جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کربلا

کربلا | کربلا | عراق

اوقات شرعی امروز کربلا


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٤٥
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٤٦
نیمه شب: ٢٣:١٧:٢٢

پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
١٩ محرم ١٤٤١ قمری
١٩ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کربلا (شهرستان کربلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ شهریور ٩٨ شهر کربلا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کربلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کربلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوسه نه
تنبلی، آدمی را خیال پرست بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کربلا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کربلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کربلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کربلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٢١:٤٩١٢:٠١:٣٧١٨:٤١:٥٢١٩:٠٠:١٣٢٣:١٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٥٣:١٧٠٥:٢٠:٤٦١٢:٠١:٢٨١٨:٤٢:٣٦١٩:٠٠:٥٩٢٣:١٧:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٥١:٥٩٠٥:١٩:٤٥١٢:٠١:١٩١٨:٤٣:٢٠١٩:٠١:٤٥٢٣:١٧:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٥٠:٤١٠٥:١٨:٤٤١٢:٠١:١١١٨:٤٤:٠٤١٩:٠٢:٣٢٢٣:١٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٩:٢٥٠٥:١٧:٤٤١٢:٠١:٠٣١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٣:١٨٢٣:١٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٨:٠٩٠٥:١٦:٤٦١٢:٠٠:٥٦١٨:٤٥:٣١١٩:٠٤:٠٤٢٣:١٦:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٦:٥٤٠٥:١٥:٤٩١٢:٠٠:٤٩١٨:٤٦:١٥١٩:٠٤:٥١٢٣:١٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٥:٤١٠٥:١٤:٥٢١٢:٠٠:٤٣١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٥:٣٧٢٣:١٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٤:٢٨٠٥:١٣:٥٧١٢:٠٠:٣٨١٨:٤٧:٤٣١٩:٠٦:٢٤٢٣:١٥:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٤٣:١٦٠٥:١٣:٠٣١٢:٠٠:٣٣١٨:٤٨:٢٧١٩:٠٧:١٠٢٣:١٥:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٤٢:٠٥٠٥:١٢:١٠١٢:٠٠:٢٨١٨:٤٩:١١١٩:٠٧:٥٧٢٣:١٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٤٠:٥٦٠٥:١١:١٨١٢:٠٠:٢٤١٨:٤٩:٥٤١٩:٠٨:٤٣٢٣:١٤:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٩:٤٧٠٥:١٠:٢٧١٢:٠٠:٢١١٨:٥٠:٣٨١٩:٠٩:٣٠٢٣:١٤:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٠٩:٣٨١٢:٠٠:١٨١٨:٥١:٢٢١٩:١٠:١٦٢٣:١٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٠٨:٥٠١٢:٠٠:١٦١٨:٥٢:٠٥١٩:١١:٠٢٢٣:١٤:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٦:٢٩٠٥:٠٨:٠٣١٢:٠٠:١٥١٨:٥٢:٤٨١٩:١١:٤٨٢٣:١٤:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٠٧:١٨١٢:٠٠:١٤١٨:٥٣:٣٢١٩:١٢:٣٤٢٣:١٣:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٤:٢٣٠٥:٠٦:٣٣١٢:٠٠:١٣١٨:٥٤:١٥١٩:١٣:٢٠٢٣:١٣:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٣٣:٢٢٠٥:٠٥:٥٠١٢:٠٠:١٣١٨:٥٤:٥٧١٩:١٤:٠٥٢٣:١٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٣٢:٢٣٠٥:٠٥:٠٩١٢:٠٠:١٤١٨:٥٥:٤٠١٩:١٤:٥٠٢٣:١٣:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٣١:٢٥٠٥:٠٤:٢٩١٢:٠٠:١٥١٨:٥٦:٢٢١٩:١٥:٣٥٢٣:١٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٠:٢٨٠٥:٠٣:٥٠١٢:٠٠:١٧١٨:٥٧:٠٤١٩:١٦:٢٠٢٣:١٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٩:٣٣٠٥:٠٣:١٢١٢:٠٠:١٩١٨:٥٧:٤٦١٩:١٧:٠٤٢٣:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٨:٤٠٠٥:٠٢:٣٦١٢:٠٠:٢٢١٨:٥٨:٢٧١٩:١٧:٤٨٢٣:١٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٧:٤٨٠٥:٠٢:٠٢١٢:٠٠:٢٦١٨:٥٩:٠٩١٩:١٨:٣٢٢٣:١٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٦:٥٨٠٥:٠١:٢٩١٢:٠٠:٣٠١٨:٥٩:٤٩١٩:١٩:١٥٢٣:١٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢٦:٠٩٠٥:٠٠:٥٧١٢:٠٠:٣٤١٩:٠٠:٢٩١٩:١٩:٥٨٢٣:١٢:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٥:٢٣٠٥:٠٠:٢٧١٢:٠٠:٣٩١٩:٠١:٠٩١٩:٢٠:٤٠٢٣:١٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٢٤:٣٨٠٤:٥٩:٥٨١٢:٠٠:٤٥١٩:٠١:٤٩١٩:٢١:٢٢٢٣:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کربلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کربلا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کربلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کربلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٢:٢٩١٢:٠٦:٣٦١٨:٤٠:١٦١٨:٥٨:١٩٢٣:٢٣:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٣:٠٩١٢:٠٦:٢١١٨:٣٩:٠٥١٨:٥٧:٠٦٢٣:٢٣:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٣:٤٨١٢:٠٦:٠٤١٨:٣٧:٥٣١٨:٥٥:٥٢٢٣:٢٣:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٤:٢٧١٢:٠٥:٤٨١٨:٣٦:٤٠١٨:٥٤:٣٧٢٣:٢٣:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٥:٠٦١٢:٠٥:٣١١٨:٣٥:٢٧١٨:٥٣:٢٢٢٣:٢٣:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٣٥:٤٥١٢:٠٥:١٣١٨:٣٤:١٣١٨:٥٢:٠٦٢٣:٢٣:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٣٦:٢٤١٢:٠٤:٥٥١٨:٣٢:٥٨١٨:٥٠:٥٠٢٣:٢٢:٥٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٥٠٥:٣٧:٠٣١٢:٠٤:٣٧١٨:٣١:٤٣١٨:٤٩:٣٣٢٣:٢٢:٤٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٧:٤١١٢:٠٤:١٩١٨:٣٠:٢٧١٨:٤٨:١٦٢٣:٢٢:٣٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٣٨:٢٠١٢:٠٤:٠٠١٨:٢٩:١١١٨:٤٦:٥٨٢٣:٢٢:١٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٨:٥٨١٢:٠٣:٤١١٨:٢٧:٥٤١٨:٤٥:٣٩٢٣:٢٢:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:١٦٠٥:٣٩:٣٦١٢:٠٣:٢١١٨:٢٦:٣٧١٨:٤٤:٢٠٢٣:٢١:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٠:١٥١٢:٠٣:٠٢١٨:٢٥:١٩١٨:٤٣:٠١٢٣:٢١:٣٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٠:٥٣١٢:٠٢:٤٢١٨:٢٤:٠١١٨:٤١:٤٢٢٣:٢١:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤١:٣١١٢:٠٢:٢٢١٨:٢٢:٤٣١٨:٤٠:٢٢٢٣:٢١:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٢:٠٩١٢:٠٢:٠١١٨:٢١:٢٤١٨:٣٩:٠٢٢٣:٢٠:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٢:٤٧١٢:٠١:٤١١٨:٢٠:٠٥١٨:٣٧:٤١٢٣:٢٠:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٣:٢٥١٢:٠١:٢٠١٨:١٨:٤٥١٨:٣٦:٢١٢٣:٢٠:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٤:٠٣١٢:٠٠:٥٩١٨:١٧:٢٦١٨:٣٥:٠٠٢٣:٢٠:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٤:٤١١٢:٠٠:٣٨١٨:١٦:٠٦١٨:٣٣:٣٩٢٣:١٩:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٥:١٩١٢:٠٠:١٧١٨:١٤:٤٥١٨:٣٢:١٧٢٣:١٩:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٥:٥٧١١:٥٩:٥٦١٨:١٣:٢٥١٨:٣٠:٥٦٢٣:١٩:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤٦:٣٥١١:٥٩:٣٤١٨:١٢:٠٤١٨:٢٩:٣٤٢٣:١٨:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٤٧:١٣١١:٥٩:١٣١٨:١٠:٤٤١٨:٢٨:١٣٢٣:١٨:٣٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٧:٥١١١:٥٨:٥١١٨:٠٩:٢٣١٨:٢٦:٥١٢٣:١٨:١٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٨:٢٩١١:٥٨:٣٠١٨:٠٨:٠٢١٨:٢٥:٣٠٢٣:١٧:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٤٩:٠٧١١:٥٨:٠٩١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:٠٨٢٣:١٧:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٤٩:٤٥١١:٥٧:٤٧١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٢:٤٦٢٣:١٧:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٠:٢٣١١:٥٧:٢٦١٨:٠٣:٥٩١٨:٢١:٢٥٢٣:١٧:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥١:٠٢١١:٥٧:٠٤١٨:٠٢:٣٨١٨:٢٠:٠٣٢٣:١٦:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥١:٤٠١١:٥٦:٤٣١٨:٠١:١٧١٨:١٨:٤٢٢٣:١٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کربلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا شهر کربلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کربلا شهر کربلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کربلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کربلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کربلا

کَربَلا مرکز استان کربلا، از شهرهای جنوبی کشور عراق، با جمعیت ۵۷۲٬۳۰۰ نفر (۲۰۰۳ م) در ناحیه غربی فرات قرار دارد و فاصله‌اش تا بغداد ۹۷ کیلومتر است. شهرت این شهر با نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ هجری قمری پیوند دارد. حرم حسین بن علی و برادرش عباس بن علی در شهر کربلا از مکان‌های مقدس اسلامی و زیارتگاه مسلمانان شیعه است.

شهر کربلا در ویکیپدیا

شهر کربلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کربلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کربلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کربلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کربلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کربلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کربلا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کربلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کربلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کربلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کربلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کربلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کربلا
زمان پخش اذان مستقیم به افق کربلا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کربلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کربلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کربلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کربلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو