جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره


اذان صبح: ٠٣:١٢:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٤:٤٨:٢٦
اذان ظهر: ١١:٥١:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٥٨
اذان مغرب: ١٩:١٤:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٠٤:١٠

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد وگنر
شادی در چیزها نیست، در ماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بصره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بصره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٣:٤٦:١٤٠٥:١٠:٣٨١١:٤٦:٣٩١٨:٢٣:٠٥١٨:٤٠:٥٥٢٣:٠٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٠٩:٣٩١١:٤٦:٢٩١٨:٢٣:٤٤١٨:٤١:٣٦٢٣:٠٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٠٨:٤١١١:٤٦:٢٠١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:١٨٢٣:٠٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٠٧:٤٣١١:٤٦:١١١٨:٢٥:٠٣١٨:٤٣:٠٠٢٣:٠٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤١:٢٤٠٥:٠٦:٤٧١١:٤٦:٠٣١٨:٢٥:٤٣١٨:٤٣:٤٢٢٣:٠٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٠:١٣٠٥:٠٥:٥٢١١:٤٥:٥٥١٨:٢٦:٢٢١٨:٤٤:٢٤٢٣:٠٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٩:٠٤٠٥:٠٤:٥٧١١:٤٥:٤٨١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٥:٠٦٢٣:٠٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣٧:٥٥٠٥:٠٤:٠٤١١:٤٥:٤١١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٥:٤٨٢٣:٠٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٦:٤٧٠٥:٠٣:١٢١١:٤٥:٣٥١٨:٢٨:٢١١٨:٤٦:٣٠٢٣:٠٢:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٣٥:٤٠٠٥:٠٢:٢١١١:٤٥:٣٠١٨:٢٩:٠١١٨:٤٧:١٣٢٣:٠١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٤:٣٤٠٥:٠١:٣١١١:٤٥:٢٥١٨:٢٩:٤١١٨:٤٧:٥٥٢٣:٠١:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٣:٢٩٠٥:٠٠:٤٢١١:٤٥:٢٠١٨:٣٠:٢١١٨:٤٨:٣٧٢٣:٠١:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٢:٢٦٠٤:٥٩:٥٤١١:٤٥:١٦١٨:٣١:٠١١٨:٤٩:٢٠٢٣:٠١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣١:٢٣٠٤:٥٩:٠٧١١:٤٥:١٣١٨:٣١:٤١١٨:٥٠:٠٢٢٣:٠١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٠:٢١٠٤:٥٨:٢١١١:٤٥:١٠١٨:٣٢:٢٠١٨:٥٠:٤٤٢٣:٠٠:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢٩:٢١٠٤:٥٧:٣٧١١:٤٥:٠٨١٨:٣٣:٠٠١٨:٥١:٢٦٢٣:٠٠:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٨:٢٢٠٤:٥٦:٥٤١١:٤٥:٠٧١٨:٣٣:٤٠١٨:٥٢:٠٨٢٣:٠٠:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٢٧:٢٤٠٤:٥٦:١٢١١:٤٥:٠٦١٨:٣٤:١٩١٨:٥٢:٥٠٢٣:٠٠:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٢٦:٢٧٠٤:٥٥:٣١١١:٤٥:٠٥١٨:٣٤:٥٩١٨:٥٣:٣٢٢٣:٠٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٥:٣٢٠٤:٥٤:٥٢١١:٤٥:٠٥١٨:٣٥:٣٨١٨:٥٤:١٤٢٣:٠٠:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٤:٣٨٠٤:٥٤:١٤١١:٤٥:٠٦١٨:٣٦:١٧١٨:٥٤:٥٥٢٣:٠٠:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٣:٤٥٠٤:٥٣:٣٧١١:٤٥:٠٧١٨:٣٦:٥٦١٨:٥٥:٣٧٢٢:٥٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٢:٥٤٠٤:٥٣:٠٢١١:٤٥:٠٩١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٦:١٨٢٢:٥٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٢:٠٥٠٤:٥٢:٢٨١١:٤٥:١١١٨:٣٨:١٣١٨:٥٦:٥٩٢٢:٥٩:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢١:١٦٠٤:٥١:٥٥١١:٤٥:١٤١٨:٣٨:٥١١٨:٥٧:٣٩٢٢:٥٩:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٠:٣٠٠٤:٥١:٢٣١١:٤٥:١٨١٨:٣٩:٢٩١٨:٥٨:٢٠٢٢:٥٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:١٩:٤٥٠٤:٥٠:٥٣١١:٤٥:٢٢١٨:٤٠:٠٧١٨:٥٩:٠٠٢٢:٥٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:١٩:٠١٠٤:٥٠:٢٥١١:٤٥:٢٦١٨:٤٠:٤٤١٨:٥٩:٣٩٢٢:٥٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:١٨:١٩٠٤:٤٩:٥٧١١:٤٥:٣١١٨:٤١:٢١١٩:٠٠:١٨٢٢:٥٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بصره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بصره

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بصره

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:١١:٢٧٠٤:٤٧:٠٤١١:٥٠:٤٠١٨:٥٤:١٥١٩:١٣:٤٧٢٣:٠٢:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١١:٤٢٠٤:٤٧:١٨١١:٥٠:٥٣١٨:٥٤:٢٧١٩:١٣:٥٨٢٣:٠٣:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١١:٥٩٠٤:٤٧:٣٣١١:٥١:٠٦١٨:٥٤:٣٧١٩:١٤:٠٨٢٣:٠٣:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:١٧٠٤:٤٧:٥٠١١:٥١:١٩١٨:٥٤:٤٥١٩:١٤:١٦٢٣:٠٣:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٣٧٠٤:٤٨:٠٧١١:٥١:٣١١٨:٥٤:٥٢١٩:١٤:٢٣٢٣:٠٣:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٢:٥٩٠٤:٤٨:٢٦١١:٥١:٤٤١٨:٥٤:٥٨١٩:١٤:٢٨٢٣:٠٤:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:٢٢٠٤:٤٨:٤٦١١:٥١:٥٦١٨:٥٥:٠٣١٩:١٤:٣٢٢٣:٠٤:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:١٣:٤٧٠٤:٤٩:٠٦١١:٥٢:٠٩١٨:٥٥:٠٦١٩:١٤:٣٥٢٣:٠٤:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:١٤٠٤:٤٩:٢٨١١:٥٢:٢١١٨:٥٥:٠٨١٩:١٤:٣٦٢٣:٠٤:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:١٤:٤٢٠٤:٤٩:٥١١١:٥٢:٣٢١٨:٥٥:٠٨١٩:١٤:٣٥٢٣:٠٥:١٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:١٢٠٤:٥٠:١٤١١:٥٢:٤٤١٨:٥٥:٠٧١٩:١٤:٣٣٢٣:٠٥:٢٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١٥:٤٣٠٤:٥٠:٣٩١١:٥٢:٥٥١٨:٥٥:٠٥١٩:١٤:٣٠٢٣:٠٥:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:١٥٠٤:٥١:٠٤١١:٥٣:٠٦١٨:٥٥:٠١١٩:١٤:٢٤٢٣:٠٥:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٦:٤٩٠٤:٥١:٣٠١١:٥٣:١٧١٨:٥٤:٥٥١٩:١٤:١٨٢٣:٠٦:١٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٧:٢٥٠٤:٥١:٥٧١١:٥٣:٢٧١٨:٥٤:٤٨١٩:١٤:١٠٢٣:٠٦:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٠١٠٤:٥٢:٢٤١١:٥٣:٣٧١٨:٥٤:٤٠١٩:١٤:٠٠٢٣:٠٦:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٣٩٠٤:٥٢:٥٣١١:٥٣:٤٦١٨:٥٤:٣٠١٩:١٣:٤٩٢٣:٠٦:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:١٨٠٤:٥٣:٢٢١١:٥٣:٥٦١٨:٥٤:١٩١٩:١٣:٣٦٢٣:٠٧:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:٥٨٠٤:٥٣:٥٢١١:٥٤:٠٤١٨:٥٤:٠٦١٩:١٣:٢١٢٣:٠٧:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:٣٩٠٤:٥٤:٢٢١١:٥٤:١٣١٨:٥٣:٥٢١٩:١٣:٠٥٢٣:٠٧:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٢٢٠٤:٥٤:٥٣١١:٥٤:٢١١٨:٥٣:٣٦١٩:١٢:٤٨٢٣:٠٧:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٠٥٠٤:٥٥:٢٥١١:٥٤:٢٨١٨:٥٣:١٩١٩:١٢:٢٩٢٣:٠٨:٠٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٤٩٠٤:٥٥:٥٧١١:٥٤:٣٥١٨:٥٣:٠٠١٩:١٢:٠٨٢٣:٠٨:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٣٤٠٤:٥٦:٢٩١١:٥٤:٤١١٨:٥٢:٤٠١٩:١١:٤٦٢٣:٠٨:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٢٠٠٤:٥٧:٠٢١١:٥٤:٤٧١٨:٥٢:١٩١٩:١١:٢٣٢٣:٠٨:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٠٧٠٤:٥٧:٣٦١١:٥٤:٥٣١٨:٥١:٥٥١٩:١٠:٥٨٢٣:٠٨:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٥٤٠٤:٥٨:١٠١١:٥٤:٥٨١٨:٥١:٣١١٩:١٠:٣١٢٣:٠٩:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٤٢٠٤:٥٨:٤٤١١:٥٥:٠٢١٨:٥١:٠٥١٩:١٠:٠٣٢٣:٠٩:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٣١٠٤:٥٩:١٩١١:٥٥:٠٦١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٩:٣٣٢٣:٠٩:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٢٠٠٤:٥٩:٥٤١١:٥٥:٠٩١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٩:٠٢٢٣:٠٩:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٠٠٥:٠٠:٢٩١١:٥٥:١٢١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٨:٢٩٢٣:٠٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بصره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بصره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بصره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بصره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بصره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بصره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو