جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

مدینه المنوره | مدینه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز مدینه المنوره


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٩
اذان ظهر: ١٢:١٥:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٢١:٤١
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١٤

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره (شهرستان مدینه المنوره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ شهر مدینه المنوره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مدینه المنوره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیسرون
احمق هیچ گاه سعادتمند نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مدینه المنوره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مدینه المنوره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مدینه المنوره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٠:١٤١٢:١٩:٢١١٨:٤٨:٤٧١٩:٠٥:٣٥٢٣:٣٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٤٩:٢٧١٢:١٩:١٢١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:٠٥٢٣:٣٩:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٤٨:٤١١٢:١٩:٠٣١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٣٥٢٣:٣٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٧:٥٦١٢:١٨:٥٥١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٠٦٢٣:٣٨:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٧:١٢١٢:١٨:٤٧١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٣٦٢٣:٣٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٦:٢٨١٢:١٨:٤٠١٨:٥١:٠٩١٩:٠٨:٠٧٢٣:٣٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٥:٤٦١٢:١٨:٣٣١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٣٨٢٣:٣٨:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٤٥:٠٤١٢:١٨:٢٧١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:١٠٢٣:٣٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٤:٢٣١٢:١٨:٢٢١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:٤١٢٣:٣٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:١٨:١٧١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:١٢٢٣:٣٧:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٣:٠٥١٢:١٨:١٢١٨:٥٣:٣٦١٩:١٠:٤٤٢٣:٣٧:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٢:٢٧١٢:١٨:٠٨١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:١٦٢٣:٣٧:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤١:٥١١٢:١٨:٠٥١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٤٨٢٣:٣٧:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥١٠٥:٤١:١٥١٢:١٨:٠٢١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:١٩٢٣:٣٧:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٠:٤١١٢:١٨:٠٠١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٥٢٢٣:٣٦:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٠:٠٧١٢:١٧:٥٩١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:٢٤٢٣:٣٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٣٥٠٥:٣٩:٣٥١٢:١٧:٥٨١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٥٦٢٣:٣٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥١٠٥:٣٩:٠٣١٢:١٧:٥٧١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٢٨٢٣:٣٦:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٠٩٠٥:٣٨:٣٣١٢:١٧:٥٧١٨:٥٧:٣٦١٩:١٥:٠٠٢٣:٣٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:١٧:٥٨١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٣٢٢٣:٣٦:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٧:٣٦١٢:١٧:٥٩١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٠٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٧:٠٩١٢:١٨:٠١١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:٣٦٢٣:٣٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٦:٤٤١٢:١٨:٠٣١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٨٢٣:٣٦:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٦:١٩١٢:١٨:٠٦١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:٤٠٢٣:٣٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٥:٥٦١٢:١٨:١٠١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:١٢٢٣:٣٦:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٥:٣٤١٢:١٨:١٤١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:٤٤٢٣:٣٦:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٧٠٥:٣٥:١٣١٢:١٨:١٨١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:١٥٢٣:٣٦:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٤:٥٣١٢:١٨:٢٣١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٦:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٤:٣٥١٢:١٨:٢٩١٩:٠٢:٣٥١٩:٢٠:١٧٢٣:٣٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدینه المنوره

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مدینه المنوره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مدینه المنوره

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر مدینه المنوره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مدینه المنوره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٥:٥٩:١٧١٢:٢٤:٢٠١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٥:٤٠٢٣:٤٥:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٥:٥٩:٤٠١٢:٢٤:٠٤١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٤:٤٣٢٣:٤٥:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٠:٠٣١٢:٢٣:٤٨١٨:٤٧:١٣١٩:٠٣:٤٦٢٣:٤٥:١٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٠:٢٦١٢:٢٣:٣١١٨:٤٦:١٧١٩:٠٢:٤٨٢٣:٤٤:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٢٣:١٤١٨:٤٥:٢٠١٩:٠١:٤٩٢٣:٤٤:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠١:١١١٢:٢٢:٥٧١٨:٤٤:٢٢١٩:٠٠:٥٠٢٣:٤٤:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠١:٣٤١٢:٢٢:٣٩١٨:٤٣:٢٤١٨:٥٩:٥١٢٣:٤٤:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠١:٥٦١٢:٢٢:٢١١٨:٤٢:٢٦١٨:٥٨:٥١٢٣:٤٤:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٢:١٨١٢:٢٢:٠٢١٨:٤١:٢٦١٨:٥٧:٥٠٢٣:٤٣:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٢:٤٠١٢:٢١:٤٤١٨:٤٠:٢٧١٨:٥٦:٥٠٢٣:٤٣:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٣:٠٢١٢:٢١:٢٤١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٥:٤٨٢٣:٤٣:٢٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:٠٣:٢٣١٢:٢١:٠٥١٨:٣٨:٢٦١٨:٥٤:٤٧٢٣:٤٣:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٣:٤٥١٢:٢٠:٤٥١٨:٣٧:٢٥١٨:٥٣:٤٥٢٣:٤٢:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٤:٠٦١٢:٢٠:٢٥١٨:٣٦:٢٤١٨:٥٢:٤٢٢٣:٤٢:٣٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٢٠:٠٥١٨:٣٥:٢٢١٨:٥١:٤٠٢٣:٤٢:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٠٤:٤٨١٢:١٩:٤٥١٨:٣٤:٢١١٨:٥٠:٣٧٢٣:٤١:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٥:١٠١٢:١٩:٢٤١٨:٣٣:١٨١٨:٤٩:٣٣٢٣:٤١:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٠٥:٣١١٢:١٩:٠٤١٨:٣٢:١٦١٨:٤٨:٣٠٢٣:٤١:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٥:٥١١٢:١٨:٤٣١٨:٣١:١٣١٨:٤٧:٢٦٢٣:٤١:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٠٦:١٢١٢:١٨:٢٢١٨:٣٠:١٠١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٠:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:٠٦:٣٣١٢:١٨:٠١١٨:٢٩:٠٧١٨:٤٥:١٩٢٣:٤٠:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٠٦:٥٤١٢:١٧:٣٩١٨:٢٨:٠٤١٨:٤٤:١٥٢٣:٤٠:٠٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:٠٧:١٥١٢:١٧:١٨١٨:٢٧:٠٠١٨:٤٣:١١٢٣:٣٩:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٠٧:٣٦١٢:١٦:٥٧١٨:٢٥:٥٧١٨:٤٢:٠٦٢٣:٣٩:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:١٦:٣٥١٨:٢٤:٥٣١٨:٤١:٠٢٢٣:٣٩:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٠٨:١٧١٢:١٦:١٤١٨:٢٣:٤٩١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٨:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:١٥:٥٢١٨:٢٢:٤٥١٨:٣٨:٥٤٢٣:٣٨:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٠٨:٥٩١٢:١٥:٣١١٨:٢١:٤١١٨:٣٧:٥٠٢٣:٣٨:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٠٩:٢٠١٢:١٥:١٠١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٦:٤٥٢٣:٣٧:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:٠٩:٤١١٢:١٤:٤٨١٨:١٩:٣٤١٨:٣٥:٤١٢٣:٣٧:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٠:٠٣١٢:١٤:٢٧١٨:١٨:٣٠١٨:٣٤:٣٧٢٣:٣٧:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مدینه المنوره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مدینه المنوره شهر مدینه المنوره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مدینه المنوره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مدینه المنوره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مدینه المنوره

مدینه یا مدینةالنبی، (به عربی: المدینة المنورة) نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان. این شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار گرفته و آب‌وهوایی خشک و بیابانی با تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد دارد. این شهر پیش از هجرت پیامبر اسلام به آن، یثرب نام داشت، که با ورود پیامبر، آن را مدینة النبی (یعنی: شهر پیامبر) نامیدند.

شهر مدینه المنوره در ویکیپدیا

شهر مدینه المنوره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مدینه المنوره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مدینه المنوره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مدینه المنوره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مدینه المنوره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر مدینه المنوره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مدینه المنوره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مدینه المنوره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مدینه المنوره
افق شرعی امروز فردا مدینه المنوره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مدینه المنوره دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مدینه المنوره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مدینه المنوره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدینه المنوره
زمان پخش اذان زنده به افق مدینه المنوره
زمان پخش اذان آنلاین به افق مدینه المنوره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مدینه المنوره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو