جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آبیک

آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آبیک

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٢٣

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبیک (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر آبیک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آبیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه نمازش، او را از كارهای زشت و بد، منع نكند، از طرف خدا به جز دوری از او، چیزی به او اضافه نمی‌شود. (نمازش او را از خدا، دورتر می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبیک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبیک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آبیک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آبیک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٥٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٣:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٢٢:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:١٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢١:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢١:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢١:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٦:١١١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٠:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٩:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:١١٠٠:١٩:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٩:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٩:٥١١٣:٠٥:٣٠١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٨:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٥٣٠٠:١٨:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٥:١٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٤١٠٠:١٧:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٥:٢١١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٤:١٦١٣:٠٤:٥١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٧:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٣:١٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:١٨٠٠:١٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:٠٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٢٠٠:١٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٦:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٨:١١١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٤:١٩٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٥:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٥:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:١٩٠٠:١٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبیک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبیک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبیک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبیک شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبیک شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٥:٥٥١٢:٠٠:٢٩١٨:٠٤:٢٨١٨:٢٢:٣٥٢٣:١٨:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٦:٤٢١٢:٠٠:٠٧١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٠٦٢٣:١٨:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٧:٢٩١١:٥٩:٤٧١٨:٠١:٣٠١٨:١٩:٣٧٢٣:١٧:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٨:١٦١١:٥٩:٢٦١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:٠٩٢٣:١٧:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٩:٠٤١١:٥٩:٠٥١٧:٥٨:٣٣١٨:١٦:٤٠٢٣:١٧:١٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٥:٥٩:٥١١١:٥٨:٤٥١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:١٢٢٣:١٦:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٠:٣٩١١:٥٨:٢٥١٧:٥٥:٣٧١٨:١٣:٤٤٢٣:١٦:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠١:٢٧١١:٥٨:٠٥١٧:٥٤:٠٩١٨:١٢:١٦٢٣:١٦:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٢:١٥١١:٥٧:٤٥١٧:٥٢:٤١١٨:١٠:٤٩٢٣:١٦:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٣:٠٣١١:٥٧:٢٥١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:٢٢٢٣:١٥:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٣:٥٢١١:٥٧:٠٦١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٧:٥٦٢٣:١٥:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٤:٤١١١:٥٦:٤٧١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:٣٠٢٣:١٥:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٥:٣٠١١:٥٦:٢٩١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٥:٠٥٢٣:١٤:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٦:١٩١١:٥٦:١١١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٣:٤٠٢٣:١٤:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٠٩١١:٥٥:٥٣١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:١٦٢٣:١٤:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:٥٩١١:٥٥:٣٦١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٠:٥٢٢٣:١٣:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٨:٤٩١١:٥٥:١٩١٧:٤١:١٦١٧:٥٩:٢٩٢٣:١٣:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٩:٣٩١١:٥٥:٠٢١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٨:٠٧٢٣:١٣:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:٣٠١١:٥٤:٤٦١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٦:٤٥٢٣:١٣:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:٢٢١١:٥٤:٣١١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٥:٢٤٢٣:١٢:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:١٣١١:٥٤:١٦١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٤:٠٤٢٣:١٢:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٠٥١١:٥٤:٠١١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٢:٤٥٢٣:١٢:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٥٨١١:٥٣:٤٨١٧:٣٣:٠٦١٧:٥١:٢٦٢٣:١٢:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٥٠١١:٥٣:٣٤١٧:٣١:٤٧١٧:٥٠:٠٨٢٣:١١:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٥:٤٣١١:٥٣:٢٢١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٨:٥١٢٣:١١:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٣٧١١:٥٣:٠٩١٧:٢٩:١١١٧:٤٧:٣٥٢٣:١١:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٧:٣٠١١:٥٢:٥٨١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٦:٢٠٢٣:١١:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٨:٢٥١١:٥٢:٤٧١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٥:٠٦٢٣:١٠:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٩:١٩١١:٥٢:٣٧١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٣:٥٣٢٣:١٠:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:١٤١١:٥٢:٢٧١٧:٢٤:١٠١٧:٤٢:٤١٢٣:١٠:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبیک شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبیک

آبیِک شهری در بخش مرکزی شهرستان آبیک استان قزوین ایران است. آبیک شهری صنعتی و مهاجرنشین است و اقوام این شهر را می‌توان از آذری، تات، کرد و گیلک نام برد

شهر آبیک در ویکیپدیا

شهر آبیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبیک بر روی نقشه

شهر آبیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبیک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبیک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آبیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبیک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا آبیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آبیک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آبیک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آبیک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق آبیک
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ آبیک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آبیک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو