جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آبدانان

آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز آبدانان


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣١:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠١:١٠
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢٦

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبدانان (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ شهر آبدانان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر آبدانان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبدانان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
خیر در نظر همه‌ی مردم، همان درك خوشی‌ها و در نظر خواص [=ویژگان]، همان شناخت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبدانان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبدانان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبدانان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آبدانان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبدانان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبدانان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٨:٢٥١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٤٦٠٠:٣٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٨:١٥١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٣٣٠٠:٣٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٨:٠٥١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٧:٥٦١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٤١١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٣:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٧:٣٩٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٧:٣١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٤٢١٣:١٧:١٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٢:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٧:١١٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣١:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٣١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣١:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣١:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٦:١٦١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٣٠:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٠:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٦:٤٣٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٠:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٦:٤١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٠:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٦:٤٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٠:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٢:١٨١٣:١٦:٤٠٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٠:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢١:٣٤١٣:١٦:٤٠٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٦:٤١٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٠:١١١٣:١٦:٤٢٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٣١١٣:١٦:٤٤٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١٦:٤٦٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٨:١٧١٣:١٦:٤٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٩:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:٤٢١٣:١٦:٥٣٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٩:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٠٨١٣:١٦:٥٧٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٩:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٣٦١٣:١٧:٠١٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٩:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٦:٠٥١٣:١٧:٠٧٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبدانان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر آبدانان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبدانان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبدانان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر آبدانان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٠٤٠٧:٢١:٥٨١٢:٢١:٣٨١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:٥٢٢٣:٣٨:٢٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٢:١٨١٢:٢٢:٠٨١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٣١٢٣:٣٨:٥٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٢:٣٦١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٢:١١٢٣:٣٩:٢٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٢:٥٣١٢:٢٣:٠٦١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٥٣٢٣:٣٩:٥٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٣:٣٥١٧:٢٤:٠٨١٧:٤٣:٣٥٢٣:٤٠:٢٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٣:٢١١٢:٢٤:٠٣١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٤:١٨٢٣:٤٠:٥٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٣:٣٢١٢:٢٤:٣١١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٥:٠٢٢٣:٤١:٢٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٣:٤١١٢:٢٤:٥٩١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٥:٤٧٢٣:٤١:٥٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٢٣٠٧:٢٣:٤٩١٢:٢٥:٢٦١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٣٣٢٣:٤٢:٢٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٣٣٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٧:٢٠٢٣:٤٢:٥١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٣:٥٩١٢:٢٦:١٩١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٣:١٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٤:٠١١٢:٢٦:٤٥١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٥٦٢٣:٤٣:٤٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٤:٠٢١٢:٢٧:١٠١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٤٥٢٣:٤٤:١٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٤:٠٠١٢:٢٧:٣٥١٧:٣١:٢٠١٧:٥٠:٣٥٢٣:٤٤:٤٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٣:٥٧١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٢:١٢١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٥:٠٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٣:٥٢١٢:٢٨:٢٢١٧:٣٣:٠٥١٧:٥٢:١٦٢٣:٤٥:٣٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٣:٤٥١٢:٢٨:٤٥١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٠٨٢٣:٤٦:٠٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٣:٣٧١٢:٢٩:٠٨١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٤:٠٠٢٣:٤٦:٢٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٣:٢٧١٢:٢٩:٢٩١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٤:٥٢٢٣:٤٦:٥٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٩:٥٠١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:٤٥٢٣:٤٧:١٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٤٨٠٧:٢٣:٠٠١٢:٣٠:١١١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٧:٣٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٢:٤٥١٢:٣٠:٣١١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٣٢٢٣:٤٨:٠١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٢:٢٧١٢:٣٠:٥٠١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٨:٢٦٢٣:٤٨:٢٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣١:٠٨١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٩:٢٠٢٣:٤٨:٤٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢١:٤٧١٢:٣١:٢٦١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:١٥٢٣:٤٩:٠٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢١:٢٤١٢:٣١:٤٣١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:١٠٢٣:٤٩:٢٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢١:٠٠١٢:٣١:٥٩١٧:٤٣:١٦١٨:٠٢:٠٥٢٣:٤٩:٤٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٠:٣٤١٢:٣٢:١٤١٧:٤٤:١٣١٨:٠٣:٠٠٢٣:٥٠:٠٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢٠:٠٦١٢:٣٢:٢٩١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٥٥٢٣:٥٠:٢٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٣٣٠٧:١٩:٣٧١٢:٣٢:٤٣١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبدانان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبدانان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبدانان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبدانان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢١:٤٧١٢:٣١:٢٦١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:١٥٢٣:٤٩:٠٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢١:٢٤١٢:٣١:٤٣١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:١٠٢٣:٤٩:٢٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢١:٠٠١٢:٣١:٥٩١٧:٤٣:١٦١٨:٠٢:٠٥٢٣:٤٩:٤٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٠:٣٤١٢:٣٢:١٤١٧:٤٤:١٣١٨:٠٣:٠٠٢٣:٥٠:٠٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢٠:٠٦١٢:٣٢:٢٩١٧:٤٥:١٠١٨:٠٣:٥٥٢٣:٥٠:٢٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٣٠٧:١٩:٣٧١٢:٣٢:٤٣١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٠:٣٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:١٩:٠٦١٢:٣٢:٥٦١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٤٥٢٣:٥٠:٥٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٥٠٧:١٨:٣٣١٢:٣٣:٠٨١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٤١٢٣:٥١:١١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٩٠٧:١٧:٥٨١٢:٣٣:١٩١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:٣٦٢٣:٥١:٢٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:١٧:٢٢١٢:٣٣:٣٠١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٣١٢٣:٥١:٤٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢١٠٧:١٦:٤٥١٢:٣٣:٣٩١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٢٦٢٣:٥١:٥٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٠٠٧:١٦:٠٦١٢:٣٣:٤٨١٧:٥١:٥٢١٨:١٠:٢١٢٣:٥٢:٠٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٧٠٧:١٥:٢٥١٢:٣٣:٥٦١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:١٦٢٣:٥٢:١٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٤:٤٣١٢:٣٤:٠٣١٧:٥٣:٤٦١٨:١٢:١١٢٣:٥٢:٢٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٧٠٧:١٣:٥٩١٢:٣٤:١٠١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:٠٥٢٣:٥٢:٣٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٣:١٤١٢:٣٤:١٥١٧:٥٥:٣٩١٨:١٣:٥٩٢٣:٥٢:٤٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٢:٢٨١٢:٣٤:٢٠١٧:٥٦:٣٦١٨:١٤:٥٣٢٣:٥٢:٥٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:١١:٤٠١٢:٣٤:٢٤١٧:٥٧:٣٢١٨:١٥:٤٧٢٣:٥٣:٠٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٨٠٧:١٠:٥٠١٢:٣٤:٢٧١٧:٥٨:٢٧١٨:١٦:٤١٢٣:٥٣:٠٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٠:٠٠١٢:٣٤:٢٩١٧:٥٩:٢٣١٨:١٧:٣٤٢٣:٥٣:١١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٩٠٧:٠٩:٠٨١٢:٣٤:٣١١٨:٠٠:١٨١٨:١٨:٢٧٢٣:٥٣:١٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٣٠٧:٠٨:١٥١٢:٣٤:٣٢١٨:٠١:١٣١٨:١٩:٢٠٢٣:٥٣:١٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:٠٧:٢٠١٢:٣٤:٣٢١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:١٣٢٣:٥٣:٢٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:٠٦:٢٥١٢:٣٤:٣١١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٠٥٢٣:٥٣:٢٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٥:٢٨١٢:٣٤:٢٩١٨:٠٣:٥٦١٨:٢١:٥٨٢٣:٥٣:٢٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٣٠٧:٠٤:٣٠١٢:٣٤:٢٧١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٢:٤٩٢٣:٥٣:٢٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٣:٣١١٢:٣٤:٢٤١٨:٠٥:٤٣١٨:٢٣:٤١٢٣:٥٣:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٢:٣١١٢:٣٤:٢٠١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٤:٣٢٢٣:٥٣:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠١:٣٠١٢:٣٤:١٦١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٢٣٢٣:٥٣:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٠:٢٧١٢:٣٤:١١١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:١٤٢٣:٥٣:١٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبدانان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبدانان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبدانان

آبدانان مرکز شهرستان آبدانان در استان ایلام، ایران. آبدانان در میان رشته کوه‌های زاگرس بوجود آمده‌است. شهرستان آبدانان چهارمین شهرستان پرجمعیت استان ایلام است و ۲۸۶ امین شهرستان ایران از نظر جمعیت است

شهر آبدانان در ویکیپدیا

شهر آبدانان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبدانان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبدانان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبدانان بر روی نقشه

شهر آبدانان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبدانان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر آبدانان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر آبدانان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبدانان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبدانان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آبدانان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ آبدانان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آبدانان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آبدانان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبدانان
زمان پخش اذان زنده به افق آبدانان
زمان پخش اذان آنلاین به افق آبدانان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق آبدانان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو