جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آبدانان

آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز آبدانان


اذان صبح: ٠٤:٣٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١٩:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٨

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبدانان (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر آبدانان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آبدانان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبدانان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل ایتالیایی
دو نوع زن وجود دارد؛ با یكی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبدانان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبدانان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبدانان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آبدانان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبدانان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبدانان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:١١٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٠:٣٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٣٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:٣٥١٣:٢٠:٢٠١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٩:٢٣١٣:٢٠:٠٦١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٨:١١١٣:١٩:٥٢١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:١٠٠٠:٣٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٧:٠٠١٣:١٩:٣٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٠:٥٦٠٠:٣٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٩:٢٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٣٦:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٤:٤١١٣:١٩:١٣١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٢٨٠٠:٣٥:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٩:٠١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:١٤٠٠:٣٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٨:٤٩١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٠١٠٠:٣٥:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤١:١٧١٣:١٨:٣٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٤:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤٠:١١١٣:١٨:٢٧١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣٤:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٨:١٦١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٢٠٠٠:٣٤:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٨:٠١١٣:١٨:٠٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٣:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٧:٥٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:٣٣:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٧:٤٨٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٣:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٧:٣١٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٢:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣١:٥٥١٣:١٧:١٧٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣٢:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٠:٥٧١٣:١٧:١١٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٣٢:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٠:٠١١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٣١:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣١:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٨:١٢١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٣١:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٧:١٩١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣١:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٢١٠٠:٣٠:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٦:٤٣٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٣٠:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٣٠:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٣:١٤١٣:١٦:٤٠٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبدانان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آبدانان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبدانان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبدانان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر آبدانان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبدانان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبدانان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبدانان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبدانان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبدانان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبدانان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٠٨١٣:١٦:٥٧٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٩:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٣٦١٣:١٧:٠١٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٩:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٦:٠٥١٣:١٧:٠٧٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٩:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:٣٦١٣:١٧:١٢٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢٩:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٥:٠٨١٣:١٧:١٨٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٨:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:١٤:٤٢١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٨:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٤:١٧١٣:١٧:٣٢٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٨:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٣:٥٤١٣:١٧:٣٩٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٣٢٠٠:٢٨:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٣:٣٢١٣:١٧:٤٧٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:١١٠٠:٢٩:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٣:١٢١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٢٩:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٢:٥٣١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٢٩:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٢:٣٦١٣:١٨:١٤٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٩:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٢:٢١١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٢٩:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٢:٠٧١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:١٤٠٠:٢٩:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:١١:٥٤١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٢٩:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١١:٤٣١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٢٩:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:٣٤١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٢٩:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:١١:٢٦١٣:١٩:١٦٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٢٩:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١١:٢٠١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٧:٥٣٠٠:٢٩:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:١١:١٥١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:٢١٠٠:٢٩:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:١١:١٢١٣:١٩:٥١٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٨:٤٩٠٠:٣٠:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:١١:١٠١٣:٢٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:١٥٠٠:٣٠:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:١١:١٠١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٣٠:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:١١:١١١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣٠:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١١:١٤١٣:٢٠:٤٠٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٠:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١١:١٨١٣:٢٠:٥٣٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٣٠:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:١١:٢٤١٣:٢١:٠٦٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٠٧٠٠:٣١:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:١١:٣١١٣:٢١:١٩٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣١:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:٤٠١٣:٢١:٣٢٢٠:٣١:٢٧٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣١:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:١١:٥٠١٣:٢١:٤٥٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥١:٥٩٠٠:٣١:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٢:٠١١٣:٢١:٥٩٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣١:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبدانان شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر آبدانان شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبدانان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبدانان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبدانان

آبدانان مرکز شهرستان آبدانان در استان ایلام، ایران. آبدانان در میان رشته کوه‌های زاگرس بوجود آمده‌است. شهرستان آبدانان چهارمین شهرستان پرجمعیت استان ایلام است و ۲۸۶ امین شهرستان ایران از نظر جمعیت است

شهر آبدانان در ویکیپدیا

شهر آبدانان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبدانان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبدانان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبدانان بر روی نقشه

شهر آبدانان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبدانان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر آبدانان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر آبدانان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبدانان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبدانان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آبدانان دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آبدانان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق آبدانان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ آبدانان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آبدانان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا آبدانان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبدانان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آبدانان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو