١١:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٢:١٨١٢:٥١:٤٨١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:١٥٠٠:١٠:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥١:٢٧١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٥٦٠٠:١٠:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٣:٣١١٢:٥١:٠٦١٩:٠٨:١١١٩:٢٥:٣٧٠٠:١٠:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٤:١٨٠٠:١٠:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٤:٤٤١٢:٥٠:٢٤١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٥٨٠٠:٠٩:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٥:٢١١٢:٥٠:٠٣١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٣٩٠٠:٠٩:٣٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٥:٥٧١٢:٤٩:٤٢١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:١٩٠٠:٠٩:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٦:٣٣١٢:٤٩:٢٠١٩:٠١:٣٧١٩:١٨:٥٩٠٠:٠٨:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٧:١٠١٢:٤٨:٥٩١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:٣٩٠٠:٠٨:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٧:٤٦١٢:٤٨:٣٧١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:١٩٠٠:٠٨:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٨:٢٣١٢:٤٨:١٦١٨:٥٧:٣٩١٩:١٤:٥٨٠٠:٠٨:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٨:٥٩١٢:٤٧:٥٤١٨:٥٦:٢٠١٩:١٣:٣٨٠٠:٠٧:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٣٩:٣٦١٢:٤٧:٣٣١٨:٥٥:٠٠١٩:١٢:١٨٠٠:٠٧:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٠:١٢١٢:٤٧:١١١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:٥٨٠٠:٠٧:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٠:٤٩١٢:٤٦:٥٠١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٣٨٢٣:٣٦:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:١٤٠٥:٤١:٢٦١١:٤٦:٢٩١٧:٥١:٠٢١٨:٠٨:١٩٢٣:٠٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب انبارنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارنو روستای آب انبارنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارنو روستای آب انبارنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انبارنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبارنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب انبارنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انبارنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انبارنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انبارنو

روستای آب انبارنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انبارنو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب انبارنو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آب انبارنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبارنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انبارنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارنو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق آب انبارنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب انبارنو
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب انبارنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب انبارنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب انبارنو دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب انبارنو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب انبارنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب انبارنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو