جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جده

مکه | مکه | عربستان سعودی

اوقات شرعی امروز جده


اذان صبح: ٠٤:١٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:١٥
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٥٧

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جده (شهرستان مکه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر جده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تام ویلسون
خرد، همیشه با گذر زمان به دست نمی‌آید. گاهی زمان همچنان می‌گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جده

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٦٠٥:٥٦:٠٧١٢:٢١:١٣١٨:٤٦:٣٦١٩:٠٢:٥٩٢٣:٤٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢١:٠٤١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٢٣٢٣:٤٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٠:٥٤١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٣:٤٨٢٣:٤٢:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٤:٠١١٢:٢٠:٤٦١٨:٤٧:٤٦١٩:٠٤:١٤٢٣:٤١:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٠:٣٧١٨:٤٨:١٠١٩:٠٤:٣٩٢٣:٤١:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٢:٤١١٢:٢٠:٣٠١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٠٥٢٣:٤١:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٢:٠٣١٢:٢٠:٢٢١٨:٤٨:٥٨١٩:٠٥:٣١٢٣:٤١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥١:٢٥١٢:٢٠:١٦١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٥:٥٧٢٣:٤١:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٠:٤٨١٢:٢٠:١٠١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٢٣٢٣:٤٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٠:٠٤١٨:٥٠:١١١٩:٠٦:٥٠٢٣:٤٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:١٩:٥٩١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٧:١٦٢٣:٤٠:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:١٩:٥٥١٨:٥١:٠١١٩:٠٧:٤٣٢٣:٤٠:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٤٨:٣٠١٢:١٩:٥١١٨:٥١:٢٧١٩:٠٨:١٠٢٣:٤٠:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٤٧:٥٧١٢:١٩:٤٨١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٠:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٤٧:٢٦١٢:١٩:٤٥١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:٠٥٢٣:٤٠:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:١٩:٤٣١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٩:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٦:٢٧١٢:١٩:٤١١٨:٥٣:٠٩١٩:١٠:٠٠٢٣:٣٩:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٥:٥٨١٢:١٩:٤٠١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٨٢٣:٣٩:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٥:٣١١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٠١١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤٥:٠٥١٢:١٩:٤٠١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٤٢٣:٣٩:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٤:٤٠١٢:١٩:٤١١٨:٥٤:٥٤١٩:١١:٥٢٢٣:٣٩:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٤:١٦١٢:١٩:٤٢١٨:٥٥:٢٠١٩:١٢:٢٠٢٣:٣٩:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٣:٥٣١٢:١٩:٤٤١٨:٥٥:٤٦١٩:١٢:٤٨٢٣:٣٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٣:٣١١٢:١٩:٤٦١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:١٧٢٣:٣٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٣:١٠١٢:١٩:٤٩١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٥٢٣:٣٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٢:٥١١٢:١٩:٥٢١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:١٣٢٣:٣٩:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:١٩:٥٦١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٤١٢٣:٣٩:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٠:٠١١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٠٩٢٣:٣٩:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٠:٠٦١٨:٥٨:٢٤١٩:١٥:٣٦٢٣:٣٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جده

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جده

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر جده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جده

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٢:٢٨١٢:١٩:٥٧١٨:٥٧:٣٨١٩:١٤:٤٧٢٣:٣٩:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٢:١١١٢:٢٠:٠٢١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:١٥٢٣:٣٩:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٠:٠٧١٨:٥٨:٣٠١٩:١٥:٤٣٢٣:٣٩:١٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤١:٣٩١٢:٢٠:١٣١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:١١٢٣:٣٩:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٠:١٩١٨:٥٩:٢٢١٩:١٦:٣٨٢٣:٣٩:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤١:١٣١٢:٢٠:٢٦١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٠٥٢٣:٣٩:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤١:٠١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٣٣٢٣:٣٩:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٥٩٢٣:٣٩:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٠:٤١١٢:٢٠:٤٩١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٢٦٢٣:٣٩:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٠:٣٣١٢:٢٠:٥٧١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:٥٢٢٣:٣٩:٤١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢١:٠٦١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:١٨٢٣:٣٩:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٠:١٩١٢:٢١:١٥١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٤٤٢٣:٣٩:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٠:١٤١٢:٢١:٢٥١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٩:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٠:١٠١٢:٢١:٣٥١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:٣٤٢٣:٤٠:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٠:٠٧١٢:٢١:٤٥١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٥٨٢٣:٤٠:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢١:٥٦١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٢٢٢٣:٤٠:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٢:٠٧١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٤٦٢٣:٤٠:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٢:١٨١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٠٩٢٣:٤٠:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٠:٠٦١٢:٢٢:٣٠١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٠:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢٢:٤٢١٩:٠٥:١٩١٩:٢٢:٥٣٢٣:٤٠:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٠:١٢١٢:٢٢:٥٤١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:١٤٢٣:٤١:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٠:١٦١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٣٤٢٣:٤١:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٣:١٨١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٥٤٢٣:٤١:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٠:٢٧١٢:٢٣:٣١١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٤:١٣٢٣:٤١:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٣٢٢٣:٤١:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢٣:٥٧١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٤٩٢٣:٤٢:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٤:١٠١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤٢:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤١:٠١١٢:٢٤:٢٣١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٢٢٢٣:٤٢:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٤١:١٢١٢:٢٤:٣٦١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٢:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤١:٢٣١٢:٢٤:٤٩١٩:٠٨:١٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٢:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٢٥:٠٢١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٠٦٢٣:٤٣:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جده شهر جده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جده شهر جده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر جده

جده (به عربی: مدینة جَدّة)، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.

شهر جده در ویکیپدیا

شهر جده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جده
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر جده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عربستان سعودی
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جده
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ جده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جده
زمان پخش اذان آنلاین به افق جده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا جده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو