جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای آب انار

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز آب انار


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٣:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٣٩:١٣
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای آب انار (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای آب انار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب انار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

تن
آنكه با خودش تنهاست، هرگز كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای آب انار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای آب انار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای آب انار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای آب انار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب انار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٦:٤٠١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٤٠١٣:١٦:٣١١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:١٨٠٠:٣٢:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٦:٢٣١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٢:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٦:١٤١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥١٠٠:٣١:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٣٨٠٠:٣١:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣١:٣٩١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣١:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:٤١١٣:١٥:٥٣٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:١١٠٠:٣٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٠:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٥:٤١٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣٠:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣٠:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٧:٠١١٣:١٥:٣١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٨٠٠:٣٠:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٩:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٥:١٨١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٩:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٥:٢١٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٩:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٥:١٩٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٩:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٥:١٧٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٩:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٥:١٦٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٨:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢١:٢٢١٣:١٥:١٦٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٨:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٥:١٦٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٩:٥٧١٣:١٥:١٦٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٨:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:١٦١٣:١٥:١٨٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٨:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٨:٣٧١٣:١٥:١٩٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٨:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:٥٩١٣:١٥:٢٢٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٨:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٧:٢٣١٣:١٥:٢٥٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٦:٤٨١٣:١٥:٢٨٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٨:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٦:١٥١٣:١٥:٣٢٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٧:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٥:٤٣١٣:١٥:٣٧٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٥:١٣١٣:١٥:٤٢٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٧:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:١١٠٦:١٤:٤٤١٣:١٥:٤٨٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای آب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب انار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای آب انار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای آب انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای آب انار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای آب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای آب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای آب انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای آب انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای آب انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:٢٠١٣:٢١:٣٨١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٣:٣١٠٠:٣٨:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٧:٥٩١٣:٢١:٢٣١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:١٨٠٠:٣٨:٤٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٨:٣٩١٣:٢١:٠٦١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٣٨:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٩:١٨١٣:٢٠:٥٠١٩:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣٨:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٩:٥٨١٣:٢٠:٣٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٣٨:١٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٠:١٥١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:٣٨:٠٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:١٦١٣:١٩:٥٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٣٧:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥١:٥٥١٣:١٩:٣٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٧:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٢:٣٤١٣:١٩:٢١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٣٧:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٣:١٣١٣:١٩:٠٢١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٣٧:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٣:٥٢١٣:١٨:٤٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٣٧:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٤:٣١١٣:١٨:٢٤١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:٣٦:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٥:٠٩١٣:١٨:٠٤١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:١١٠٠:٣٦:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٥:٤٨١٣:١٧:٤٤١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥١٠٠:٣٦:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٧:٢٤١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣١٠٠:٣٦:٠٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٧:٠٥١٣:١٧:٠٤١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:١٠٠٠:٣٥:٤٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٦:٥٧:٤٣١٣:١٦:٤٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٠٠٠:٣٥:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٨:٢١١٣:١٦:٢٣١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٢٩٠٠:٣٥:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٦:٥٩:٠٠١٣:١٦:٠٢١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٥:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٩:٣٨١٣:١٥:٤١١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٤٦٠٠:٣٤:٤٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٠:١٦١٣:١٥:١٩١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٢٤٠٠:٣٤:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٠:٥٤١٣:١٤:٥٨١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٣٠٠:٣٤:٠٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠١:٣٢١٣:١٤:٣٧١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤١٠٠:٣٣:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٢٠٧:٠٢:١٠١٣:١٤:١٥١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:١٩٠٠:٣٣:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٢:٤٨١٣:١٣:٥٤١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٥٧٠٠:٣٣:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٣:٢٧١٣:١٣:٣٢١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:٣٥٠٠:٣٢:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:٠٥١٣:١٣:١١١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:١٣٠٠:٣٢:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٤:٤٤١٣:١٢:٤٩١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:٥٢٠٠:٣٢:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٥:٢٢١٣:١٢:٢٨١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٣٠٠٠:٣٢:٠١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:٠٦:٠١١٣:١٢:٠٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:٠٨٠٠:٠١:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:١١:٤٥١٨:١٦:٢٠١٨:٣٣:٤٧٢٣:٣١:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای آب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انار روستای آب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای آب انار روستای آب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای آب انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای آب انار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای آب انار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای آب انار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای آب انار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای آب انار

روستای آب انار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای آب انار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای آب انار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای آب انار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای آب انار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای آب انار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای آب انار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای آب انار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای آب انار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق آب انار
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب انار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب انار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب انار
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب انار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آب انار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آب انار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب انار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای آب انار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو