جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بصره

بصره | بصره | عراق

اوقات شرعی امروز بصره


اذان صبح: ٠٤:١٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٢٢
اذان ظهر: ١١:٤٣:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٣٨
اذان مغرب: ١٨:١٠:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٠٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بصره (شهرستان بصره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر بصره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بصره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بصره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل سندبرگ
هر فرزندی، نشان دهنده‌ی باور خداوند است كه زندگی باید همچنان جریان داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بصره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بصره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بصره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بصره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بصره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٠٩:٣٩١١:٤٦:٢٩١٨:٢٣:٤٤١٨:٤١:٣٦٢٣:٠٣:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٠٨:٤١١١:٤٦:٢٠١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:١٨٢٣:٠٣:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٠٧:٤٣١١:٤٦:١١١٨:٢٥:٠٣١٨:٤٣:٠٠٢٣:٠٣:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٣:٤١:٢٤٠٥:٠٦:٤٧١١:٤٦:٠٣١٨:٢٥:٤٣١٨:٤٣:٤٢٢٣:٠٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٤٠:١٣٠٥:٠٥:٥٢١١:٤٥:٥٥١٨:٢٦:٢٢١٨:٤٤:٢٤٢٣:٠٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٣٩:٠٤٠٥:٠٤:٥٧١١:٤٥:٤٨١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٥:٠٦٢٣:٠٢:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٣٧:٥٥٠٥:٠٤:٠٤١١:٤٥:٤١١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٥:٤٨٢٣:٠٢:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٣٦:٤٧٠٥:٠٣:١٢١١:٤٥:٣٥١٨:٢٨:٢١١٨:٤٦:٣٠٢٣:٠٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٣٥:٤٠٠٥:٠٢:٢١١١:٤٥:٣٠١٨:٢٩:٠١١٨:٤٧:١٣٢٣:٠١:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٣٤:٣٤٠٥:٠١:٣١١١:٤٥:٢٥١٨:٢٩:٤١١٨:٤٧:٥٥٢٣:٠١:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٣٣:٢٩٠٥:٠٠:٤٢١١:٤٥:٢٠١٨:٣٠:٢١١٨:٤٨:٣٧٢٣:٠١:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٣٢:٢٦٠٤:٥٩:٥٤١١:٤٥:١٦١٨:٣١:٠١١٨:٤٩:٢٠٢٣:٠١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٣١:٢٣٠٤:٥٩:٠٧١١:٤٥:١٣١٨:٣١:٤١١٨:٥٠:٠٢٢٣:٠١:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٣٠:٢١٠٤:٥٨:٢١١١:٤٥:١٠١٨:٣٢:٢٠١٨:٥٠:٤٤٢٣:٠٠:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٢٩:٢١٠٤:٥٧:٣٧١١:٤٥:٠٨١٨:٣٣:٠٠١٨:٥١:٢٦٢٣:٠٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٢٨:٢٢٠٤:٥٦:٥٤١١:٤٥:٠٧١٨:٣٣:٤٠١٨:٥٢:٠٨٢٣:٠٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٢٧:٢٤٠٤:٥٦:١٢١١:٤٥:٠٦١٨:٣٤:١٩١٨:٥٢:٥٠٢٣:٠٠:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٢٦:٢٧٠٤:٥٥:٣١١١:٤٥:٠٥١٨:٣٤:٥٩١٨:٥٣:٣٢٢٣:٠٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٢٥:٣٢٠٤:٥٤:٥٢١١:٤٥:٠٥١٨:٣٥:٣٨١٨:٥٤:١٤٢٣:٠٠:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٢٤:٣٨٠٤:٥٤:١٤١١:٤٥:٠٦١٨:٣٦:١٧١٨:٥٤:٥٥٢٣:٠٠:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٢٣:٤٥٠٤:٥٣:٣٧١١:٤٥:٠٧١٨:٣٦:٥٦١٨:٥٥:٣٧٢٢:٥٩:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٢٢:٥٤٠٤:٥٣:٠٢١١:٤٥:٠٩١٨:٣٧:٣٥١٨:٥٦:١٨٢٢:٥٩:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٢٢:٠٥٠٤:٥٢:٢٨١١:٤٥:١١١٨:٣٨:١٣١٨:٥٦:٥٩٢٢:٥٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٢١:١٦٠٤:٥١:٥٥١١:٤٥:١٤١٨:٣٨:٥١١٨:٥٧:٣٩٢٢:٥٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٢٠:٣٠٠٤:٥١:٢٣١١:٤٥:١٨١٨:٣٩:٢٩١٨:٥٨:٢٠٢٢:٥٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:١٩:٤٥٠٤:٥٠:٥٣١١:٤٥:٢٢١٨:٤٠:٠٧١٨:٥٩:٠٠٢٢:٥٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:١٩:٠١٠٤:٥٠:٢٥١١:٤٥:٢٦١٨:٤٠:٤٤١٨:٥٩:٣٩٢٢:٥٩:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:١٨:١٩٠٤:٤٩:٥٧١١:٤٥:٣١١٨:٤١:٢١١٩:٠٠:١٨٢٢:٥٩:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:١٧:٣٩٠٤:٤٩:٣١١١:٤٥:٣٧١٨:٤١:٥٨١٩:٠٠:٥٧٢٢:٥٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بصره

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بصره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بصره

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بصره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بصره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بصره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بصره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:١٩:٥١١١:٥١:٢٩١٨:٢٢:٤٠١٨:٤٠:١٨٢٣:١٠:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٢٠:٢٦١١:٥١:١٣١٨:٢١:٣٤١٨:٣٩:٠٩٢٣:٠٩:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٢١:٠١١١:٥٠:٥٦١٨:٢٠:٢٦١٨:٣٧:٥٩٢٣:٠٩:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٢١:٣٦١١:٥٠:٤٠١٨:١٩:١٨١٨:٣٦:٤٩٢٣:٠٩:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٢٢:١٠١١:٥٠:٢٣١٨:١٨:٠٩١٨:٣٥:٣٩٢٣:٠٩:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٢٢:٤٥١١:٥٠:٠٥١٨:١٧:٠٠١٨:٣٤:٢٨٢٣:٠٩:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:١٥٠٥:٢٣:١٩١١:٤٩:٤٧١٨:١٥:٥٠١٨:٣٣:١٦٢٣:٠٨:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠١٠٥:٢٣:٥٣١١:٤٩:٢٩١٨:١٤:٣٩١٨:٣٢:٠٤٢٣:٠٨:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢٤:٢٧١١:٤٩:١١١٨:١٣:٢٨١٨:٣٠:٥١٢٣:٠٨:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣١٠٥:٢٥:٠١١١:٤٨:٥٢١٨:١٢:١٧١٨:٢٩:٣٨٢٣:٠٨:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٢٥:٣٥١١:٤٨:٣٣١٨:١١:٠٤١٨:٢٨:٢٤٢٣:٠٨:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٢٦:٠٨١١:٤٨:١٣١٨:٠٩:٥٢١٨:٢٧:١٠٢٣:٠٧:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٢٦:٤٢١١:٤٧:٥٤١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٥:٥٦٢٣:٠٧:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٢٧:١٦١١:٤٧:٣٤١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٤:٤١٢٣:٠٧:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٢٧:٤٩١١:٤٧:١٤١٨:٠٦:١٢١٨:٢٣:٢٦٢٣:٠٧:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٥:٢٨:٢٢١١:٤٦:٥٣١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٢:١١٢٣:٠٦:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٢٨:٥٦١١:٤٦:٣٣١٨:٠٣:٤٣١٨:٢٠:٥٥٢٣:٠٦:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٢٩:٢٩١١:٤٦:١٢١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٣٩٢٣:٠٦:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٣٠:٠٢١١:٤٥:٥١١٨:٠١:١٣١٨:١٨:٢٣٢٣:٠٥:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٧٠٥:٣٠:٣٥١١:٤٥:٣٠١٧:٥٩:٥٨١٨:١٧:٠٧٢٣:٠٥:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:١٨٠٥:٣١:٠٩١١:٤٥:٠٩١٧:٥٨:٤٢١٨:١٥:٥٠٢٣:٠٥:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:٥٨٠٥:٣١:٤٢١١:٤٤:٤٨١٧:٥٧:٢٦١٨:١٤:٣٣٢٣:٠٥:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٣٢:١٥١١:٤٤:٢٦١٧:٥٦:١١١٨:١٣:١٧٢٣:٠٤:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٢:٤٨١١:٤٤:٠٥١٧:٥٤:٥٥١٨:١٢:٠٠٢٣:٠٤:٢٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٨٠٥:٣٣:٢٢١١:٤٣:٤٤١٧:٥٣:٣٨١٨:١٠:٤٣٢٣:٠٤:٠٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٣٣:٥٥١١:٤٣:٢٢١٧:٥٢:٢٢١٨:٠٩:٢٦٢٣:٠٣:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٤:٢٨١١:٤٣:٠١١٧:٥١:٠٦١٨:٠٨:٠٩٢٣:٠٣:٣٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٣٥:٠٢١١:٤٢:٣٩١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٦:٥٣٢٣:٠٣:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٣٥:٣٥١١:٤٢:١٨١٧:٤٨:٣٣١٨:٠٥:٣٦٢٣:٠٢:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:١١٠٥:٣٦:٠٩١١:٤١:٥٧١٧:٤٧:١٧١٨:٠٤:١٩٢٣:٠٢:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٩٠٥:٣٦:٤٣١١:٤١:٣٥١٧:٤٦:٠١١٨:٠٣:٠٣٢٣:٠٢:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بصره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بصره شهر بصره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بصره شهر بصره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بصره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بصره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بصره

بَصره دومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی بیش از ۲۶۰۰۰۰۰ در سال ۲۰۰۳ می‌باشد. این شهر بندر اصلی کشور عراق است. بصره مرکز استان بصره‌است. بصره در تاریخ آغازین اسلام نقش پررنگی داشته‌است.

شهر بصره در ویکیپدیا

شهر بصره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بصره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بصره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بصره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بصره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بصره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بصره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بصره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بصره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای عراق
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بصره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بصره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بصره
جدول اوقات شرعی امروز فردا بصره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بصره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بصره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بصره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بصره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بصره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بصره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بصره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو