جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ریاض

ریاض | ریاض | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز ریاض


اذان صبح:٠٤:٢٥:٤٥
طلوع آفتاب:٠٥:٤٠:٢٩
اذان ظهر:١١:٤٧:٠٣
غروب آفتاب:١٧:٥٣:١٦
اذان مغرب:١٨:٠٩:٢٦
نیمه شب:٢٣:٠٩:٤٣

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ریاض (شهرستان ریاض) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ شهر ریاض)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ریاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ریاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
در كنار نردبانی كه تا ستاره ها بالا می رود، از انبوه آرزومندان خبری نیست؛ دشواری كار از شمار مشتاقان كاسته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ریاض

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ریاض در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ریاض (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریاض ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢١:٣٥١١:٥٠:٥٣١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٧:٢٠٢٣:١١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٢٠:٤٨١١:٥٠:٤٤١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٧:٥٠٢٣:١٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٠:٠٢١١:٥٠:٣٥١٨:٢١:٢٧١٨:٣٨:٢١٢٣:١٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥٩:٤٣٠٥:١٩:١٦١١:٥٠:٢٧١٨:٢١:٥٦١٨:٣٨:٥٢٢٣:١٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٥٨:٤٧٠٥:١٨:٣١١١:٥٠:١٩١٨:٢٢:٢٥١٨:٣٩:٢٣٢٣:١٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٥٧:٥١٠٥:١٧:٤٨١١:٥٠:١٢١٨:٢٢:٥٥١٨:٣٩:٥٤٢٣:٠٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٦:٥٦٠٥:١٧:٠٥١١:٥٠:٠٥١٨:٢٣:٢٤١٨:٤٠:٢٥٢٣:٠٩:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٠٣٠٥:١٦:٢٣١١:٤٩:٥٩١٨:٢٣:٥٣١٨:٤٠:٥٧٢٣:٠٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٥:١٠٠٥:١٥:٤٢١١:٤٩:٥٤١٨:٢٤:٢٣١٨:٤١:٢٨٢٣:٠٩:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:١٨٠٥:١٥:٠٢١١:٤٩:٤٩١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٢:٠٠٢٣:٠٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٢٧٠٥:١٤:٢٣١١:٤٩:٤٤١٨:٢٥:٢٣١٨:٤٢:٣٢٢٣:٠٩:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٣٧٠٥:١٣:٤٥١١:٤٩:٤٠١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٣:٠٤٢٣:٠٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥١:٤٧٠٥:١٣:٠٨١١:٤٩:٣٧١٨:٢٦:٢٣١٨:٤٣:٣٦٢٣:٠٨:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٠:٥٩٠٥:١٢:٣٢١١:٤٩:٣٤١٨:٢٦:٥٣١٨:٤٤:٠٨٢٣:٠٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٠:١٢٠٥:١١:٥٧١١:٤٩:٣٢١٨:٢٧:٢٣١٨:٤٤:٤١٢٣:٠٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٢٦٠٥:١١:٢٤١١:٤٩:٣١١٨:٢٧:٥٤١٨:٤٥:١٣٢٣:٠٨:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٤٢٠٥:١٠:٥١١١:٤٩:٣٠١٨:٢٨:٢٤١٨:٤٥:٤٥٢٣:٠٨:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٥٨٠٥:١٠:١٩١١:٤٩:٢٩١٨:٢٨:٥٤١٨:٤٦:١٨٢٣:٠٨:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:١٦٠٥:٠٩:٤٩١١:٤٩:٢٩١٨:٢٩:٢٥١٨:٤٦:٥٠٢٣:٠٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٠٩:٢٠١١:٤٩:٣٠١٨:٢٩:٥٥١٨:٤٧:٢٢٢٣:٠٧:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٠٨:٥١١١:٤٩:٣١١٨:٣٠:٢٦١٨:٤٧:٥٥٢٣:٠٧:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:١٥٠٥:٠٨:٢٤١١:٤٩:٣٣١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٢٧٢٣:٠٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٠٧:٥٩١١:٤٩:٣٥١٨:٣١:٢٦١٨:٤٨:٥٩٢٣:٠٧:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٠٧:٣٤١١:٤٩:٣٨١٨:٣١:٥٦١٨:٤٩:٣١٢٣:٠٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٠٧:١٠١١:٤٩:٤٢١٨:٣٢:٢٦١٨:٥٠:٠٣٢٣:٠٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٠٦:٤٨١١:٤٩:٤٦١٨:٣٢:٥٦١٨:٥٠:٣٥٢٣:٠٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٢١٠٥:٠٦:٢٧١١:٤٩:٥٠١٨:٣٣:٢٦١٨:٥١:٠٧٢٣:٠٧:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٥٠٠٥:٠٦:٠٧١١:٤٩:٥٥١٨:٣٣:٥٦١٨:٥١:٣٨٢٣:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤١:٢١٠٥:٠٥:٤٨١١:٥٠:٠١١٨:٣٤:٢٥١٨:٥٢:١٠٢٣:٠٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریاض

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ریاض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ریاض

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٠:٣٨١١:٥٥:٥٢١٨:٢٠:٤٧١٨:٣٧:٢٤٢٣:١٧:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:١٦٠٥:٣١:٠٢١١:٥٥:٣٧١٨:١٩:٥٢١٨:٣٦:٢٧٢٣:١٦:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٩٠٥:٣١:٢٥١١:٥٥:٢٠١٨:١٨:٥٦١٨:٣٥:٣٠٢٣:١٦:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٣١:٤٨١١:٥٥:٠٤١٨:١٧:٥٩١٨:٣٤:٣٢٢٣:١٦:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٢:١١١١:٥٤:٤٧١٨:١٧:٠٢١٨:٣٣:٣٣٢٣:١٦:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٢:٣٤١١:٥٤:٢٩١٨:١٦:٠٤١٨:٣٢:٣٣٢٣:١٦:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٨٠٥:٣٢:٥٧١١:٥٤:١١١٨:١٥:٠٦١٨:٣١:٣٤٢٣:١٥:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٣٣:١٩١١:٥٣:٥٣١٨:١٤:٠٧١٨:٣٠:٣٣٢٣:١٥:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٠٠٥:٣٣:٤٢١١:٥٣:٣٥١٨:١٣:٠٧١٨:٢٩:٣٣٢٣:١٥:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٣١٠٥:٣٤:٠٤١١:٥٣:١٦١٨:١٢:٠٧١٨:٢٨:٣١٢٣:١٥:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٨:٠١٠٥:٣٤:٢٦١١:٥٢:٥٧١٨:١١:٠٧١٨:٢٧:٣٠٢٣:١٤:٤٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٣٤:٤٨١١:٥٢:٣٧١٨:١٠:٠٦١٨:٢٦:٢٨٢٣:١٤:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:٠١٠٥:٣٥:١٠١١:٥٢:١٨١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٥:٢٦٢٣:١٤:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٠٠٥:٣٥:٣١١١:٥١:٥٨١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٤:٢٣٢٣:١٤:٠١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٥:٥٣١١:٥١:٣٨١٨:٠٧:٠١١٨:٢٣:٢٠٢٣:١٣:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٣٦:١٤١١:٥١:١٧١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٢:١٧٢٣:١٣:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٣٦:٣٦١١:٥٠:٥٧١٨:٠٤:٥٧١٨:٢١:١٣٢٣:١٣:١٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٥:٣٦:٥٧١١:٥٠:٣٦١٨:٠٣:٥٤١٨:٢٠:٠٩٢٣:١٢:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٣٧:١٨١١:٥٠:١٥١٨:٠٢:٥١١٨:١٩:٠٥٢٣:١٢:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٣٧:٤٠١١:٤٩:٥٤١٨:٠١:٤٧١٨:١٨:٠١٢٣:١٢:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٣٨:٠١١١:٤٩:٣٣١٨:٠٠:٤٤١٨:١٦:٥٧٢٣:١١:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٣٨:٢٢١١:٤٩:١٢١٧:٥٩:٤٠١٨:١٥:٥٣٢٣:١١:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٣٨:٤٣١١:٤٨:٥٠١٧:٥٨:٣٧١٨:١٤:٤٨٢٣:١١:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٣٩:٠٤١١:٤٨:٢٩١٧:٥٧:٣٣١٨:١٣:٤٤٢٣:١١:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٣٩:٢٥١١:٤٨:٠٨١٧:٥٦:٢٩١٨:١٢:٣٩٢٣:١٠:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٣٩:٤٧١١:٤٧:٤٦١٧:٥٥:٢٤١٨:١١:٣٥٢٣:١٠:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٠:٠٨١١:٤٧:٢٥١٧:٥٤:٢٠١٨:١٠:٣٠٢٣:١٠:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٠:٢٩١١:٤٧:٠٣١٧:٥٣:١٦١٨:٠٩:٢٦٢٣:٠٩:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٠:٥٠١١:٤٦:٤٢١٧:٥٢:١٢١٨:٠٨:٢١٢٣:٠٩:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٤١:١٢١١:٤٦:٢١١٧:٥١:٠٨١٨:٠٧:١٧٢٣:٠٩:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٤١:٣٣١١:٤٥:٥٩١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٦:١٣٢٣:٠٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ریاض

ریاض (به عربی: الریاض)، پایتخت کشور عربستان سعودی است. و در نجد واقع شده‌است، و یکی از آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای عربستان سعودی است. دانشگاه ملک سعود بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه که در کشور عربستان سعودی است در شهر ریاض قرار دارد. از بارزترین نمادهای کشور عربستان برج المملکة و برج الفیصلیة در این شهر واقع می‌باشند.

شهر ریاض در ویکیپدیا

شهر ریاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ریاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ریاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ریاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ریاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ریاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ریاض
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ریاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ریاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ریاض رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ریاض دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریاض دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ریاض دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریاض دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریاض
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریاض دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ریاض
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ریاض

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ریاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو