جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آبیک

آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آبیک


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٧

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبیک (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ شهر آبیک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آبیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بدترین مردم كسی است كه آخرت خود را به دنیایش بفروشد و از او بدتر كسی است كه آخرت خود را به دنیای غیر خودش بفروشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبیک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آبیک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبیک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٥٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٣:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٢:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٢٢:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:١٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢١:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢١:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢١:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٠:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٠:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٦:١١١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٠:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٩:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:١١٠٠:١٩:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٩:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٩:٥١١٣:٠٥:٣٠١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٨:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٥٣٠٠:١٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٥:١٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٨:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٤١٠٠:١٧:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٥:٢١١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٧:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٤:١٦١٣:٠٤:٥١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٧:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٣:١٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٧:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:١٨٠٠:١٦:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:٠٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٢٠٠:١٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٨:١١١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٤:١٩٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٥:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبیک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آبیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آبیک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٤:٣٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٣:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٤:٣٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٣:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٣:٣١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٥:٥٢١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٣:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٥:٢٠١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٥:٢٧٠٠:١٣:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٣:٢١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٥٤:٢١١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٦:١١٢٠:٣٦:٥٨٠٠:١٣:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥٣:٥٣١٣:٠٥:١٣٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٤٢٠٠:١٣:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٥٣:٢٨١٣:٠٥:٢١٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٢٥٠٠:١٣:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٥٣:٠٤١٣:٠٥:٢٩٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٩:٠٧٠٠:١٣:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٤٩٠٠:١٣:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٥٢:٢١١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤٠:٢٩٠٠:١٣:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٥٢:٠٢١٣:٠٥:٥٧٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤١:٠٨٠٠:١٣:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٥١:٤٥١٣:٠٦:٠٦٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٤٦٠٠:١٣:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٥١:٣٠١٣:٠٦:١٧٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٢٣٠٠:١٣:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٥١:١٦١٣:٠٦:٢٧٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٥٩٠٠:١٣:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٥١:٠٤١٣:٠٦:٣٨٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٣:٣٤٠٠:١٣:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٥٠:٥٣١٣:٠٦:٤٩٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٤:٠٧٠٠:١٣:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٥٠:٤٥١٣:٠٧:٠١٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٤:٣٩٠٠:١٣:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٥٠:٣٨١٣:٠٧:١٢٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٥:١٠٠٠:١٣:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٥٠:٣٢١٣:٠٧:٢٤٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٥:٤٠٠٠:١٤:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٥٠:٢٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٦:٠٨٠٠:١٤:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٥٠:٢٧١٣:٠٧:٤٩٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٦:٣٥٠٠:١٤:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٥٠:٢٧١٣:٠٨:٠١٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:٠٠٠٠:١٤:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٥٠:٢٨١٣:٠٨:١٤٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٧:٢٤٠٠:١٤:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٥٠:٣١١٣:٠٨:٢٧٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:٤٦٠٠:١٤:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٥٠:٣٦١٣:٠٨:٤٠٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٨:٠٧٠٠:١٤:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٥٠:٤٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٨:٢٦٠٠:١٥:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٥٠٥:٥٠:٥٠١٣:٠٩:٠٦٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٨:٤٤٠٠:١٥:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٥١:٠٠١٣:٠٩:١٩٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٩:٠٠٠٠:١٥:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٥١:١١١٣:٠٩:٣٢٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٩:١٤٠٠:١٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبیک

آبیِک شهری در بخش مرکزی شهرستان آبیک استان قزوین ایران است. آبیک شهری صنعتی و مهاجرنشین است و اقوام این شهر را می‌توان از آذری، تات، کرد و گیلک نام برد

شهر آبیک در ویکیپدیا

شهر آبیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبیک بر روی نقشه

شهر آبیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبیک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبیک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبیک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آبیک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبیک
جدول اوقات شرعی امروز فردا آبیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آبیک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آبیک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبیک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آبیک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آبیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو