جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آب اسک

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز آب اسک


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٠٢
اذان مغرب: ١٨:١٧:٠٨
نیمه شب: ٢٣:١٢:١٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آب اسک (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر آب اسک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آب اسک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب اسک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
از حدس و گمان‌های مردمانِ با ایمان بترسید، زیرا خداوند متعال حق را در زبان آنان قرار داده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آب اسک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آب اسک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب اسک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آب اسک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آب اسک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آب اسک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٩:٠٧١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٢٩٠٠:١٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:٢١١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٢:١٢١٢:٥٨:٤٩١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:٠٥١٢:٥٨:٤١١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:١٠٠٠:١١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١١:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٨:١٩١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٠:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٨:١٣١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١١٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٨:٠٨١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٠:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٨:٠٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٣٢٠٠:١٠:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٢٥٠٠:٠٩:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:١٨٠٠:٠٩:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٧:٥١١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٩:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٧:٤٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٩:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٥٧٠٠:٠٩:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٥٠٠٠:٠٨:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٤٢٠٠:٠٨:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:٣٤٠٠:٠٨:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٢٦٠٠:٠٨:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٧:٤٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢٠:١٧٠٠:٠٨:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٧:٤٤٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٧:٤٦٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٠٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥٧:٤٩٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٠٧:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥٢:٥٠١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٠٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٩٠٥:٥٢:١٠١٢:٥٧:٥٥٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٤٩٠٥:٥١:٣٢١٢:٥٧:٥٩٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٥:١٧٠٠:٠٧:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٥١٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٨:٠٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٠٧:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٠٧:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤٩:٤٧١٢:٥٨:١٤٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٠٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب اسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب اسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آب اسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آب اسک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آب اسک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آب اسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب اسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آب اسک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر آب اسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آب اسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آب اسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آب اسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب اسک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آب اسک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر آب اسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آب اسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آب اسک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٤:٠٥١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٩:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:١٦٠٠:١٩:١١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٩:٠٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٣:١٧١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٨:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٨:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٨:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٢٢٠٠:١٨:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣١:١٤١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٨:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠١:٤٨١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٨:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠١:٢٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٧:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠١:١٠١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٤١٠٠:١٧:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٠:٥١١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:١٤٠٠:١٧:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٠:٣١١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٤٧٠٠:١٧:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٠:١١١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٦:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٦:٣٦١٢:٥٩:٥١١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٦:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٧:٢٢١٢:٥٩:٣١١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٦:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٨:٠٧١٢:٥٩:١٠١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٥٦٠٠:١٦:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٨:٥٣١٢:٥٨:٥٠١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٢٨٠٠:١٦:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٩:٣٩١٢:٥٨:٢٩١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٥:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥٨:٠٨١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٣٠٠٠:١٥:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:١٠١٢:٥٧:٤٦١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٠١٠٠:١٥:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤١:٥٥١٢:٥٧:٢٥١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٣٢٠٠:١٤:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٢:٤١١٢:٥٧:٠٤١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٠٣٠٠:١٤:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٣:٢٦١٢:٥٦:٤٢١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٣٣٠٠:١٤:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٤:١٢١٢:٥٦:٢١١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٠٤٠٠:١٤:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٤:٥٨١٢:٥٥:٥٩١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٣٥٠٠:١٣:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٥:٤٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٣:٠٥٠٠:١٣:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٦:٢٩١٢:٥٥:١٦١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٣٦٠٠:١٣:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:١٥١٢:٥٤:٥٥١٩:٠٢:٠٠١٩:٢٠:٠٧٠٠:١٢:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:٠١١٢:٥٤:٣٣١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٣٧٢٣:٤٢:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٨:٤٨١١:٥٤:١٢١٧:٥٩:٠٢١٨:١٧:٠٨٢٣:١٢:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آب اسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آب اسک شهر آب اسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آب اسک شهر آب اسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آب اسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آب اسک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آب اسک

آب اسک روستایی تاریخی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر آب اسک در ویکیپدیا

شهر آب اسک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آب اسک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آب اسک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آب اسک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آب اسک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آب اسک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آب اسک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آب اسک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر آب اسک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آب اسک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آب اسک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آب اسک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آب اسک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آب اسک
زمان پخش اذان آنلاین به افق آب اسک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آب اسک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ آب اسک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آب اسک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آب اسک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آب اسک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آب اسک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو