جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سلیمانیه

مرکزی سلیمانیه | سلیمانیه | عراق

اوقات شرعی امروز سلیمانیه


اذان صبح: ٠٢:٥٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٤:٤٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠١:١٦
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٢٣

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سلیمانیه (شهرستان مرکزی سلیمانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ شهر سلیمانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سلیمانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سلیمانیه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سلیمانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سلیمانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٤١:٥٨٠٥:١٣:٠١١١:٥٦:١١١٨:٣٩:٥١١٨:٥٨:٥٣٢٣:١٠:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٠:٢٩٠٥:١١:٥١١١:٥٦:٠١١٨:٤٠:٤١١٨:٥٩:٤٦٢٣:٠٩:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٣٩:٠١٠٥:١٠:٤٢١١:٥٥:٥٢١٨:٤١:٣٢١٩:٠٠:٣٩٢٣:٠٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٠٩:٣٤١١:٥٥:٤٣١٨:٤٢:٢٢١٩:٠١:٣٢٢٣:٠٩:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٣٦:٠٧٠٥:٠٨:٢٧١١:٥٥:٣٥١٨:٤٣:١٢١٩:٠٢:٢٥٢٣:٠٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٣٤:٤١٠٥:٠٧:٢١١١:٥٥:٢٧١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٣:١٨٢٣:٠٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٣:١٦٠٥:٠٦:١٧١١:٥٥:٢٠١٨:٤٤:٥٢١٩:٠٤:١١٢٣:٠٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣١:٥٢٠٥:٠٥:١٣١١:٥٥:١٣١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٥:٠٤٢٣:٠٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٠:٢٩٠٥:٠٤:١١١١:٥٥:٠٧١٨:٤٦:٣٢١٩:٠٥:٥٧٢٣:٠٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٢٩:٠٧٠٥:٠٣:٠٩١١:٥٥:٠٢١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٦:٥٠٢٣:٠٧:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٢٧:٤٦٠٥:٠٢:٠٩١١:٥٤:٥٧١٨:٤٨:١١١٩:٠٧:٤٢٢٣:٠٧:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٢٦:٢٦٠٥:٠١:١٠١١:٥٤:٥٢١٨:٤٩:٠١١٩:٠٨:٣٥٢٣:٠٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٢٥:٠٧٠٥:٠٠:١٣١١:٥٤:٤٨١٨:٤٩:٥١١٩:٠٩:٢٨٢٣:٠٦:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٢٣:٤٩٠٤:٥٩:١٦١١:٥٤:٤٥١٨:٥٠:٤٠١٩:١٠:٢٠٢٣:٠٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٢٢:٣٣٠٤:٥٨:٢١١١:٥٤:٤٢١٨:٥١:٢٩١٩:١١:١٣٢٣:٠٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢١:١٧٠٤:٥٧:٢٨١١:٥٤:٤٠١٨:٥٢:١٨١٩:١٢:٠٥٢٣:٠٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٠:٠٣٠٤:٥٦:٣٥١١:٥٤:٣٩١٨:٥٣:٠٧١٩:١٢:٥٧٢٣:٠٥:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:١٨:٥١٠٤:٥٥:٤٤١١:٥٤:٣٨١٨:٥٣:٥٦١٩:١٣:٤٨٢٣:٠٥:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:١٧:٣٩٠٤:٥٤:٥٥١١:٥٤:٣٧١٨:٥٤:٤٤١٩:١٤:٤٠٢٣:٠٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:١٦:٢٩٠٤:٥٤:٠٦١١:٥٤:٣٧١٨:٥٥:٣٢١٩:١٥:٣١٢٣:٠٥:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:١٥:٢١٠٤:٥٣:٢٠١١:٥٤:٣٨١٨:٥٦:٢٠١٩:١٦:٢٢٢٣:٠٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:١٤:١٤٠٤:٥٢:٣٤١١:٥٤:٣٩١٨:٥٧:٠٧١٩:١٧:١٢٢٣:٠٥:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:١٣:٠٩٠٤:٥١:٥٠١١:٥٤:٤١١٨:٥٧:٥٤١٩:١٨:٠٢٢٣:٠٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:١٢:٠٥٠٤:٥١:٠٨١١:٥٤:٤٣١٨:٥٨:٤١١٩:١٨:٥٢٢٣:٠٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:١١:٠٤٠٤:٥٠:٢٧١١:٥٤:٤٦١٨:٥٩:٢٧١٩:١٩:٤١٢٣:٠٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:١٠:٠٣٠٤:٤٩:٤٨١١:٥٤:٥٠١٩:٠٠:١٣١٩:٢٠:٢٩٢٣:٠٤:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٠٩:٠٥٠٤:٤٩:١٠١١:٥٤:٥٤١٩:٠٠:٥٨١٩:٢١:١٨٢٣:٠٤:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٠٨:٠٨٠٤:٤٨:٣٤١١:٥٤:٥٨١٩:٠١:٤٣١٩:٢٢:٠٥٢٣:٠٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٠٧:١٣٠٤:٤٧:٥٩١١:٥٥:٠٣١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٢:٥٢٢٣:٠٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سلیمانیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سلیمانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر سلیمانیه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سلیمانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سلیمانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٦:٥٣٠٤:٤٣:١٥١٢:٠٠:١٢١٩:١٧:٠٨١٩:٣٨:١٧٢٣:٠٧:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٧:٠٩٠٤:٤٣:٣٠١٢:٠٠:٢٥١٩:١٧:١٩١٩:٣٨:٢٨٢٣:٠٧:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٧:٢٦٠٤:٤٣:٤٦١٢:٠٠:٣٨١٩:١٧:٢٨١٩:٣٨:٣٧٢٣:٠٧:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٧:٤٦٠٤:٤٤:٠٣١٢:٠٠:٥١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٨:٤٤٢٣:٠٧:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٨:٠٨٠٤:٤٤:٢٢١٢:٠١:٠٣١٩:١٧:٤٢١٩:٣٨:٥٠٢٣:٠٨:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٨:٣٣٠٤:٤٤:٤٢١٢:٠١:١٦١٩:١٧:٤٦١٩:٣٨:٥٣٢٣:٠٨:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٩:٠٠٠٤:٤٥:٠٣١٢:٠١:٢٨١٩:١٧:٤٩١٩:٣٨:٥٥٢٣:٠٨:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٢:٥٩:٢٩٠٤:٤٥:٢٦١٢:٠١:٤١١٩:١٧:٥٠١٩:٣٨:٥٥٢٣:٠٨:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٠:٠٠٠٤:٤٥:٤٩١٢:٠١:٥٣١٩:١٧:٤٩١٩:٣٨:٥٤٢٣:٠٩:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٠:٣٣٠٤:٤٦:١٥١٢:٠٢:٠٤١٩:١٧:٤٧١٩:٣٨:٥٠٢٣:٠٩:٢٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٠١:٠٨٠٤:٤٦:٤١١٢:٠٢:١٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٨:٤٥٢٣:٠٩:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٠١:٤٥٠٤:٤٧:٠٨١٢:٠٢:٢٧١٩:١٧:٣٧١٩:٣٨:٣٨٢٣:١٠:٠١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٢:٢٤٠٤:٤٧:٣٧١٢:٠٢:٣٨١٩:١٧:٣٠١٩:٣٨:٢٩٢٣:١٠:١٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٣:٠٥٠٤:٤٨:٠٧١٢:٠٢:٤٩١٩:١٧:٢١١٩:٣٨:١٨٢٣:١٠:٣٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٣:٤٨٠٤:٤٨:٣٧١٢:٠٢:٥٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٨:٠٦٢٣:١٠:٥١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٤:٣٢٠٤:٤٩:٠٩١٢:٠٣:٠٩١٩:١٦:٥٧١٩:٣٧:٥١٢٣:١١:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٥:١٨٠٤:٤٩:٤٢١٢:٠٣:١٩١٩:١٦:٤٣١٩:٣٧:٣٥٢٣:١١:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٦:٠٦٠٤:٥٠:١٦١٢:٠٣:٢٨١٩:١٦:٢٧١٩:٣٧:١٧٢٣:١١:٤١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٦:٥٥٠٤:٥٠:٥٠١٢:٠٣:٣٦١٩:١٦:٠٩١٩:٣٦:٥٨٢٣:١١:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٧:٤٦٠٤:٥١:٢٦١٢:٠٣:٤٥١٩:١٥:٥٠١٩:٣٦:٣٦٢٣:١٢:١٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٨:٣٨٠٤:٥٢:٠٢١٢:٠٣:٥٣١٩:١٥:٢٩١٩:٣٦:١٣٢٣:١٢:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٠٩:٣٢٠٤:٥٢:٣٩١٢:٠٤:٠٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٥:٤٧٢٣:١٢:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٠:٢٧٠٤:٥٣:١٧١٢:٠٤:٠٧١٩:١٤:٤١١٩:٣٥:٢٠٢٣:١٣:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١١:٢٣٠٤:٥٣:٥٥١٢:٠٤:١٣١٩:١٤:١٥١٩:٣٤:٥٢٢٣:١٣:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٢٠٠٤:٥٤:٣٥١٢:٠٤:١٩١٩:١٣:٤٧١٩:٣٤:٢١٢٣:١٣:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:١٨٠٤:٥٥:١٥١٢:٠٤:٢٥١٩:١٣:١٧١٩:٣٣:٤٩٢٣:١٣:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:١٨٠٤:٥٥:٥٥١٢:٠٤:٣٠١٩:١٢:٤٦١٩:٣٣:١٥٢٣:١٤:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:١٨٠٤:٥٦:٣٦١٢:٠٤:٣٤١٩:١٢:١٣١٩:٣٢:٣٩٢٣:١٤:١٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:١٩٠٤:٥٧:١٨١٢:٠٤:٣٨١٩:١١:٣٩١٩:٣٢:٠٢٢٣:١٤:٣٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:١٧:٢١٠٤:٥٨:٠٠١٢:٠٤:٤١١٩:١١:٠٢١٩:٣١:٢٣٢٣:١٤:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٢٤٠٤:٥٨:٤٣١٢:٠٤:٤٤١٩:١٠:٢٥١٩:٣٠:٤٢٢٣:١٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سلیمانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سلیمانیه شهر سلیمانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سلیمانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سلیمانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سلیمانیه

شهر سُلِیمانیّه (به کردی: Slêmanî سلێمانی، به عربی: السّلیمانیة) مرکز استان سلیمانیه عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق، نزدیک به مرز ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفته‌است. جمعیت آن ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان مردم آن کردی است. سلیمانیه کانون فرهنگی گویش سورانی زبان کردی در عراق به‌شمار می‌رود و از کانون‌های مهم اقتصادی در کردستان عراق است.

شهر سلیمانیه در ویکیپدیا

شهر سلیمانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سلیمانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سلیمانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سلیمانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سلیمانیه
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر سلیمانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سلیمانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سلیمانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سلیمانیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سلیمانیه
افق شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سلیمانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سلیمانیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سلیمانیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سلیمانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سلیمانیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سلیمانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو