جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ریاض

ریاض | ریاض | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز ریاض


اذان صبح: ٠٣:٣٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٠٤:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٠٢:٤٧
نیمه شب: ٢٣:١١:٠٨

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ریاض (شهرستان ریاض) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر ریاض)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ریاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ریاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
ناامید هرگز برنده نمی‌شود و برنده، هرگز ناامید نمی‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ریاض

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ریاض در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ریاض (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ریاض ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریاض ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٢٢:٢٣١١:٥١:٠٣١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٦:٥٠٢٣:١١:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢١:٣٥١١:٥٠:٥٣١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٧:٢٠٢٣:١١:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٢٠:٤٨١١:٥٠:٤٤١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٧:٥٠٢٣:١٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٠:٠٢١١:٥٠:٣٥١٨:٢١:٢٧١٨:٣٨:٢١٢٣:١٠:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥٩:٤٣٠٥:١٩:١٦١١:٥٠:٢٧١٨:٢١:٥٦١٨:٣٨:٥٢٢٣:١٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٥٨:٤٧٠٥:١٨:٣١١١:٥٠:١٩١٨:٢٢:٢٥١٨:٣٩:٢٣٢٣:١٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٥٧:٥١٠٥:١٧:٤٨١١:٥٠:١٢١٨:٢٢:٥٥١٨:٣٩:٥٤٢٣:٠٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٦:٥٦٠٥:١٧:٠٥١١:٥٠:٠٥١٨:٢٣:٢٤١٨:٤٠:٢٥٢٣:٠٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٠٣٠٥:١٦:٢٣١١:٤٩:٥٩١٨:٢٣:٥٣١٨:٤٠:٥٧٢٣:٠٩:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٥:١٠٠٥:١٥:٤٢١١:٤٩:٥٤١٨:٢٤:٢٣١٨:٤١:٢٨٢٣:٠٩:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٤:١٨٠٥:١٥:٠٢١١:٤٩:٤٩١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٢:٠٠٢٣:٠٩:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٢٧٠٥:١٤:٢٣١١:٤٩:٤٤١٨:٢٥:٢٣١٨:٤٢:٣٢٢٣:٠٩:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٣٧٠٥:١٣:٤٥١١:٤٩:٤٠١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٣:٠٤٢٣:٠٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥١:٤٧٠٥:١٣:٠٨١١:٤٩:٣٧١٨:٢٦:٢٣١٨:٤٣:٣٦٢٣:٠٨:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٠:٥٩٠٥:١٢:٣٢١١:٤٩:٣٤١٨:٢٦:٥٣١٨:٤٤:٠٨٢٣:٠٨:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٠:١٢٠٥:١١:٥٧١١:٤٩:٣٢١٨:٢٧:٢٣١٨:٤٤:٤١٢٣:٠٨:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٢٦٠٥:١١:٢٤١١:٤٩:٣١١٨:٢٧:٥٤١٨:٤٥:١٣٢٣:٠٨:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٤٢٠٥:١٠:٥١١١:٤٩:٣٠١٨:٢٨:٢٤١٨:٤٥:٤٥٢٣:٠٨:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٥٨٠٥:١٠:١٩١١:٤٩:٢٩١٨:٢٨:٥٤١٨:٤٦:١٨٢٣:٠٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:١٦٠٥:٠٩:٤٩١١:٤٩:٢٩١٨:٢٩:٢٥١٨:٤٦:٥٠٢٣:٠٨:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٠٩:٢٠١١:٤٩:٣٠١٨:٢٩:٥٥١٨:٤٧:٢٢٢٣:٠٧:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٠٨:٥١١١:٤٩:٣١١٨:٣٠:٢٦١٨:٤٧:٥٥٢٣:٠٧:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:١٥٠٥:٠٨:٢٤١١:٤٩:٣٣١٨:٣٠:٥٦١٨:٤٨:٢٧٢٣:٠٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٠٧:٥٩١١:٤٩:٣٥١٨:٣١:٢٦١٨:٤٨:٥٩٢٣:٠٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٠٧:٣٤١١:٤٩:٣٨١٨:٣١:٥٦١٨:٤٩:٣١٢٣:٠٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٠٧:١٠١١:٤٩:٤٢١٨:٣٢:٢٦١٨:٥٠:٠٣٢٣:٠٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٠٦:٤٨١١:٤٩:٤٦١٨:٣٢:٥٦١٨:٥٠:٣٥٢٣:٠٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٢١٠٥:٠٦:٢٧١١:٤٩:٥٠١٨:٣٣:٢٦١٨:٥١:٠٧٢٣:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٥٠٠٥:٠٦:٠٧١١:٤٩:٥٥١٨:٣٣:٥٦١٨:٥١:٣٨٢٣:٠٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریاض

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ریاض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ریاض

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر ریاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ریاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٥٠٥:٠٦:٤٣١١:٤٩:٤٧١٨:٣٣:٠٤١٨:٥٠:٤٣٢٣:٠٧:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٣٠٥:٠٦:٢٢١١:٤٩:٥١١٨:٣٣:٣٣١٨:٥١:١٤٢٣:٠٧:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٣٠٥:٠٦:٠٢١١:٤٩:٥٧١٨:٣٤:٠٣١٨:٥١:٤٦٢٣:٠٧:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:١٤٠٥:٠٥:٤٤١١:٥٠:٠٢١٨:٣٤:٣٢١٨:٥٢:١٧٢٣:٠٧:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٦٠٥:٠٥:٢٧١١:٥٠:٠٨١٨:٣٥:٠٢١٨:٥٢:٤٨٢٣:٠٧:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٢٠٠٥:٠٥:١١١١:٥٠:١٥١٨:٣٥:٣١١٨:٥٣:١٨٢٣:٠٧:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٩:٥٥٠٥:٠٤:٥٦١١:٥٠:٢٢١٨:٣٥:٥٩١٨:٥٣:٤٩٢٣:٠٧:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣٢٠٥:٠٤:٤٢١١:٥٠:٣٠١٨:٣٦:٢٨١٨:٥٤:١٩٢٣:٠٧:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٩:١٠٠٥:٠٤:٣٠١١:٥٠:٣٨١٨:٣٦:٥٦١٨:٥٤:٤٨٢٣:٠٧:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٠٠٥:٠٤:١٩١١:٥٠:٤٦١٨:٣٧:٢٣١٨:٥٥:١٧٢٣:٠٧:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣١٠٥:٠٤:٠٩١١:٥٠:٥٥١٨:٣٧:٥١١٨:٥٥:٤٦٢٣:٠٨:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٤٠٥:٠٤:٠٠١١:٥١:٠٤١٨:٣٨:١٧١٨:٥٦:١٤٢٣:٠٨:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٥٩٠٥:٠٣:٥٣١١:٥١:١٤١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٦:٤٢٢٣:٠٨:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٤٠٥:٠٣:٤٦١١:٥١:٢٤١٨:٣٩:١٠١٨:٥٧:٠٩٢٣:٠٨:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٢٠٥:٠٣:٤١١١:٥١:٣٤١٨:٣٩:٣٥١٨:٥٧:٣٦٢٣:٠٨:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢١٠٥:٠٣:٣٧١١:٥١:٤٥١٨:٤٠:٠٠١٨:٥٨:٠٢٢٣:٠٨:٣٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:١١٠٥:٠٣:٣٤١١:٥١:٥٦١٨:٤٠:٢٤١٨:٥٨:٢٧٢٣:٠٨:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٣٠٥:٠٣:٣٣١١:٥٢:٠٧١٨:٤٠:٤٨١٨:٥٨:٥٢٢٣:٠٨:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٧٠٥:٠٣:٣٢١١:٥٢:١٩١٨:٤١:١١١٨:٥٩:١٦٢٣:٠٩:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٠٣:٣٣١١:٥٢:٣١١٨:٤١:٣٤١٨:٥٩:٣٩٢٣:٠٩:١١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٩٠٥:٠٣:٣٥١١:٥٢:٤٣١٨:٤١:٥٦١٩:٠٠:٠٢٢٣:٠٩:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٧٠٥:٠٣:٣٨١١:٥٢:٥٥١٨:٤٢:١٧١٩:٠٠:٢٤٢٣:٠٩:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٧٠٥:٠٣:٤٢١١:٥٣:٠٨١٨:٤٢:٣٧١٩:٠٠:٤٥٢٣:٠٩:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٨٠٥:٠٣:٤٧١١:٥٣:٢٠١٨:٤٢:٥٧١٩:٠١:٠٥٢٣:٠٩:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥١٠٥:٠٣:٥٣١١:٥٣:٣٣١٨:٤٣:١٦١٩:٠١:٢٥٢٣:١٠:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٥٠٥:٠٤:٠٠١١:٥٣:٤٦١٨:٤٣:٣٤١٩:٠١:٤٣٢٣:١٠:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠١٠٥:٠٤:٠٨١١:٥٣:٥٩١٨:٤٣:٥١١٩:٠٢:٠١٢٣:١٠:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٨٠٥:٠٤:١٨١١:٥٤:١٢١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٢:١٧٢٣:١٠:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:١٧٠٥:٠٤:٢٨١١:٥٤:٢٥١٨:٤٤:٢٣١٩:٠٢:٣٣٢٣:١٠:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٧٠٥:٠٤:٣٩١١:٥٤:٣٨١٨:٤٤:٣٧١٩:٠٢:٤٧٢٣:١١:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٩٠٥:٠٤:٥١١١:٥٤:٥١١٨:٤٤:٥١١٩:٠٣:٠١٢٣:١١:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ریاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض شهر ریاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ریاض شهر ریاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ریاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ریاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر ریاض

ریاض (به عربی: الریاض)، پایتخت کشور عربستان سعودی است. و در نجد واقع شده‌است، و یکی از آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای عربستان سعودی است. دانشگاه ملک سعود بزرگترین و قدیمی‌ترین دانشگاه که در کشور عربستان سعودی است در شهر ریاض قرار دارد. از بارزترین نمادهای کشور عربستان برج المملکة و برج الفیصلیة در این شهر واقع می‌باشند.

شهر ریاض در ویکیپدیا

شهر ریاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ریاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ریاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ریاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ریاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ریاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ریاض
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر ریاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ریاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ریاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ریاض رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ریاض دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریاض
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریاض دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ریاض
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریاض ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ریاض دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ریاض
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریاض دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ریاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو