جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آبیک

آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آبیک


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٣١:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبیک (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ شهر آبیک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آبیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
چه بسا اشخاصی كه فقط با صدای كلنگ گوركن از خواب بیدار می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبیک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آبیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٥:٣٨١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:١٩٠٠:١٩:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١١٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٣٠٠:١٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٥:٢١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٧:١٩١٣:٠٥:١٢١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٦:١٢١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٤:٠١١٣:٠٤:٥١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٧:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٥٥١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٦:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٦:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٦:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٥:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥١٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٤:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٣:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٤:٣٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٣:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٤:٣٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٣:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٣:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٥:٥٢١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبیک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آبیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آبیک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٢:٠٧١٣:١٠:٣٦١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٥:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٠:٢١١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٥:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٣:٤١١٣:١٠:٠٤١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٥:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٢٨١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٥:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٩:٣١١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٥:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٩:١٣١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٤:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٤:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٧:٣٥١٣:٠٨:٣٨١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٤:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٨:١٩١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٤:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٩:٠٨١٣:٠٨:٠٠١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٤:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٩:٥٥١٣:٠٧:٤١١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٤:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٧:٢٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٣:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٢٩٠٠:٢٣:٣٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٩:٠١٠٠:٢٣:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:٠٠١٣:٠٦:٢٢١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٣٣٠٠:٢٣:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٣:٤٦١٣:٠٦:٠٢١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٠٥٠٠:٢٢:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٤:٣٢١٣:٠٥:٤١١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٦٠٠:٢٢:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٥:١٨١٣:٠٥:٢١١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٠٨٠٠:٢٢:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٦:٠٤١٣:٠٥:٠٠١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٣٨٠٠:٢٢:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٦:٥٠١٣:٠٤:٣٩١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٠٩٠٠:٢١:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:٣٦١٣:٠٤:١٧١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٤٠٠٠:٢١:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٨:٢٢١٣:٠٣:٥٦١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:١٠٠٠:٢١:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٩:٠٨١٣:٠٣:٣٥١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٤٠٠٠:٢١:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٩:٥٤١٣:٠٣:١٣١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:١٠٠٠:٢٠:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠٢:٥٢١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٤١٠٠:٢٠:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥١:٢٦١٣:٠٢:٣٠١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:١١٠٠:٢٠:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٢:١٢١٣:٠٢:٠٩١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٤١٠٠:١٩:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٢:٥٨١٣:٠١:٤٧١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:١١٠٠:١٩:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٣:٤٥١٣:٠١:٢٦١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٤١٠٠:١٩:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٤:٣١١٣:٠١:٠٥١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٨:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٥:١٨١٢:٠٠:٤٣١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٤٢٢٣:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبیک

آبیِک شهری در بخش مرکزی شهرستان آبیک استان قزوین ایران است. آبیک شهری صنعتی و مهاجرنشین است و اقوام این شهر را می‌توان از آذری، تات، کرد و گیلک نام برد

شهر آبیک در ویکیپدیا

شهر آبیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبیک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبیک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبیک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا آبیک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آبیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آبیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبیک
جدول اوقات شرعی امروز فردا آبیک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آبیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آبیک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبیک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو