جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آبیک

آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آبیک


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبیک (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر آبیک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آبیک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبیک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبیک

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبیک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آبیک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبیک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبیک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٥:٣٨١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:١٩٠٠:١٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١١٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٣٠٠:١٨:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٥:٢١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٨:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٧:١٩١٣:٠٥:١٢١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٦:١٢١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٧:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٤:٠١١٣:٠٤:٥١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٥٥١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٦:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٦:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٥:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٥:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٥:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٤:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥١٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٤:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٤:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٤:٣٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٣:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٤:٣٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبیک

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آبیک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر آبیک

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبیک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبیک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٤:٣١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٣:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٣:٣٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٤:٤١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٣:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٥:٤٤١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٣:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٥:١٢١٣:٠٤:٥٣٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٣:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٩٠٥:٥٤:٤٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:٢٣٠٠:١٣:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠١٠٥:٥٤:١٤١٣:٠٥:٠٧٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٧:٠٨٠٠:١٣:١٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٥٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٥:١٤٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:٥٢٠٠:١٣:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣١٠٥:٥٣:٢٢١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣٥٠٠:١٣:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٥٢:٥٨١٣:٠٥:٣١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٩:١٧٠٠:١٣:١٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٥٢:٣٦١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٣:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٥٢:١٦١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٣٨٠٠:١٣:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٥١:٥٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤١:١٧٠٠:١٣:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٥١:٤١١٣:٠٦:٠٩٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٥٦٠٠:١٣:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٥١:٢٧١٣:٠٦:٢٠٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٢:٣٢٠٠:١٣:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٥١:١٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:٠٨٠٠:١٣:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٥١:٠٢١٣:٠٦:٤١٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٣:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤١٠٥:٥٠:٥٢١٣:٠٦:٥٣٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٤:١٦٠٠:١٣:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢١٠٥:٥٠:٤٤١٣:٠٧:٠٤٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٤:٤٨٠٠:١٣:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٥٠:٣٧١٣:٠٧:١٦٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٥:١٩٠٠:١٣:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٥٠:٣٣١٣:٠٧:٢٨٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٥:٤٨٠٠:١٤:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٥٠:٢٩١٣:٠٧:٤٠٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٦:١٦٠٠:١٤:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٥٠:٢٨١٣:٠٧:٥٣٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٤٢٠٠:١٤:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٧٠٥:٥٠:٢٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٧:٠٧٠٠:١٤:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٥٠:٣٠١٣:٠٨:١٨٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٧:٣٠٠٠:١٤:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٥٠:٣٣١٣:٠٨:٣١٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٧:٥٢٠٠:١٤:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٥٠:٣٨١٣:٠٨:٤٤٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٨:١٢٠٠:١٥:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٥٠:٤٥١٣:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٨:٣١٠٠:١٥:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٧٠٥:٥٠:٥٣١٣:٠٩:٠٩٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٨:٤٨٠٠:١٥:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٥١:٠٣١٣:٠٩:٢٢٢٠:٢٧:٤٣٢٠:٤٩:٠٤٠٠:١٥:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٥١:١٤١٣:٠٩:٣٥٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٩:١٧٠٠:١٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آبیک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک شهر آبیک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر آبیک شهر آبیک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبیک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبیک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر آبیک

آبیِک شهری در بخش مرکزی شهرستان آبیک استان قزوین ایران است. آبیک شهری صنعتی و مهاجرنشین است و اقوام این شهر را می‌توان از آذری، تات، کرد و گیلک نام برد

شهر آبیک در ویکیپدیا

شهر آبیک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبیک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبیک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبیک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبیک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبیک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبیک
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر آبیک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبیک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبیک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبیک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق آبیک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبیک
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ آبیک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آبیک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آبیک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آبیک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق آبیک
افق شرعی امروز فردا آبیک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبیک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو