جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مکه

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مکه


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥١
اذان ظهر: ١٢:١٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:١٧
اذان مغرب: ١٨:٣٩:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٣٩:١٢

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مکه (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر مکه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
همیشه كوتاهترین لذت، شیرین ترین لذتهاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مکه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مکه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مکه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مکه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مکه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٢:٥٨١٢:١٨:٢٩١٨:٤٤:١٦١٩:٠٠:٣٩٢٣:٣٩:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٢:١٧١٢:١٨:٢٠١٨:٤٤:٣٩١٩:٠١:٠٤٢٣:٣٩:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥١:٣٦١٢:١٨:١١١٨:٤٥:٠٢١٩:٠١:٢٩٢٣:٣٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٠:٥٦١٢:١٨:٠٣١٨:٤٥:٢٦١٩:٠١:٥٤٢٣:٣٩:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٠:١٦١٢:١٧:٥٥١٨:٤٥:٤٩١٩:٠٢:٢٠٢٣:٣٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١١٠٥:٤٩:٣٨١٢:١٧:٤٨١٨:٤٦:١٣١٩:٠٢:٤٥٢٣:٣٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٣٠٥:٤٩:٠٠١٢:١٧:٤١١٨:٤٦:٣٧١٩:٠٣:١١٢٣:٣٨:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٤٨:٢٤١٢:١٧:٣٥١٨:٤٧:٠٢١٩:٠٣:٣٧٢٣:٣٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٤٧:٤٨١٢:١٧:٣٠١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٠٤٢٣:٣٨:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٤٧:١٣١٢:١٧:٢٥١٨:٤٧:٥١١٩:٠٤:٣٠٢٣:٣٨:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١٩٠٥:٤٦:٣٩١٢:١٧:٢٠١٨:٤٨:١٦١٩:٠٤:٥٧٢٣:٣٧:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٦:٠٦١٢:١٧:١٦١٨:٤٨:٤١١٩:٠٥:٢٤٢٣:٣٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٤٥:٣٤١٢:١٧:١٣١٨:٤٩:٠٦١٩:٠٥:٥١٢٣:٣٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٥:٠٣١٢:١٧:١٠١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:١٨٢٣:٣٧:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٤٤:٣٣١٢:١٧:٠٨١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٦:٤٦٢٣:٣٧:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٤:٠٤١٢:١٧:٠٧١٨:٥٠:٢٣١٩:٠٧:١٣٢٣:٣٧:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٣:٣٦١٢:١٧:٠٦١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٧:٤١٢٣:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٣:٠٩١٢:١٧:٠٥١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٠٨٢٣:٣٧:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٢:٤٣١٢:١٧:٠٥١٨:٥١:٤٠١٩:٠٨:٣٦٢٣:٣٧:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٤٢:١٨١٢:١٧:٠٦١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٩:٠٤٢٣:٣٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤١:٥٤١٢:١٧:٠٧١٨:٥٢:٣٣١٩:٠٩:٣٢٢٣:٣٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٤١:٣١١٢:١٧:٠٩١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:٠٠٢٣:٣٦:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤١:١٠١٢:١٧:١١١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:٢٨٢٣:٣٦:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٠:٤٩١٢:١٧:١٤١٨:٥٣:٥١١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٦:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٠:٢٩١٢:١٧:١٨١٨:٥٤:١٨١٩:١١:٢٤٢٣:٣٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٠:١١١٢:١٧:٢٢١٨:٥٤:٤٤١٩:١١:٥٢٢٣:٣٦:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٧٠٥:٣٩:٥٤١٢:١٧:٢٦١٨:٥٥:١٠١٩:١٢:١٩٢٣:٣٦:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢١٠٥:٣٩:٣٧١٢:١٧:٣١١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٤٧٢٣:٣٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٥٧٠٥:٣٩:٢٢١٢:١٧:٣٧١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:١٥٢٣:٣٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مکه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مکه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر مکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مکه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠١:٢٧١٢:٢٣:٢٨١٨:٤٥:١٢١٩:٠١:٢٤٢٣:٤٥:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٢٣:١٢١٨:٤٤:٢٢١٩:٠٠:٣٣٢٣:٤٥:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٢:٠٣١٢:٢٢:٥٦١٨:٤٣:٣٢١٨:٥٩:٤١٢٣:٤٥:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٢:٢٠١٢:٢٢:٣٩١٨:٤٢:٤١١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٥:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٢:٣٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٤١:٥٠١٨:٥٧:٥٦٢٣:٤٤:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٢:٥٥١٢:٢٢:٠٥١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٧:٠٢٢٣:٤٤:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٢١:٤٧١٨:٤٠:٠٥١٨:٥٦:٠٩٢٣:٤٤:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٢١:٢٩١٨:٣٩:١٢١٨:٥٥:١٤٢٣:٤٤:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٢١:١٠١٨:٣٨:١٩١٨:٥٤:١٩٢٣:٤٣:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٢٠:٥٢١٨:٣٧:٢٥١٨:٥٣:٢٤٢٣:٤٣:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٤:١٧١٢:٢٠:٣٢١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٢:٢٩٢٣:٤٣:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٠٤:٣٣١٢:٢٠:١٣١٨:٣٥:٣٥١٨:٥١:٣٣٢٣:٤٣:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٠٤:٤٩١٢:١٩:٥٣١٨:٣٤:٤٠١٨:٥٠:٣٧٢٣:٤٢:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٥:٠٤١٢:١٩:٣٣١٨:٣٣:٤٥١٨:٤٩:٤٠٢٣:٤٢:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:٠٥:٢٠١٢:١٩:١٣١٨:٣٢:٤٩١٨:٤٨:٤٣٢٣:٤٢:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٠٥:٣٥١٢:١٨:٥٣١٨:٣١:٥٣١٨:٤٧:٤٦٢٣:٤٢:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٠٥:٥١١٢:١٨:٣٢١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٦:٤٩٢٣:٤١:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٠٦:٠٦١٢:١٨:١٢١٨:٢٩:٥٩١٨:٤٥:٥١٢٣:٤١:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٠٦:٢١١٢:١٧:٥١١٨:٢٩:٠٢١٨:٤٤:٥٣٢٣:٤١:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:٠٦:٣٦١٢:١٧:٣٠١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٣:٥٦٢٣:٤٠:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٠٦:٥١١٢:١٧:٠٩١٨:٢٧:٠٨١٨:٤٢:٥٧٢٣:٤٠:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٠٧:٠٦١٢:١٦:٤٧١٨:٢٦:١٠١٨:٤١:٥٩٢٣:٤٠:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٠٧:٢١١٢:١٦:٢٦١٨:٢٥:١٣١٨:٤١:٠١٢٣:٣٩:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:١٦:٠٥١٨:٢٤:١٥١٨:٤٠:٠٣٢٣:٣٩:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٠٧:٥١١٢:١٥:٤٣١٨:٢٣:١٧١٨:٣٩:٠٤٢٣:٣٩:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٠٨:٠٦١٢:١٥:٢٢١٨:٢٢:١٩١٨:٣٨:٠٦٢٣:٣٨:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٠٨:٢١١٢:١٥:٠٠١٨:٢١:٢١١٨:٣٧:٠٨٢٣:٣٨:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٠٨:٣٧١٢:١٤:٣٩١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٦:٠٩٢٣:٣٨:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٠٨:٥٢١٢:١٤:١٨١٨:١٩:٢٥١٨:٣٥:١١٢٣:٣٧:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٠٩:٠٧١٢:١٣:٥٦١٨:١٨:٢٧١٨:٣٤:١٣٢٣:٣٧:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٠٩:٢٢١٢:١٣:٣٥١٨:١٧:٢٩١٨:٣٣:١٥٢٣:٣٧:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مکه شهر مکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مکه شهر مکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مکه

این شهر بر کرانهٔ دریای سرخ قرار دارد، و به عروس (البحر الأحمر) «عروس دریای سرخ» ملقب است. شهر جده در منتصف ساحل دریای سرخ واقع شده‌است. این شهر پایتخت اقتصادی وگردشگری عربستان سعودی است.

شهر مکه در ویکیپدیا

شهر مکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مکه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر مکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مکه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مکه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مکه
زمان پخش اذان زنده به افق مکه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مکه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مکه
زمان پخش اذان آنلاین به افق مکه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مکه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مکه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو