جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آبروان

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز آبروان

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٣٧
اذان ظهر: ١١:٢١:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٩:٥٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبروان (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر آبروان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آبروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبروان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبروان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبروان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آبروان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبروان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آبروان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٠:١٦١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٢:٤٠٢٣:٤٥:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٠:٠٢١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٣٣٢٣:٤٥:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٤:٣٥١٢:٢٩:٤٨١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٤:٢٦٢٣:٤٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٣:١٧١٢:٢٩:٣٥١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٤:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٩:٢١١٩:٠٧:١٩١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٠:٤٣١٢:٢٩:٠٩١٩:٠٨:١٠١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢٨:٥٧١٩:٠٩:٠١١٩:٢٨:٠٠٢٣:٤٣:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٨:٣٣١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤٢:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٥:٤٥١٢:٢٨:٢٢١٩:١١:٣٤١٩:٣٠:٤٢٢٣:٤٢:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٤:٣٣١٢:٢٨:١٢١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:٣٦٢٣:٤١:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١١:١٩٠٥:٤٣:٢١١٢:٢٨:٠٢١٩:١٣:١٧١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤١:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٢:١١١٢:٢٧:٥٢١٩:١٤:٠٨١٩:٣٣:٢٤٢٣:٤١:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٧:٤٣١٩:١٤:٥٩١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٠:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٩:٥٣١٢:٢٧:٣٥١٩:١٥:٥٠١٩:٣٥:١٢٢٣:٤٠:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢٧:٢٧١٩:١٦:٤١١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٠:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٧:١٩١٩:١٧:٣٢١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٠:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٧:١٣١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٥٥٢٣:٣٩:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٥:٣١١٢:٢٧:٠٦١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٤٩٢٣:٣٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٧:٠١١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٩:٤٣٢٣:٣٩:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣٣:٢٦١٢:٢٦:٥٥١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:٣٧٢٣:٣٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢٦:٥١١٩:٢١:٤٨١٩:٤١:٣١٢٣:٣٨:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٥:٣٣٠٥:٣١:٢٧١٢:٢٦:٤٧١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٢:٢٥٢٣:٣٨:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٠:٢٩١٢:٢٦:٤٤١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٣:١٩٢٣:٣٨:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٢٩:٣٣١٢:٢٦:٤١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٤:١٣٢٣:٣٧:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٨:٣٧١٢:٢٦:٣٨١٩:٢٥:١٠١٩:٤٥:٠٦٢٣:٣٧:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٠:٢١٠٥:٢٧:٤٤١٢:٢٦:٣٧١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٥٩٢٣:٣٧:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٦:٣٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٥٢٢٣:٣٧:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٢٦:٠٠١٢:٢٦:٣٥١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:٤٥٢٣:٣٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبروان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبروان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبروان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آبروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر آبروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبروان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آبروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبروان شهر آبروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبروان شهر آبروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آبروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبروان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبروان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٤٠٥:١٨:١٥١١:٢٢:٥١١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٥:٠٠٢٢:٤٠:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٦٠٥:١٩:٠٢١١:٢٢:٣٠١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٣:٣١٢٢:٤٠:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:١٩:٥٠١١:٢٢:٠٩١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٢:٠٢٢٢:٤٠:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٢٠:٣٧١١:٢١:٤٨١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٠:٣٣٢٢:٣٩:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٢١:٢٤١١:٢١:٢٧١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:٠٤٢٢:٣٩:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٣٠٥:٢٢:١٢١١:٢١:٠٧١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٣٦٢٢:٣٩:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٢٣:٠٠١١:٢٠:٤٧١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:٠٨٢٢:٣٨:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٢٣:٤٨١١:٢٠:٢٧١٧:١٦:٣٢١٧:٣٤:٤٠٢٢:٣٨:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٢٤:٣٦١١:٢٠:٠٧١٧:١٥:٠٥١٧:٣٣:١٣٢٢:٣٨:٢١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٧٠٥:٢٥:٢٤١١:١٩:٤٧١٧:١٣:٣٧١٧:٣١:٤٦٢٢:٣٨:٠٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٢٦:١٣١١:١٩:٢٨١٧:١٢:١٠١٧:٣٠:٢٠٢٢:٣٧:٤٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٢٧:٠٢١١:١٩:٠٩١٧:١٠:٤٤١٧:٢٨:٥٤٢٢:٣٧:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٢٧:٥١١١:١٨:٥١١٧:٠٩:١٨١٧:٢٧:٢٨٢٢:٣٧:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٢٨:٤٠١١:١٨:٣٣١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٦:٠٣٢٢:٣٦:٥١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٢٩:٣٠١١:١٨:١٥١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٤:٣٩٢٢:٣٦:٣٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٠:٢٠١١:١٧:٥٨١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:١٥٢٢:٣٦:١٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣١:١١١١:١٧:٤١١٧:٠٣:٣٩١٧:٢١:٥٢٢٢:٣٥:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٣٢:٠١١١:١٧:٢٤١٧:٠٢:١٥١٧:٢٠:٣٠٢٢:٣٥:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٢:٥٢١١:١٧:٠٨١٧:٠٠:٥٢١٧:١٩:٠٨٢٢:٣٥:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٣٣:٤٤١١:١٦:٥٣١٦:٥٩:٣٠١٧:١٧:٤٧٢٢:٣٥:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٤:٣٥١١:١٦:٣٨١٦:٥٨:٠٩١٧:١٦:٢٦٢٢:٣٤:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٥:٢٧١١:١٦:٢٣١٦:٥٦:٤٨١٧:١٥:٠٧٢٢:٣٤:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٦:٢٠١١:١٦:١٠١٦:٥٥:٢٨١٧:١٣:٤٨٢٢:٣٤:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٧:١٣١١:١٥:٥٦١٦:٥٤:٠٩١٧:١٢:٣٠٢٢:٣٤:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٣٨:٠٦١١:١٥:٤٣١٦:٥٢:٥٠١٧:١١:١٣٢٢:٣٣:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٣٨:٥٩١١:١٥:٣١١٦:٥١:٣٣١٧:٠٩:٥٧٢٢:٣٣:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٣٩:٥٣١١:١٥:٢٠١٦:٥٠:١٦١٧:٠٨:٤٢٢٢:٣٣:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٠:٤٧١١:١٥:٠٩١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٧:٢٨٢٢:٣٣:١٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٥:٤١:٤٢١١:١٤:٥٨١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٦:١٤٢٢:٣٣:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٢:٣٧١١:١٤:٤٩١٦:٤٦:٣١١٧:٠٥:٠٢٢٢:٣٢:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آبروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبروان شهر آبروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبروان شهر آبروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبروان

آبروان، روستایی در دهستان آبروان بخش رضویه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی ایران است

شهر آبروان در ویکیپدیا

شهر آبروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبروان بر روی نقشه

شهر آبروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبروان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبروان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آبروان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آبروان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آبروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آبروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبروان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا آبروان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آبروان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق آبروان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبروان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آبروان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آبروان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبروان
زمان پخش اذان زنده به افق آبروان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو