جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کوفه

نجف | نجف | عراق

اوقات شرعی امروز کوفه


اذان صبح: ٠٣:١٨:١٨
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٦:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٠٤:١٠
غروب آفتاب: ١٩:١١:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٣١:٣٥
نیمه شب: ٢٣:١٥:٠٣

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کوفه (شهرستان نجف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر کوفه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کوفه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوفه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه مسلمان فقیری را سبك شمارد حق خدا را سبك شمرده است و حق تعالی او را در قیامت سبك شمارد مگر آنكه توبه كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کوفه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کوفه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کوفه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کوفه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کوفه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٦:١٦٠٥:٢٢:٢٩١٢:٠٠:٣٥١٨:٣٩:٠٧١٨:٥٧:١٧٢٣:١٧:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٢١:٢٦١٢:٠٠:٢٥١٨:٣٩:٥٠١٨:٥٨:٠٢٢٣:١٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٥٣:٤١٠٥:٢٠:٢٥١٢:٠٠:١٦١٨:٤٠:٣٢١٨:٥٨:٤٧٢٣:١٦:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:١٩:٢٥١٢:٠٠:٠٧١٨:٤١:١٥١٨:٥٩:٣٢٢٣:١٦:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥١:٠٩٠٥:١٨:٢٦١١:٥٩:٥٩١٨:٤١:٥٨١٩:٠٠:١٧٢٣:١٥:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٩:٥٤٠٥:١٧:٢٧١١:٥٩:٥١١٨:٤٢:٤٠١٩:٠١:٠٢٢٣:١٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٨:٤٠٠٥:١٦:٣٠١١:٥٩:٤٤١٨:٤٣:٢٣١٩:٠١:٤٨٢٣:١٥:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٧:٢٧٠٥:١٥:٣٤١١:٥٩:٣٧١٨:٤٤:٠٦١٩:٠٢:٣٣٢٣:١٥:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٦:١٥٠٥:١٤:٣٨١١:٥٩:٣١١٨:٤٤:٤٨١٩:٠٣:١٨٢٣:١٤:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٥:٠٤٠٥:١٣:٤٤١١:٥٩:٢٦١٨:٤٥:٣١١٩:٠٤:٠٤٢٣:١٤:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٤٣:٥٤٠٥:١٢:٥١١١:٥٩:٢١١٨:٤٦:١٤١٩:٠٤:٤٩٢٣:١٤:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٤٢:٤٥٠٥:١١:٥٩١١:٥٩:١٦١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٥:٣٤٢٣:١٤:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٤١:٣٧٠٥:١١:٠٩١١:٥٩:١٢١٨:٤٧:٣٩١٩:٠٦:١٩٢٣:١٤:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٤٠:٣٠٠٥:١٠:١٩١١:٥٩:٠٩١٨:٤٨:٢٢١٩:٠٧:٠٥٢٣:١٣:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٩:٢٤٠٥:٠٩:٣١١١:٥٩:٠٦١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٧:٥٠٢٣:١٣:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٨:٢٠٠٥:٠٨:٤٤١١:٥٩:٠٤١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٨:٣٥٢٣:١٣:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٧:١٦٠٥:٠٧:٥٨١١:٥٩:٠٣١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٩:٢٠٢٣:١٣:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٦:١٤٠٥:٠٧:١٤١١:٥٩:٠٢١٨:٥١:١١١٩:١٠:٠٤٢٣:١٣:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٥:١٤٠٥:٠٦:٣٠١١:٥٩:٠١١٨:٥١:٥٣١٩:١٠:٤٩٢٣:١٣:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٣٤:١٥٠٥:٠٥:٤٨١١:٥٩:٠١١٨:٥٢:٣٥١٩:١١:٣٤٢٣:١٢:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٣٣:١٧٠٥:٠٥:٠٨١١:٥٩:٠٢١٨:٥٣:١٦١٩:١٢:١٨٢٣:١٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٣٢:٢٠٠٥:٠٤:٢٩١١:٥٩:٠٣١٨:٥٣:٥٨١٩:١٣:٠٢٢٣:١٢:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣١:٢٥٠٥:٠٣:٥١١١:٥٩:٠٥١٨:٥٤:٣٩١٩:١٣:٤٥٢٣:١٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٠:٣٢٠٥:٠٣:١٤١١:٥٩:٠٧١٨:٥٥:٢٠١٩:١٤:٢٩٢٣:١٢:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٩:٤٠٠٥:٠٢:٣٩١١:٥٩:١٠١٨:٥٦:٠٠١٩:١٥:١٢٢٣:١٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٨:٥٠٠٥:٠٢:٠٥١١:٥٩:١٤١٨:٥٦:٤٠١٩:١٥:٥٤٢٣:١٢:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٨:٠١٠٥:٠١:٣٣١١:٥٩:١٨١٨:٥٧:٢٠١٩:١٦:٣٧٢٣:١٢:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٧:١٤٠٥:٠١:٠٢١١:٥٩:٢٢١٨:٥٨:٠٠١٩:١٧:١٨٢٣:١٢:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٦:٢٩٠٥:٠٠:٣٣١١:٥٩:٢٧١٨:٥٨:٣٩١٩:١٨:٠٠٢٣:١٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کوفه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کوفه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کوفه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کوفه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کوفه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٧:٤٩٠٥:٠١:٢٥١١:٥٩:١٩١٨:٥٧:٣٠١٩:١٦:٤٧٢٣:١٢:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٧:٠٣٠٥:٠٠:٥٥١١:٥٩:٢٣١٨:٥٨:٠٩١٩:١٧:٢٨٢٣:١٢:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٦:١٨٠٥:٠٠:٢٦١١:٥٩:٢٩١٨:٥٨:٤٨١٩:١٨:١٠٢٣:١٢:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٥:٣٥٠٤:٥٩:٥٨١١:٥٩:٣٤١٨:٥٩:٢٦١٩:١٨:٥٠٢٣:١٢:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٤:٥٣٠٤:٥٩:٣٢١١:٥٩:٤٠١٩:٠٠:٠٤١٩:١٩:٣١٢٣:١٢:٠٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٤:١٤٠٤:٥٩:٠٨١١:٥٩:٤٧١٩:٠٠:٤٢١٩:٢٠:١٠٢٣:١٢:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٣:٣٦٠٤:٥٨:٤٥١١:٥٩:٥٤١٩:٠١:١٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:١٢:٠٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٣:٠٠٠٤:٥٨:٢٣١٢:٠٠:٠٢١٩:٠١:٥٥١٩:٢١:٢٧٢٣:١٢:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٢:٢٦٠٤:٥٨:٠٣١٢:٠٠:١٠١٩:٠٢:٣١١٩:٢٢:٠٥٢٣:١٢:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢١:٥٤٠٤:٥٧:٤٤١٢:٠٠:١٨١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٢:٤٢٢٣:١٢:١٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢١:٢٣٠٤:٥٧:٢٧١٢:٠٠:٢٧١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٣:١٨٢٣:١٢:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٠:٥٥٠٤:٥٧:١٢١٢:٠٠:٣٧١٩:٠٤:١٣١٩:٢٣:٥٤٢٣:١٢:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٠:٢٩٠٤:٥٦:٥٧١٢:٠٠:٤٦١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٤:٢٨٢٣:١٢:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٠:٠٥٠٤:٥٦:٤٥١٢:٠٠:٥٦١٩:٠٥:١٨١٩:٢٥:٠٢٢٣:١٢:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٩:٤٢٠٤:٥٦:٣٤١٢:٠١:٠٧١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٥:٣٥٢٣:١٢:٣٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٩:٢٢٠٤:٥٦:٢٤١٢:٠١:١٧١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٦:٠٧٢٣:١٢:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٩:٠٤٠٤:٥٦:١٦١٢:٠١:٢٨١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٦:٣٨٢٣:١٢:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٤٨٠٤:٥٦:١٠١٢:٠١:٤٠١٩:٠٧:١٨١٩:٢٧:٠٧٢٣:١٢:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٣٤٠٤:٥٦:٠٥١٢:٠١:٥١١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٧:٣٦٢٣:١٣:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٢٢٠٤:٥٦:٠١١٢:٠٢:٠٣١٩:٠٨:١٢١٩:٢٨:٠٤٢٣:١٣:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:١٢٠٤:٥٥:٥٩١٢:٠٢:١٥١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٨:٣١٢٣:١٣:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٠٤٠٤:٥٥:٥٨١٢:٠٢:٢٧١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٨:٥٦٢٣:١٣:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٥٩٠٤:٥٥:٥٩١٢:٠٢:٤٠١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٩:٢١٢٣:١٣:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٥٥٠٤:٥٦:٠١١٢:٠٢:٥٢١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٩:٤٤٢٣:١٣:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٥٤٠٤:٥٦:٠٥١٢:٠٣:٠٥١٩:١٠:٠٩١٩:٣٠:٠٦٢٣:١٤:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٥٥٠٤:٥٦:١٠١٢:٠٣:١٨١٩:١٠:٢٩١٩:٣٠:٢٦٢٣:١٤:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٥٧٠٤:٥٦:١٦١٢:٠٣:٣١١٩:١٠:٤٨١٩:٣٠:٤٥٢٣:١٤:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٠٢٠٤:٥٦:٢٤١٢:٠٣:٤٤١٩:١١:٠٦١٩:٣١:٠٣٢٣:١٤:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٠٩٠٤:٥٦:٣٣١٢:٠٣:٥٧١٩:١١:٢٢١٩:٣١:٢٠٢٣:١٤:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:١٨٠٤:٥٦:٤٣١٢:٠٤:١٠١٩:١١:٣٧١٩:٣١:٣٥٢٣:١٥:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٢٩٠٤:٥٦:٥٥١٢:٠٤:٢٣١٩:١١:٥١١٩:٣١:٤٩٢٣:١٥:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کوفه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه شهر کوفه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کوفه شهر کوفه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کوفه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کوفه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کوفه

بخشی از مجموعه مقاله‌های: اسلام اصول توحید نبوت معاد خاص تشیع: امامت عدل فروع نماز روزه زکات حج جهاد خاص تشیع: خمس امر به معروف نهی از منکر تولی تبری منابع اسلامی قرآن عقل سنت (حدیث) شخصیت‌ها محمد اهل بیت خلفای راشدین امامان شیعه صحابهٔ محمد مذاهب تسنن تشیع تصوف علوم حدیث تفسیر فقه کلام فلسفه عرفان تاریخ امویان عباسیان فاطمیان مملوکان عثمانیان صفویان آخرالزمان جغرافیا ...

شهر کوفه در ویکیپدیا

شهر کوفه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کوفه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کوفه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کوفه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کوفه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کوفه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کوفه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کوفه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کوفه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کوفه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کوفه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کوفه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوفه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کوفه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کوفه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کوفه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کوفه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کوفه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کوفه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کوفه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو