جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آبدانان

آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز آبدانان


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:١٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٥٦

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبدانان (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر آبدانان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آبدانان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبدانان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

فرانسوا ولتر
كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبدانان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبدانان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبدانان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آبدانان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبدانان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبدانان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٨:٠٥١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٧:٥٦١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣٣:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٤١١٣:١٧:٤٧٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٣:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٧:٣٩٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٧:٣١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٢:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٤٢١٣:١٧:١٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٢:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٧:١١٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣١:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣١:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٣١:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣١:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣١:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٦:١٦١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٣٠:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٠:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٦:٤٣٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٠:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٦:٤١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٠:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٦:٤٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٢:١٨١٣:١٦:٤٠٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٠:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢١:٣٤١٣:١٦:٤٠٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٩:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٦:٤١٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٩:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٠:١١١٣:١٦:٤٢٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٩:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٣١١٣:١٦:٤٤٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٩:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٨:٥٣١٣:١٦:٤٦٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٩:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٨:١٧١٣:١٦:٤٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٩:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:٤٢١٣:١٦:٥٣٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٩:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٧:٠٨١٣:١٦:٥٧٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٣٦١٣:١٧:٠١٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٩:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٦:٠٥١٣:١٧:٠٧٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:٣٦١٣:١٧:١٢٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبدانان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آبدانان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبدانان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبدانان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر آبدانان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبدانان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبدانان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبدانان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبدانان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٣:٠٣١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:١٦٠٠:٤٠:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٠٧١٣:٢٢:٤٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤٠:٠١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٩:٤٧١٣:٢٢:٣١١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٩:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٢٧١٣:٢٢:١٤١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٣١٠٠:٣٩:٤٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥١:٠٧١٣:٢١:٥٧١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:١٥٠٠:٣٩:٣١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:٤٧١٣:٢١:٤٠١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٣٩:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٢:٢٦١٣:٢١:٢٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٣٩:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢١:٠٤١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٣٨:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٣:٤٦١٣:٢٠:٤٥١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٣٨:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٤:٢٥١٣:٢٠:٢٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٣٨:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٥:٠٤١٣:٢٠:٠٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٣٨:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٥:٤٤١٣:١٩:٤٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٠٩٠٠:٣٨:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٦:٢٣١٣:١٩:٢٩١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٤٩٠٠:٣٧:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٧:٠٢١٣:١٩:٠٩١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٢٨٠٠:٣٧:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٧:٤١١٣:١٨:٤٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٠٨٠٠:٣٧:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٦:٥٨:٢٠١٣:١٨:٢٨١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٧٠٠:٣٧:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٦٠٦:٥٨:٥٩١٣:١٨:٠٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٢٥٠٠:٣٦:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٦:٥٩:٣٧١٣:١٧:٤٧١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٤٠٠:٣٦:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٠:١٦١٣:١٧:٢٦١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٤٢٠٠:٣٦:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٠:٥٥١٣:١٧:٠٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٢٠٠٠:٣٦:٠٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠١:٣٣١٣:١٦:٤٤١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٥٨٠٠:٣٥:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٢:١٢١٣:١٦:٢٢١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٣٦٠٠:٣٥:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٢:٥١١٣:١٦:٠١١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:١٣٠٠:٣٥:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٣:٣٠١٣:١٥:٣٩١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٥١٠٠:٣٤:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٤:٠٨١٣:١٥:١٨١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٢٩٠٠:٣٤:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٤:٤٧١٣:١٤:٥٦١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٠٦٠٠:٣٤:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:٠٥:٢٦١٣:١٤:٣٥١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٤٤٠٠:٣٣:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:٠٦:٠٥١٣:١٤:١٣١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٢١٠٠:٣٣:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٦:٤٤١٣:١٣:٥٢١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٥٩٠٠:٣٣:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:٠٧:٢٣١٣:١٣:٣١١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٣٧٠٠:٠٣:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:٠٣١٢:١٣:٠٩١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:١٥٢٣:٣٢:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آبدانان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان شهر آبدانان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر آبدانان شهر آبدانان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبدانان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبدانان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبدانان

آبدانان مرکز شهرستان آبدانان در استان ایلام، ایران. آبدانان در میان رشته کوه‌های زاگرس بوجود آمده‌است. شهرستان آبدانان چهارمین شهرستان پرجمعیت استان ایلام است و ۲۸۶ امین شهرستان ایران از نظر جمعیت است

شهر آبدانان در ویکیپدیا

شهر آبدانان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبدانان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبدانان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبدانان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبدانان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر آبدانان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر آبدانان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبدانان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبدانان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آبدانان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آبدانان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق آبدانان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبدانان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آبدانان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق آبدانان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آبدانان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبدانان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبدانان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو