جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر آبادان

آبادان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز آبادان


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١١
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٤

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبادان (شهرستان آبادان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر آبادان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آبادان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبادان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آزمندی، ریشه ی همه ی بدیها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبادان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبادان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبادان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر آبادان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبادان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان آبادان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٤:٥٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٤:٤٦١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٣٢:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٤:٣٦١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٣١:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٤:٢٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:١٥٠٠:٣١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٤:١٨١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٠:٥٦٠٠:٣١:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٤:١٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٣٨٠٠:٣١:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٤:١١١٣:١٤:٠٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٣:١٧١٣:١٣:٥٥١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٠٢٠٠:٣٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٣:٤٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣١:٣٢١٣:١٣:٤٢١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣٠:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٠:٤١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٠٨٠٠:٣٠:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٩:٥١١٣:١٣:٣١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٩:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٣:٢٧١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٩:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٨:١٤١٣:١٣:٢٣١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٩:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٣:١٩١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٩:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٩:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٣:١٤٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٨:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٥:١٥١٣:١٣:١٣٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٨:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٣:١٢٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٣:١١٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٨:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٣:١٣١٣:١٣:١١٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٨:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٨:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٥٩١٣:١٣:١٣٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٨:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢١:٢٣١٣:١٣:١٥٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٨:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٣:١٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٧:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:١٧١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٧:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٩:٤٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٧:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:١٦١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٧:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٨:٤٧١٣:١٣:٣٣٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٧:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:٢٠١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبادان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آبادان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر آبادان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٠:٤٧١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٦:٣٠٢٣:٤٨:٣٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٠:١٩١٢:٢٩:٣٩١٧:٤٩:١٧١٨:٠٧:٢١٢٣:٤٨:٥٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٨:٣١٠٧:٠٩:٤٩١٢:٢٩:٥٠١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:١٢٢٣:٤٩:٠٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٠٧٠٧:٠٩:١٨١٢:٣٠:٠١١٧:٥١:٠٣١٨:٠٩:٠٢٢٣:٤٩:٢٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٧:٤٢٠٧:٠٨:٤٥١٢:٣٠:١١١٧:٥١:٥٥١٨:٠٩:٥٣٢٣:٤٩:٣٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:١٥٠٧:٠٨:١١١٢:٣٠:١٩١٧:٥٢:٤٨١٨:١٠:٤٣٢٣:٤٩:٤٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٤٦٠٧:٠٧:٣٥١٢:٣٠:٢٧١٧:٥٣:٤٠١٨:١١:٣٣٢٣:٤٩:٥٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:١٧٠٧:٠٦:٥٨١٢:٣٠:٣٥١٧:٥٤:٣٢١٨:١٢:٢٣٢٣:٥٠:٠٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٤٥٠٧:٠٦:١٩١٢:٣٠:٤١١٧:٥٥:٢٣١٨:١٣:١٢٢٣:٥٠:١٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٥:٣٩١٢:٣٠:٤٧١٧:٥٦:١٤١٨:١٤:٠٢٢٣:٥٠:٢٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:٣٨٠٧:٠٤:٥٨١٢:٣٠:٥١١٧:٥٧:٠٦١٨:١٤:٥١٢٣:٥٠:٣٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٠٢٠٧:٠٤:١٥١٢:٣٠:٥٥١٧:٥٧:٥٦١٨:١٥:٤٠٢٣:٥٠:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٣:٣١١٢:٣٠:٥٨١٧:٥٨:٤٧١٨:١٦:٢٨٢٣:٥٠:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٢:٤٦١٢:٣١:٠١١٧:٥٩:٣٧١٨:١٧:١٦٢٣:٥٠:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠١:٥٩١٢:٣١:٠٢١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:٠٤٢٣:٥٠:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠١:١٢١٢:٣١:٠٣١٨:٠١:١٦١٨:١٨:٥٢٢٣:٥٠:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٠:٢٣١٢:٣١:٠٣١٨:٠٢:٠٦١٨:١٩:٣٩٢٣:٥١:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٥٩٠٦:٥٩:٣٢١٢:٣١:٠٢١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٢٦٢٣:٥١:٠٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:١٣٠٦:٥٨:٤١١٢:٣١:٠٠١٨:٠٣:٤٣١٨:٢١:١٣٢٣:٥١:٠٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٢٧٠٦:٥٧:٤٩١٢:٣٠:٥٨١٨:٠٤:٣١١٨:٢٢:٠٠٢٣:٥١:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٦:٥٥١٢:٣٠:٥٥١٨:٠٥:١٩١٨:٢٢:٤٦٢٣:٥١:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٤٩٠٦:٥٦:٠١١٢:٣٠:٥٢١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٣:٣٢٢٣:٥١:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٥:٠٥١٢:٣٠:٤٧١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٤:١٧٢٣:٥١:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٤:٠٩١٢:٣٠:٤٢١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٥:٠٢٢٣:٥٠:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٣:١١١٢:٣٠:٣٧١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٥:٤٧٢٣:٥٠:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٢:١٣١٢:٣٠:٣٠١٨:٠٩:١٣١٨:٢٦:٣٢٢٣:٥٠:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥١:١٣١٢:٣٠:٢٣١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٧:١٦٢٣:٥٠:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٠:١٣١٢:٣٠:١٦١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٠٠٢٣:٥٠:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٤٩:١٢١٢:٣٠:٠٨١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٤٣٢٣:٥٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر آبادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آبادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر آبادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبادان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آبادان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر آبادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آبادان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٣:١١١٢:٣٠:٣٧١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٥:٤٧٢٣:٥٠:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٢:١٣١٢:٣٠:٣٠١٨:٠٩:١٣١٨:٢٦:٣٢٢٣:٥٠:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥١:١٣١٢:٣٠:٢٣١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٧:١٦٢٣:٥٠:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٠:١٣١٢:٣٠:١٦١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:٠٠٢٣:٥٠:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٤٩:١٢١٢:٣٠:٠٨١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٤٣٢٣:٥٠:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٤٨:١٠١٢:٢٩:٥٩١٨:١٢:١٣١٨:٢٩:٢٧٢٣:٥٠:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٤٧:٠٧١٢:٢٩:٥٠١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:١٠٢٣:٥٠:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٤٦:٠٤١٢:٢٩:٤٠١٨:١٣:٤١١٨:٣٠:٥٢٢٣:٥٠:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٤٤:٥٩١٢:٢٩:٢٩١٨:١٤:٢٥١٨:٣١:٣٥٢٣:٤٩:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٣:٥٤١٢:٢٩:١٨١٨:١٥:٠٨١٨:٣٢:١٧٢٣:٤٩:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٢:٤٩١٢:٢٩:٠٦١٨:١٥:٥٠١٨:٣٢:٥٨٢٣:٤٩:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤١:٤٢١٢:٢٨:٥٤١٨:١٦:٣٣١٨:٣٣:٤٠٢٣:٤٩:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٠:٣٥١٢:٢٨:٤٢١٨:١٧:١٥١٨:٣٤:٢١٢٣:٤٩:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٣٩:٢٨١٢:٢٨:٢٩١٨:١٧:٥٦١٨:٣٥:٠٢٢٣:٤٩:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٣٨:١٩١٢:٢٨:١٥١٨:١٨:٣٧١٨:٣٥:٤٢٢٣:٤٨:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٣٧:١١١٢:٢٨:٠١١٨:١٩:١٨١٨:٣٦:٢٢٢٣:٤٨:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٦:٠١١٢:٢٧:٤٧١٨:١٩:٥٩١٨:٣٧:٠٢٢٣:٤٨:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٤:٥٢١٢:٢٧:٣٢١٨:٢٠:٣٩١٨:٣٧:٤٢٢٣:٤٨:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٣:٤١١٢:٢٧:١٧١٨:٢١:١٩١٨:٣٨:٢٢٢٣:٤٧:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٢:٣١١٢:٢٧:٠١١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٠١٢٣:٤٧:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣١:٢٠١٢:٢٦:٤٥١٨:٢٢:٣٩١٨:٣٩:٤٠٢٣:٤٧:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٠:٠٨١٢:٢٦:٢٩١٨:٢٣:١٨١٨:٤٠:١٩٢٣:٤٦:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٢٨:٥٦١٢:٢٦:١٣١٨:٢٣:٥٧١٨:٤٠:٥٨٢٣:٤٦:٤١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٧:٤٤١٢:٢٥:٥٦١٨:٢٤:٣٦١٨:٤١:٣٧٢٣:٤٦:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٦:٣٢١٢:٢٥:٤٠١٨:٢٥:١٥١٨:٤٢:١٥٢٣:٤٦:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٥:٢٠١٢:٢٥:٢٢١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٢:٥٤٢٣:٤٥:٤٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٤:٠٧١٢:٢٥:٠٥١٨:٢٦:٣٢١٨:٤٣:٣٢٢٣:٤٥:٢٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٢:٥٤١٢:٢٤:٤٨١٨:٢٧:١٠١٨:٤٤:١٠٢٣:٤٥:٠٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢١:٤١١٢:٢٤:٣٠١٨:٢٧:٤٨١٨:٤٤:٤٩٢٣:٤٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر آبادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آبادان شهر آبادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر آبادان شهر آبادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبادان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبادان

آبادان شهری در استان خوزستان و جنوب‌غرب ایران، مرکز شهرستان آبادان و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است. بر جزیره‌ای هم‌نام خود در ۵۳ کیلومتری خلیج فارس در نزدیکی با مرزهای عراق و کویت جای گرفته‌است

شهر آبادان در ویکیپدیا

شهر آبادان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبادان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبادان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبادان بر روی نقشه

شهر آبادان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبادان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبادان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبادان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر آبادان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر آبادان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر آبادان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبادان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبادان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبادان
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ آبادان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق آبادان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبادان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آبادان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا آبادان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ آبادان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق آبادان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبادان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو