جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کاظمین

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز کاظمین


اذان صبح: ٠٣:١٣:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٤:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:١٦:١٤
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٣٥
نیمه شب: ٢٣:١٥:١٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاظمین (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ شهر کاظمین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کاظمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاظمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
خنده یعنی دیدن درون چیزها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاظمین

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاظمین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کاظمین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاظمین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٠:٣٣١٢:٠٠:٣٣١٨:٤١:٠١١٨:٥٩:٣٠٢٣:١٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥١:١٥٠٥:١٩:٢٨١٢:٠٠:٢٤١٨:٤١:٤٦١٩:٠٠:١٧٢٣:١٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٥٣٠٥:١٨:٢٤١٢:٠٠:١٤١٨:٤٢:٣١١٩:٠١:٠٥٢٣:١٥:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:١٧:٢١١٢:٠٠:٠٥١٨:٤٣:١٧١٩:٠١:٥٣٢٣:١٥:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٧:١٣٠٥:١٦:١٩١١:٥٩:٥٧١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٢:٤١٢٣:١٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:٥٥٠٥:١٥:١٨١١:٥٩:٥٠١٨:٤٤:٤٨١٩:٠٣:٢٩٢٣:١٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٤:٣٧٠٥:١٤:١٨١١:٥٩:٤٢١٨:٤٥:٣٣١٩:٠٤:١٧٢٣:١٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٣:٢٠٠٥:١٣:١٩١١:٥٩:٣٦١٨:٤٦:١٨١٩:٠٥:٠٦٢٣:١٤:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤٢:٠٤٠٥:١٢:٢١١١:٥٩:٣٠١٨:٤٧:٠٤١٩:٠٥:٥٤٢٣:١٣:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٠:٤٨٠٥:١١:٢٤١١:٥٩:٢٤١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٦:٤٢٢٣:١٣:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٩:٣٤٠٥:١٠:٢٩١١:٥٩:١٩١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٧:٣٠٢٣:١٣:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٨:٢١٠٥:٠٩:٣٤١١:٥٩:١٥١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٨:١٨٢٣:١٣:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٧:٠٩٠٥:٠٨:٤١١١:٥٩:١١١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٩:٠٦٢٣:١٣:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٥:٥٩٠٥:٠٧:٤٩١١:٥٩:٠٧١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٩:٥٤٢٣:١٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٠٦:٥٨١١:٥٩:٠٥١٨:٥١:٣٥١٩:١٠:٤٢٢٣:١٢:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٣:٤١٠٥:٠٦:٠٨١١:٥٩:٠٣١٨:٥٢:٢٠١٩:١١:٢٩٢٣:١٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٢:٣٤٠٥:٠٥:٢٠١١:٥٩:٠١١٨:٥٣:٠٥١٩:١٢:١٧٢٣:١٢:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣١:٢٨٠٥:٠٤:٣٣١١:٥٩:٠٠١٨:٥٣:٤٩١٩:١٣:٠٤٢٣:١٢:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٠:٢٣٠٥:٠٣:٤٨١١:٥٩:٠٠١٨:٥٤:٣٤١٩:١٣:٥١٢٣:١١:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٩:٢٠٠٥:٠٣:٠٣١١:٥٩:٠٠١٨:٥٥:١٨١٩:١٤:٣٨٢٣:١١:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٨:١٩٠٥:٠٢:٢٠١١:٥٩:٠٠١٨:٥٦:٠٢١٩:١٥:٢٥٢٣:١١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٧:١٩٠٥:٠١:٣٩١١:٥٩:٠٢١٨:٥٦:٤٥١٩:١٦:١١٢٣:١١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٦:٢٠٠٥:٠٠:٥٩١١:٥٩:٠٣١٨:٥٧:٢٩١٩:١٦:٥٧٢٣:١١:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٥:٢٣٠٥:٠٠:٢٠١١:٥٩:٠٦١٨:٥٨:١٢١٩:١٧:٤٣٢٣:١١:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٤:٢٧٠٤:٥٩:٤٣١١:٥٩:٠٩١٨:٥٨:٥٤١٩:١٨:٢٨٢٣:١١:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٣:٣٤٠٤:٥٩:٠٧١١:٥٩:١٢١٨:٥٩:٣٧١٩:١٩:١٣٢٣:١١:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٢:٤١٠٤:٥٨:٣٣١١:٥٩:١٦١٩:٠٠:١٨١٩:١٩:٥٧٢٣:١١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢١:٥١٠٤:٥٨:٠٠١١:٥٩:٢١١٩:٠١:٠٠١٩:٢٠:٤١٢٣:١١:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢١:٠٢٠٤:٥٧:٢٩١١:٥٩:٢٦١٩:٠١:٤١١٩:٢١:٢٥٢٣:١٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاظمین

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کاظمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر کاظمین

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کاظمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کاظمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاظمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کاظمین

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٢١٠٤:٥٣:٣٥١٢:٠٤:٣٤١٩:١٥:٣٤١٩:٣٥:٥٧٢٣:١٤:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٣٦٠٤:٥٣:٤٩١٢:٠٤:٤٧١٩:١٥:٤٥١٩:٣٦:٠٨٢٣:١٤:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٥٤٠٤:٥٤:٠٥١٢:٠٥:٠٠١٩:١٥:٥٤١٩:٣٦:١٧٢٣:١٤:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:١٣٠٤:٥٤:٢٢١٢:٠٥:١٣١٩:١٦:٠٢١٩:٣٦:٢٥٢٣:١٤:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:٣٤٠٤:٥٤:٤٠١٢:٠٥:٢٦١٩:١٦:٠٩١٩:٣٦:٣١٢٣:١٥:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:٥٧٠٤:٥٤:٥٩١٢:٠٥:٣٩١٩:١٦:١٤١٩:٣٦:٣٥٢٣:١٥:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:٢٢٠٤:٥٥:٢٠١٢:٠٥:٥١١٩:١٦:١٧١٩:٣٦:٣٨٢٣:١٥:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:٤٩٠٤:٥٥:٤٢١٢:٠٦:٠٣١٩:١٦:١٩١٩:٣٦:٣٩٢٣:١٥:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:١٨٠٤:٥٦:٠٤١٢:٠٦:١٥١٩:١٦:٢٠١٩:٣٦:٣٩٢٣:١٦:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:٤٩٠٤:٥٦:٢٨١٢:٠٦:٢٧١٩:١٦:١٩١٩:٣٦:٣٧٢٣:١٦:٢٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:٢٢٠٤:٥٦:٥٤١٢:٠٦:٣٨١٩:١٦:١٦١٩:٣٦:٣٣٢٣:١٦:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:٥٦٠٤:٥٧:٢٠١٢:٠٦:٥٠١٩:١٦:١٢١٩:٣٦:٢٨٢٣:١٦:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٧:٣٢٠٤:٥٧:٤٧١٢:٠٧:٠١١٩:١٦:٠٦١٩:٣٦:٢٠٢٣:١٧:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٠٩٠٤:٥٨:١٥١٢:٠٧:١١١٩:١٥:٥٨١٩:٣٦:١٢٢٣:١٧:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٤٩٠٤:٥٨:٤٤١٢:٠٧:٢١١٩:١٥:٤٩١٩:٣٦:٠١٢٣:١٧:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:٢٩٠٤:٥٩:١٤١٢:٠٧:٣١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٥:٤٩٢٣:١٧:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:١١٠٤:٥٩:٤٤١٢:٠٧:٤١١٩:١٥:٢٦١٩:٣٥:٣٥٢٣:١٨:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:٥٥٠٥:٠٠:١٦١٢:٠٧:٥٠١٩:١٥:١٣١٩:٣٥:١٩٢٣:١٨:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٤٠٠٥:٠٠:٤٨١٢:٠٧:٥٩١٩:١٤:٥٧١٩:٣٥:٠٢٢٣:١٨:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٢٦٠٥:٠١:٢٢١٢:٠٨:٠٧١٩:١٤:٤٠١٩:٣٤:٤٣٢٣:١٨:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:١٤٠٥:٠١:٥٦١٢:٠٨:١٥١٩:١٤:٢١١٩:٣٤:٢٢٢٣:١٩:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٠٢٠٥:٠٢:٣٠١٢:٠٨:٢٢١٩:١٤:٠١١٩:٣٤:٠٠٢٣:١٩:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٥٢٠٥:٠٣:٠٥١٢:٠٨:٢٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣٣:٣٥٢٣:١٩:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٤٣٠٥:٠٣:٤١١٢:٠٨:٣٦١٩:١٣:١٥١٩:٣٣:١٠٢٣:١٩:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٣٥٠٥:٠٤:١٨١٢:٠٨:٤٢١٩:١٢:٥٠١٩:٣٢:٤٢٢٣:٢٠:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٢٨٠٥:٠٤:٥٥١٢:٠٨:٤٧١٩:١٢:٢٣١٩:٣٢:١٣٢٣:٢٠:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٢١٠٥:٠٥:٣٢١٢:٠٨:٥٢١٩:١١:٥٥١٩:٣١:٤٣٢٣:٢٠:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٦٠٥:٠٦:١٠١٢:٠٨:٥٦١٩:١١:٢٥١٩:٣١:١٠٢٣:٢٠:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١١٠٥:٠٦:٤٩١٢:٠٩:٠٠١٩:١٠:٥٤١٩:٣٠:٣٧٢٣:٢١:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٧٠٥:٠٧:٢٨١٢:٠٩:٠٤١٩:١٠:٢١١٩:٣٠:٠١٢٣:٢١:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٠٤٠٥:٠٨:٠٧١٢:٠٩:٠٦١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٩:٢٤٢٣:٢١:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کاظمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر کاظمین شهر کاظمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاظمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاظمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر کاظمین

کاظمین یا کاظمیه (به عربی: الكاظمية) یکی از محله‌های شمالی شهر بغداد در بخش غربی رود دجله است. مسجد و آرامگاه امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم محمد تقی در این محله قرار دارد و سبب نامگذاری این منطقه به کاظمیه همین است.

شهر کاظمین در ویکیپدیا

شهر کاظمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاظمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاظمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاظمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاظمین
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر کاظمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاظمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاظمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاظمین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاظمین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاظمین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاظمین
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کاظمین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کاظمین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاظمین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاظمین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاظمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو