جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آبگرم

آوج | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آبگرم

اذان صبح: ٠٥:٣٧:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٨
اذان مغرب: ١٧:١٩:١١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٢٩

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبگرم (شهرستان آوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر آبگرم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر آبگرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبگرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

حضرت محمد (ص)
وضو گرفتن قبل از غذا، فقر را برده و بعد از غذا، وسوسه را می‌برد و به چشم، سلامتی (و روشنایی) می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبگرم

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبگرم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبگرم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آبگرم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبگرم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آبگرم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤١:٣٠١٣:١٣:٠٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٢٠٦:٤٠:١١١٣:١٢:٥٤١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٨:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٢:٤٠١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٧:٣٥١٣:١٢:٢٦١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٧:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٦:١٨١٣:١٢:١٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٥:٠١١٣:١١:٥٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٦:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٣:٤٥١٣:١١:٤٧١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٢:٣٠١٣:١١:٣٥١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٦:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:١٦١٣:١١:٢٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٠١٠٠:٢٥:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٠:٠٣١٣:١١:١١١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٥:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٨:٥١١٣:١١:٠٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٥:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٠:٥٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٤:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٠:٤٠١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٤:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٥:١٩١٣:١٠:٣٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٤:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:١٠١٣:١٠:٢١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٣:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٠:١٣١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٣:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٥٦١٣:١٠:٠٥١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٢:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٢:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٧:٤١١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢١:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٥:٤١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢١:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢١:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢١:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:١١:٥٥١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٠:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:٠٢١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٠:١٠١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٠:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبگرم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر آبگرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبگرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبگرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر آبگرم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آبگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبگرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبگرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبگرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر آبگرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبگرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبگرم

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر آبگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبگرم شهر آبگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبگرم شهر آبگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آبگرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبگرم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آبگرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبگرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبگرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آبگرم

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٤:٥٩١١:٥٨:٤٩١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٥٨٢٣:١٥:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٥:٥٨١١:٥٩:٠٥١٧:٠١:٥٤١٧:٢١:٣٤٢٣:١٥:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٦:٥٦١١:٥٩:٢١١٧:٠١:٢٩١٧:٢١:١١٢٣:١٥:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٧:٥٤١١:٥٩:٣٩١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٥١٢٣:١٥:٥٢
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٨:٥٢١١:٥٩:٥٧١٧:٠٠:٤٥١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٦:٠٦
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٩:٤٩١٢:٠٠:١٦١٧:٠٠:٢٦١٧:٢٠:١٥٢٣:١٦:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٧٠٧:٠٠:٤٦١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٠:٠٩١٧:٢٠:٠٠٢٣:١٦:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٠:٥٦١٦:٥٩:٥٤١٧:١٩:٤٧٢٣:١٦:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٢:٣٨١٢:٠١:١٧١٦:٥٩:٤١١٧:١٩:٣٦٢٣:١٧:١٢
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠٣:٣٣١٢:٠١:٣٨١٦:٥٩:٣٠١٧:١٩:٢٧٢٣:١٧:٣٠
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٤:٢٨١٢:٠٢:٠٠١٦:٥٩:٢٠١٧:١٩:٢٠٢٣:١٧:٤٩
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠٥:٢١١٢:٠٢:٢٣١٦:٥٩:١٣١٧:١٩:١٤٢٣:١٨:٠٨
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٦:١٤١٢:٠٢:٤٧١٦:٥٩:٠٨١٧:١٩:١١٢٣:١٨:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠٣:١١١٦:٥٩:٠٥١٧:١٩:٠٩٢٣:١٨:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٧:٥٨١٢:٠٣:٣٦١٦:٥٩:٠٣١٧:١٩:١٠٢٣:١٩:١٢
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٨:٤٨١٢:٠٤:٠١١٦:٥٩:٠٤١٧:١٩:١٢٢٣:١٩:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٩:٣٧١٢:٠٤:٢٧١٦:٥٩:٠٧١٧:١٩:١٦٢٣:١٩:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٨٠٧:١٠:٢٦١٢:٠٤:٥٣١٦:٥٩:١٢١٧:١٩:٢٣٢٣:٢٠:٢١
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٣١٠٧:١١:١٣١٢:٠٥:٢٠١٦:٥٩:١٩١٧:١٩:٣١٢٣:٢٠:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٣٠٧:١١:٥٩١٢:٠٥:٤٧١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٤١٢٣:٢١:١١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٤٠٧:١٢:٤٥١٢:٠٦:١٥١٦:٥٩:٣٨١٧:١٩:٥٣٢٣:٢١:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٣:٢٩١٢:٠٦:٤٣١٦:٥٩:٥١١٧:٢٠:٠٦٢٣:٢٢:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٤:١١١٢:٠٧:١١١٧:٠٠:٠٦١٧:٢٠:٢٢٢٣:٢٢:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٤:٥٣١٢:٠٧:٤٠١٧:٠٠:٢٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:٢٢:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٥:٣٣١٢:٠٨:٠٩١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:٥٩٢٣:٢٣:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٦:١٢١٢:٠٨:٣٨١٧:٠١:٠١١٧:٢١:٢٠٢٣:٢٣:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٦:٤٩١٢:٠٩:٠٨١٧:٠١:٢٣١٧:٢١:٤٢٢٣:٢٤:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٧:٢٥١٢:٠٩:٣٧١٧:٠١:٤٨١٧:٢٢:٠٧٢٣:٢٤:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٧:٥٩١٢:١٠:٠٧١٧:٠٢:١٣١٧:٢٢:٣٣٢٣:٢٥:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٨:٣٢١٢:١٠:٣٧١٧:٠٢:٤١١٧:٢٣:٠١٢٣:٢٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آبگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آبگرم شهر آبگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر آبگرم شهر آبگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبگرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبگرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبگرم

آبگرم ازشهرهای شهرستان آوج استان قزوین و ایران است. این شهر دارای آبگرم طبیعی است؛ یکی از سایت‌های آب معدنی استان به نام حمام ارشیا در این شهر قرار دارد که پذیرای مسافران می‌باشد. آبگرم یکی از نواحی خوش آب و هوای استان است

شهر آبگرم در ویکیپدیا

شهر آبگرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبگرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبگرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبگرم بر روی نقشه

شهر آبگرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبگرم
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر آبگرم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر آبگرم + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر آبگرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبگرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آبگرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبگرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا آبگرم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آبگرم
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ آبگرم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آبگرم
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آبگرم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آبگرم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آبگرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبگرم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو