جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دمشق

دمشق | دمشق | سوریه

اوقات شرعی امروز دمشق


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٣٦:٢٦
اذان مغرب: ١٨:٥٤:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٥٤

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دمشق (شهرستان دمشق) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ شهر دمشق)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دمشق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دمشق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
اگر ما را صد بار بکشند و زنده شویم دست از مبارزه با آمریکا بر نمیداریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دمشق

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دمشق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دمشق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دمشق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دمشق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٢:٣٥١٩:١٤:١٠١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٢:٢٦١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٣٢٢٣:٤٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٢:١٧١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٢:٠٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٢:٠١١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٦:١٥١٢:٣١:٥٤١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٤٥٢٣:٤٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٥:١٦١٢:٣١:٤٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٣٣٢٣:٤٦:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٤:١٨١٢:٣١:٤١١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٣:٢١١٢:٣١:٣٥١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٥:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:١٩٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣١:٣٠١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤١:٣٠١٢:٣١:٢٦١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٥:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣١:٢٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٥:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣١:١٩١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٤:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣١:١٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:١١٢٣:٤٤:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣١:١٤١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٧:١٥١٢:٣١:١٢١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٤:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣١:١١١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣١:١١١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣١:١١١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٤:١٥١٢:٣١:١٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣١:١٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٢:٥٣١٢:٣١:١٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٢٩٢٣:٤٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٣١:١٧١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣١:٣٧١٢:٣١:٢٠١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠٠٢٣:٤٣:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣١:٠١١٢:٣١:٢٤١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٤٥٢٣:٤٣:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٠:٢٦١٢:٣١:٢٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٢٩:٥٣١٢:٣١:٣٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٩:٢٢١٢:٣١:٣٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:٥٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣١:٤٣١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٤١٢٣:٤٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دمشق

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دمشق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر دمشق

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر دمشق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دمشق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٢:٢٢١٢:٣٧:٣٤١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٣٣٢٣:٥٤:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٠٤١٢:٣٧:١٨١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:١٧٢٣:٥٤:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٧:٠٢١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٠١٢٣:٥٤:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٦:٤٥١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٣:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٠٧١٢:٣٦:٢٨١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٢٧٢٣:٥٣:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٥:٤٨١٢:٣٦:١١١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٠٩٢٣:٥٣:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٥:٥٣١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٥١٢٣:٥٣:٢٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٧:٠٩١٢:٣٥:٣٥١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٣٢٢٣:٥٣:١٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٧:٥٠١٢:٣٥:١٦١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٣:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٨:٣٠١٢:٣٤:٥٧١٩:٠٠:٥٤١٩:١٨:٥٢٢٣:٥٢:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٩:١١١٢:٣٤:٣٨١٨:٥٩:٣٦١٩:١٧:٣٢٢٣:٥٢:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٥١١٢:٣٤:١٩١٨:٥٨:١٦١٩:١٦:١١٢٣:٥٢:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٠:٣١١٢:٣٣:٥٩١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٥٠٢٣:٥٢:٠٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١١:١٢١٢:٣٣:٣٩١٨:٥٥:٣٧١٩:١٣:٢٨٢٣:٥١:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:٥٢١٢:٣٣:١٩١٨:٥٤:١٦١٩:١٢:٠٦٢٣:٥١:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٢:٣٢١٢:٣٢:٥٩١٨:٥٢:٥٥١٩:١٠:٤٤٢٣:٥١:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:١٢١٢:٣٢:٣٨١٨:٥١:٣٤١٩:٠٩:٢١٢٣:٥١:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:٥٢١٢:٣٢:١٧١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٥٩٢٣:٥٠:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٤:٣٢١٢:٣١:٥٦١٨:٤٨:٥١١٩:٠٦:٣٦٢٣:٥٠:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٥:١٢١٢:٣١:٣٥١٨:٤٧:٢٨١٩:٠٥:١٢٢٣:٥٠:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٥:٥٢١٢:٣١:١٤١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٣:٤٩٢٣:٤٩:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٣٢١٢:٣٠:٥٣١٨:٤٤:٤٤١٩:٠٢:٢٦٢٣:٤٩:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٧:١٢١٢:٣٠:٣٢١٨:٤٣:٢١١٩:٠١:٠٢٢٣:٤٩:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٠:١٠١٨:٤١:٥٨١٨:٥٩:٣٨٢٣:٤٩:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٣٢١٢:٢٩:٤٩١٨:٤٠:٣٥١٨:٥٨:١٥٢٣:٤٨:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٩:١٢١٢:٢٩:٢٧١٨:٣٩:١٢١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٨:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٩:٥٢١٢:٢٩:٠٦١٨:٣٧:٤٩١٨:٥٥:٢٧٢٣:٤٨:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٠:٣٣١٢:٢٨:٤٥١٨:٣٦:٢٦١٨:٥٤:٠٣٢٣:٤٧:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢١:١٣١٢:٢٨:٢٣١٨:٣٥:٠٣١٨:٥٢:٤٠٢٣:٤٧:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢١:٥٣١٢:٢٨:٠٢١٨:٣٣:٤٠١٨:٥١:١٦٢٣:٤٧:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٢:٣٤١٢:٢٧:٤١١٨:٣٢:١٧١٨:٤٩:٥٣٢٣:٤٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دمشق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق شهر دمشق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دمشق شهر دمشق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دمشق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دمشق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دمشق

دَمِشْق مرکز استان دمشق و پایتخت جمهوری عربی سوریه می‌باشد. شهر دمشق پس از حَلب[۱] دومین شهر پرجمعیت سوریه است. این شهر از یک سوی با تپه‌های سنگی و شیب‌دار احاطه شده.[۲] رودخانه برادا از میان شهر می‌گذرد.[۳]

شهر دمشق در ویکیپدیا

شهر دمشق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دمشق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دمشق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دمشق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دمشق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دمشق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دمشق
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر دمشق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دمشق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای سوریه
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دمشق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دمشق رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دمشق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دمشق
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دمشق
زمان پخش اذان مستقیم به افق دمشق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دمشق
جدول اوقات شرعی امروز فردا دمشق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دمشق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دمشق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دمشق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو