جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کربلا

کربلا | کربلا | عراق

اوقات شرعی امروز کربلا


اذان صبح: ٠٣:١٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٦:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٢٩
نیمه شب: ٢٣:١٥:٤٠

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کربلا (شهرستان کربلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر کربلا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کربلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کربلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
نخستین چیزی كه (روز قیامت) در ترازوی (سنجش اعمال) برای وزن گذاشته می‌شود، خوش خلقی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کربلا

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کربلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کربلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٢٢:٥٢١٢:٠١:٤٧١٨:٤١:٠٩١٨:٥٩:٢٧٢٣:١٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٢١:٤٩١٢:٠١:٣٧١٨:٤١:٥٢١٩:٠٠:١٣٢٣:١٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٥٣:١٧٠٥:٢٠:٤٦١٢:٠١:٢٨١٨:٤٢:٣٦١٩:٠٠:٥٩٢٣:١٧:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٥١:٥٩٠٥:١٩:٤٥١٢:٠١:١٩١٨:٤٣:٢٠١٩:٠١:٤٥٢٣:١٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥٠:٤١٠٥:١٨:٤٤١٢:٠١:١١١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٢:٣٢٢٣:١٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٩:٢٥٠٥:١٧:٤٤١٢:٠١:٠٣١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٨٢٣:١٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٨:٠٩٠٥:١٦:٤٦١٢:٠٠:٥٦١٨:٤٥:٣١١٩:٠٤:٠٤٢٣:١٦:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٦:٥٤٠٥:١٥:٤٩١٢:٠٠:٤٩١٨:٤٦:١٥١٩:٠٤:٥١٢٣:١٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٥:٤١٠٥:١٤:٥٢١٢:٠٠:٤٣١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٥:٣٧٢٣:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٤:٢٨٠٥:١٣:٥٧١٢:٠٠:٣٨١٨:٤٧:٤٣١٩:٠٦:٢٤٢٣:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٤٣:١٦٠٥:١٣:٠٣١٢:٠٠:٣٣١٨:٤٨:٢٧١٩:٠٧:١٠٢٣:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٤٢:٠٥٠٥:١٢:١٠١٢:٠٠:٢٨١٨:٤٩:١١١٩:٠٧:٥٧٢٣:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٤٠:٥٦٠٥:١١:١٨١٢:٠٠:٢٤١٨:٤٩:٥٤١٩:٠٨:٤٣٢٣:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٩:٤٧٠٥:١٠:٢٧١٢:٠٠:٢١١٨:٥٠:٣٨١٩:٠٩:٣٠٢٣:١٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٠٩:٣٨١٢:٠٠:١٨١٨:٥١:٢٢١٩:١٠:١٦٢٣:١٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٠٨:٥٠١٢:٠٠:١٦١٨:٥٢:٠٥١٩:١١:٠٢٢٣:١٤:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٦:٢٩٠٥:٠٨:٠٣١٢:٠٠:١٥١٨:٥٢:٤٨١٩:١١:٤٨٢٣:١٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٠٧:١٨١٢:٠٠:١٤١٨:٥٣:٣٢١٩:١٢:٣٤٢٣:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٤:٢٣٠٥:٠٦:٣٣١٢:٠٠:١٣١٨:٥٤:١٥١٩:١٣:٢٠٢٣:١٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٣٣:٢٢٠٥:٠٥:٥٠١٢:٠٠:١٣١٨:٥٤:٥٧١٩:١٤:٠٥٢٣:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٣٢:٢٣٠٥:٠٥:٠٩١٢:٠٠:١٤١٨:٥٥:٤٠١٩:١٤:٥٠٢٣:١٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٣١:٢٥٠٥:٠٤:٢٩١٢:٠٠:١٥١٨:٥٦:٢٢١٩:١٥:٣٥٢٣:١٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٠:٢٨٠٥:٠٣:٥٠١٢:٠٠:١٧١٨:٥٧:٠٤١٩:١٦:٢٠٢٣:١٣:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٩:٣٣٠٥:٠٣:١٢١٢:٠٠:١٩١٨:٥٧:٤٦١٩:١٧:٠٤٢٣:١٣:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٨:٤٠٠٥:٠٢:٣٦١٢:٠٠:٢٢١٨:٥٨:٢٧١٩:١٧:٤٨٢٣:١٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٧:٤٨٠٥:٠٢:٠٢١٢:٠٠:٢٦١٨:٥٩:٠٩١٩:١٨:٣٢٢٣:١٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٦:٥٨٠٥:٠١:٢٩١٢:٠٠:٣٠١٨:٥٩:٤٩١٩:١٩:١٥٢٣:١٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٦:٠٩٠٥:٠٠:٥٧١٢:٠٠:٣٤١٩:٠٠:٢٩١٩:١٩:٥٨٢٣:١٢:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٥:٢٣٠٥:٠٠:٢٧١٢:٠٠:٣٩١٩:٠١:٠٩١٩:٢٠:٤٠٢٣:١٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کربلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کربلا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٦:٤٦٠٥:٠١:٢١١٢:٠٠:٣١١٨:٥٩:٥٩١٩:١٩:٢٥٢٣:١٢:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٥:٥٨٠٥:٠٠:٤٩١٢:٠٠:٣٥١٩:٠٠:٣٩١٩:٢٠:٠٨٢٣:١٢:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٥:١١٠٥:٠٠:٢٠١٢:٠٠:٤١١٩:٠١:١٩١٩:٢٠:٥٠٢٣:١٢:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٤:٢٧٠٤:٥٩:٥١١٢:٠٠:٤٦١٩:٠١:٥٨١٩:٢١:٣٢٢٣:١٢:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٣:٤٤٠٤:٥٩:٢٤١٢:٠٠:٥٢١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٢:١٣٢٣:١٢:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٣:٠٣٠٤:٥٨:٥٩١٢:٠٠:٥٩١٩:٠٣:١٥١٩:٢٢:٥٣٢٣:١٢:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٢:٢٤٠٤:٥٨:٣٥١٢:٠١:٠٦١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٣:٣٣٢٣:١٢:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢١:٤٧٠٤:٥٨:١٣١٢:٠١:١٤١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٤:١٢٢٣:١٢:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢١:١٢٠٤:٥٧:٥٢١٢:٠١:٢٢١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٤:٥٠٢٣:١٢:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٠:٣٨٠٤:٥٧:٣٣١٢:٠١:٣٠١٩:٠٥:٤١١٩:٢٥:٢٨٢٣:١٢:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٠:٠٧٠٤:٥٧:١٥١٢:٠١:٣٩١٩:٠٦:١٦١٩:٢٦:٠٥٢٣:١٢:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٩:٣٨٠٤:٥٦:٥٩١٢:٠١:٤٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٦:٤١٢٣:١٣:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٩:١٠٠٤:٥٦:٤٤١٢:٠١:٥٨١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٧:١٦٢٣:١٣:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٤٥٠٤:٥٦:٣١١٢:٠٢:٠٨١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٧:٥٠٢٣:١٣:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٢٢٠٤:٥٦:١٩١٢:٠٢:١٩١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٨:٢٤٢٣:١٣:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٠١٠٤:٥٦:٠٩١٢:٠٢:٢٩١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٨:٥٦٢٣:١٣:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٤٢٠٤:٥٦:٠١١٢:٠٢:٤٠١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٩:٢٨٢٣:١٣:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٢٥٠٤:٥٥:٥٤١٢:٠٢:٥٢١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٩:٥٨٢٣:١٣:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:١٠٠٤:٥٥:٤٨١٢:٠٣:٠٣١٩:١٠:٢٦١٩:٣٠:٢٧٢٣:١٣:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٥٧٠٤:٥٥:٤٤١٢:٠٣:١٥١٩:١٠:٥٣١٩:٣٠:٥٥٢٣:١٣:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٤٧٠٤:٥٥:٤٢١٢:٠٣:٢٧١٩:١١:١٩١٩:٣١:٢٢٢٣:١٣:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٣٩٠٤:٥٥:٤١١٢:٠٣:٣٩١٩:١١:٤٤١٩:٣١:٤٨٢٣:١٤:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٣٢٠٤:٥٥:٤١١٢:٠٣:٥٢١٩:١٢:٠٧١٩:٣٢:١٣٢٣:١٤:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٢٨٠٤:٥٥:٤٣١٢:٠٤:٠٤١٩:١٢:٣٠١٩:٣٢:٣٦٢٣:١٤:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٢٧٠٤:٥٥:٤٧١٢:٠٤:١٧١٩:١٢:٥١١٩:٣٢:٥٨٢٣:١٤:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٢٧٠٤:٥٥:٥٢١٢:٠٤:٣٠١٩:١٣:١٢١٩:٣٣:١٩٢٣:١٤:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٢٩٠٤:٥٥:٥٨١٢:٠٤:٤٣١٩:١٣:٣١١٩:٣٣:٣٩٢٣:١٥:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٣٤٠٤:٥٦:٠٥١٢:٠٤:٥٦١٩:١٣:٤٨١٩:٣٣:٥٧٢٣:١٥:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٤١٠٤:٥٦:١٤١٢:٠٥:٠٩١٩:١٤:٠٥١٩:٣٤:١٣٢٣:١٥:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٤٩٠٤:٥٦:٢٥١٢:٠٥:٢٢١٩:١٤:٢٠١٩:٣٤:٢٩٢٣:١٥:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٠٠٠٤:٥٦:٣٧١٢:٠٥:٣٥١٩:١٤:٣٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کربلا

کَربَلا مرکز استان کربلا، از شهرهای جنوبی کشور عراق، با جمعیت ۵۷۲٬۳۰۰ نفر (۲۰۰۳ م) در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا از مکان‌های مقدس اسلامی و زیارتگاه مسلمانان شیعه است.

شهر کربلا در ویکیپدیا

شهر کربلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کربلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کربلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کربلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کربلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کربلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کربلا
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کربلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کربلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کربلا رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کربلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کربلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کربلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کربلا
افق شرعی امروز فردا کربلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کربلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کربلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کربلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو