جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بغداد

بغداد | بغداد | عراق

اوقات شرعی امروز بغداد


اذان صبح: ٠٣:١١:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٤:٥٣:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٠١
نیمه شب: ٢٣:١٣:٢٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بغداد (شهرستان بغداد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر بغداد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بغداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اگر بر امّت من سخت نبود، حتماً آنها را به مسواك زدن موقع هر نمازی، دستور می‌دادم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بغداد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بغداد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بغداد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بغداد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بغداد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٢٠:١٩١٢:٠٠:١٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٩:٠٤٢٣:١٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٥١:٠٥٠٥:١٩:١٤١٢:٠٠:٠٤١٨:٤١:٢١١٨:٥٩:٥٢٢٣:١٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٩:٤٤٠٥:١٨:١٠١١:٥٩:٥٥١٨:٤٢:٠٦١٩:٠٠:٣٩٢٣:١٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:١٧:٠٧١١:٥٩:٤٦١٨:٤٢:٥٢١٩:٠١:٢٧٢٣:١٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤٧:٠٤٠٥:١٦:٠٥١١:٥٩:٣٨١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٢:١٥٢٣:١٤:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٥:٤٥٠٥:١٥:٠٤١١:٥٩:٣٠١٨:٤٤:٢٢١٩:٠٣:٠٣٢٣:١٤:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٤٤:٢٨٠٥:١٤:٠٤١١:٥٩:٢٣١٨:٤٥:٠٨١٩:٠٣:٥١٢٣:١٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٤٣:١١٠٥:١٣:٠٥١١:٥٩:١٦١٨:٤٥:٥٣١٩:٠٤:٣٩٢٣:١٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٤١:٥٥٠٥:١٢:٠٧١١:٥٩:١٠١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٥:٢٧٢٣:١٣:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٤٠:٤٠٠٥:١١:١١١١:٥٩:٠٤١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٦:١٥٢٣:١٣:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٩:٢٦٠٥:١٠:١٥١١:٥٨:٥٩١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٧:٠٣٢٣:١٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٨:١٣٠٥:٠٩:٢١١١:٥٨:٥٥١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٧:٥١٢٣:١٢:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٠٨:٢٨١١:٥٨:٥١١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٨:٣٩٢٣:١٢:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣٥:٥١٠٥:٠٧:٣٦١١:٥٨:٤٨١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٩:٢٧٢٣:١٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٤:٤٢٠٥:٠٦:٤٥١١:٥٨:٤٥١٨:٥١:٠٩١٩:١٠:١٤٢٣:١٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٣٣:٣٣٠٥:٠٥:٥٥١١:٥٨:٤٣١٨:٥١:٥٤١٩:١١:٠٢٢٣:١٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٣٢:٢٦٠٥:٠٥:٠٧١١:٥٨:٤١١٨:٥٢:٣٨١٩:١١:٤٩٢٣:١٢:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٣١:٢١٠٥:٠٤:٢٠١١:٥٨:٤٠١٨:٥٣:٢٣١٩:١٢:٣٧٢٣:١١:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٣٠:١٦٠٥:٠٣:٣٥١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٠٧١٩:١٣:٢٤٢٣:١١:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٩:١٤٠٥:٠٢:٥١١١:٥٨:٤٠١٨:٥٤:٥١١٩:١٤:١٠٢٣:١١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٨:١٢٠٥:٠٢:٠٨١١:٥٨:٤١١٨:٥٥:٣٥١٩:١٤:٥٧٢٣:١١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٧:١٢٠٥:٠١:٢٧١١:٥٨:٤٢١٨:٥٦:١٨١٩:١٥:٤٣٢٣:١١:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٦:١٤٠٥:٠٠:٤٧١١:٥٨:٤٤١٨:٥٧:٠١١٩:١٦:٢٩٢٣:١١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٥:١٧٠٥:٠٠:٠٨١١:٥٨:٤٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٧:١٥٢٣:١١:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢٤:٢١٠٤:٥٩:٣١١١:٥٨:٤٩١٨:٥٨:٢٧١٩:١٨:٠٠٢٣:١٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٣:٢٨٠٤:٥٨:٥٥١١:٥٨:٥٣١٨:٥٩:٠٩١٩:١٨:٤٤٢٣:١٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٢٢:٣٦٠٤:٥٨:٢١١١:٥٨:٥٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٩:٢٩٢٣:١٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٢١:٤٥٠٤:٥٧:٤٨١١:٥٩:٠١١٩:٠٠:٣٢١٩:٢٠:١٣٢٣:١٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٠:٥٧٠٤:٥٧:١٧١١:٥٩:٠٦١٩:٠١:١٣١٩:٢٠:٥٦٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بغداد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بغداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بغداد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بغداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بغداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٢:٢٣٠٤:٥٨:١٣١١:٥٨:٥٧١٩:٠٠:٠١١٩:١٩:٣٩٢٣:١٠:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢١:٣٣٠٤:٥٧:٤٠١١:٥٩:٠٢١٩:٠٠:٤٢١٩:٢٠:٢٣٢٣:١٠:٤٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٢٠:٤٥٠٤:٥٧:١٠١١:٥٩:٠٧١٩:٠١:٢٣١٩:٢١:٠٦٢٣:١٠:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٩:٥٩٠٤:٥٦:٤٠١١:٥٩:١٣١٩:٠٢:٠٣١٩:٢١:٤٩٢٣:١٠:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٩:١٥٠٤:٥٦:١٢١١:٥٩:١٩١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٢:٣١٢٣:١٠:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٨:٣٢٠٤:٥٥:٤٦١١:٥٩:٢٦١٩:٠٣:٢٢١٩:٢٣:١٢٢٣:١٠:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:٥١٠٤:٥٥:٢١١١:٥٩:٣٣١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٣:٥٣٢٣:١٠:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٧:١٢٠٤:٥٤:٥٨١١:٥٩:٤١١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٤:٣٣٢٣:١٠:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٣٦٠٤:٥٤:٣٧١١:٥٩:٤٩١٩:٠٥:١٥١٩:٢٥:١٢٢٣:١٠:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٦:٠١٠٤:٥٤:١٦١١:٥٩:٥٧١٩:٠٥:٥١١٩:٢٥:٥١٢٣:١٠:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٥:٢٨٠٤:٥٣:٥٨١٢:٠٠:٠٦١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٦:٢٩٢٣:١٠:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٤:٥٧٠٤:٥٣:٤١١٢:٠٠:١٥١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٧:٠٦٢٣:١٠:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٤:٢٩٠٤:٥٣:٢٦١٢:٠٠:٢٥١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٧:٤١٢٣:١٠:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٤:٠٢٠٤:٥٣:١٢١٢:٠٠:٣٥١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٨:١٦٢٣:١٠:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٣:٣٨٠٤:٥٣:٠٠١٢:٠٠:٤٥١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٨:٥١٢٣:١٠:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٣:١٥٠٤:٥٢:٤٩١٢:٠٠:٥٦١٩:٠٩:١٣١٩:٢٩:٢٤٢٣:١١:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٢:٥٥٠٤:٥٢:٤٠١٢:٠١:٠٧١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٩:٥٦٢٣:١١:١١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٢:٣٧٠٤:٥٢:٣٢١٢:٠١:١٨١٩:١٠:١٣١٩:٣٠:٢٧٢٣:١١:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٢:٢٢٠٤:٥٢:٢٦١٢:٠١:٣٠١٩:١٠:٤٢١٩:٣٠:٥٦٢٣:١١:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٢:٠٨٠٤:٥٢:٢٢١٢:٠١:٤٢١٩:١١:٠٩١٩:٣١:٢٥٢٣:١١:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٥٧٠٤:٥٢:١٩١٢:٠١:٥٤١٩:١١:٣٦١٩:٣١:٥٢٢٣:١١:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٤٨٠٤:٥٢:١٨١٢:٠٢:٠٦١٩:١٢:٠١١٩:٣٢:١٩٢٣:١١:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٤١٠٤:٥٢:١٨١٢:٠٢:١٨١٩:١٢:٢٥١٩:٣٢:٤٤٢٣:١٢:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٣٦٠٤:٥٢:١٩١٢:٠٢:٣١١٩:١٢:٤٨١٩:٣٣:٠٧٢٣:١٢:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٣٤٠٤:٥٢:٢٢١٢:٠٢:٤٤١٩:١٣:٠٩١٩:٣٣:٣٠٢٣:١٢:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٣٤٠٤:٥٢:٢٧١٢:٠٢:٥٧١٩:١٣:٣٠١٩:٣٣:٥١٢٣:١٢:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٣٦٠٤:٥٢:٣٣١٢:٠٣:١٠١٩:١٣:٤٩١٩:٣٤:١٠٢٣:١٢:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٤٠٠٤:٥٢:٤٠١٢:٠٣:٢٣١٩:١٤:٠٧١٩:٣٤:٢٩٢٣:١٢:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٤٦٠٤:٥٢:٤٩١٢:٠٣:٣٦١٩:١٤:٢٣١٩:٣٤:٤٦٢٣:١٣:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:١١:٥٥٠٤:٥٣:٠٠١٢:٠٣:٤٩١٩:١٤:٣٩١٩:٣٥:٠١٢٣:١٣:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:١٢:٠٦٠٤:٥٣:١١١٢:٠٤:٠٢١٩:١٤:٥٢١٩:٣٥:١٥٢٣:١٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بغداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد شهر بغداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بغداد شهر بغداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بغداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بغداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بغداد

بَغْدادْ (برگرفته از پارسی میانه:b a g d a d ، به‌معنی: خدا-داد، هدیهٔ خدا) بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا، مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. در سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی، ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت داشته‌است

شهر بغداد در ویکیپدیا

شهر بغداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بغداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بغداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بغداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بغداد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بغداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بغداد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بغداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بغداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بغداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بغداد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بغداد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بغداد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بغداد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بغداد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بغداد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بغداد
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بغداد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بغداد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بغداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو