جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آبی بیگلو

نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز آبی بیگلو

اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٤٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبی بیگلو (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر آبی بیگلو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر آبی بیگلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبی بیگلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

كارل هنریش ماركس
انسان، تنها از راه آگاهی می تواند به شأن سزاوارش دست یابد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبی بیگلو

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبی بیگلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبی بیگلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آبی بیگلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبی بیگلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آبی بیگلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٤٠:١١١٣:١٥:٤٩١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٩:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٥:٣٥١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٨:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٥:٢١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٥:٠٨١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٤:٥٥١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٣:١٤١٣:١٤:٤٢١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٧:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣١:٥٣١٣:١٤:٣٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٣٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٤:١٨١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٩:١٣١٣:١٤:٠٧١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٦:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٥:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٣:٤٥٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٥:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٥:٢١١٣:١٣:٣٥٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٥:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٤:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٢:٥١١٣:١٣:١٧٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٤:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢١:٣٧١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٤:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٣:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٩:١٣١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٣:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٨:٠٣١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:٥٤١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٢:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٢:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٤:٤٠١٣:١٢:٢٩٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٦٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٣:٣٥١٣:١٢:٢٤٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٢:٣١١٣:١٢:٢٠٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١١:٢٨١٣:١٢:١٧٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:١٠:٢٧١٣:١٢:١٤٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢١:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٩:٢٧١٣:١٢:١٢٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٢:١٠٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٠:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٢:٠٩٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٢:٠٩٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبی بیگلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبی بیگلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبی بیگلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبی بیگلو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبی بیگلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبی بیگلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبی بیگلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبی بیگلو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آبی بیگلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبی بیگلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبی بیگلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبی بیگلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبی بیگلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبی بیگلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر آبی بیگلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبی بیگلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبی بیگلو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آبی بیگلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبی بیگلو شهر آبی بیگلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبی بیگلو شهر آبی بیگلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آبی بیگلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبی بیگلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آبی بیگلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبی بیگلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبی بیگلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آبی بیگلو

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٦:٤٦١٣:١٨:٣٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٩٠٠:٣١:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٧:٣٩١٣:١٨:٢١١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣١:٤٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٨:٠٤١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٢٤٠٠:٣١:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٩:٢٤١٣:١٧:٤٨١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣١:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٤٠:١٧١٣:١٧:٣١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٢٧٠٠:٣١:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٤١:٠٩١٣:١٧:١٤١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٥٨٠٠:٣١:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٢:٠١١٣:١٦:٥٦١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٢٧٠٠:٣١:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٦:٣٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٣١:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٣:٤٥١٣:١٦:١٩١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٣٠:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٦:٠٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٣٠:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٥:٢٩١٣:١٥:٤١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢١٠٠:٣٠:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٦:٢١١٣:١٥:٢٢١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٣٠:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٧:١٣١٣:١٥:٠٢١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٦٠٠:٣٠:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٤:٤٢١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٤٢٠٠:٢٩:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٤:٢٢١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٠٨٠٠:٢٩:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٩:٤٨١٣:١٤:٠٢١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٩:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٥٠:٤٠١٣:١٣:٤١١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٩:١٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥١:٣١١٣:١٣:٢١١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٨:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥٢:٢٣١٣:١٣:٠٠١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٥٠٠٠:٢٨:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٣:١٥١٣:١٢:٣٩١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:١٥٠٠:٢٨:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٤:٠٧١٣:١٢:١٨١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:٤٠٠٠:٢٨:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٤:٥٨١٣:١١:٥٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٠٥٠٠:٢٧:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٥:٥٠١٣:١١:٣٥١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٢٩٠٠:٢٧:٣٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٦:٤٢١٣:١١:١٤١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٥٤٠٠:٢٧:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٧:٣٤١٣:١٠:٥٣١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:١٨٠٠:٢٧:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٨:٢٦١٣:١٠:٣١١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:٤٢٠٠:٢٦:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٩:١٨١٣:١٠:١٠١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٠٧٠٠:٢٦:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٧:٠٠:١١١٣:٠٩:٤٨١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٣١٠٠:٢٦:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤١٠٧:٠١:٠٣١٣:٠٩:٢٧١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٥٦٠٠:٢٥:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠١:٥٥١٣:٠٩:٠٦١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٥:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:٤٨١٢:٠٨:٤٥١٨:١٤:٠٤١٨:٣٢:٤٥٢٣:٢٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آبی بیگلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آبی بیگلو شهر آبی بیگلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر آبی بیگلو شهر آبی بیگلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبی بیگلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبی بیگلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبی بیگلو

آبی‌بیگلو شهری است در بخش ویلکیج شهرستان نمین استان اردبیل ایران. این شهر مرکز بخش ویلکیجِ است

شهر آبی بیگلو در ویکیپدیا

شهر آبی بیگلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبی بیگلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبی بیگلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبی بیگلو بر روی نقشه

شهر آبی بیگلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبی بیگلو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبی بیگلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبی بیگلو
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر آبی بیگلو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آبی بیگلو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آبی بیگلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبی بیگلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آبی بیگلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبی بیگلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبی بیگلو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آبی بیگلو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آبی بیگلو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آبی بیگلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آبی بیگلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا آبی بیگلو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آبی بیگلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آبی بیگلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق آبی بیگلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبی بیگلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو