جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آبگرم

آوج | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز آبگرم


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:١١
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٤:٥٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبگرم (شهرستان آوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر آبگرم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آبگرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبگرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اگوست كنت
هیچ قدرت دنیوی نیست كه بدون پشتیبانی یك قدرت معنوی دوام بیاورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبگرم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبگرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبگرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آبگرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبگرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبگرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٦:١٢١٣:١٠:٣٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٠:٢٩١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٤:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٠:٢١١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢١:٤١١٣:١٠:٠٥١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٣:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٢:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢١:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢١:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢١:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢١:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٠:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٣٠٦:١١:٤٢١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٠:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٠:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٠:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٠:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٩:١٤٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٩:١٤٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٣١٠٠:١٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٩:١٦٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٩:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٩:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٩:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:١٧٠٠:١٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٥١٠٠:١٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبگرم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آبگرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبگرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبگرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر آبگرم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر آبگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آبگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آبگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبگرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبگرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آبگرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبگرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبگرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آبگرم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٦:٠٠١١:٥٧:١٤١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٦:٢٨٢٣:١٥:٢٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٦:٥٥١١:٥٧:٠٦١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٥:١٨٢٣:١٥:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٧:٥١١١:٥٦:٥٩١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٤:١٠٢٣:١٥:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٨:٤٦١١:٥٦:٥٢١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٣:٠٤٢٣:١٤:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٦:٤٦١٧:٢٣:٢٢١٧:٤١:٥٨٢٣:١٤:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٣٩١١:٥٦:٤١١٧:٢٢:١٥١٧:٤٠:٥٣٢٣:١٤:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:٣٥١١:٥٦:٣٦١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:٥٠٢٣:١٤:٣٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٢:٣٢١١:٥٦:٣٣١٧:٢٠:٠٦١٧:٣٨:٤٨٢٣:١٤:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٣:٣٠١١:٥٦:٣٠١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٤٧٢٣:١٤:١٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٤:٢٧١١:٥٦:٢٧١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٤٨٢٣:١٤:١٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٥:٢٥١١:٥٦:٢٦١٧:١٧:٠١١٧:٣٥:٥٠٢٣:١٤:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٦:٢٣١١:٥٦:٢٥١٧:١٦:٠٢١٧:٣٤:٥٣٢٣:١٤:٠٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٧:٢٢١١:٥٦:٢٦١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٥٨٢٣:١٤:٠٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٢٠١١:٥٦:٢٧١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٠٤٢٣:١٣:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٩:١٩١١:٥٦:٢٨١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:١١٢٣:١٣:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٠:١٨١١:٥٦:٣١١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٢٠٢٣:١٣:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤١:١٧١١:٥٦:٣٤١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٣١٢٣:١٣:٥٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٢:١٧١١:٥٦:٣٩١٧:١٠:٣٧١٧:٢٩:٤٣٢٣:١٣:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٣:١٦١١:٥٦:٤٤١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٨:٥٧٢٣:١٣:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٤:١٦١١:٥٦:٥٠١٧:٠٩:٠١١٧:٢٨:١٢٢٣:١٣:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٥:١٥١١:٥٦:٥٧١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:٢٩٢٣:١٤:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٦:١٥١١:٥٧:٠٤١٧:٠٧:٣١١٧:٢٦:٤٧٢٣:١٤:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:١٥١١:٥٧:١٣١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٦:٠٧٢٣:١٤:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٨:١٥١١:٥٧:٢٢١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٥:٢٩٢٣:١٤:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٩:١٤١١:٥٧:٣٢١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٥٢٢٣:١٤:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٥٠:١٤١١:٥٧:٤٣١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٤:١٨٢٣:١٤:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥١:١٤١١:٥٧:٥٥١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٤٥٢٣:١٤:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٢:١٤١١:٥٨:٠٨١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٣:١٤٢٣:١٤:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٣:١٣١١:٥٨:٢٢١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٤:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٤:١٢١١:٥٨:٣٦١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:١٧٢٣:١٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آبگرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آبگرم شهر آبگرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر آبگرم شهر آبگرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبگرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبگرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبگرم

آبگرم ازشهرهای شهرستان آوج استان قزوین و ایران است. این شهر دارای آبگرم طبیعی است؛ یکی از سایت‌های آب معدنی استان به نام حمام ارشیا در این شهر قرار دارد که پذیرای مسافران می‌باشد. آبگرم یکی از نواحی خوش آب و هوای استان است

شهر آبگرم در ویکیپدیا

شهر آبگرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبگرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبگرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبگرم بر روی نقشه

شهر آبگرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبگرم
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر آبگرم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر آبگرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبگرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبگرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آبگرم
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ آبگرم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق آبگرم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آبگرم
زمان پخش اذان آنلاین به افق آبگرم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آبگرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آبگرم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا آبگرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبگرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو