جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز آب انبارخانه سفید


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای آب انبارخانه سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب انبارخانه سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبارخانه سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
جهاد كن در راه خدا كه اگر كشته شوی نزد خدا زنده خواهی بود و روزی در بهشت خواهی یافت و اگر بمیری مزدت با خداست و اگر زنده برگردی از گناهان به در می‌آیی مانند روزی كه از مادر متولد شده‌ای.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انبارخانه سفید

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبارخانه سفید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب انبارخانه سفید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انبارخانه سفید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انبارخانه سفید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٤:٠٤١٢:٥١:٥٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٣:٠٢١٢:٥١:٤٩١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٢:٠١١٢:٥١:٤٠١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١١٠٦:١١:٠١١٢:٥١:٣١١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٠:٠٢١٢:٥١:٢٣١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥١:١٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٧:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥١:٠٨١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٦:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٧:١٠١٢:٥١:٠١١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٦:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٦:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٥:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٥:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٣٠٦:٠١:٠٨١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٥:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٥:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٠:٢٥١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٤:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٤:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٨:٠٨١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٤:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:١١٠٠:٠٤:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٠٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٤:١٧١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٠:٤١١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٢:١٢١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارخانه سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارخانه سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انبارخانه سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انبارخانه سفید

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب انبارخانه سفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب انبارخانه سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبارخانه سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای آب انبارخانه سفید

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای آب انبارخانه سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبارخانه سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای آب انبارخانه سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انبارخانه سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارخانه سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انبارخانه سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انبارخانه سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارخانه سفید

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٣١٠٠:١٤:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٦:٣١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٢٠٠٠:١٤:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥٦:١٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٤:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٥٤٠٠:١٤:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٥:٥٨١٢:٥٥:٤١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٤١٠٠:١٣:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٢٧٠٠:١٣:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:١٢٠٠:١٣:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٤:٤٨١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٥٧٠٠:١٣:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٨:٢٧١٢:٥٤:٣٠١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٤١٠٠:١٣:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٩:٠٤١٢:٥٤:١١١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٢٥٠٠:١٢:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٩:٤١١٢:٥٣:٥٢١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٢:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٣:٣٣١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٥١٠٠:١٢:٢٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٠:٥٥١٢:٥٣:١٣١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٣٣٠٠:١٢:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣١:٣٢١٢:٥٢:٥٣١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:١٥٠٠:١١:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٢:٠٨١٢:٥٢:٣٣١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٥٧٠٠:١١:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٢:١٢١٩:١١:١٠١٩:٢٨:٣٩٠٠:١١:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٥١:٥٢١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٧:٢٠٠٠:١١:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٣:٥٨١٢:٥١:٣١١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٠١٠٠:١٠:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٤:٣٤١٢:٥١:١٠١٩:٠٧:١٦١٩:٢٤:٤١٠٠:١٠:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٥:١٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٢٢٠٠:١٠:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٥:٤٧١٢:٥٠:٢٨١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٠٢٠٠:٠٩:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٦:٢٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٠:٤٢٠٠:٠٩:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٦:٥٩١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٢٢٠٠:٠٩:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٣٧:٣٥١٢:٤٩:٢٤١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٠٢٠٠:٠٩:٠٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٨:١٢١٢:٤٩:٠٢١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٤٢٠٠:٠٨:٤٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٨:٤٨١٢:٤٨:٤١١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٢٢٠٠:٠٨:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٣٩:٢٥١٢:٤٨:١٩١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٠٢٠٠:٠٨:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٠:٠١١٢:٤٧:٥٨١٨:٥٥:٢٥١٩:١٢:٤٢٠٠:٠٧:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٠:٣٨١٢:٤٧:٣٦١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٢٣٠٠:٠٧:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤١:١٥١٢:٤٧:١٥١٨:٥٢:٤٦١٩:١٠:٠٣٢٣:٣٧:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٤١:٥٢١١:٤٦:٥٤١٧:٥١:٢٦١٨:٠٨:٤٣٢٣:٠٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب انبارخانه سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارخانه سفید روستای آب انبارخانه سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انبارخانه سفید روستای آب انبارخانه سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انبارخانه سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب انبارخانه سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انبارخانه سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انبارخانه سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انبارخانه سفید

روستای آب انبارخانه سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انبارخانه سفید
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب انبارخانه سفید + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای آب انبارخانه سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انبارخانه سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب انبارخانه سفید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب انبارخانه سفید
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آب انبارخانه سفید
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب انبارخانه سفید دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب انبارخانه سفید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب انبارخانه سفید
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب انبارخانه سفید
زمان پخش اذان زنده به افق آب انبارخانه سفید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انبارخانه سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو