جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره


اذان صبح: ٠٤:٠٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٤٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پیتر مك ویلیمز
گرچه می‌توان از خواری بسیار آموخت، ولی بسیاری از همان درسها را می‌توان از خنده و شادی نیز آموخت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥١:٠٢١٢:١٩:٣١١٨:٤٨:١٨١٩:٠٥:٠٥٢٣:٣٩:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٠:١٤١٢:١٩:٢١١٨:٤٨:٤٧١٩:٠٥:٣٥٢٣:٣٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٤٩:٢٧١٢:١٩:١٢١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:٠٥٢٣:٣٩:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٤٨:٤١١٢:١٩:٠٣١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٣٥٢٣:٣٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٧:٥٦١٢:١٨:٥٥١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٠٦٢٣:٣٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٧:١٢١٢:١٨:٤٧١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٣٦٢٣:٣٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٦:٢٨١٢:١٨:٤٠١٨:٥١:٠٩١٩:٠٨:٠٧٢٣:٣٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٥:٤٦١٢:١٨:٣٣١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٣٨٢٣:٣٨:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٤٥:٠٤١٢:١٨:٢٧١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:١٠٢٣:٣٨:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٤:٢٣١٢:١٨:٢٢١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:٤١٢٣:٣٧:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:١٨:١٧١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:١٢٢٣:٣٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٣:٠٥١٢:١٨:١٢١٨:٥٣:٣٦١٩:١٠:٤٤٢٣:٣٧:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٢:٢٧١٢:١٨:٠٨١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:١٦٢٣:٣٧:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤١:٥١١٢:١٨:٠٥١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٤٨٢٣:٣٧:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥١٠٥:٤١:١٥١٢:١٨:٠٢١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:١٩٢٣:٣٧:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٠:٤١١٢:١٨:٠٠١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٥٢٢٣:٣٦:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٠:٠٧١٢:١٧:٥٩١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:٢٤٢٣:٣٦:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٣٥٠٥:٣٩:٣٥١٢:١٧:٥٨١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٥٦٢٣:٣٦:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥١٠٥:٣٩:٠٣١٢:١٧:٥٧١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٢٨٢٣:٣٦:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٠٩٠٥:٣٨:٣٣١٢:١٧:٥٧١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٠٠٢٣:٣٦:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:١٧:٥٨١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٣٢٢٣:٣٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٧:٣٦١٢:١٧:٥٩١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٠٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٧:٠٩١٢:١٨:٠١١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:٣٦٢٣:٣٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٦:٤٤١٢:١٨:٠٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٨٢٣:٣٦:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٦:١٩١٢:١٨:٠٦١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:٤٠٢٣:٣٦:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٥:٥٦١٢:١٨:١٠١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:١٢٢٣:٣٦:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٥:٣٤١٢:١٨:١٤١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:٤٤٢٣:٣٦:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٧٠٥:٣٥:١٣١٢:١٨:١٨١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:١٥٢٣:٣٦:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٤:٥٣١٢:١٨:٢٣١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر مدینه المنوره

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤١٠٥:٣٥:٢٩١٢:١٨:١٥١٩:٠١:١٤١٩:١٨:٥١٢٣:٣٦:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٠٠٥:٣٥:٠٨١٢:١٨:٢٠١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٢٢٢٣:٣٦:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٤:٤٩١٢:١٨:٢٥١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٥٤٢٣:٣٦:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١١٠٥:٣٤:٣١١٢:١٨:٣٠١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٢٥٢٣:٣٦:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٤:١٤١٢:١٨:٣٧١٩:٠٣:١١١٩:٢٠:٥٥٢٣:٣٦:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٣:٥٨١٢:١٨:٤٣١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٦:١٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٣٣:٤٣١٢:١٨:٥٠١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٥٦٢٣:٣٦:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٣:٣٠١٢:١٨:٥٨١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٦:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٣:١٨١٢:١٩:٠٦١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٥٥٢٣:٣٦:٢٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٣:٠٧١٢:١٩:١٤١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٣:٢٤٢٣:٣٦:٣١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٢:٥٧١٢:١٩:٢٣١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٦:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٢:٤٨١٢:١٩:٣٣١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٦:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٢:٤١١٢:١٩:٤٢١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٦:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٣٢:٣٥١٢:١٩:٥٢١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:١٥٢٣:٣٦:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٥:٤٢٢٣:٣٧:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢٠:١٣١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٦:٠٧٢٣:٣٧:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٣٣٢٣:٣٧:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٧:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٢١٢٣:٣٧:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٧:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٢:٢٤١٢:٢١:١١١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٧:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٢:٢٧١٢:٢١:٢٣١٩:١٠:٢٤١٩:٢٨:٢٩٢٣:٣٨:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٢:٣١١٢:٢١:٣٦١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٥٠٢٣:٣٨:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢١:٤٨١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:١٠٢٣:٣٨:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٢:٠١١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٢٩٢٣:٣٨:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٢:٥٠١٢:٢٢:١٤١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٤٨٢٣:٣٨:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٢:٥٨١٢:٢٢:٢٧١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:٠٥٢٣:٣٩:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:٢٢:٤٠١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٢٢٢٣:٣٩:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٢:٥٣١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٣٧٢٣:٣٩:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٣:٠٦١٩:١٢:٤٤١٩:٣٠:٥٢٢٣:٣٩:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣٣:٤١١٢:٢٣:١٩١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٠٦٢٣:٣٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان پخش اذان آنلاین به افق مدینه المنوره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مدینه المنوره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مدینه المنوره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو