جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر آبادان

آبادان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز آبادان

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:١١

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر آبادان (شهرستان آبادان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر آبادان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آبادان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبادان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر آبادان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر آبادان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبادان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر آبادان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر آبادان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان آبادان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٤٩:٤٣١٣:١٦:٥٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠١:٥٦٠٠:٣٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٨:٣٧١٣:١٦:٣٧١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣٥:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٧:٣١١٣:١٦:٢٤١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:١٦٠٠:٣٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٦:٢٦١٣:١٦:١٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٣٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٥:٢١١٣:١٥:٥٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٣٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٤:١٨١٣:١٥:٤٤١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:١٧٠٠:٣٣:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٣:١٤١٣:١٥:٣٢١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٣٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٢:١٢١٣:١٥:٢٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٣٣:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤١:١٠١٣:١٥:٠٩١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:١٩٠٠:٣٢:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٠:١٠١٣:١٤:٥٨١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٣٢:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٩:١٠١٣:١٤:٤٨١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٢:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٨:١١١٣:١٤:٣٨١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٢:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:١٢١٣:١٤:٢٨١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٠٤٠٠:٣١:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٦:١٥١٣:١٤:١٩١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣١:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٥:١٩١٣:١٤:١١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٢٧٠٠:٣١:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٤:٠٣١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٠٨٠٠:٣٠:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٣:٥٥١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٢:٥٠٠٠:٣٠:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٣:٤٨١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:٣٠:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣١:٤٣١٣:١٣:٤٢١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:١٤٠٠:٣٠:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٣:٣٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٠:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٣:٣١١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٩:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٩:١٣١٣:١٣:٢٧١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:١١٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٣:٢٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٧:٣٨١٣:١٣:١٩١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٩:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٣:١٤٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٣:١٣٢٠:٠١:٢٤٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٨:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٣:١٢٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٨:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٣:١١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر آبادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان آبادان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبادان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر آبادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر آبادان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر آبادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر آبادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر آبادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبادان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبادان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر آبادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبادان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آبادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبادان شهر آبادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر آبادان شهر آبادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر آبادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبادان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبادان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر آبادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر آبادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبادان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٩:٢٦١٨:١٣:١٠١٨:٣٠:٠٩٢٣:٣٠:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٥:٤٨١٢:٠٩:٠٥١٨:١١:٥٤١٨:٢٨:٥٣٢٣:٢٩:٤٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٦:٢٢١٢:٠٨:٤٤١٨:١٠:٣٨١٨:٢٧:٣٨٢٣:٢٩:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٠٨:٢٣١٨:٠٩:٢٣١٨:٢٦:٢٢٢٣:٢٩:١١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٠٧:٣٠١٢:٠٨:٠٣١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٥:٠٧٢٣:٢٨:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠٧:٤٢١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٣:٥٢٢٣:٢٨:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٨:٣٩١٢:٠٧:٢٢١٨:٠٥:٣٨١٨:٢٢:٣٧٢٣:٢٨:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٧:٠٢١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٢٣٢٣:٢٧:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:٠٩:٤٩١٢:٠٦:٤٢١٨:٠٣:٠٩١٨:٢٠:٠٩٢٣:٢٧:٣٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٠:٢٤١٢:٠٦:٢٣١٨:٠١:٥٥١٨:١٨:٥٥٢٣:٢٧:١٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٠:٥٩١٢:٠٦:٠٤١٨:٠٠:٤٢١٨:١٧:٤٢٢٣:٢٦:٥٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١١:٣٥١٢:٠٥:٤٥١٧:٥٩:٢٨١٨:١٦:٢٩٢٣:٢٦:٣٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٢:١٠١٢:٠٥:٢٦١٧:٥٨:١٦١٨:١٥:١٧٢٣:٢٦:٢١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٢:٤٧١٢:٠٥:٠٨١٧:٥٧:٠٣١٨:١٤:٠٥٢٣:٢٦:٠٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٣:٢٣١٢:٠٤:٥٠١٧:٥٥:٥١١٨:١٢:٥٤٢٣:٢٥:٤٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٤:٠٠١٢:٠٤:٣٣١٧:٥٤:٤٠١٨:١١:٤٤٢٣:٢٥:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٤:٣٧١٢:٠٤:١٦١٧:٥٣:٢٩١٨:١٠:٣٣٢٣:٢٥:١٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٥:١٥١٢:٠٤:٠٠١٧:٥٢:١٩١٨:٠٩:٢٤٢٣:٢٤:٥٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٥:٥٢١٢:٠٣:٤٤١٧:٥١:٠٩١٨:٠٨:١٥٢٣:٢٤:٣٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٦:٣١١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٧:٠٧٢٣:٢٤:٢١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٧:٠٩١٢:٠٣:١٣١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٦:٠٠٢٣:٢٤:٠٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٧:٤٨١٢:٠٢:٥٩١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٤:٥٣٢٣:٢٣:٤٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٨:٢٧١٢:٠٢:٤٥١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٣:٤٧٢٣:٢٣:٣٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:١٩:٠٧١٢:٠٢:٣٢١٧:٤٥:٣١١٨:٠٢:٤٢٢٣:٢٣:٢٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:١٩:٤٧١٢:٠٢:١٩١٧:٤٤:٢٦١٨:٠١:٣٨٢٣:٢٣:٠٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٠:٢٨١٢:٠٢:٠٧١٧:٤٣:٢١١٨:٠٠:٣٥٢٣:٢٢:٥٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢١:٠٩١٢:٠١:٥٥١٧:٤٢:١٧١٧:٥٩:٣٢٢٣:٢٢:٣٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢١:٥٠١٢:٠١:٤٤١٧:٤١:١٤١٧:٥٨:٣١٢٣:٢٢:٢٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٢:٣٢١٢:٠١:٣٤١٧:٤٠:١٢١٧:٥٧:٣٠٢٣:٢٢:١٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٣:١٤١٢:٠١:٢٤١٧:٣٩:١١١٧:٥٦:٣٠٢٣:٢٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر آبادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبادان شهر آبادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر آبادان شهر آبادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر آبادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر آبادان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر آبادان

آبادان شهری در استان خوزستان و جنوب‌غرب ایران، مرکز شهرستان آبادان و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است. بر جزیره‌ای هم‌نام خود در ۵۳ کیلومتری خلیج فارس در نزدیکی با مرزهای عراق و کویت جای گرفته‌است

شهر آبادان در ویکیپدیا

شهر آبادان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر آبادان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر آبادان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر آبادان بر روی نقشه

شهر آبادان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر آبادان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر آبادان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر آبادان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر آبادان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر آبادان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر آبادان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر آبادان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر آبادان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر آبادان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر آبادان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق آبادان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق آبادان
زمان پخش اذان آنلاین به افق آبادان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ آبادان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق آبادان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق آبادان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق آبادان
زمان پخش اذان زنده به افق آبادان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر آبادان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو